You are on page 1of 7

Alerta Fiscala Nr. 119 din 16.11.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0914 din 14 noiembrie 2016
OpANAF nr. 3249 din 03 Noiembrie 2016
Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare
fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care
formează vectorul fiscal

Consultați actul normativ aici!

http://itva.ro/Legislatie-2016.php
OpANAF nr. 3249/2016 – Înregistrare fiscală nerezidenți

În activitatea economică de zi cu zi sunt situații în care persoane
străine – fie că sunt persoane fizice, fie că sunt persoane juridice
– devin subiecte de drept fiscal în România și au obligația să se
înregistreze fiscal în România.

Actul normativ analizat astăzi actualizează procedura de
înregistrare fiscală în România pentru astfel de situații, ocazie cu
care sunt modificate instrucțiunile de utilizare, completare și
depunere pentru următoarele declarații:
Formular 015 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de
menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi
care nu au sediu permanent în România
OpANAF nr. 3249/2016 – Înregistrare fiscală nerezidenți

Formular 020 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de
menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod
numeric personal
Formular 030 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de
menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric
personal.

De asemenea, se introduce un nou formular pentru situațiile în
care o societate străină are conducerea efectivă în România,
respectiv formularul 016 - Declaraţie de înregistrare
fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru
persoanele juridice străine care au locul de exercitare a
conducerii efective în România.
OpANAF nr. 3249/2016 – Înregistrare fiscală nerezidenți

Să analizăm aceste formulare:
Formularul 015 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de
menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi
care nu au sediu permanent în România. Acest formular se
utilizează în situația în care o societate străină nu are un sediu
permanent în România dar are obligația să se înregistreze în
scopuri de TVA.

De asemenea, formularul se utilizează pentru acei contribuabili
nerezidenți ce nu au un sediu permanent în România însă au
obligația să achite asigurări sociale și contribuții pentru salariații
de pe teritoriul României. Formularul se mai utilizează și de către
contribuabilii nerezidenți care organizează și exploatează activități
de jocuri de noroc.
OpANAF nr. 3249/2016 – Înregistrare fiscală nerezidenți

În funcție de situația fiecărui contribuabil, legiuitorul a prevăzut
procedurile de completare și autoritatea fiscală la care se va
înregistra respectivul contribuabil.

Formular 020 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de
menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod
numeric personal. Acest formular se utilizează de către
persoanele fizice române/străine ce dețin un cod numeric
personal, persoane ce nu sunt înregistrate ca persoane ce
desfășoară activități economice în mod independent și nu
efectuează profesii libere. Cel mai frecvent mod de utilizare al
formularului este la înregistrarea persoanei fizice în scopuri de
TVA.
OpANAF nr. 3249/2016 – Înregistrare fiscală nerezidenți

Formular 030 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de
menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric
personal. Acest formular se adresează persoanelor fizice, cu
precădere celor străine, când acestea nu dețin un cod numeric
personal și nici nu desfășoară activități independente sau profesii
libere.

Formularul se utilizează frecvent pentru înregistrarea în scopuri
de TVA a persoanelor fizice străine când se impune înregistrarea
în scopuri de TVA respectiv în cazul în care contribuabilul străin
datorează asigurări sociale și contribuții pentru plățile la salariile
aferente salariaților din România.
OpANAF nr. 3249/2016 – Înregistrare fiscală nerezidenți

Începând cu 1 ianuarie 2016 sunt în sfera impozitării în
România din perspectiva impozitului pe profit societățile străine ce
au conducerea efectivă a societății situată în România.

Formularul 016 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de
menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine
care au locul de exercitare a conducerii efective în România se
utilizează pentru înregistrarea acestor societăți atât la plata
impozitului pe profit în România cât și la plata altor impozite
datorate cum ar fi impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile
datorate pentru salariați, taxa pe valoarea adăugată sau impozitul
pentru exploatarea unor resurse naturale.