You are on page 1of 6

Alerta Fiscala Nr. 124 din 29.11.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0950 din 25 Noiembrie 2016
OpANAF nr. 3386 din 17 Noiembrie 2016
Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi
120 „Decont privind accizele“

Consultați actul normativ aici!

http://itva.ro/Legislatie-2016.php
OpANAF nr. 3386/2016 – Declarația 101 și Declarația 120

OpANAF nr. 3386/2016 actualizează următoarele formulare:
a. Declarație anuală de impozit pe profit formular 101;
b. Declarație anuală de acciză formular 120.

Aceste formulare sunt actualizate conform modificărilor
introduse de noul Cod fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015 cu
modificări ulterioare.

Dintre modificările intervenite amintim majorarea plafonului la
sponsorizări (5 la mie din cifra de afaceri fără a depăși 20% din
impozitul pe profit) sau în domeniul accizelor abrogarea accizei
nearmonizate pentru mai multe categorii de produse cum ar fi
bijuterii, iahturi, autoturisme cu o capacitate mai mare de 3.000
cmc.
OpANAF nr. 3386/2016 – Declarația 101 și Declarația 120

Declarația 101. Termenele de depunere a declarației sunt
condiționate de forma juridică a plătitorului de impozit pe profit, de
activitatea desfășurată și de anul fiscal ales.

Pentru anul 2016, termenele de depunere a declarației sunt:
a. 25 februarie 2017 pentru asociații și fundații și alte entități
fără scop patrimonial respectiv pentru societățile ce realizează
majoritatea veniturilor din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și
a cartofului, pomicultură și viticultură.
b. 25 martie 2017 pentru plătitorii de impozit pe profit ce nu sunt
entități fără scop patrimonial sau nu se regăsesc în categoria
celor ce desfășoară activități agricole.
OpANAF nr. 3386/2016 – Declarația 101 și Declarația 120

c. dacă entitățile au optat pentru un alt exercițiu financiar,
termenul de depunere al declarației este data de 25 a celei de-a
treia luni după închiderea exercițiului financiar. Fac excepție
societățile ce desfășoară activități agricole și au optat pentru un
alt exercițiu financiar la care termenul de depunere a declarației
este 25 a celei de-a doua luni după încheierea exercițiului
financiar.
d. pentru societățile ce intră în lichidare/dizolvare/radiere,
termenul de depunere a declarației este până la depunerea
situațiilor financiare lichidative.

În aceleași termene enumerate anterior depun declarație de
impozit pe profit și sediile permanente ale societăților străine
deschise în România.
OpANAF nr. 3386/2016 – Declarația 101 și Declarația 120

Declarația 120. Decontul privind accizele formular 120 se
depune până la data de 30 aprilie din anul următor celui de
raportare.

Formularul se depune doar de către operatorii economici ce au
calitate de plătitor de accize respectiv efectuează comerț cu
produse accizabile armonizate și produse accizabile supuse
accizelor nearmonizate.

Decontul de acciză are scopul cumulării accizelor datorate la
bugetul de stat într-un an din care se scad reducerile de accize
sau alte plăți făcute în contul accizei astfel:
OpANAF nr. 3386/2016 – Declarația 101 și Declarația 120

a. contribuția prevăzută de art. 369 din Legea nr. 95/2006
privind sănătatea reprezentând sumele din acciză plătite
Ministerului Sănătății (taxa pe viciu);
b. suma achitată conform art. 70 din Legea nr. 69/2000 privind
sportul (contribuția pentru sport);
c. contravaloarea marcajelor aplicate pe produsele accizabile ce
se suportă din valoarea accizei.

Scopul formularului este să se determine punctual suma totală a
accizei datorată într-un an, evidențiindu-se deducerile amintite
anterior.