You are on page 1of 4

Alerta Fiscala Nr. 118 din 15.11.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0913 din 14 noiembrie 2016
Lege nr. 209 din 09 Noiembrie 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată

Consultați actul normativ aici!

http://itva.ro/Legislatie-2016.php
Legea nr. 209/2016 – extindere plăți cu cardul

Începând cu 01 ianuarie 2017, persoanele juridice ce
efectuează activități de comerț cu amănuntul ce au înregistrat o
cifră de afaceri anuală mai mare de 10.000 euro, au obligația să
accepte încasări cu cardurile de debit sau de credit.

Acești operatori economici pot să acorde ”avansuri în numerar”,
în sumă de până la 200 lei, dacă semnează acorduri de acest fel
cu instituții financiare.

Operatorii economici pot solicita un comision din valoarea
avansului acordat, ce nu poate depăși procentul de 1%.
Legea nr. 209/2016 – extindere plăți cu cardul

Din punctul de vedere al numerarului din casierie, dacă
disponibilul nu este suficient pentru a acoperi solicitarea clientului,
acesta va primi doar suma disponibilă.

Băncile acceptante de carduri au obligația de a instala
terminalele de plată în maxim 30 de zile de la data solicitării.

Terminalele vor fi instalate în locurile indicate de operatorii
economici, conform contractelor încheiate cu instituțiile financiare.

Operatorii ce acordă avansuri vor afișa vizibil semnul de
acordare a acestui avans, respectiv comisionul solicitat.
Legea nr. 209/2016 – extindere plăți cu cardul

Neimplementarea sistemului de încasare prin card de către
operatorii care au această obligație reprezintă contravenție și se
sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei.

Refuzul băncilor de a amplasa terminalele privind încasarea cu
cardul este considerată contravenție și se sancționează cu
amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii,
Ministerul Finanțelor Publice după consultarea BNR, va emite
normele de aplicare.