You are on page 1of 6

Alerta Fiscala Nr. 127 din 01.12.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0968 din 29.11.2016
OpANAF nr. 3454 din 25 Noiembrie 2016
Ordin pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul
debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la
autorităţi sau instituţii publice

Consultați actul normativ aici! http://itva.ro/Legislatie-2016.php
OpAnaf nr. 3454/2016 – Procedura executării silite împotriva
debitorilor ce au de recuperat sume de la buget

OpANAF nr. 3454/2016 reglementează procedura executării
silite a debitorilor către bugetul de stat pentru situația când acești
contribuabili au de recuperat sume certe, lichide și exigibile de la
entități publice.

În activitatea economică se întâmplă frecvent ca un operator
economic să efectueze livrări de bunuri sau prestări de servicii
către instituții publice, acestea să nu efectueze plata din diverse
motive, iar în același timp operatorul economic înregistrează
datorii la bugetul de stat, sume pentru care este executat silit.

Nu este o situație agreabilă și nici normală, astfel începând cu
1 ianuarie 2016 prin noul Cod de procedură fiscală se stabilește
modul în care autoritatea fiscală trebuie să procedeze.
OpAnaf nr. 3454/2016 – Procedura executării silite împotriva
debitorilor ce au de recuperat sume de la buget

Sunt aplicabile prevederile de la art. 230 alin. (3) din Codul de
procedură fiscală, ce stabilesc:
„(3) în cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide și
exigibile de la autorități sau instituții publice, executarea silită se
continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior
comunicării somației, se depune la organul fiscal un document
eliberat de autoritatea sau instituția publică respectivă prin care se
certifică că sumele sunt certe, lichide și exigibile. Prevederile art.
236 se aplică în mod corespunzător.”

Din analiza temeiului normativ, observăm că sumele pe care
contribuabilul le are de încasat de la entități publice vor fi supuse
colectării la buget direct de la acele entități, nu vor mai fi
executate silit la nivelul contribuabilului, cu condiția ca acesta să
prezinte „un atestat” al acestor sume eliberat de entitatea publică.
OpAnaf nr. 3454/2016 – Procedura executării silite împotriva
debitorilor ce au de recuperat sume de la buget

OpANAF nr. 3454/2016 aprobă procedura efectivă de aplicare
a acestor prevederi normative stabilind formatul mai multor
documente, dintre care amintim:
- atestat pentru stabilirea sumelor de recuperat ale
contribuabilului de la instituția publică;
- cerere ce aplicare a prevederilor de la art. 230 din Codul
de procedură fiscală;
- adresă de înființare a popririi către instituția publică;
- decizie de ridicare a executării silite.

Pentru fiecare dintre aceste documente actul normativ adoptă
modelul tipizat și modul de completare.
OpAnaf nr. 3454/2016 – Procedura executării silite împotriva
debitorilor ce au de recuperat sume de la buget

În esență, un contribuabil interesat de aplicarea acestei
proceduri ce înregistrează sume de recuperat de la o entitate
publică, iar acestea sunt certe, lichide și exigibile, se va adresa
acelei entități publice pentru confirmarea sumelor. Modelul de
confirmare a sumei este atestatul.

În cazul în care se începe executarea silită prin emiterea
somației de plată, contribuabilul se va adresa autorității fiscale cu
cererea de continuare a executării silite împotriva entității publice,
cerere ce va fi însoțită de atestatul mai sus amintit.

În momentul în care autoritatea fiscală primește aceste
documente și verifică veridicitatea sumelor, are obligația ca să
înceteze măsurile de executare silită împotriva acestui
contribuabil în cel mult 7 zile de la confirmarea sumelor făcute de
entitatea publică
OpAnaf nr. 3454/2016 – Procedura executării silite împotriva
debitorilor ce au de recuperat sume de la buget

Actul normativ detaliază anumite cazuri particulare ce pot să
apară în aplicarea acestei măsuri, cum ar fi:
- Dacă sumele de încasat de le entitatea publică sunt mai mici
decât debitul datorat de contribuabil, vor înceta măsurile de
executarea silită a contribuabilului pentru valoarea acestor sume,
dar vor continua acele măsuri de executare silită pentru diferențe.
- Autoritatea publică are obligația să confirme sau să infirme
existența datoriilor către contribuabil în termen de maxim 5 zile de
la adresa de înființare a popririi.
- Nu sunt considerate sume certe, lichide și exigibile acele sume
ce fac obiectul unui litigiu între entitatea publică și contribuabil.