You are on page 1of 6

Alerta Fiscala Nr. 129 din 07.12.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0977 din 06.12.2016
OUG nr. 84 din 16 Noiembrie 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul financiar-fiscal

Consultati actul normativ aici!
OUG nr. 84/2016 Modificare Codul Fiscal, Codul de Procedură
Fiscală și alte acte normative

OUG nr. 84/2016 aduce modificări structurale la Codul Fiscal,
Codul de Procedură Fiscală și alte acte normative în domeniu
financiar contabil și fiscal.

Principalele prevederi ale ordonanței intră în vigoare la data de
01.01.2017, cu excepția unor prevederi descrise în ultimele
paragrafe ale actului normativ, ce intră in vigoare la data
publicării.

După intrarea în vigoare actul normativ obligă legiutorul să
republice atât Codul fiscal cât și Codul de procedură fiscală. În
analiza de astăzi vom detalia unele aspecte importante din
modificările aduse Codului fiscal. În perioada următoare în functie
de noile modificări legislative, vom analiza și modificările aduse
Codului de Procedură fiscală.
OUG nr. 84/2016 Modificare Codul Fiscal, Codul de Procedură
Fiscală și alte acte normative

Care sunt principalele modificări aduse Codului fiscal. În opinia
noastră se remarcă urmatoarele modificări normative:
1. Introducerea unui regim special al TVA pentru agricultori. În
esență agricultorul reprezintă persoana fizică, persoana fizică
autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială,
cu sediul activităţii economice în România, care realizează
activităţile agricole şi care nu realizează alte activităţi
economice sau realizează şi alte activităţi economice a căror
cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire.

Activităţile de producţie agricolă sunt activităţile de producţie
aproduselor agricole, inclusiv activităţile de transformare a
produselor agricole prin alte metode decât cele industriale, iar
serviciile agricole reprezintă serviciile prevăzute în norme,
prestate de un agricultor care utilizează munca manuală proprie
şi/sau echipamentele specifice.
OUG nr. 84/2016 Modificare Codul Fiscal, Codul de Procedură
Fiscală și alte acte normative

 Compensaţia în cotă forfetară reprezintă suma rezultată
prin aplicarea procentului de compens are în cotă
forfetară asupra preţului/tarifului, exclusiv taxa, aferent
livrărilor de produse agricole şi prestărilor de servicii
agricole, efectuate de un agricultor.
 Procentul de compensare în cotă forfetară este 1% pentru
anul 2017, 4% pentru anul 2018 şi 8% începând cu anul
2019.
2. Se extinde pe perioadă nedeterminată facilitatea profitului
reinvestit înechipamente tehnologice, calculatoare electronice
şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de
control şi de facturare, în programe informatice, precum şi
pentru dreptul de utilizare a programelor informatice.
OUG nr. 84/2016 Modificare Codul Fiscal, Codul de Procedură
Fiscală și alte acte normative

3. Măsuri mai puțin dure cu privire la deducerea TVA când
persoana impozabilă are codul de TVA anuat din oficiu de
către autoritatea fiscală:
- persoana impozabilă îşi exercită dreptul de deducere
pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în
perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de
TVA anulat, prin înscrierea în primul decont de taxă depus
după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar
dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de
TVA al persoanei impozabile.
- Beneficiarii au dreptul de deducere a TVA dupa
reînregistrarea în scopuri de TVA a furnizorului ce anterior a
avut codul de TVA invalid.
OUG nr. 84/2016 Modificare Codul Fiscal, Codul de Procedură
Fiscală și alte acte normative

4. Opțiune de plată impozit pe profit la microintreprinderile cu
capital social mai mare de 45.000 lei. Pot opta pentru plata
impozitului pe profit acele microintreprinderi la care valoarea
capitalului social este de minim 45.000 lei. Anterior suma a
fost de 25.000 Eur.
5. Se abrogă obligația înregistrării persoanei impozabile în
Registrul Operatorilor Intracomunitari dacă aceasta
efectueaza tranzacții cu parteneri economici din alte state
membre.
6. Se precizează în mod expres că plățiele pentru zilieri nu
sunt în sfera asigurărilor sociale obligatorii.