You are on page 1of 6

Alerta Fiscala Nr. 133 din 24.12.

2016 Consultant Fiscal Adrian Benta
www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 1042 din 23.12.2016
OMFP nr. 2890 din 21 Decembrie 2016 Ordin pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2016

Consultati actul normativ aici!
OMFP nr. 2890/2016 Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice de închidere a exercițiului 2016

Actul normativ analizat astăzi se adresează instituțiilor publice
ce au în atribuții încasarea veniturilor bugetare. Acesta instituie
procedura de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2016.

Ordinul are în sferă, în principal procedurile pe care trebuie să
le urmeze entitățile publice, însă sunt câteva precizări foarte
importante pentru contribuabili, precizări din perspectiva distribuirii
sumelor din contul unic.

În acest sens, ordinul instituie în obligația ANAF să clarifice și
să distribuie până la finele anului toate sumele încasate în
conturile unice, sume achitate de contribuabil într-un cont unic.
OMFP nr. 2890/2016 Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice de închidere a exercițiului 2016

Eventuale sume încasate în conturi unice neclarificate la finele
anului 2016 vor fi distribuite din oficiu, conform procedurii
existente până cel mai târziu în data de 10.01.2017, însă data
operației va fi considerată 30.12.2016.

Observăm o dispoziție foarte clară privind creanțele fiscale și
cel puțin la nivel normativ nu ar trebui să se mai regăsească în
practică situații prin care contribuabilul a achitat o sumă la buget
în contul unic, suma se regăsește în evidența autorității fiscale, nu
este distribuită asupra taxelor și impozitelor achitate și generează
dobânzi și penalități pentru contribuabili.
OMFP nr. 2890/2016 Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice de închidere a exercițiului 2016

Tot din punctul de vedre al închiderii exercițiului sunt aduse
proceduri punctuale privind taxele și impozitele încasate în
perioada sfârșitului de an 2016, astfel:

- Sumele și taxele cu scadența până la finele anului 2017, vor fi
achitate de contribuabil în termenul stabilit de instituțiile de credit
sau de instituțiile de trezorerie, astfel încât până la data de 30
decembrie 2016 să fie distribuite în conturile bugetare aferente.

- Dacă se identifică situații în care un contribuabil datorează
impozite scadente la buget până la 31.12.2016, ultima zi în care
se pot face plățile de taxe este data de 30.12.2016, plățile putând
fi făcute în numerar la casieriile unităților de trezorerie.
OMFP nr. 2890/2016 Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice de închidere a exercițiului 2016

- Încasările din data de 30.12.2016 efectuat de alte entități
publice se depun la trezoreria statului pe data de 03.01.2017,
însă înregistrarea sumelor se va face cu data de 30.12.2016 în
bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

- Ordonatorii principali de credite pot depune la Ministerul
Finanțelor Publice cererile de deschidere a creditelor bugetare cel
târziu până pe data de 23.12.2016.

- Pentru perioada 27-30 decembrie 2016 se pot aproba credite
bugetare doar pentru operațiuni ale datoriei publice sau pentru
intervenții în caz de urgență.
OMFP nr. 2890/2016 Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice de închidere a exercițiului 2016

- Ordinul introduce și o măsură tranzitorie pentru situația în care
legea bugetului de stat pentru anul 2017 sau legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 nu va intra în vigoare.

- Pentru deschiderea creditelor bugetare aferente exercițiului
următor, în cazul aprobării acestor legi, în anul următor, valoarea
lunară a creditelor bugetare va fi de maxim 1/12 din valoarea
similară existentă în exercițiul financiar 2016.