You are on page 1of 32

Strada Navelor nr.

3, Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779
proiect-galati@clicknet.ro www.proiect-galati.ro

CUP RINSUL VOLU MUL UI

A. PIESE SCRISE
CUPRINSUL VOLUMULUI
MEMORIU GENERAL
I. DATE GENERALE MODIFICAT
1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
2. AMPLASAMENTUL LUCRĂRII (REGIUNEA, JUDETUL, LOCALITATEA)
3. TITULARUL INVESTITIEI
4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
5. ELABORATOR
6. FAZE DE PROIECTARE
II. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE
1. DATE GENERALE
AMPLASAMENT
TOPOGRAFIA AMPLASAMENTULUI
CLIMA ȘI FENOMENE SPECIFICE ZONEI
SEISMICITATE
ADÂNCIMEA DE ÎNGHEȚ
2. SITUAȚIA EXISTENTĂ
III. SITUAȚIA PROIECTATĂ
1. LUCRĂRI DE DRUMURI
2. LUCRĂRI DE MOBILIER URBAN ȘI PEISAGEISTICĂ
3. LUCRĂRI DE APĂ ȘI CANALIZARE
4. LUCRĂRI DE ILUMINAT PUBLIC
IV. DIMENSIONAREA SITEMULUI RUTIER
V. CALCULUL LA ÎNGHEȚ AL SITEMULUI RUTIER
VI. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ A LUCRĂRILOR
VII. SOLUȚII PRIVIN ASIGURAREA EXIGENȚELOR DE CALITATE
VIII. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR
IX. PROTECȚIA MEDIULUI PE DURATA EXECUȚIEI
X. STANDARDE ȘI NORMATIVE APLICABILE
XI. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

ANEXE:
 Memorii pe specialități

“AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI, INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE”
Pag. 1 / 32

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779
proiect-galati@clicknet.ro www.proiect-galati.ro

MEMORIU GENERAL
I. DATE GENERALE MODIFICAT

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII
„AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU –
STRADA ROȘIORI, INCLUSIV SPAȚII PARCARE.”

2. AMPLASAMENTUL LUCRĂRII (REGIUNEA, JUDETUL, LOCALITATEA)
Regiunea: Moldova
Judeţul: Galați
Localitatea: Oras Galați
Strada Roțiori-Alexandru Lăpușneanu
Judeţul Galati este situat la extremitatea est-
centrală a României, la confluența Dunării cu râurile
Siret și Prut, județul Galați are o suprafață de 4.466
km², ceea ce reprezintă 1,9 % din suprafața țării.
Județul include patru localități urbane (municipiile
Galați și Tecuci, orașele Tg. Bujor și Berești) și 56
comune cuprinzând 180 sate. Zonă de confluență
între Platoul Covurlui la nord (50% din suprafata
județului), câmpiile Tecuci și Covurlui (34%) și lunca
Siretului inferior și a Prutului la sud (16%), județul
Galati reprezintă o structură unitară din punct de vedere fizico-geografic. Principalele cursuri de apă sunt
Dunărea, Prutul și Siretul, principalele lacuri sunt Lacul Brateș (de luncă) 21 kmp și Lacul Tălăbasca (de
luncă). Judeţul Galati se invecineaza cu Judetele Tulcea, Braila, Vraneca, Vaslui.

Municipiul Galati este situat pe malul nordic al Dunării, ocupă o suprafată de 246,4 km2, la
confluenta râurilor Siret (la vest) si Prut (la est), lângă Lacul Brates, la circa. 80 de kilometri de Marea Neagră.
Cel mai apropiat oras este Brăila, la doar 15 kilometri spre sud. Galatiul se află la întâlnirea celor 3 provincii
istorice ale tării noastre: Muntenia, Moldova si Dobrogea. Orasul si portul se desfăsoară ca un vast amfiteatru
cu diferente de nivel de la 3 până la 55 de metri. Orasul se întinde pe trei terase: Valea orasului, cu altitudine
între 3 – 7 m si altele două, trasate aproape în formă de evantai; prima cu o altitudine între 20 – 25 m (nucleul
orasului medieval, actualmente centrul orasului) si a doua cu altitudini care depăsesc 40 m (orasul modern).

Zona de interes a proiectului este reprezentata de amenajare arteră de legătură strada Alexandru
Lăpușneanu – strada Roșiori, pe o suprafața totală de 4327 m2 din Municipiul Galati.

“AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI, INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE”
Pag. 2 / 32

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779
proiect-galati@clicknet.ro www.proiect-galati.ro

Investiția privind contractul “Amenajare arteră de legătură strada Alexandru lăpușneanu – strada
roșiori, inclusiv spații parcare” se refera, conform CAIETULUI DE SARCINI, la reabilitarea si
modernizarii strazii si se vor prevedea urmatoarele lucrari:
- amenajarea unei artere de legătură între strada Alexandru Lăpușneanu și strada Roșiori
- amenajarea unor spații de parcare adiacente, precum și spații pentru parcarea
autoturismelorlocuitorilor din zonă.
- asigurarea unor spații verzi și plantații pentru reabilitare peisageistică a zonei din amplasamentul
obiectivului.

3. TITULARUL INVESTITIEI
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI GALAȚI
Adresa: Strada Domnească, nr 33, municipiul, județul Galații
Cod poștal:
Telefon: 0236/307775
Fax: 0236/461460

Email: sesizari@primaria.galati.ro
webmaster@primaria.galati.ro
Web: http://www.primaria.galati.ro/

“AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI, INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE”
Pag. 3 / 32

4 / 32 .galati. 3. ELABORATOR S.ro 6. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. Galati Cod poștal: 800030 Telefon: 0236411779 Fax: 0236411779 Email: secretariat@proiect-galati.galati. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE 1. dar mai ales elevilor de a tranzita zona în siguranță.ro Web: http://www. Odată cu realizarea acestor locuri de parcare se va reduce crearea de spatii de parcare artizanale.galati.proiect-galati.ro Web: http://proiect-galati. Strada Navelor nr.  Necesitatea realizarii unui trotuar de protectie ce permite pietonilor.ro 4.ro www.primaria.C. PROIECT S. “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. pentru a nu mai produce strangulări prin parcarea neregulamentara a autovehiculelor. BENEFICIARUL INVESTITIEI PRIMÃRIA MUNICIPIULUI GALAȚI Adresa: Strada Domnească.ro/ 5. se desfașoara în condiții dificile la orele de varf. nr 33.ro webmaster@primaria. municipiul. DATE GENERALE Necesitatea și oportunitatea acestui proiect prezintă două aspecte majore:  Echilibrarea traficului rutier ce se desfașoara pe reteaua de străzi din zona Mazepa 2 – Ancora. 3. GALATI Adresa: Strada Navelor nr. În acest sens se consideră oportun pentru a realiza o arteră de legătură între strada Rosiori și Alexandru Lăpușneanu. FAZE DE PROIECTARE PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE II.A.  Necesitatea de realizare a locurilor de parcare. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. prin realizarea unor platforme pe spații verzi sau parcări ilegale pe trotuare în locurile unde acestea nu sunt prevazute indicatoare specifice. județul Galații Cod poștal: Telefon: 0236/307775 Fax: 0236/461460 Email: sesizari@primaria.

11m . Ammplasamentul obiectivului de investitie este localizat in zona centrală a amunicipiului Galați în cartierul Mazepa 1. 28  În partea Nord . Se invecineaza in partea de nord cu judetul Vaslui si judetul Vrancea. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet.proiect-galati.9% din suprafata tarii.ro www.45m. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. strada Melodiei. ceea ce reprezintă 1.24. Petru Rareș.ro AMPLASAMENT Judetul Galati este situat la extremitatea est-centrala a tarii. avand o suprafata de 4. Bloc D1  În partea Estică → Scoala Nr. spre sud cu judetul Braila si judetul Tulcea. Suprafata de constructie a arterei de legatură este mărginită astfel:  În partea Nordică → Bloc C3  În partea Sudică → strada Roșiori. str. Radiaţia solară variază între 127. Zona Mazepa 1 este mărgintă de 2 strazi de importanță ale municipiului Strada Brăilei (categoria I-a) în nord și strada Prelungirea Traian (categoria II- a) în Vest. Rețeua de străzi pricipale ce permit accesul curenților de trafic în zonă sunt următoarele: str. Judetul include patru localitati urbane – municipiile Galati si Tecuci si orasele Targu Bujor si Beresti si 56 comune cu 180 de sate.Estică → strada Al. Roșiori. iar la vest cu judetul Vrancea. “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. Alexandru Lăpușneanu. cu dififerențe semnificative in zone locale unde terenul nu este amenajat Suprafța totală a terenului aferent aplasamentului este de 4327mp. Suprafața terenului este aproximativ plană. 3.5 kcal/cmp şi 125 kcap/mp. Strada Navelor nr.466 km². Resedinta de judet este Municipiul Galati. 5 / 32 . Lăpușneanu  În partea Vestică → Piața Ancora Amplasamentul obiectivului TOPOGRAFIA AMPLASAMENTULUI Cotel de teren ale amplasamentului față de cota Marii Negre sunt cuprinse între 25. la est cu Republica Moldova. CLIMA ȘI FENOMENE SPECIFICE ZONEI CLIMA Municipiul Galaţi este caracterizat printr-o izotermă anuală de 100C.

Este situat în zona estică a României. cea mai mare frecvenţă o au vânturile de sud – est (22. la confluența râurilor Siret (la vest) și Prut (la est). Situat pe malul nordic al Dunării. Cantităţile medii anuale sunt egale sau mai mari de 426 mm. În zona Galaţiului. valori dintre cele mai reduse din ţară.1%) şi nordin (15. ocupă o suprafață de 246. in valea Siretului.5%). Valoarea caracteristică a presiunii de referinţă a vântului pentru interval mediu de recurenţă pentru 50 de ani este 0. Conform STAS 11100/1-93 anexa 1.proiect-galati. la Galaţi. SEISMICITATE Din punct de vedere geomorfologic.ro Izotermele lunii ianuarie arată că municipiul Galaţi are temperaturi medii în jur de – 40C. 80 de kilometri de Marea Neagră. . Precipitaţiile atmosferice însumează pe teritoriul judeţului Galaţi. perimetrul cercetat se inscrie in zona seismica 81 grade MSK (fig. zona cercetata apartine extremitatii sudice a platoului Moldovei. Verile sunt fierbinţi şi au o izotermă de 220C a lunii celei mai calde – iulie. prăbuşiri ale terenului. iarna. Cel mai cunoscut vânt. calculată pe o perioadă de 70 de ani. este de 10 grade C. la circa. 6 / 32 . INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. Strada Navelor nr. adancimea de inghet in zona este de 0. conform normativ NP082-04. alunecări.5 ÷ 6 m/sec.5 N/mm2 – conform normativ CR 1-1- 3/2005. privind macrozonarea seismica a teritoriului Romaniei.4 km2. Amplasamentul nu este supus fenomenelor naturale ca: inundaţii.00m. Dat fiind faptul că județul Galați reprezintă o poartă spre nord-est și spre sud-vest. strabatut de Dunare.7 %). în extremitatea sudică a platoului Moldovei.ro www.5 KPa. în această parte a ţării. TEMPERATURA Temperaturile medii anuale de calcul pentru zonele climatice în care se află municipiul Galaţi: . “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. 3. a vitezelor medii lunare ale vântului este mai mare la sud. după care urmează cele din sectoarele nord – estic (19. rece şi uscat. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. lipsind aproape cu totul influența aerului vestic care este oprit de paravanul munților Carpați. Numărul zilelor cu ninsoare este în medie de 4 zile/an. lângă Lacul Brateș.90 . Variaţia anuală.1.conform SR 1907/1-98: iarna – 180C (zona III-a). la 4. la 45° 27' latitudine nordică și 28° 02' longitudine estică. este Crivăţul. Valoarea caracteristică pentru încărcarea cu zăpadă este de 2. Conform STAS 6054 – 77.1). Temperatura medie anuală. el se găsește sub influența maselor de aer continental estice și mai putin sudice.conform STAS 6472/2-83: vara + 280C (zona III-a).

din punct de vedere al zonarii pentru proiectare in termeni de perioada de control (colt) TC. 7 / 32 .Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani De asemenea. 1 . 3. si se foloseste pentru proiectarea constructiilor la starea limita (fig.proiect-galati. 2). pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) de referinta de 100 ani. Strada Navelor nr. este de 0. perimetrul se incadreaza in zona cu TC=1.0 sec (fig. Fig. 2 .30 g. privind proiectarea cladirilor si a altor constructii de inginerie civila in zone seismice. zonarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag in perimetrul studiat.ro Fig.ro www. “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. potrivit codului mentionat. 3).Zonarea seismica a teritoriului Romaniei Potrivit Cod P100-1/2013.

adâncimea de îngheț este de 0. impropriu unei zone urbanistice din centrul oraşului. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. lăţime suficientă în condiţiile traficului curent – înafara orelor de vârf când capacitatea de circulaţie devine insuficientă pentru intensitatea traficului rutier. Elementele geometrice în profil transversal sunt următoarele: 7. Pe timp nefavorabil circulaţia autovehiculelor garate în zonă accentuează starea de degradare a spaţiului.ro Fig. SITUAȚIA EXISTENTĂ Actualmente amplasamentul obiectivului este parţial ocupat de un număr de 25 garaje pentru autoturisme . incompatibil cu cerinţele zonei centrale a oraşului. contribuind la degradarea mediului ambient prin favorizarea infestării cu praf şi noroi a reţelei rutiere adiacente.0 m de la suprafața terenului. O parte din garajele existente au fost demolate. TC a spectrului de raspuns ADÂNCIMEA DE ÎNGHEȚ Conform stas 6054-77. respective strada Alexandru Lăpuşneanu şi strada Roşiori.proiect-galati. 3.00m parte carosabilă. “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. încât spaţiul rămas este total neorganizat.00m ( 2x 3.50 – două benzi de circulaţie) 2 x 1. 8 / 32 . Strada Navelor nr. 2. cu aspect inestetic.ro www.Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt). Aceste străzi conform PUG al oraşului sunt străzi de categoria a III-a – 7.9 – 1.50 cm trotuare parţial spaţii de parcare l = 5. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. 3 .00 m lăţime. construcţii provizorii cu aspect general precar.

eliminarea ambuteiajelor din zonă la orele de vârf sunt necesare realizarea următoarelor lucrări:  amenajarea unei artere de legătură între strada Al. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet.  Asigurarea unor spaţii verzi şi plantaţii pentru reabilitarea peisagistică a zonei din amplasamentul obiectivului. precum şi alte spaţii pentru parcarea autoturismelor locuitorilor din zonă.00 m ( 7. 9 / 32 .ro www. Lăpuşneanu şi strada Roşiori.50 spaţii de parcare)  Trotuare 2 x 1. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag.  amenajarea unor spaţii de parcare adiacente. 3. Strada Navelor nr. LUCRĂRI DE DRUMURI Situația propusă Pentru buna desfăşurare a circulaţiei rutiere în condiţii optime de siguranţă şi confort. Profilul transversal caracteristic. corespunde străzilor de categoria III-a cu spaţii laterale de parcare:  Parte carosabilă de 16. SITUAȚIA PROIECTATĂ 1.proiect-galati. Sistemul rutier va corespunde ca şi capacitate portantă pentru un trafic mediu:  4 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  5 cm binder de criblură BAD 25  10 cm macadam ordinar strat de bază  15 cm fundaţie din piatră spartă  25 cm fundaţie din balast Total 59 cm Spaţiile de parcare sunt organizate în lungul arterei cu acces direct înclinat la 450 faţă de sensul de mers.  parte carosabilă – 4.50 m cu plantaţii şi spaţii verzi.00m circulaţie de tranzit + 2 x 4.50 m  spaţii verzi la limita benzii de parcare “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI.ro III. Artera de legătură proiectată se desfăşoară ca traseu pe actualul spaţiu ocupat de garajele existente şi asigură legătura între cele două străzi.

50 m lăţime. Trotuarele vor avea o lăţime de 1. Sistemul rutier este prevăzut cu îmbrăcăminte din beton rutier cu următoarea structură:  18 cm îmbrăcăminte din beton rutier BcR 4.ro Ca sistem rutier.proiect-galati.5% şi longitudinale de 0. montate pe o fundatie din beton C16/20.5% în vederea dirijării rapide a apelor superficiale la rigole prevăzute cu dispozitive de captare. 10 / 32 .25 m cu următoarea alcătuire:  3 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic BA8  10 cm beton de ciment C16/20  10 cm fundaţie din balast Total 23 cm Sistematizarea pe verticală a zonei va fi asigurată prin crearea de pante transversale 2. Plansei D3 Artera de legătură ca şi spaţiile de parcare vor fi marcate şi semnalizate corespunzător în vederea desfăşurării în siguranţă a circulaţiei rutiere. (parcare la 45°). INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag.0  2 cm nisip pilotat  20 cm fundaţie din balast Total 40 cm Încadrarea spaţiilor de parcare se va realiza cu borduri prefabricate de beton 20 x 25 cm . 3. Spaţiile de parcare vor fi încadrate cu borduri prefabricate de beton 10 x 15 cm respectiv 20 x 25 cm. banda de acces în parcaj de 5.00 m lăţime va avea următorul sistem rutier:  4 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16  5 cm binder de criblură BAD 25  10 cm macadam ordinar strat de bază  10 cm fundaţie din piatră spartă  15 cm fundaţie din balast Total 49 cm Spaţiul de parcare propriu-zis va avea 4.3 ÷ 0.50 m ÷ 2. “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. la limita benzilor de parcare fiind prevăzute spaţii verzi cu plantaţii de arbori – conf. Strada Navelor nr.ro www. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet.

 marcaje de cedare a trecerii. Linia continua simpla este linie continua de tip .ro www. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. deoarece partea carosabila este incadrata de borduri şi nu este nevoie de marcaje longitudinale de delimitare a partii carosabile. Linia continua simpla este linie discontinua de tip .proiect-galati. 11 / 32 ..B’’ conform STAS 1848 – 7/2004. cu semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor şi montarea indicatoarelor de circulaţie pe durata şantierului. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. În conformitate cu prevederile STAS-ului 1848 – 7/2004 marcajele rutiere folosite în acest proiect vor fi marcaje rutiere cu microbile de sticla de tipul marcaje cu linie simpla continua şi marcaje cu linie discontinua simpla.  de traversare pietoni. Marcaje rutiere transversale: În conformitate cu prevederile stasului 1848 – 7/2004 marcajele rutiere folosite în acest proiect vor fi marcaje rutiere cu microbile de sticla de tipul :  marcaje de oprire. 2. Linie continua simpla. “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. se vor face în conformitate cu „Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi /sau pentru protejarea drumului´ – emise de Ministerul de Interne şi Ministerul Transporturilor în octombrie 2000 şi constau din masuri privind siguranţa şi controlul circulaţiei rutiere prin dirijarea temporara a traficului şi se va supune avizării Serviciului de Siguranţa circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi şi Inspectoratului Judeţean al Poliţiei Rutiere.  amplasarea unui W.. Linia discontinua simpla va avea o lungime de minim 20 m şi se va avea o latime de 15 cm. Linia continua simpla va avea o lungime de minim 20 m şi va avea o latime de 15 cm. ecologic necesar spaţiului de parcare. LUCRĂRI DE MOBILIER URBAN ȘI PEISAGEISTICĂ În vederea agrementării spaţiului aferent parcării publice se vor executa lucrări adiacente care vor consta în:  amplasarea de pergole decorative cuplate cu bănci. Marcajul longitudinal se aplica doar în axul drumului. conform desenului de mai jos (cotele de pe desen sunt în unitati de masura metru).E’’ conform STAS 1848 – 7/2004.  amplasarea unui stativ pentru parcare biciclete.ro Lucrarea se va executa fără întreruperea traficului rutier general. Semnalizarea punctului de lucru precum şi asigurarea circulaţiei pe timpul execuţiei lucrărilor. Strada Navelor nr. Linie discontinua simpla.C. 3.

50m. un “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI.50m x 1.20 x 1. Cota de fundare a acestuia va fi -2. Cota de fundare va fi -2.00m x 1.dezafectare tunel existent: 1. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet.50m și înălțimea de 1. . h=0.65m.55m.00m x 1. 12 / 32 . hmed=2. L=15m. -guri de scurgere cu sifon si depozit – 8buc.50m. hmed=2. .30m – 7buc.1buc. Acesta va fi acoperit cu placi prefabricate cu masuri de protectie pentru infiltratii si exfiltratii. necesari atât ca obiecte decorative cât şi ca producătoare de umbră în timpul verii. REZISTENȚĂ Proiectul conţine documentaţia tehnică şi economică necesară amenajarii arterei de legătură Alexandru Lăpușneanu – Strada Roșiori – inclusiv parcare – Municipiul Galați. hdală=0.00 x 1. Cota de fundare va fi -2.50m x 1.80m.ro www.00m (la interior).50m.realizare cămin de observație pe tunel .80m. cu secțiunea 1.50m. acoperit cu capac cu ramă de fontă.fundație pompe din beton armat C12/15.80m. Strada Navelor nr.80m (la interior) si lungimea de 3.spargere tunel pentru branșare conducte cu Dn 150mm-3buc. Căminul de observație va avea dimensiunile 1. Tunelul tehnic va fi realizat din beton armat C12/15. Prin Tema de proiectare primită de la specialitățile de Instalații se prevăd următoarele lucrări: .realizare cămine de vizitare din b.decopertare tunel tehnic vizitabil 1.50m. având 1. pe pământ vegetal. hdală=0. 3. cu dimensiunile: 1.conform detaliilor de execuție din planșa R3.ro  amplasarea unor coşuri de gunoi pentru colectarea deşeurilor de la utilizatori. Accesul în cămin se realiza prin gol în planșeu.00m.a. Refacerea tunelului tehnic existent va consta in realizarea unui perete nou din beton armat C16/20 pe o lungime de 1. se vor efectua spargeri locale pe o distanta de cca 30cm.refacere tunel existent 1.50m x 1. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. Construcție subterană din beton armat monolit C20/25.00 x 2.  spaţiile verzi rămase se vor gazona.  plantarea unor copaci şi arbuşti în spaţiile verzi dintre rândurile de locuri de parcare.00m (la interior).0m. L=100m.50m x 1.80m.00m. L=2. 3. acoperit cu capac cu ramă de fontă. .proiect-galati. . Accesul în cămin se realiza prin gol în planșeu. Căminul de observație va avea dimensiunile 1. Pentru înnădirea armaturilor noului perete cu armaturile din peretele și radierul tunelul tehnic existent.realizare tunel tehnic vizitabil 1.65m față de cota terenului amenajat. . Construcție subterană din beton armat monolit C20/25. Amplasare containere: (constructie in care se vor amplasa utilaje pentru Apa-Canal. L=60m.00m. . .

pentru relaizarea investitiei “Amenajare artera de legatura strada Al. cu dimensiunile de0. 4. 3.canalizare.proiect-galati. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. Statia de pompare cu hidrofor(hidromodulul) va fi amplasata intr-o cladire/constructie tip container pe spatiul dintre actualul SC14bis si Scoala nr. Refacerea umpluturilor de pământ se va realiza cu pământ curat. si vor fi asigurate totodata masuri de protectie ale acestora. compactat la o densitate uscată ρd=16. Pentru alimentarea cu apa a consumatorilor existenti(blocurile cu P+10E.50kN/mc.ro modul pentru utilaje aferente SC 14. pentru fiecare strat de grosime 10-15cm. Cotele medii ale platformei si drumului variaza intre: Prezenta documentatie trateaza relocarea statiei de pompare cu hidrofor si a punctului termic din cadrul SC14 bis. LUCRĂRI DE APĂ ȘI CANALIZARE Pentru realizarea lucrarii s-au folosit puncte de sprijin vechi ale retelei de triangulatie.si instalatiile interioare aferente(apa.realizandu-se o drumuire cu radieri planimetrice. Compactarea se va executa la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse. Statia de pompare cu hidrofor va fi alimentata de la reteaua de apa stradala Ø200mm.etc). Fundarea se va realiza direct prin intermediul unor elevatii din beton armat pe tot conturul containerului. si nu pe etape. la realizarea primului tronson se vor lasa mustati de suprapunere a barelor de armatura pentru finalizarea lucrarilor.electrice.25x1. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet.care se vor racorda la utilitatile stradale. conform STAS 6054/1977).1.printr-un bransament din FdØ150mm.si PT. In cazul in care nu este posibil acest lucru. Strada Navelor nr. 13 / 32 .00m.municipiulGalati. Avand in vedere ca intrega constructie face obiectul a doua proiecte.pentru “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI.ro www.20m. si un modul comun cu grupuri sanitare conform planurilor de arhitectura) Intreaga constructie va fi alcatuita dintr-un ansamblu de 5containere modulare cu functionalul prezentat in plansele de arhitectura.Lapusneanu –strada Rosiori inclusiv spatii de parcare cartier Mazepa 1.(montata in tunel tehnic vizitabil).28-Mihai Eminescu. (respectand astfel adancimea de inghet . conform normativelor in vigoare se recomanda executia intregii fundatii. Nici un fel de săpături nu vor fi începute până când Antreprenorul nu a luat măsurile de siguranţă necesare privind protecția muncii. Constructia va fi echipata cu grup sanitar. Toate conductele se vor poza in canale de protectie din beton armat conform detaliilor anexate. inclusiv de bariere şi mijloace de dirijare a circulaţiei din zonă. Compactarea se va realiza cu utilaje de mici dimensiuni – maiuri mecanice.

amplasat sub trotuarul adiacent ampalsamentului.pentru monitorizarea debitului de apa prelevat din reteaua stradala.vor fi prevazute cu apometre cu Dn 30/40mm. stabilirea unor raporturi corecte între distribuitor şi consumator. . INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag.montat in tunelul tehnic vizitabil. în principal. Strada Navelor nr.furnizarea apei se efectuează pe bază de contract între unitatea de distribuţie locală şi consumatori.sifon de pardoseala.se vor monta pe suporti. .348/1993 si ordinului 29/N/1993. contorizarea consumurilor de apă se face urmărind.  parametri apei din reteaua exterioara de alimentare cu apa in punctul de bransare al al retelei afernte locuintelor si anume:debitul. Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai surse a caror apa indeplineste conditiile de potabilitate(conform STAS 1342).conform prevederilor STAS 9165. 14 / 32 .conform H.etc. “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI.ro prepararea apei calde menajer).  clasa de importanata a constructiei din punct de vedere seismic. Conductele de alimentare cu apa (aspiratie/refulare). .accesul la contor trebuie să se facă în condiţii de securitate şi igienă Pentru instalare se admit contoarele care au aplicat sigiliu. in canal de protectie .cerinte de estetica.G. . Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. Conducta de canalizare care va colecta apele uzate de la consumatorii (grupul sanitar.instalarea sistemului de măsurare se va face în locuri accesibile.presiunea de serviciu(sarcina hidrodinamica disponibila). sau marca metrolgica de verificare ale Organismul National de Metrologie si sunt insotite cu buletin de verificare metrologica.din statia de pompare vor pleca doua conducte din FdØ110mm.consumurile de apă se vor stabili cu ajutorul sistemelor de măsurare prin care se asigură contorizarea cantităţilor livrate în vederea facturării. La stabilirea solutiei privind retelele de alimentare cu apa s-a avut in vedere:  destinatia si caracteristicile constructiei (cladire de locuit). Conductele de apa si canalizare (aferente construtiei si hidromodului).proiect-galati. pentru a putea fi citite atât de reprezentanţii distribuitorului cât şi de cei ai consumatorului.  caracteristicile terenului de fundare a constructiei.ro www.alegerea sistemului de măsurare se face de distribuitor în condiţiile respectării normelor metrologice recomandate de BRML şi în conformitate cu legislaţia precizată mai sus.si de conditiile de proiectare antiseismica a instalatiilor si echipamentelor conform normativului P100.care se va racorda la tunelul existent.respectiv a debitului de apa distribuit.in conformitate cu prevederile normativului P7. facturarea şi gestionarea corectă a acesteia. economisirea apei. .care prevad: .confort. 3.etc) se va racorda la colectorul de canalizare stradal.regimul de furnizare a apei(continuu sau intermitent)si calitatea apei.  conditiile de igiena.

ro Conditii de instalare:  Pana la instalarea contorului. Contorul trebuie sa fie protejat de riscurile deteorarii prin socuri sau prin vibratii transmise asupra lui de instalatii invecinate.  opţional. filtru şi supapa cu arc .  Portiunea de racordare a conductei trebuie sa fie curatita minutios de rugina.  litera V sau H în situaţiile în care repartitorul poate funcţiona corect  numai în poziţie verticală (V) sau orizontală (H). nisip si alte particule. “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. Racordurile contorului cu conducta trebuie sa fie ermetice si sa reziste la presiunea de lucru1Mpa. care se imbina cu ajutorul piulitilor. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. pe carcasă.  literele RC peste marcajul unităţii de măsură inscripţionat din  fabrică.ro www.proiect-galati. inlocuire si pentru eventuala demontare.  anul fabricaţiei şi numărul de serie. pe cadranul indicatorului sau pe plăcuţa de identificare următoarele informaţii:  denumirea sau numele comercial al producătorului sau marca sa  comercială. Contorul trebuie sa fie usor accesibil pentru citire.  domeniul de presiune al apei. Strada Navelor nr. ca sa asigure pozitia verticala sau în cazul V orizontală a axului rotorului.  eroarea de măsură.  domeniul de debit în care raportul între debitul permanent şi debitul  minim trebuie să fie mai mare de 10. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet.  domeniul de temperatură a apei. să se prezinte clar şi lizibil. Locul unde se instaleaza contoarele trebuie să fie protejate de îngheţ. intretinere.  Contorul se montează strict in pozitia H (orizontala) sau V (verticală) şi trebuie sa se instaleze pe conducta orizontala in asa fel. pe conducta trebuie sa se asambleze partile componente din setul de livrare: se pozitioneaza garniturile intre contor si sateliti.  In amonte trebuie sa fie montat un robinet de inchidere. 15 / 32 .  una sau două săgeţi care să indice sensul curgerii. simbolul aprobării de model. separat sau grupat. 3. şi să asigure temperatura mediului ambiant intre +1*C si +50*C.

Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet.vane de izolare(2 buc/pompa). Daca pompele nu sunt autoamorsante .ro In municipiul Galati.0m fata de laturile incaperii.circuit de actionare prin convertizor comutabil pe toate pompele.cu 1 traductor de presiune pe refulare si un presostat pe aspiratie (pentru protectie la lipsa apei).temperatura standard este de 40ºC.robineti clapete.0.P.prevazuta cu amortizoare de vibratii(sau fixata cu suruburi de podea sau in fundatie).clapete unisens (1 buc/pompa).P pilot “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI.pe parcursul dezvoltarii sale urbanistice si sociale. Strada Navelor nr.+1 E.functie de etansarea mecanica a axului si material.P+10.ele nu vor fi pornite decat dupa ce au fost umplute cu apa si aerisite. Pe masura etapelor de constructie a diferitelor cartiere de locuinte cu un numar important de blocuri P+7.P+12. Grupul de pompare este amplasat cu respectarea distantei de min. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag.colector de aspiratie si colector de refulare montate pe un ansamblu de sustinere comun si din tabloul de automatizare grup hidrofor pentru (1 -4) x Pmotorului. Utilizare  Grupul de pompare este destinat pomparii si ridicarii presiunii apei potabile  Conditii de functionare  Temperatura lichidului vehiculat prin pompa :0-120ºC.alimentarea cu apa rece potabila pentru consum si pentru prepararea apei calde menajere s-a facut initial direct din retelele puse sub presiune de catre statiile de pompare de baza. Componenta Grupul de pompare se compune din 3 EP. 16 / 32 .garnituri.a devenit necesara punerea in functiune a statiilor de pompare cu hidrofor pentru ridicarea presiunii apei furnizate de statiile de pompare de baza la valorile corespunzatoare noilor categorii de folosinta.  Temperatura lichidului in grupul de pompare este limitata de temperatura admisibila pentru conducte.ro www. 3. -se verifica ca presiunea initiala in recipient sa fie egala cu preiunea de pornire minima.care asigura conditii de functionare corespunzatoare(inclusiv pentru racirea motoarelor pompelor).cu :3 E. Grupul de pompare va fi asezat pe o suprafata plana(fundatie). Pentru punere in functiune a grupului de pompare se procedeaza astfel: -se racordeaza grupul la reteaua de apa si reteaua electrica.75-1.proiect-galati. Caracterisitici prezumate: grup de pompare(hidromodul). Amplasare Grupul de pompare va fi amplasat intr-o cladire/construtie tip container.

atunci se va executa un pat de pozare cu un amestec de nisip ciment de 6:1 sau 8:1 executat manual.conform STAS 4163/3. Pentru asigurarea conditiilor corecte de fiabilitate si siguranta in exploatare pe conducta s-a prevazut: -in punctul de jos al retelei de apa .0 mc/h H=36. La amplasarea retelei de apa.proiect-galati.se procedeaza la spalarea si dezinfectarea conductelor. 90/95 şi Regulamentul de aplicare şi normele specifice de securitate a muncii pentru construcţii şi instalaţii de alimentare cu apă a localităţilor şi nevoi tehnologice nr. Imbinarile conductelor trebuie sa asigure o perfecta etansietate.conform STAS 8591/1-97. In cazul in care calculele dinamice dau rezultate corespunzatoare numai pentru un grad de compactare mai mare de 90%. prin pereţii căminelor de vizitare (vane) se vor monta piese de trecere etanşe. Amplasarea conductei în plan vertical s-a făcut cu respectarea distanţei conform STAS 8591.presiunea initiala in recipient trebuie verificata cu regularitate(cel putin de doua ori pe an). In punctul de bransare la reteaua stradala s-au prevazut piesa de bransare si vana de sectionare.s-au respectat distantele de amplasare fata de retelele existente. 20/1995.3 mCA P=5.0/42. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag.5/30. 6 kgf/cmp)presiunea de incercare va fi de 2 x Pr. 17 / 32 .precum si posibilitatea preluarii tuturor eforturilor statice si dinamice.ro Q=9.si fara probleme. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet.La imbinarile dintre tuburi si la trecerea prin peretii caminelor se va acorda o atentie deosebita realizandu-se perfect etanse. La trecerea conductelor de apă. Strada Navelor nr. Presiunea de incercare a retelelor exterioare de apa s-a stabilit astfel: -pentru reteaua de apa la care presiunea de serviciu este mai mica de 6 bar(cca.ro www. Dupa incheierea probei de presiune si refacerea eventualelor imbinari neetanse .incluzand pornirile si opririle prea dese . “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI.inainte de executarea umpluturilor. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile Legii Protecţiei Muncii nr.vane de golire. Retelele nou executate trebuie supuse probei de presiune si etansietate. Gradul de compactare uniform de 85% dat pentru zona de conducta(respectiv a canalului de protectie) rezulta din experienta practica. 3.5 kw/buc Verificarea presiunii initiale in vasul hidrofor cu membrana -pentru a asigura o functionare corecta .

 toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente de agrement si conformitate conform reglementarilor in vigoare. amenajarea parcării Ancora și montarea unui hidromodul Apă-Canal pe amplasament.1 Racordarea la rețeaua electrică . Electrica SDEE Galați un nou racord. ce va acoperi puterea consumată de echipamentele propuse “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. 6.branșament Alimentarea cu energie electrica a echipamentelor din modulul Apă-canal se va realiza din subsolul blocului G2. materiale si note observatorii. LUCRĂRI DE INSTALAȚII SANITARE Amenajare container cu destinația de grup sanitar echipat cu obiecte sanitare si instalatiile aferente ( apa . Prepararea apei calde se va face local cu boiler. 18 / 32 .  imbinarile se vor realiza dupa caz. Contorizarea grupului sanitar se va face separat cu un contor de apa rece de clasa “C” DN 15 echipat cu sistem de citire de la distanta. Roșiori. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag.  materialele folosite vor fi cele prevazute in devizul proiectului tehnic . LUCRĂRI DE ILUMINAT PUBLIC Lucrările descrise în prezenta documentație sunt generate de realizarea arterei de legătură str.ro www. SITUAȚIA PROIECTATĂ 4. INSTRUCTIUNI PENTRU EXECUTIE.  pentru conducta de canalizare se va face proba la presiune hidrostatica. prin infiletare. probele de etanseitate si rezistenta.ro 5. montajul. se va solicita către O. canalizare. exploatarea si intretinerea instalatiilor proiectate se vor face conform Normativelor I9 . printr-un cablu ce se va monta în tunelul tehnic vizitabil existent. A. electrice ).proiect-galati. MONTAJ SI EXPLOATARE  executia si montajul instalatiilor proiectate se vor face in stricta concordanta cu documentatia scrisa si desenata privitor la dimensiuni. Strada Navelor nr. 3. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. care se vor racorda la retelele existente Conducta de alimentare cu apa rece a grupului sanitar va fi realizata din teava PPR – al izolata cu cochilii din vata minerala caserata cu folie de aluminiu. Pentru preluarea apelor accidentale de pe pardoseala din modulul tip container utilizat pentru amplasarea hidromodulului s-a prevazut un sifon de pardoseala. Lăpușneanu și str. Conducta de canalizare PVC-KG se va monta in canal 30x30 cm pe suporti metalici grunduiti si vopsiti.D. Deoarece se dorește o contorizare distinctă a modulului Apă-Canal. etansare prin lipire sau cu garnituri din cauciuc . sudura.  executia.

se propun următoarele lucrări:  pozare cablu subteran 2x16mmp AC2XAbY.5mmp și 16mmp Cu. de 5cm grosime.o.  Strat de piatră spartă.5mmp Cu.2 Instalație electrică interioară hidromodul apă-canal Pentru alimentarea cu energie electrică a echipamentelor din interiorul modului Calorgal. de 4cm grosime. de 10cm grosime. Perioada de perspectivă este de 10 ani respectiv 30 ani. de 10cm grosime. Cablul se va racorda în noul BMPT (sursă) și în tabloul electric din interiorul hidromodulului Se va monta în tub distinct PVC un cablu de telecomunicații (fibră optică.5 m.  Strat de balast. protejat în tub PVC. de 10cm grosime. de 4cm grosime. de 25cm grosime.proiect-galati. Nc(30ani)=3. deci traficul ușor poate ajunge la maxim Nc(10ani)=0. de 15cm grosime În conformitate cu normativul NP 116 privind clasele de trafic şi normativul PD 177 – 2001 pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide.  Strat de piatră spartă. coaxial etc. se propune montarea unui tablou electric general.) ce va asigura telegestiunea instalațiilor hidroedilitare proiectate 4.0 m.  Strat de balast.ro www.  Strat de binder BAD 20. Strada Navelor nr.  Strat de binder BAD 20.3 Iluminatul parcării Pentru asigurarea iluminării parcării proiectate. Pentru asigurarea iluminatului din incinta hidromodulului se vor monta corpuri de iluminat FIPAD 2x36W. de 15cm grosime.) se vor poza cabluri având secțiuni cuprinse între 2. racordat din rețeaua subterana stradală existentă de iluminat public  montare stâlpi iluminat conform profilului zonei: 9 buc. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. în tunelul tehnic vizitabil existent.o.  Strat de macadam. se va verifica sistemul rutier existent pentru situația traficului ușor. 19 / 32 .  Strat de macadam. de 5cm grosime. din tabloul general. alimentate prin cabluri 2x1. DIMENSIONAREA SITEMULUI RUTIER Sistemul rutier al arterei de legătură:  Strat de uzur din MAS 16.s pentru trafic mediu. IV. 3.2 Alimentarea cu energie electrică și telegestiunea hidromodulului Pentru asigurarea puterii necesare pentru echipamentele din hidromodul se va monta un cablu electric 3x70+35mmp AC2XAbY. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. LAN. 4.ro 4. Pentru alimentarea echipamentelor de forță (pompe etc. Sistemul rutier al bretelelor:  Strat de uzur din MAS 16.s.

Strada Navelor nr.deformația specifică verticală la compresiune.27 Balast 25cm 168 0.5 ∗ 108 ∗ 𝜀𝑟𝑖 𝑁𝑎𝑑𝑚 = 4.proiect-galati. calculată la baza straturilor bituminoase 𝜀𝑧 .s −3.30 70 0. corespunzător stării de deformație la baza acestora.35 9cm 3257 0.97 𝑁𝑎𝑑𝑚 = 4.27 10cm 600 0. produs de SEARCH CORPORATION şi aplicat în normativul de dimensionare al sistemului rutier PD 177 – 2001.ro Pentru verificarea şi redimensionarea sistemului rutier se va utiliza programul CALDEROM 2000.o. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. 3.27 Piatră spartă 15cm 400 0.27 Pământ 70 0.14 𝑁𝑎𝑑𝑚 − numărul de solicitări admisibil. în m.35 Determinarea modulului de elasticitate pentru balast: 0. calculată la nivelul patului drumului Pentru ca sistemul rutier să satisfacă cerintele de bună desfăşurare a circulaţie pe calea de rulare se vor face următoarele verificări:  Verificarea la rata de degradare din oboseală:  Verificarea la rata de degradare din oboseală pentru trafic >1 m.72  Verificarea la rata de degradare din oboseală pentru trafic <1 m.45 ℎ𝑏1 = 25𝑐𝑚 𝐸𝑝 = 70MPa 𝐸𝑏𝑖 = 0.20 ∗ ℎ𝑏𝑖 ∗ 𝐸𝑝 𝐸𝑏1 = 168MPa Rezultatele în urma analizei sunt: Deformație Deformație Sistem rutier Nivelul radială stratului verticală 𝜀𝑟 𝜀𝑧 9cm 162 254 59cm 157 403 𝜀𝑟 .s.o. Datele ce au fost introduse în program pentru sistemul rutier al arterei de legătură: Sistem rutier 5 straturi Sistem rutier 4 straturi asimilat Arteră de legătură CALDEROM Grosimea Modul de Grosimea Modul de Tip material stratului elasticitate Coeficient stratului elasticitate Coeficient rutier (cm) poisson rutier (cm) poisson (MPa) (MPa) Mixtura asfaltică 4cm 3600 0. 20 / 32 .deformația specifică de întindere admisibilă în micro deformații.35 Mixtura asfaltică 5cm 3000 0.: −3. în micro deformații.97 𝑁𝑎𝑑𝑚 = 24. Criteriu: grosimea necesară a straturilor bituminoase este cea pentru care RDO are următoarele valori: “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI.s.ro www.35 Macadam 10cm 600 0. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag.27 40cm 358 0. care poate fi preluat de straturile bituminoase.27 ∗ 108 ∗ 𝜀𝑟𝑖 𝑁𝑎𝑑𝑚 = 0.o.

În conformitate cu normativul NP 116 privind clasele de trafic şi normativul PD 177 – 2001 pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide.00 drumuri județene.35 Macadam 10cm 600 0. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet.o.27 Pământ 70 0.𝑎𝑑𝑚 = 329 ∗ 𝑁𝑐(30𝑎𝑛𝑖 𝑇3) = 441. Perioada de perspectivă este de 10 ani respectiv 30 ani. 𝑠. 0.27 25cm 218 0.3 m. 0.ro . comunale şi vicinale. se va verifica sistemul rutier existent pentru situația traficului ușor ale bretelelor de circulație rutieră.27 𝜀𝑧.5 ≥ 𝜀𝑧 = 403 − 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎  Verificarea la deformaţie permanentă la nivelul patului drumului pentru un trafic de calcul > 1m.27 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 > 1 𝑚.9 − 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑁𝑎𝑑𝑚 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡 𝑁𝑐(30𝑎𝑛𝑖 𝑇3) 𝑅𝐷𝑂 = = 0.o.20 ∗ ℎ𝑏𝑖 ∗ 𝐸𝑝 𝐸𝑏1 = 168MPa Rezultatele în urma analizei sunt: Deformație Deformație Sistem rutier Nivelul stratului radială verticală 𝜀𝑟 𝜀𝑧 9cm 194 282 43cm 271 380 “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI.o.s.𝑎𝑑𝑚 = 329 ∗ 𝑁𝑐−0. Nc(30ani)=0.9 − 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑁𝑎𝑑𝑚 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡  Verificarea la deformaţie permanentă la nivelul patului drumului pentru un trafic de calcul ≤ 1m. 𝑠.27 Piatră spartă 10cm 400 0.max.27 10cm 600 0. 𝑜. 1.: 𝜀𝑧.s.s pentru trafic mediu.72 ≤ 𝑅𝐷𝑂𝑎𝑑𝑚 0.45 ℎ𝑏1 = 25𝑐𝑚 𝐸𝑝 = 70MPa 𝐸𝑏𝑖 = 0.28 𝜀𝑧.35 9cm 3257 0.: 𝜀𝑧. 𝑁𝑐(10𝑎𝑛𝑖 𝑇3) 𝑅𝐷𝑂 = = 0. Strada Navelor nr.max.s. 𝑜. −0.35 Determinarea modulului de elasticitate pentru balast: 0. 21 / 32 .69 ≤ 𝑅𝐷𝑂𝑎𝑑𝑚 0.28 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 ≤ 1 𝑚.30 70 0.𝑎𝑑𝑚 = 600 ∗ 𝑁𝑐(10𝑎𝑛𝑖 𝑇3) = 840. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag.35 Mixtura asfaltică 5cm 3000 0.max.95 drumuri naționale secundare . −0.𝑎𝑑𝑚 = 600 ∗ 𝑁𝑐−0. 3.proiect-galati.27 Balast 15cm 134 0. deci traficul ușor poate ajunge la maxim Nc(10ani)=0.ro www. Datele ce au fost introduse în program pentru sistemul rutier al bretelelor: Sistem rutier 5 straturi Sistem rutier 4 straturi asimilat Bretele CALDEROM Grosimea Modul de Grosimea Modul de Tip material stratului elasticitate Coeficient stratului elasticitate Coeficient rutier (cm) poisson rutier (cm) poisson (MPa) (MPa) Mixtura asfaltică 4cm 3600 0.o.1 ≤ 𝜀𝑧 = 403 − 𝑛𝑢 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 Sistemul rutier proiectat răspunde unui trafic mediu (T3) de perspectivă de 10ani si 30ani conform traficului de calcul din normativul NP 116/2004.90 drumuri naționale şi străzii .7 m.

28 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 ≤ 1 𝑚.7 ≥ 𝜀𝑧 = 380 − 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 Sistemul rutier proiectat răspunde unui trafic usor (T4) de perspectivă de 30ani. Strada Navelor nr.28 𝜀𝑧.90 drumuri naționale şi străzii . corespunzător stării de deformație la baza acestora. comunale şi vicinale. 0.97 𝑁𝑎𝑑𝑚 = 24.15 ≤ 𝑅𝐷𝑂𝑎𝑑𝑚 0. Adâncimea de îngheț în complexul rutier Zcr se consideră egală cu adâncimea de îngheț în pământul de fundație Z.s.proiect-galati. 𝑠. Criteriu: grosimea necesară a straturilor bituminoase este cea pentru care RDO are următoarele valori: . 3. 𝑜.max. CALCULUL LA ÎNGHEȚ AL SITEMULUI RUTIER Adâncimea de îngheţ în complexul rutier reprezintă nivelul celui mai coborât de la suprafaţa drumului la care apa interstiţială se transformă în gheață.  Verificarea la deformaţie permanentă la nivelul patului drumului pentru un trafic de calcul ≤ 1m. V.9 − 𝑛𝑢 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑁𝑎𝑑𝑚 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡 Rata minimă de degradare pentru trafic ușor.o. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag.9 − 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑁𝑎𝑑𝑚 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡 𝑁𝑐(30𝑎𝑛𝑖 𝑇4) 𝑅𝐷𝑂 = = 0.s. 𝑁𝑐(10𝑎𝑛𝑖 𝑇4) 𝑅𝐷𝑂 = = 0.5 ≥ 𝜀𝑧 = 380 − 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎  Verificarea la deformaţie permanentă la nivelul patului drumului pentru un trafic de calcul > 1m.27 ∗ 108 ∗ 𝜀𝑟𝑖 𝑁𝑎𝑑𝑚 = 0. 𝑜.ro 𝜀𝑟 .deformația specifică de întindere admisibilă în micro deformații.3) = 660. în m.o.: −3.95 drumuri naționale secundare .s.deformația specifică verticală la compresiune. care poate fi preluat de straturile bituminoase.𝑎𝑑𝑚 = 329 ∗ 𝑁𝑐−0. calculată la nivelul patului drumului Pentru ca sistemul rutier să satisfacă cerintele de bună desfăşurare a circulaţie pe calea de rulare se vor face următoarele verificări:  Verificarea la rata de degradare din oboseală:  Verificarea la rata de degradare din oboseală pentru trafic >1 m. în condiții de porozitate şi umiditate specifice acestuia la care se adaugă un spor al adâncimii de “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. 22 / 32 .35  Verificarea la rata de degradare din oboseală pentru trafic <1 m.𝑎𝑑𝑚 = 329 ∗ 𝑁𝑐(30𝑎𝑛𝑖 𝑇5=1.o.03 𝑁𝑎𝑑𝑚 − numărul de solicitări admisibil.97 𝑁𝑎𝑑𝑚 = 4.o. în micro deformații. 0. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet.𝑎𝑑𝑚 = 600 ∗ 𝑁𝑐(10𝑎𝑛𝑖 𝑇4) = 840. se poate lua in considerare perioade de perspectivă de 30 ani.o.50 ≤ 𝑅𝐷𝑂𝑎𝑑𝑚 0. −0.: 𝜀𝑧. −0.s −3.5 ∗ 108 ∗ 𝜀𝑟𝑖 𝑁𝑎𝑑𝑚 = 2.00 drumuri județene.𝑎𝑑𝑚 = 600 ∗ 𝑁𝑐−0. 1.: 𝜀𝑧.s.max. în timpul iernii (în practică se admite ca această adâncime coincide cu cea a izotermei zero).max.27 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐 > 1 𝑚. 𝑠.27 𝜀𝑧. calculată la baza straturilor bituminoase 𝜀𝑧 .ro www.

3. 4 (STAS709/2-1990). ținând cont de prevenirile STAS 1709/1-1990. În conformitate cu tabelul nr. Gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier K reprezintă raportul dintre grosimea echivalentă a sistemului rutier He şi adâncimea de îngheţ în complexul rutier Zcr. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag.ro îngheț ΔZ (determinat de capacitatea de transmitere a clădirii. are cel puţin valoarea din tabelul nr. strat de binder 5cm.60 x 5cm + 0. . strat de binder 5cm.40 STRUCTURA RUTIERĂ BRETEA: strat de uzură 4cm.H reprezintă grosimea stratului rutier luat în calcul exprimat în centimetri.Hsr – reprezintă grosimea sistemului rutier alcătuit din straturi de materiale rezistente la înghet exprimat în centimetri. 23 / 32 . conform hărţilor privind reparaţia funcţie.25=97. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. în care ΔZ = Hsr .25cm Pământul de fundare se încadrează în pământuri tip P4 conform tabelului nr.75cm/97.ro www.75 x 10cm + 0. de indicele de umiditate a tipurilor climatice şi reparaţia indicelui de îngheţ dintr-o perioadă de 30 de ani. rezultă următoarele: STRUCTURA RUTIERĂ ARTERĂ DE LEGĂTURĂ: strat de uzură 4cm.75 x 10cm + 0.50 x 4cm + 0.75cm = 17. 4 (STAS709/2-1990). 3 din STAS 1709/1-1990. funcţie de tipul climatic. tipul de pământ. tipul sistemului rutier. strat din piatră spartă 15cm.75 x 15cm +0. tipul de pământ şi gradul de sensibilitate la îngheţ dezgheţ al acestuia. strat de balast 15cm. strat de balast 25cm.43 Se consideră că structura rutieră este rezistentă la îngheţ-dezgheţ dacă gradul de asigurare la patrunderea îngheţului în complexul rutier K. Ke=0.80 x 25cm He=41. Hst=4+5+10+10+15=43cm He= 0. distanţele hidrologice. 1 (indicativ PD177-2001) Zcr = Z + ΔZ (cm) Zcr = 80cm + 17. strat de macadam 10cm.60 x 5cm + 0.25cm . prevazute în STAS 1709/1-1990.proiect-galati.He – reprezintă grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a sistemului rutier exprimat în cm În conformitate cu punctul 2.4. Strada Navelor nr.He . Față de cele prezentate mai sus. din STAS 1709/1-1990 grosimea echivalentă a sistemului rutier He se calculează cu relaţia: He =Σhi x Cti (cm) .Ct – reprezintă coeficientul de echivalare a capacității de transmitere a clădirii specifice fiecărui material din alcătuirea stratului rutier luat în calcul conform tabelului nr.50 x 4cm + 0. strat de macadam 10cm. s-a determinat tinând cont de timpul climatic.75cm ΔZ=59cm – 41. .25cm=0. K=He/ Zcr K=41. ambele stabilite conform STAS 1709/1-1990.80 x 15cm He=30 cm “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. strat din piatră spartă 10cm. a straturilor sistemului rutier) /și se calculează cu relația: Zcr = Z + ΔZ (cm) .75 x 10cm +0. Hst=4+5+10+15+25=59cm He= 0.Z – adâncimea de îngheţ în pământ de fundaţie.

3. Hst=18+2+20=40cm He= 0.40 Toate sitemele rutiere propuse stisfac condițiile de îngheț.1 cm ΔZ=40cm – 26. îmbunătăţirea condiţiilor de colectare şi evacuare a apelor meteorice. Prezentul proiect urmăreşte sporirea capacităţii portante.00 x 2cm +0.9cm=0.43 ≥ Ke=0.45 x 18cm + 1.40 STRUCTURA RUTIERĂ PARCARE: strat de beton de ciment 18cm.ro ΔZ=43cm – 30cm = 13cm Zcr = Z + ΔZ (cm) Zcr = 80cm + 13 =93cm K=He/ Zcr K=43cm/93cm=0. Strada Navelor nr.426 ≥ Ke=0. strat de balast 20cm.1cm = 13. VI. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANȚĂ A LUCRĂRILOR SCURTĂ PREZENTARE A CONSTRUCŢIEI: Artera de legătură ce face obiectul prezentei documentaţii trebuie adusă la parametri de exploatare normali pentru buna desfăşurare a circulaţiei în toate anotimpurile anului. Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei: 𝑃(𝑖) 𝑃(𝑛) × 𝐾(𝑛) = 𝑛 × 𝑛(𝑖) în care: P(n) – punctajul factorului determinant (n) (n) – coeficient de unicitate p(i) – punctajul corespunzător criteriilor (i) asociate factorului determinant (n) “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. strat de nisip 2cm. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet.ro www.9 =93.9 cm K=He/ Zcr K=40cm/93. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag.80 x 20cm He=26. 24 / 32 . asigurarea stabilităţii şi lăţimii platformei şi îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie.9cm Zcr = Z + ΔZ (cm) Zcr = 80cm + 13.proiect-galati.

materiale necesare ii. ii. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. 6. iii. oameni implicaţi indirect în cazul unor disfuncţii ale 1. durata de utilizare preconizată. i. i. măsura în care performanţele funcţionale depind evoluţia cerinţelor pe durata de utilizare. Strada Navelor nr. măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determină activităţi/măsuri deosebite pentru exploatarea construcţiei. măsura de utilizare în care performanţele alcătuirii constructive Necesitatea luării în depind de cunoaşterea evoluţiei acţiunilor (solicitărilor) pe durata 4. iii. Factorii determinanţi Criterii asociate crt. 3. mărimea comunităţii care apelează la funcţiunile construcţiei şi/sau valoare a bunurilor adăpostite de construcţie. gradul de influenţă nefavorabilă asupra mediului natural şi construit. i. condiţiile locale şi de mediu defavorabil în timp. ii. rolul activ în protejarea/refacerea mediului natural şi construit. ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate. oameni implicaţi direct în cazul unor disfuncţii ale construcţiei ii. 25 / 32 . 3. măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează 5. măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului natural şi a mediului construit. natura şi importanţa funcţiilor respective. caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor disfuncţii ale construcţiei i.ro www. Importanţă vitală construcţiei iii. Implicarea ecologică ii. Necesitatea adoptării la ii. iii. luate în considerare. Importanţa socio – 2. măsura în care asigurarea soluţiilor constructive.ro n(i) – numărul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n). FACTORII DETERMINANŢI ŞI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ A CONSTRUCŢIILOR Nr. Volumul de muncă şi de i.proiect-galati. volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. utilizare (existentă) iii. dependenţa de condiţiile de teren şi de mediu. ponderea pe care funcţiunile construcţiei o au în comunitatea economică şi culturală respectivă. considerare a duratei de de utilizare. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. i.

00 2 2 1 1 3.proiect-galati.. 26 / 32 . Strada Navelor nr.00 1 1 1 0 2.. activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de funcţiunile acesteia.ro www..00 1 1 1 0 Necesitatea luării în considerare a duratei de 4. Implicarea ecologică 1.00 3 4 1 1 utilizare (existenţă) “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. 3..ro menţinerea performanţelor construcţiei pe durata de existenţă a acesteia. 29 – Normală (C) 6 . 17 – Redusă (D) <5 CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ STABILITĂ: CRITERII NR FACTORUL DETERMINANT k(n) P(n) ASOCIATE p(i) p(ii) p(iii) 1. iii. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. Nivelul apreciat al influenţei criteriului Punctajul p(i) – Inexistent 0 – Redus 1 – Mediu 2 – Apreciabil 4 – Ridicat 6 Limitele punctajului de stabilire a categoriei de importanță Categoria de importanţă a construcţiei Grupa de valori a punctajului total – Excepţională (A) > 30 – Deosebită (B) 18 . Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. Importanţa vitală 1. 1. Importanţa social-economică şi culturală 1.

1. 10/28. 5.ro www. realizat în conformitate cu indicativul CD177. Nr.s – milioane osii standard cu incărcare pe osie de 115. atera de legătură și căile de acces s-au calculat la un trafic mediu (Mza < 3. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. 3.  D2 – sănătatea oamenilor și protecția mediului.0 kN). VII.00 1 1 0 0 teren şi de mediu 6. stabile şi fiabile. Siguranța în exploatare a arterei carosabile este realizată prin adoptarea elementelor geometrice caracteristice specifice categoriei străzii prin asigurarea îmbrăcăminţi rutiere. este realizată de asemenea prin realizarea îmbrăcăminților rutiere din betoane asfaltice (carosabil artera) și betoane de ciment (parcări) ce asigură o atenuare a zgomotului produs de circulația auto. “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. HG. Calculul stemului rutier se regăsește la punctul IV.proiect-galati.0 m. Volumul de muncă şi de materiale necesare 1. numărul de vehicule fiind redus pe durata a 24 de ore. SOLUȚII PRIVIN ASIGURAREA EXIGENȚELOR DE CALITATE Conform legii nr. dinamice. 27 / 32 . elementele geometrice în profil transversal ca şi structura sistemului rutier proiectat permit.5 tonă ce asigură aprovizionarea supermarcheturilor în zona.ro Necesitatea adaptării la condiţiile locale de 5. 766/1997 privind calitatea în construcții la elaborarea soluțiilor constructive ce privesc investiția s-a avut în vedere asigurarea cerințelor esențiale de calitate în construcții. 4 Sănătatea oamenilor şi protecția mediului înconjurător. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag.  B2 – siguranța în exploatare. inclusive seismice.5tone.o. zona nu pemite circulația vehiculelor peste 2. 1. 2.1995 (actualizată 2015) . odată cu creşterea volumului şi intensităţii traficului. trecerea la o clasă superioară privind capacitatea portantă prin ramforsarea sistemului rutier cu îmbrăcăminţi asfaltice înlesnind astfel modernizări ulterioare. 3 Protecția împotriva zgomotului.00 3 4 2 0 TOTAL 11 Astfel lucrarea se încadrează în categoria “C” – lucrări de importanță normală Proiectul ca fi verificat pentru exigențele de performanță inițiale:  A4 – rezistența și stabilitatea la solicitări statice. Traficul semnificativ s-a înregistrat la orele de varf pe străzile aferente amplasamentului. va fi asigurată pe timpul exploatării prin realizarea unui sistem rutier viabil şi stabil odată cu realizarea unui sistem de colectare şi evacuare a apelor superficiale racordat la rețeaua de canalizare. Zona pieței ancora este tranzitata de vehiculele tip turisme și de vehiculele ce au un tonaj ≤ 2. Rezistența și stabilitatea construcției . Posibilităţi de transformări ulterioare. Strada Navelor nr. a spațiilor de parcare şi trotuarelor din materiale rezistente .01. acestea fiind de tip furgonere și/sau dube.

PROTECȚIA MEDIULUI PE DURATA EXECUȚIEI Se vor respecta prevederile ordonanței de urgență nr. 536/1997 pentru aprobarea „Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației”.  menținerea nivelului de zgomot în limitele prevăzute de STAS 100009/88 – Acustica urbană. în conformitate cu prevederile prescripțiilor în vigoare (C56 . cu Iegislația în vigoare și cu regulile meseriei. Calitatea lucrărilor se va verifica pe parcursul execuției pentru fiecare categorie de lucrări în parte.  eliminarea pericolului contaminării cu produse petroliere a solului și apei subterane. să fie corect prelevate și încercate în laboratoare atestate. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR Antreprenorul General va avea în vedere următoarele:  Lucrările de execuție să fie conduse de un "responsabil tehnic cu execuția. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. carte de betoane.  reducerea impactului asupra populației prin eliminarea timpilor de funcționare în gol ai motoarelor. specialisti atestați romani conform cerintelor Legii calității In constructii nr. “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. armături.) Pentru verificarea proiectului Consultantul va angaja pe cheltuiala sa. modificată și completată prin Legea 310/2004 – Legea apelor.ro www. NE 012 .  Documentele calitatii: certificatele de calitate pentru materiale și echipamente. Limita admisibilă a nivelului de zgomot conform ordinului nr.  Materialele și echipamentele puse in operă să aibă certificat de calitate de la furnizor. Strada Navelor nr. procese verbale de faze determinarte etc.  protecția apei de suprafață și subterane prin respectarea legii nr. 3. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. acolo unde este cazul să fie agrementate conform Legii 10/85 (modificată). 28 / 32 . etc.proiect-galati. 10124 martie 1995 publicata in Monitorul Oficial nr. 195/2005 privind protecția mediului. să existe în totalitate și să fie accesibile și ținute la zi. betoane. IX. procese verbale de lucrări ascunse. În perioada de execuție a proiectului constructorul este obligat să ia toate măsurile pentru:  reducerea noxelor eliminate la funcționarea mijloacelor de transport și utilajelor ce urmează a fi folosite. 12/1995.85. respectiv valoarea de 50 dB. dispoziții de șantier de constatare și remediere.10/85 (modificată) și sa se desfășoare în conformitate cu proiectul.99. atestat conform Legi nr.ro VIII. buletine de încercări.  Probele prevăzute în Iegislația tehnică să fie prelevate la punctul de lucru pentru umpluturi.. 107/1996. suduri etc.

ro www.ro  gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate conform HG nr. 29 / 32 . mod de alcătuire Siguranţa circulaţiei. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. SR EN 1848/2-2011 Partea 2: Condiţii tehnice Semnalizare rutieră. 856/2002 „Hotărâre privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile. Imbrãcãminti de beton de ciment executate în SR 183-1:95 cofraje fixe. Agregate naturale de balastierã Agregate naturale si piatrã prelucratã pentru lucrãri de drumuri. 78/2000 privind regimul deșeurilor prin selectarea și colectarea pe tipuri de deșeuri în locuri amenajate. Strada Navelor nr. Conditii tehnice de calitate Lucrãri de drumuri. SR EN 1848/4-1995 Amplasare şi funcţionare STAS 1848/5-1982 Indicatoare luminoase pentru circulație “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. În perioada de exploatare impactul asupra factorilor de mediu se estimează a fi favorabil ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația de protecția mediului în vigoare.proiect-galati. Macadam. Condiţii tehnice AND 605 privind proiectarea. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. prepararea şi punerea în operă SR 179:95 Lucrãri de drumuri.  evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucrării a tuturor materialelor rămase în urma execuției.  asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execuției lucrărilor în condiții corespunzătoare (gospodărirea materialelor de construcții se va face numai în limitele șantierului. în măsura posibilităților.Conditii tehnice de calitate SR 662:2002 Lucrãri de drumuri. precum și în condițiile impuse prin avizele obținute. în alte lucrări). Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. SR 667:2001 Conditii tehnice generale de calitate STAS 1139-87 Borduri de beton Semnalizare rutieră. 426/2001 pentru aprobarea OG a guvernului nr. inclusiv a deșeurilor periculoase” și Legii nr. simboluri şi amplasare Semnalizare rutieră. SR EN 1848/1-2011 Partea 1: Clasificare. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei.Conditii tehnice generale de calitate Lucrãri de drumuri. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. recuperarea deșeurilor refolosibile și valorificarea acestora (prin integrarea. 3. SR EN 1848/3-2011 Partea 3: Scriere. X. Imbrãcãminti de beton de ciment executate în SR 183-2:98 cofraje glisante. respectiv eliminarea periodică a deșeurilor neutilizabile prin contact cu firme specializate. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. fără a deranja vecinătățile.  respectarea zonelor de protecție a conductelor şi rețelelor ce traversează amplasamentul lucrării. STANDARDE ȘI NORMATIVE APLICABILE Normativ privind mixturi asfaltice executate la cald.

Prescriptii tehnice “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. 3. Marcaje rutiere STAS 4032/1:2001 Lucrãri de drumuri . alei de pietoni si piste de ciclisti. inclzând instructiunle pentru C 56-85 verificarea calitãtii si receptia lucrãrilor ascunse la constructii si instalatii aferente cu modificãri Indrumãtor pentru tehnologia de executie a straturilor de fundatie din C 148-85 balast prin compactarea acestora la w în domeniul optim de compactare Normativ pentru executarea mecanizatã a terasamentelor la de C 182-87 drumuri Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executãrii C 300-94 lucrãrilor de constructii si instalatii aferente acestora Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si PD 177-2001 semirigide(metoda analitica) Actiunea fenomenului de înghet . Profiluri transversale.ro Semafoare pentru dirijarea circulatiei. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet. Prescriptii de proiectare Strãzi. Prescriptii de proiectare SR 10144/4:1995 Strãzi. Prescriptii de STAS 10144/2-91 proiectare STAS 10144/3-91 Strãzi. granule antiderapante si amestecul celor douã componente Produse pentru marcare rutierã. Terminologie STAS 10144/1-90 Strãzi. Clasificare P 130-99 Normativ pentru urmãrirea în timp a constructiilor Normativ pentru executarea îmbrãcãmintilor din beton de ciment la C 22-92 drumuri Normativ pentru verificarea calitãtii si receptia lucrãrilor de constructii si instalatii aferente. PERFORMANTE ALE SR EN 1436:1999 MARCAJELOR RUTIERE STAS 3622-86 Betoane de ciment. Prescriptii de calcul Actiunea fenomenului de înghet -dezghet la lucrãri de drumuri. .dezghet la lucrãri de drumuri.proiect-galati. Elemente geometrice ale strãzilor. 30 / 32 . STAS 1709/2-90 Prevenirea si remedierea degradãrilor din înghet -dezghet. Conditii tehnice generale de STAS 1848/6-1982 calitate SR EN 1848/7-2004 Semnalizare rutieră.ro www. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. Trotuare. Strada Navelor nr. Prescriptii de proiectare Produse pentru marcare rutierã. Amenajarea intersectiilor de strãzi. SR EN 1423 Microbile de sticlã. STAS 1709/1-90 Adâncimea de înghet în complexul rutier. PRODUSE DE PULVERIZARE.

executarea îmbracamintilor rutiere imbracaminte asfaltica .A. vor fi amenajate rampe special pentru persoanele cu handicap motoriu conform Normativ C239-94. asigurarea planeitatii cu respectarea prescriptiilor STAS . gaze. Executarea lucrarilor de suprastructura va începe dupa pregatirea corespunza- toare a patului drumului. beneficiarul impreuna cu constructorul va convoca la teren detinatorii tuturor retelelor edilitare existente in zona (cable electrice. predarea amplasamentului.proiect-galati.R. 31 / 32 .imbracaminti rutiere asfaltice : conform EN 13108/1/2006. executarea lucrarilor de desfaceri si terasamente.) pentru recunoasterea traseelor. conducte de alimentare cu apa.N. 3. La trecerile pietonale la intersecţii. Strada Navelor nr. executare strat de baza din macadam ordinar. executare trotuar În vederea asigurarii circulatiei autovehiculelor si pietonilor în conditii de securitate optima . detaliile si solutiile din proiect.ro www. NE014-99 – pentru îmbrăcăminţi rutiere din beton. . “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI. .N..avertizare pe timp de zi si de noapte pentru evitarea accidentelor. pag. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI Documentatia de fata cuprinde totalitatea lucrarilor necesare pentru aducerea platformei carosabile a străzilor la un nivel optim de functionalitate si exploatare. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag. cu concursul Politiei rutiere se va asigura marcajul strazi si plantarea indicatoarelor de semnalizare. odată cu predarea amplasamentului. eventualele nepotriviri cu situatia din teren vor fi din timp sesizate în vederea solutionarii acestora. avertizare. 23 si AND 605/2013 C. Înainte de începerea lucrărilor. . telefonice. . etc.canalizare. Normativ C 182/87 pentru lucrari de terasamente. luându-se masuri pentru protejarea eventual devierea acestora în scopul evitarii deteriorarii lor si asigurarii lucrului fara pericol de accidente. SR 183/1-95. termoficare. La executie se vor respecta întocmai standardele si normativele specifice lucrarilor mai sus prezentate. . executarea fundatiilor de fundatie din balast si piatra sparta . asigurarea unei circulatii rutiere în conditii de securitate si confort.urilor si normativelor specifice . Pentru controlul si verificarea calitatii lucrarilor pe diferite stadii fizice de executie va fi convocat proiectantul înainte de finalizarea acestora si anume la: . În cazul desfasurarii lucrarilor sub circulatie punctele de lucru vor fi marcate si asigurate din timp cu mijloace de semnalizare .ro XI. Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet.D. executarea îmbracamintilor rutiere imbracaminte din beton rutier .

…. Arhitectură: Arh. INCLUSIV SPAȚII DE PRACARE” Pag... Se anexează în volum separat “PLANUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE A MUNCII”...………………... obligativitatea respectarii normelor de securitate şi sănătate a muncii.. Gh. Diana Vînaga..... George Danescu…………….. Janeta Gheorghe………………………… Ing.. Relu Răzvan Țibrea. Lucrarea find de importanță "obișnuită".....….. S.…………… Retele electrice : Ing. corespunzator modelului nconform capitolului IV..... Gheorghe Ionescu PROIECTANŢI DE SPECIALITATE: SC PROIECT SA GALATI Drumuri: Ing.. ing.....……………… Retele hidroedilitare (alimentare cu apa si canalizare) : Ing... Ing. nu necesită măsuri și programe speciale de urmărire a comportării în timp..ro www.. Ing... “AMENAJARE ARTERĂ DE LEGĂTURĂ STRADA ALEXANDRU LĂPUȘNEANU – ROȚIORI..... Eugen Peter ing..ro Pe timpul desfasurarii lucrarilor . Rezistență: Ing. ŞEF PROIECT.. DIRECTOR.... Arh.. Strada Navelor nr........ Daniel Vătășoiu.... Țăran ………….. se reaminteste constructorului ca si celorlalti factori implicati în realizarea obiectivului. 3.. Categoria de importanță a lucrărilor proiectate este "NORMALA" ("C").. Ionescu.. 32 / 32 . Nicolae Cerăceanu…………………….proiect-galati..... Galati 800030 Tel/Fax: 0236411779 proiect-galati@clicknet... Adrian Tudorancea……………………....……………….....