You are on page 1of 2

Un loc de munca conducator din cadrul unei sectii de fabricatie primeste o comanda interna de a

executa un numar de 9 produse (activitati) A, B, C, D, E, F, G, H, I. La data primirii comenzilor
se considera locul de munca disponibil. In tabelul urmator se prezinta timpul de procesare a
fiecarui produs si data de predare catre centrul de productie urmator :

Activitatea Timpul de procesare (zile) Data de predare (zile)
A 3 5
B 4 6
C 2 7
D 6 9
E 1 2
F 3 4
G 5 8
H 4 8
I 7 9

Aplicati la nivelul acestei realitati restranse urmatoarele reguli :
a) Primul sosit, primul servit ;
b) Primul in fabricatie, produsul cu cea mai mica rezerva de timp ;
c) Primul in fabricatie, produsul cu cea mai mica durata a procesarii ;
d) Primul in fabricatie, oricare produs.
Calculati timpul mediu „petrecut” de un produs in atelier si timpul mediu de intarziere a unui
produs la nivelul fiecarei reguli si recomandati o regula de prioritate eficienta.
Ex. Tabel :
Activitatea Timpul de Data de Rezerva de Timp de Timp de
procesare (zile) predare (zile) timp (Dp-Tp) stationare intarziere (Ts-
(Tp+Tpn-i) Dp)
A
B
C
D
E
F
G
H
I