You are on page 1of 1

REFLECTIE + BEOORDELING Website Portfolio

:

CRITERIA: 0 1 2 3 4 5
Structuur:
Er is nagedacht over de indeling van de website: de indeling maakt makkelijk navigeren x
door de verschillende onderwerpen mogelijk.
De verschillende onderwerpen zijn onderverdeeld in kopjes. x
De informatie is overzichtelijk weergegeven. x
Afbeeldingen passen bij de tekst. x
Uiterlijk:
De website ziet er verzorgd uit. Er is tijd besteed aan het maken van een aantrekkelijk x
vormgegeven website.
Het kleurgebruik en lettertype dragen bij aan een aantrekkelijk vormgegeven website. x
Ook ondersteunen zij een overzichtelijke website.
Inhoud:
Inleiding + informatie over jezelf (m.b.t. ervaringen op het gebied van kunst & cultuur). x
Inhoud: reflecteer je op alles wat je hebt gedaan. x
Volledigheid: staan alle opdrachten er in zijn geheel op. x
Totaalbeeld:
Algehele afwerking / verzorging. x

Als je website portfolio is voltooid, dan maak je als laatste een kopje ‘reflectie’.
0= Onvoldoende Hieronder schrijf je in min. 10 regels wat je van CKV vond in dit schooljaar.
1= Matig Wat je ervan geleerd hebt of niet; wat je leuk vond of niet; en in welke mate het
2= Voldoende invloed heeft op je toekomst, of je daar iets wilt gaan doen op het gebied van
3= Ruim voldoende kunst & cultuur (middels een studie/beroepsmatig of juist in de hobbysfeer). Het
is daarbij overigens de bedoeling dat je het goed onderbouwt! Tenslotte vul je
4= Goed
bovenstaand schema in, waarmee je je eigen website portfolio beoordeelt.
5= Zeer goed
Plaats het schema op je site, ook bij ‘reflectie’. Ik gebruik dan o.a. jouw schema
bij de totstandkoming van het uiteindelijke cijfer voor je website portfolio.