You are on page 1of 7

IX

1. MULTIMEA NUMERELOR REALE
1.1 Mulțimea numerelor prime
1.2 Evaluare de ordin. Factorial
1.3 Parte întreagă. Parte fracțională
1.4 Medii. Inegalități algebrice
1.5 Principiul inducției matematice
1.6 Șiruri de numere reale
2. FUNCTII
2.1 Noțiunea de funcție
2.2 Imaginea și preimaginea unei mulțimi printr-o funcție
2.3 Funcții pare și impare
2.4 Funcții periodice
2.5 Funcții monotone
2.6 Funcția de gradul I
2.7 Funcția de gradul II
2.8 Funcția de gradul II cu parametrul m
2.9 Sisteme de ecuații de gradul II
3. GEOMETRIE ANALITICA
3.1 Sistem de coordonate pe dreaptă
3.2 Reper cartezian în plan
3.3 Coordonatele unui punct care împarte un segment într-
un raport dat
3.4 Puncte importante in plan
4. GEOMETRIE VECTORIALA
4.1 Bipunct
4.2 Dreaptă orientată

3 Interpretarea geometrică a unui număr complex 2.4.1.4 Rădăcinile cubice complexe ale unității 2.7 Ecuația de gradul III (reciproca) 3. MULTIMEA NUMERELOR COMPLEXE 2.1 Puteri 1.1 Funcții I-S-B-I 3.1 Funcții injective 3.3 Logaritmi 1. MULTIMEA NUMERELOR REALE 1.2 Radicali 1.2 Funcții surjective 3.5 Sume remarcabile 2.1.2 Aplicații ale trigonometriei în geometrie X 1.6 Ecuații binome 2.4 Identități fundamentale 1. TRIGONOMETRIE 5.5 Ecuații bipătrate 2. FUNCTII SI ECUATII 3.3 Operații cu vectori 4.3 Funcții bijective 3.1 Forma algebrică a numerelor complexe 2.1.4 Relații cu vectori 5.1 Cercul trigonometric 5.1.2 Forma trigonometrica a numerelor complexe 2.4 Funcții inversabile .

3 3. Drepte perpendiculare 5.4 Binomul lui Newton 4.1.3.5 Compunerea funcțiilor 3.6 Restricția unei funcții 3. paralelism și perpendicularitate 6.4 Împărțirea unui segment într-un raport dat . GEOMETRIE ANALITICA 5.7 Funcții trigonometrice 3.3 Combinări 4.10 Ecuații exponențiale 3.5 Metode de număre 5. n=2.1 Factoriale 4.2 Funcții elementare 3.4 Proiecția unui punct pe o dreaptă 6.1.2 Operații cu vectori 6.2 Panta unei drepte 5. ANALIZA COMBINATORIE 4.12 Ecuații trigonometrice 4.3 Funcția putere cu exponent natural 3.2 Aranjamente 4.6 Funcția logaritmică 3. GEOMETRIE VECTORIALA 6.11 Ecuații logaritmice 3.8 Formule trigonometrice 3.5 Funcția exponențială 3.1 Ecuația dreptei 5.4 Funcția radical de ordin n.1 Coordonatele unui vector in plan 6.3 Drepte paralele.9 Ecuații iraționale 3.3 Coliniaritate.

MULTIMEA NUMERELOR REALE 4.2 Operații cu matrice 2.1 Definirea matricei 1.3 Sisteme omogene 3.2 Limita unui șir 5.3 Noțiunea de vecinătate 5.2 Sisteme de ecuații cu n necunoscute și m ecuații 3.2 Determinanți de ordin trei 2.6 Ecuații matriceale 2.3 Determinanți de ordin n 2.1 Marginile unei mulțimi 4.1 Rangul unei matrice 3.5 Calculul inversei unei matrice 2.4 Proprietăți ale determinanților 2.2 Supremum și infimum 4.1 Determinanți de ordin doi 2.3 Criterii pentru existența limitei unui șir . DETERMINANTI 2. MATRICI 1. SIRURI 5.* XI 1.4 Sisteme cu parametri 4.7 Aplicații ale determinanților în geometria analitică 3. SISTEME DE ECUATII 3.1 Definirea unui șir 5.

4 Operații în cadrul limitei unui șir 5.4.2 Derivate laterale 8.4 Operații cu limite de funcții 6. LIMITE DE FUNCTII 6.7 Monotonie.1 Definirea limitelor de funcții 6.9 Asimptote 8. Eliminarea nedeterminărilor 7.3 Puncte remarcabile 8.3 Operații cu funcții continue 7.4 Proprietăți ale funcțiilor continue 8.11 Teoreme remarcabile .1 Definiția derivatei unei funcții într-un punct 8.5 Limite remarcabile 6. DERIVABILITATE 8.2 Limite laterale 6.2 Operații cu limite 5.6 Limite remarcabile 6.4 Derivatele funcțiilor elementare 8.5 Operații cu funcții derivabile 8.1 Operații cu șiruri care au limită 5.6 Derivate de ordin superior 8.10 Regulile lui l’Hôspital 8.5 Șiruri convergente la zero 5.5. Domenii de continuitate 7. Puncte de inflexiune 8. Puncte de extrem 8.3 Limitele funcțiilor elementare 6. CONTINUITATE 7.2 Continuitatea pe o mulțime.1 Definiția unei funcții continue într-un punct 7.4.8 Convexitate și concavitate.6 Cazuri exceptate.

6 Integrarea funcțiilor iraționale 4. INTEGRALA DEFINITA . GRUPURI 1. POLINOAME 4.4 Structuri algebrice 1.8.12 Șirul lui Rolle 9.5 Integrarea funcțiilor raționale 4. Integrala unei funcții 4.2 Corpuri 2.1 Inele 2.3 Relații de recurență pentru integrale nedefinite 4.1 Primitiva unei funcții.1 Lege de compoziție internă 1.7 Integrarea funcțiilor trigonometrice 5. REPREZENTAREA GRAFICA A FUNCTIILOR * XII 1.2 Tabel de integrale nedefinite 4.6 Morfisme și izomorfisme 2.5 Grupul claselor de resturi modulo n 1.2 Parte stabilă 1.4 Metode de calcul ale primitivelor 4. INELE SI CORPURI 2.3 Proprietăți ale legilor de compoziție 1. PRIMITIVE 4.3 Morfisme și izomorfisme de inele și corpuri 3.

1 Integrala definită a unei funcții 5.4 Integrabilitatea unei funcții în sensul lui Riemann 5.5.5 Aplicații ale integralei definite .3 Metode de calcul ale integralelor definite 5.2 Proprietăți ale integralei definite 5.