You are on page 1of 2

Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga katangiang pisikal Ang mga kontinente ng daigdig ay ang mga sumusunod

:
ng daigdig, ang pinagkukunang yaman at klima nito, at ang aspetong
pisikal ng populasyon nito.  Asya
 Europa
Ang lupalop, na nakikilala rin bilang kontinente, ay ang  Aprika
pinakamalaking uri ng anyong lupa. Sa daigdig, ang mga ito ay binubuo  Australia o Oceania
ng magkakaratig na bansa na kadalasan ay nasusukat at naitatangi dahil  Hilagang Amerika
sa kanilang kultura, tradisyon, at teritoryo.
 Timog Amerika
 Antartiko
Ang mapa ay ang paglalarawan ng kalawakan gamit ang mga simbulo
at pinapahiwatig ang kaugnayan ng bawat bagay, rehiyon at tema ng
nasasaad na kalawakan. Kadalasan ang mapa ay isang dalawang- MGA REHIYON SA ASYA
dimensiyong modelo ng isang tatlong-dimensiyong kalawakan 1. HILAGANG ASYA (NORTH ASIA) • KILALA RIN BILANG
CENTRAL ASIA O INNER ASIA • Ang Hilagang Asya ay
Ang globo ay modelo ng mundo. Sa globo makikita ang kabuuang binubuo ng mga bansang dating Soviet Central Asia
larawan kung saan nakalagay o nakapuwesto ang bawat bansa, (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Azerbaijan,
mga karagatan, at mga kontinente. Turkmenistan, Uzbekistan, Georgia, Armenia) Mongolia at
Siberia. Kilala ang rehiyong ito sa katawagang Central Asia o
Ekwador - ito ang humahati sa globo sa dalawang magkasinlaking Inner Asia.
bahagi - ang hilaga at timog hatingglobo. Matatagpuan ang ekwador sa 2. SOUTHWEST ASIA (KANLURANG ASYA) • Sa Kanlurang
panuntunang 0°. Ito ang tinuturing na pinakamahaba sa lahat ng latitud. Asya matatagpuan ang hangganan ng mga kontinenteng Africa,
Ang ekwador ang bahagi na pinakamalapit sa araw kung kaya't mainit Asya at Europa. Dito nakalatag ang mga bansang Arabo (Saudi
sa panig na ito ng daigdig. Arabia, Lebanon, Jordan, Syria, Iraq at Kuwait), Gulf States
(Yemen, Oman, United Arab Emirates, Qatar, at Bahrain), Iran,
Latitud - (o latitude) ito ang mga guhit na paikot sa globo na kahanay Israel, Cyprus, at Turkey.
ng ekwador. Ang mga guhit na ito ay kanluran papuntang silangan. 3. SOUTH ASIA ( TIMOG ASYA) • Bahagi naman ng Timog
Ginagamit din ito sa pagsukat ng layo ng isang lugar, pahilaga at Asya ang India; mga bansang Muslim ng Afghanistan, Pakistan
patimog mula sa ekwador. at Bangladesh; mga bansang Himalayan ng Nepal at Bhutan; at
mga bansang pangkapuluan ng Sri Lanka at Maldives.
Longhitud - (o longitude) ito ang mga patayong guhit na naguugnay sa 4. SOUTHEAST ASIA ( TIMOG-SILANGANG ASYA) • . Ang
pulong hilaga at pulong timog. Kahanay ito ng punong meridyano at Timog-Silangang Asya ay nakilala bilang Farther India at Little
ginagamit sa pagsukat ng layo ng isang lugar pasilangan at pakanluran China dahil sa impluwensya ng mga nasabing kabihasnan sa
mula sa punong meridyano. kultura nito. Ang rehiyong ito ay nahahati sa dalawang sub-
regions: ang mainland Southeast Asia (Myanmar, Thailand,
Punong Meridyano - matatagpuan ang guhit na ito sa panuntunang 0°. Vietnam, Laos, Cambodia) at insular Southeast Asia (Pilipinas,
Tinatawag din itong Greenwich dahil naglalagos ito sa Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, East Timor).
Greenwich,South Villa Catalunan Grande 5. EAST ASIA ( SILANGANG ASYA) Ang Silangang Asya ay
binubuo ng China, Japan, North Korea, South Korea, at Taiwan