You are on page 1of 2

Chuyên đề

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI SPSS TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG P1

1. Mục tiêu chuyên đề:
Chuyên đề này nhằm trang bị cho người tham dự năng lực phân tích dữ liệu nghiên cứu với phần
mềm thống kê SPSS. Kết thúc chuyên đề người tham dự sẽ sử dụng được những công cụ phổ biến
của SPSS phục vụ cho việc phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - kinh
doanh và các lĩnh vực khác, trong đó chú trọng đến phân biệt và sử dụng các công cụ thống kê thích
hợp với điều kiện dữ liệu đang có, đọc hiểu kết quả kết xuất từ máy tính.
2. Đối tượng tham gia:

- Học viên cao học tất cả các ngành cần nắm chắc kỹ thuật phân tích cơ bản nhất trong nghiên cứu
định lượng để thực hiện thành công luận văn.
- Sinh viên năm 3 hay năm 4 bậc cử nhân muốn nắm vững các công cụ thống kê cơ bản nhất trong
nghiên cứu định lượng để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp.
- Cán bộ nhân viên nghiên cứu muốn thành thạo các kỹ thuật phân tích dữ liệu phục vụ cho các
nghiên cứu ứng dụng trong thực tế tại đơn vị.
3. Điều kiện tham dự chuyên đề:

- đã tham dự khóa học PP nghiên cứu khoa học ở bậc Cử nhân/Cao học, và Thống kê căn
bản/thống kê ứng dụng ở bậc cử nhân/cao học, hoặc đã có kiến thức căn bản về phương pháp
nghiên cứu và các phương pháp thống kê.
- đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học/đề tài tốt nghiệp (có ý tưởng nghiên cứu cụ thể hoặc
tốt hơn là đã có đề cương nghiên cứu với mục tiêu cụ thể, tốt hơn là có một mô hình nghiên cứu
rõ ràng), muốn sử dụng các công cụ thống kê và phần mềm máy tính hỗ trợ cho phân tích dữ
liệu nghiên cứu.
- có những kiến thức căn bản về máy tính (MS Word, Excel).
4. Nội dung chi tiết:
NỘI DUNG GV
1. Giới thiệu phân tích dữ liệu Nam
1. Quy trình nghiên cứu
2. Các khái niệm căn bản trong phân tích dữ liệu: thang đo, loại dữ liệu, mã hóa dữ liệu
3. Giới thiệu chương trình máy tính SPSS

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho phân tích
1. Đơn vị phân tích và tổ chức dữ liệu
2. Tạo khuôn, nhập liệu, ghép dữ liệu

3. Làm sạch dữ liệu Nam

3. Tóm tắt và trình bày dữ liệu (thống kê mô tả)
1. Bảng thống kê

1

Trường hợp phương sai không đồng đều.edu. độ phân tán và hình dáng của phân phối 2. thiết kế và thực hiện. Liên hệ giữa hai biến.505. nếu cần tìm hiểu về PP nghiên cứu hãy tham khảo Thọ & Trang (2007a. hay lịch trình của chuyên đề theo điều kiện thực tế và yêu cầu của số đông người tham dự. [2] Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). trường hợp dữ liệu định danh 2.2. thứ tự.vn. Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Khuynh hướng tập trung. kiểm định t Nam 6. Phân tích phương sai 2. 7. đó là phần mềm xử lý thống kê SPSS. cần tìm hiểu về các PP thống kê hãy tham khảo Trọng và Ngọc (2008). Phân tích đơn biến 1. Báo cáo viên: . 0919. không có PP chuẩn Ghi chú: . GV Khoa Quản Trị Kinh Doanh.226. Liên hệ giữa hai biến. ĐHKT TPHCM 2 . không phải là chuyên đề về Phương pháp nghiên cứu khoa học hay chuyên đề về Phương pháp Thống kê. namnp@ueh. tùy theo điều kiện thời gian. Phân tích chuyên sâu trong phân tích phương sai 3. Tài liệu: Tài liệu chính: [1] Hoàng Trọng. sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn những điểm cơ bản của phương pháp nghiên cứu và các phương pháp thống kê có liên quan để giúp người tham dự nắm được phương pháp và kỹ thuật nhằm mục tiêu thực hiện thành công đề tài nghiên cứu định lượng cụ thể trong tương lai. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS – tập 1 và 2. Các tài liệu tham khảo: [3] Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2007b). Phân tích phương sai (ANOVA) 1.ThS Nguyễn Phương Nam. trường hợp dữ liệu thứ bậc 3. . Biểu đồ và đồ thị Nam 4. NXB Hồng Đức. Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội. Tuy nhiên trong quá trình trình bày chuyên đề. 2007b). Chuyên đề này giới thiệu công cụ máy tính hỗ trợ cho phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định lượng mang tính học thuật hay ứng dụng. NCS. Liên hệ giữa hai biến trường hợp dữ liệu định lượng. Chuẩn hóa dữ liệu Nam 3. Người hướng dẫn có thể điều chỉnh lại số lượng nội dung. cấu trúc. Vì vậy. [5] Một số cơ sở dữ liệu nghiên cứu đã thực hiện trong thực tế sẽ cung cấp trong quá trình học để thực tập. [4] Nguyễn Đình Thọ (2011). TPHCM: NXB ĐH Quốc gia TPHCM. Nghiên cứu thị trường. Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh tế . 5.Xã hội. người hướng dẫn. Kiểm định trung bình 5: Phân tích 2 biến 1. Nhà Xuất Bản Thống Kê. Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học trong Kinh Doanh.