You are on page 1of 2

Organizacja roku akademickiego 2017/2018 na studiach

stacjonarnych

SEMESTR ZIMOWY 1 października 2017 – 18 lute

2 października 2017 – 22 grudnia 2017
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym
8 stycznia 2018 – 28 stycznia 2018

uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział 16 października 2017
w uroczystości studentów i pracowników)

ferie zimowe 23 grudnia 2017 – 7 stycznia 2018

zimowa sesja egzaminacyjna 29 stycznia 2018 – 4 lutego 2018

przerwa międzysemestralna 5 lutego 2018 – 11 lutego 2018

poprawkowa sesja egzaminacyjna 12 lutego 2018 – 18 lutego 2018

SEMESTR LETNI 19 lutego 2018 – 30 wrześni

19 lutego 2018 – 29 marca 2018
5 kwietnia 2018 – 17 czerwca 2018*
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim
* dodatkowe dni wolne od zajęć:
4 maja 2018
1 czerwca 2018

ferie wiosenne 30 marca 2018 – 4 kwietnia 2018

Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział 11 maja 2018
w uroczystości studentów i pracowników)

18 czerwca 2018 – 30 czerwca 2018**
letnia sesja egzaminacyjna
** centralny egzamin z języka obcego dla stu
roku studiów stacjonarnych I stopnia: 25 cze

wakacje letnie
1 lipca 2018 – 30 września 2018
(w tym praktyki przewidziane w planie studiów)

poprawkowa sesja egzaminacyjna 6 września 2018 – 16 września 2018

okres. w któym należy podjąć wszystkie decyzje dotyczące 19 września 2018 – 30 września 2018*** zaliczenia roku 2017/2018 *** okres od 17 do 30 września 2018 roku przeznaczony jest na sfinalizowanie wszystkich spraw studentów (do 30 września dziekani zobowiązani są do podjęcia wszystkich decyzji w indywidualnych sprawach studentów) .