You are on page 1of 4

ĐBCL07

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM PHIẾU KHẢO SÁT 2016
TRƯỜNG ĐH KHXH&NV CỰU HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi quý Anh/Chị cựu học viên sau đại học!
Nhằm giúp cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo cũng như phục vụ người học sau đại học
của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, Nhà trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp
khách quan của quý Anh/Chị cựu học viên (sau đây gọi tắt là CHV) thông qua bảng hỏi này.
Nhà trường cam kết bảo mật danh tính cũng như những thông tin cá nhân của quý Anh/Chị.
(Xin vui lòng tô đen vào phương án được chọn.)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Chuyên ngành được đào tạo tại Trường: ...........................................................................
2. Khóa đào tạo: ………………..……… Năm tốt nghiệp: ..................................................
3. Phương thức đào tạo của Anh/Chị:
 Theo phương thức 1, không thực hiện luận văn thạc sĩ
 Theo phương thức 2, thực hiện luận văn thạc sĩ
4. Mục đích học sau đại học của Anh/Chị: Vui lòng xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 5(hoặc 6) cho mỗi câu
trả lời được chọn trong số các chọn lựa của Anh/Chị.
Mục đích học sau đại học Mức độ ưu tiên
a. Nâng cao trình độ chuyên môn …………..
b. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học …………..
c. Tìm cơ hội việc làm khác cao hơn …………..
d. Đáp ứng yêu cầu của công ty/cơ quan đang làm việc …………..
e. Thăng tiến trong công việc hiện tại …………..
f. Khác:………….………. …………..
5. Khả năng sử dụng ngoại ngữ hiện nay của Anh/Chị? (Vui lòng sử dụng thang đo= Không sử
dụng được;= Không thành thạo;= Tương đối thành thạo;= Thành thạo;= Rất thành thạo.)
5.1. Tiếng Anh (bất kể tiếng Anh là ngoại ngữ chính, phụ hay duy nhất của Anh/Chị)
Nghe     
Nói     
Đọc     
Viết     
5.2. Khả năng sử dụng ngoại ngữ khác hiện nay của Anh/Chị? (tiếng: .............................; xin ghi rõ
là ngoại ngữ chính hay thứ hai: ............................. )
Nghe     
Nói     
Đọc     
Viết     
6. Tên cơ quan công tác chính hiện nay của Anh/Chị: ......................................................................
.............................................................................................................................................................
(Nếu Anh/Chị chưa có việc làm kể từ khi hoàn tất chương trình cao học, vui lòng bỏ qua từ câu 6-
11, trả lời tiếp Câu 12*, mục II và IV)
7. Anh/Chị đang làm việc trong lĩnh vực nào ?
 Đào tạo-nghiên cứu  Dịch vụ
 Văn hóa-xã hội  Lĩnh vực khác (Xin ghi rõ.): ………….…………
 Kinh doanh-sản xuất
8. Thuộc loại hình cơ quan/doanh nghiệp/tổ chức nào?
 Nhà nước  Liên doanh với nước ngoài
 Tư nhân  Phi chính phủ
 100% vốn nước ngoài  Loại hình khác (Xin ghi rõ.): ………………………
Phòng KT&ĐBCL 1/4

..) 1.. năng lực năng.................. tọa đàm..... Kiến thức liên ngành             b.. ĐHQG-HCM (Vui lòng sử dụng thang đo =Hoàn toàn không đồng ý  = Hoàn toàn đồng ý và =Không ý kiến...... chuẩn đầu       ra......... phòng thực hành/thí nghiệm.... Phòng Sau đại học hướng dẫn.....)       a......... =Trung bình. hoặc nếu là công việc bán thời gian cũng xin ghi rõ): .. Thư viện của Nhà trường (gồm cả thư viện Trường và tủ sách của Khoa)       có đầy đủ tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu của Anh/Chị 16........ Anh/Chị được hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học hiệu quả       6.... Nhân viên phụ trách sau đại học của Khoa hỗ trợ Anh/Chị hiệu quả       12............ Việc tổ chức bảo vệ đề cương/luận văn khách quan.. Anh/Chị được tạo điều kiện tham gia các hội thảo....... Chương trình và tổ chức đào tạo theo tín chỉ cho phép sự linh hoạt       5... VNĐ/tháng.. =Rất tốt và =Không ý việc hiện tại (=Hoàn toàn không quan trọng  kiến............. năng lực so với yêu cầu công việc hiện tại của Anh/Chị Mức độ đáp ứng của khoá học về kiến thức/kỹ Mức độ sử dụng những kiến thức/kỹ năng.. Thu nhập bình quân từ công việc này: .. hội nghị...... VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Về quá trình đào tạo của Anh/Chị tại trường ĐH KHXH&NV.. GV có kiến thức sâu rộng       7.... Kiến thức chuyên ngành             c.......... ý kiến của Anh/Chị 13................ 10........) =Hoàn toàn quan trọng và =Không ý kiến.... Lịch học được bố trí hợp lý và thuận lợi cho Anh/Chị       3............ nghiên cứu       khoa học.       trang thiết bị) đáp ứng tốt yêu cầu học tập và nghiên cứu của Anh/Chị III.... Anh/Chị được phổ biến rõ ràng. Website của Phòng Sau đại học cung cấp các thông tin đầy đủ và kịp thời       15... GV đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu của Anh/Chị công bằng và       theo đúng tiêu chí rõ ràng 10................... Lý do Anh/Chị chưa có việc làm là:  Còn muốn tiếp tục học hoặc nghiên cứu thêm  Đã xin việc nhưng chưa được  Chưa có ý định tìm việc  Khác (Xin ghi rõ....... Năng lực nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên ngành       Phòng KT&ĐBCL 2/4 ......... =Tốt. chuyên đề của các chuyên gia/học giả 14.............. Mức độ đáp ứng của khoá học về kiến thức/kỹ năng.................. Chức vụ/vị trí công tác hiện nay của Anh/Chị (nếu là chủ doanh nghiệp do Anh/Chị tự tạo xin ghi rõ.): ........... đầy đủ thông tin về mục tiêu... 11. 9...... khoa học       11. GV có phương pháp giảng dạy giúp phát huy được năng lực tự nghiên       cứu của Anh/Chị 8... năng lực (=Chưa đạt............... .......... chương trình và qui chế đào tạo vào đầu khoá đào tạo 2. II...... GV hướng dẫn Anh/Chị làm tiểu luận/luận văn hiệu quả       9... Công việc hiện nay của Anh/Chị có được là:  Từ trước khi bắt đầu học cao học  Từ khi bắt đầu hoặc trong khi đang học cao học  Từ sau khi hoàn tất chương trình cao học 12*. Lịch thi được bố trí hợp lý và thuận lợi cho Anh/Chị       4. VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA KHÓA HỌC (Nếu Anh/Chị chưa có việc làm kể từ khi tốt nghiệp vui lòng bỏ qua mục này và trả lời tiếp mục IV) 1... phòng máy.. Cơ sở vật chất (phòng học. được đào tạo tại Trường ĐH KHXH&NV vào công =Khá... tư vấn và giải quyết thoả đáng các thắc       mắc.............

..... Kỹ năng viết báo cáo/dự án nghiên cứu/bài báo khoa       học       l... Anh/Chị vui lòng cho biết số lượng được công bố:  Trong nước: ………bài  Quốc tế: ………bài Anh/Chị vui lòng ghi rõ nơi công trình được công bố: ........ Kỹ năng tìm kiếm............................ Mối quan hệ xã hội       g......................................................       Phòng KT&ĐBCL 3/4 ........ Kỹ năng................... Các yếu tố giúp Anh/Chị được thăng tiến trong công việc: (Vui lòng sử dụng thang đo =Hoàn toàn không quan trọng  =Hoàn toàn quan trọng và =Không ý kiến. Năng lực chuyên môn       b.... Tư duy logic................ Kỹ năng quản lý trong lĩnh vực chuyên môn       c....................... chọn lựa....................................... hợp tác             m....... thao tác xây dựng và thực hiện đề tài/công       trình nghiên cứu khoa học       g..... Kỹ năng tự làm việc/nghiên cứu độc lập             i....             ………………………………………………………........... 3...............): ...………………………………             ………………………………………………………… 2...): ...... Kỹ năng làm việc nhóm....…….. Khác (Xin ghi rõ........... Kinh nghiệm làm việc       e...............) a............ ........... Yếu tố khác (Xin ghi rõ............ Bằng cấp cao       f.....      d..... q......... Kỹ năng trình bày và phản biện các vấn đề chuyên             môn (nói và viết)       k........................................................... Sau khi tốt nghiệp Anh/Chị có công bố các kết quả nghiên cứu hoặc một phần/toàn bộ luận văn trên tạp chí/sách/báo khoa học… không?  Có  Không Nếu có............................................... sáng tạo       j..... 4.................... Khả năng thích nghi với môi trường làm việc khác       nhau p.......... Theo Anh/Chị những môn học/chuyên đề hay loại kiến thức/kỹ năng nào cần được đào tạo sâu hơn trong CTĐT cao học? . Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực       chuyên môn       f.... tổng hợp và       đánh giá dữ liệu và thông tin       h..... Kỹ năng nghề nghiệp (Xin ghi rõ): ……………….. ........................ Sau khi tốt nghiệp Anh/Chị có thăng tiến trong công việc không?  Có  Không (Nếu có...... vui lòng trả lời tiếp câu 5) 5.. Kỹ năng tìm hiểu và trình bày các vấn đề chuyên       môn bằng ngoại ngữ       n.............. Kỹ năng lãnh đạo/quản lý trong lĩnh vực chuyên       môn       o............ Năng lực nghiên cứu ứng dụng chuyên ngành             e...........................................……............... Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học       d................................... phân tích.....

............................................ ........ Được mời tham gia các hoạt động của Khoa       d........................................................................................................................................... Khác (Xin ghi rõ........................       ……………………………………………………… Nếu Anh/Chị quan tâm và muốn Nhà trường gửi kết quả khảo sát qua địa chỉ email của Anh/Chị......................Giới tính: Nam Nữ Trân trọng cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của Anh/Chị............................ ...................... Ý KIẾN ĐÓNG GÓP KHÁC CỦA CỰU HỌC VIÊN 1............. Họ và tên:...................... Thường xuyên nhận được tin tức về các hoạt động       lớn/lễ kỷ niệm…..................................................): . Anh/Chị có ý kiến đóng góp gì cho việc nâng cao hiệu quả đào tạo và phục vụ người học sau đại học của Nhà trường? ..................................................... ...... .............................................................................................................................................................................................................. xin vui lòng điền vào thông tin dưới đây: Email:.................................... ........................... Phòng KT&ĐBCL 4/4 ............ Được mời tham gia các hoạt động của Trường       e...................................................................... Cách thức để Trường kết nối với CHV hiệu quả (Vui lòng sử dụng thang đo =Hoàn toàn không quan trọng  =Hoàn toàn quan trọng và =Không ý kiến...... ................................................................................. ......... IV.................................................................................................................................................................................. ĐHQG-HCM: ....................) a....................................................................... 2............................................................................................................... ........ .................... Được mời tham gia vào Ban liên lạc CHV sau đại       học của Trường hoặc Khoa f............................................................................................................................................................................................................................................... Có website (khoa/trường) cập nhật các hoạt động       dành riêng cho CHV g.............................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................... 3...... .................................................................... Anh/Chị vui lòng chia sẻ những khó khăn/trở ngại trong quá trình học sau đại học tại Trường ĐH KHXH&NV.................................................................................................................... của Trường qua email c............................................... ............................................................................. Thường xuyên nhận được tin tức về các hoạt động       của Khoa qua email b.................................................................................................................................................................................................