You are on page 1of 3

6/25/2017 PPG PJJ UPSI (kohort 1 ­ Mac 2011): Rancangan Pengajaran Harian (MATEMATIK

)

0   More    Next Blog» Create Blog   Sign In

PPG PJJ UPSI (kohort 1 ­ Mac 2011)
Badaruddin bin Padzlan D20102042340 Bidang : Matematik

Thursday, 1 December 2011 Followers
Followers (2)
Rancangan Pengajaran Harian (MATEMATIK)

Follow
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN                             : MATEMATIK
About Me Blog Archive
►  2012 (1)
KELAS                                                : TAHUN 4 SARJANA
▼  2011 (17)
TARIKH                                               : 13 OKTOBER 2011 ▼  December
badaruddin (2)
padzlan JABATAN
MASA                                                  : 8.40 – 9.10  PAGI
KAMPAR, PERAK, PELAJAR
Malaysia AN
BILANGAN MURID                             : 20 ORANG PERAK
BERPENDIDIKAN
SEDERHANA, Rancangan
BIDANG PELAJARAN                       : MENENTUKAN HUBUNGAN DI ANTARA UNIT MASA Pengajara
SUDAH
n Harian
BERKELUARGA, (MATEMA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN           : MENUKAR DI ANTARA UNIT MASA
MASIH TIK)
MENYAMBUNG
HASIL PEMBELAJARAN      : DI AKHIR SESI PEMBELEJARAN INI, MURID DAPAT: PELAJARAN, ►  November
1.    MENYEBUT HUBUNGAN DI ANTARA UNIT MASA. (1)
SUKA MELIHAT
2.    MENUKAR UNIT MASA DARI HARI KE JAM, TAHUN DAN KAGUM ►  October (8)
KE HARI DAN DEKAD KE TAHUN. DENGAN
►  September
CIPTAAN ALLAH (6)
DAN FALSAFAH
NILAI­NILAI MURNI               : 1. MENGHARGAI MASA  
SAYA : MANUSIA
                                                  2. BEKERJASAMA DALAM KUMPULAN.
ADALAH SEBAIK­
BAIK KEJADIAN,
BAHAN BANTU BELAJAR    : MODEL JAM,KAD  GAMBAR,CARTA UNIT MASA, KAD OLEH ITU
                                                     SOALAN DAN KALENDAR. BERSYUKURLAH
                                                ­ SOLATLAH DI
BELAKANG IMAM
PENGETAHUAN SEDIA ADA:  MURID TELAH MEMPELAJARI  UNIT MASA DALAM JAM SEBELUM KITA
                                                       DAN  MINIT SERTA BOLEH MEMBACA WAKTU DISOLATKAN DI
                                                       BERDASARKAN JARUM PADA MUKA JAM. HADAPAN IMAM.
View my complete
profile

AKTIVITI PENGAJARAN &
FASA ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN NOTA
AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Set induksi/ Maksud a.m dan Guru memberi Murid memberi Strategi :
Mencungkil p.m dalam sehari penerangan pelbagai respon.
Idea tentang maksud Penyoalan
(3 mn) a.m dan p.m  dan seluruh kelas.
selepas itu
mempamerkan
beberapa keeping
kad gambar
pelbagai aktiviti
yang dilakukan
sepanjang hari

Langkah 1: Hubungan di Guru memberi Murid mendengar Strategi:
antara unit masa penerangan dan memberi
Menerang konsep kepada murid tumpuan serta Teknik POE
(6 mn) 1 hari = 24 jam supaya mereka berkomunikasi digunakan

http://kembarailmuupsi.blogspot.my/2011/12/rancangan­pengajaran­harian­matematik.html 1/3

(operasi apa yang digunakan) Posted by badaruddin padzlan at 17:49  Recommend this on Google No comments: Post a Comment http://kembarailmuupsi.blogspot. kumpulan. Refleksi/penutup: Soaljawab Guru menguji Murid memberi Strategi: (3 mn) berkaitan unit pemahaman murid respon tentang masa dengan kuiz soalan yang Penyoalan pendek. lompat.my/2011/12/rancangan­pengajaran­harian­matematik. dikemukakan secara mengikut keseluruhan & Pemahaman murid kefahaman mereka pilih murid boleh dinilai bagaimana untuk secara rawak. apa yang perlu iaitu menentukan dilakukan. penerangan kepada kumpulan yang kurang faham. Kemahiran bersoaljawab hasil dapatan (10 mn) dengan murid. yang diberi. memberi bimbingan  sewajarnya  kepada kumpulan yang lemah.html 2/3 . respon serta mempersembahkan learning. lain akan memberi respon samaada Guru  bersetuju atau tidak membetulkan apa yang miskonsepsi murid dibentangkan oleh dengan rakan mereka.6/25/2017 PPG PJJ UPSI (kohort 1 ­ Mac 2011): Rancangan Pengajaran Harian (MATEMATIK) tidak tersalah dengan guru tentang (predict­observe­ 1 th = 365 hari konsep berkaitan unit berkaitan masa. apa yang dikatakan tahun lompat dan pengertiannya. waktu berdasarkan Nilai murni: gambar dan Guru bergerak menjawab soalan kerjasama memantau penukaran unit kumpulan dan masa. 1 dekad = 10 th BBB : Guru juga Murid memberi Kalendar menerangkan pelbagai jawapan kepada murid daripada persoalan tentang tahun yang diajukan. explain) masa dan waktu. melalui jawapan menukar unit masa. menerusi Teknik: minta pandangan perbincangan. kumpulan lain Percambahan untuk memberi Murid dari kumpulan fikiran komen. Langkah 3: Pembentangan Guru mendengar Setiap kumpulan Strategi : hasil perbincangan dan memberi melalui wakilnya Mastery Megukuhkan dalam kumpulan. Langkah 2 Mengaplikasikan Guru mengedar Setiap kumpulan Strategi: kemahiran yang kad soalan yang berbincang dan Perbincangan Aplikasi idea dipelajari dalam berbeza dan menyelesaikan dalam (8 mn) gerak kerja memberi arahan tugasan yang diberi kumpulan.

blogspot. Powered by Blogger. http://kembarailmuupsi..html 3/3 . Comment as:  Unknown (Google) Sign out   Publish Preview   Notify me Newer Post Home Older Post Subscribe to: Post Comments (Atom) Picture Window theme.my/2011/12/rancangan­pengajaran­harian­matematik..6/25/2017 PPG PJJ UPSI (kohort 1 ­ Mac 2011): Rancangan Pengajaran Harian (MATEMATIK) Enter your comment.