You are on page 1of 4

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a VI-a B
OBIECTUL: LIMBA ENGLEZA
SUBIECTUL: FACTFILE OF A CITY
TIPUL.: recapitulare si sistematizare
Unitatea de învăţare CITIES OF THE WORLD

a) Competente specifice (din programa):
1.3. Desprinderea informatiilor factuale dintr-un mesaj clar articulat emis cu viteza normala
2.1. Folosirea unor formule uzuale simple, adecvate unor situatii de comunicare
3.2. Selectarea informatiilor dintr-un text citit si inserarea lor intr-un tabel/ diagrama
4.2. Descrierea unor persoane si locuri dupa un plan dat

b) Obiective operaţionale:
O1 sa selecteze informatiile esentiale dintr-un text scris
O2 sa utilizeze corect fraza conditionala si articolul ’the’
O3 sa realizeze o prezentare grafica a unui oras renumit
O4 sa prezinte oral produsul realizat
O5 sa aprecieze lucrarile finale

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară
b) a activităţii: frontală, în grupuri mici

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;
TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE : sumativă,
orală şi scrisa, individuală şi în grup,
autoevaluarea, interevaluarea în cadrul grupului
RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): explicatia,conversaţia, activitatea independenta,activitatea pe
grupe constituite în funcţie de tema dezbaterii, reţeaua de discuţii, Turul galeriei
b) materiale : texte-suport sub forma de proiectie, fise de documentare, coli, markere, creioane
colorate, carioci, foarfece, lipici, post-it, banda adeziva, bagheta, videoproiector

specifice disciplinei : -manual cls. a VI-a, Ed.Oxford University Press
autori-Alaviana Achim, Ecaterina Comisel s.a.

c) bibliografice:

metodice: Programul,, Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin
activitati de mentorat”
-modulul 1 : Predarea- invatarea interaciva centrata pe elev
-modulul 2 : Evaluarea continua
-modulul 3 : Cunoasterea elevului
d) temporale: 50 min

) -I feel.... timp organizare procedee didactice instrumente.... ☺Se prezinta sarcina de lucru unde . Orasele lumii” 2..( Imi doresc. Captarea atenţiei 3min bagheta frontala ☺warmer:bagheta magica -I am.. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE de conţinut de forme de metode şi mijloace (metode... D E S FĂŞ U RAREA LE C Ţ IE I ETAPELE LECŢIEI OB.) Anuntarea temei: lectie de recapitulare cu tema . recapitularea cunostintelor dobandite si integrarea lor intr- un produs final 3..) -I wish. Elevii intervin cu interactiva exemple proprii si raspund la intrebari pentru clarificarea exemplelor prezentate.. Anunţarea O1-O5 ☺se precizeaza obiectivele lectiei 2min frontala explicatia obiectivelor . Dirijarea invatarii ☺se proiecteaza prezentarea cu 8min Prezentarea Prezentare Observatia a)Prezentarea frontala video PowerPoint sistematica elementele studiate in unitatea conţinutului ce Observatia videoproiector individuala urmează a fi parcursa( articolul hotarat ‘the’)si se recapitulat.. indicatori) 1.( Sunt.( Ma simt. sistematizat solicita participarea elevilor la şi evaluat recapitularea cunostintelor b) prelegere O2 anterioare.

carioci pe plan mondial. Profesorul raspunde la intrebarile elevilor pentru clarificarea etapelor urmatoare. ☺se studiaza fisele de documentare foarfec ☺se discuta continutul proiectului e.imagini) si modalitatea de lucru ( pe grupe).scurt istoric al orasului . ☺Se prezinta planul posterului (. creioa grup.localizarea orasului . sistematica elevi. -realizarea desenelor lipici.principalele cladiri -obiective turistice si importanta lor . fise de -redactarea textelor docum entare 4) Feedback prin O1 ☺-prezentarea proiectelor 10 Activitate pe Metoda Turul Postere Evaluare raportarea la O2 O3 min grupe galeriei Banda adeziva orala . vor aplica notiunile invatate( Sa realizeze un poster cu un oras celebru pe plan mondial). c) organizarea . Metoda Turul individuala si ☺fiecare grupa primeste o fisa de galeriei ne in cadrul colorat grupului documentare despre un oras renumit e. . markere.O1O2 ☺se formeaza grupe de cate 3-4 20 Activitate pe Lucrul in grup Observatia pentru activitatea de O3 min grupe coli.studierea posterelor de catre obiectivele propuse O4 .

...I wish. 2 Frontala Conversatia Evaluare orala 7) Încheierea lecţiei min si scrisa ☺-aprecierea participarii elevilor la lectie . grupe galeriei Post it Autoevaluare markere formularea raspunsurilor si autoevaluarea 6)Asigurarea 1 Frontala retenţiei şi transferul min de cunoştinţe ☺Homework: Write about the city where you would like to go....notarea elevilor Elevii completeaza biletul de iesire: .iniţial. cu solicitarea celelalte grupe elevilor -notarea observatiilor 5) Obtinerea O5 4min Activitate pe Metoda Turul Postere Interevaluare performantelor ..I feel.( Ma simt.( As dori..revenirea la produsul propriu..) .) .I liked.( Mi-a placut...) ..