You are on page 1of 25

CREAREA STUDIOULUI

BUGET S6 TV - CAPEX optim Buc. Lei/buc.
Platou

1 Camere robotice Cameră. trepied 2 20520.00

2 Cameră de teren Cameră. trepied. geantă. lumină 1 18924.00
cameră de teren

3 Lavaliere cu fir Pentru 3 personaje 2 684.00

Lavalieră wireless Pentru teren/studio 1 1938.00

4 Microfon wireless Microfon wireless pentru invitaţi 1 2188.80
sau pentru utilizare pe teren
5 Comunicaţie cu Comunicaţie pe fir cu prezentatorul 1 456.00
prezentatorul
6 Boxe Pentru monitorizare audio în platou 2 456.00

7 Monitor video Cu stand - pentru monitorizare 1 3648.00
emisie în platou
8 Prompter Sistem de prompter pentru o 1 8162.40
cameră. inclusiv comandă prompter
9 Lumini Instalaţie lumină pentru 3 zone
include:
- Echipamente iluminare zona 1 25080.00
principală
- Echipamente iluminare zona 1 24168.00
chroma-key
- Pregatire chroma-key - linoleum. 1 3648.00
vopsea specială
- Comandă virtuală pentru controlul 1 2052.00
echipamentelor de iluminare

- Instalare şi configurare 1 3648.00
Subtotal platou
Valoare totală Regie de emisie
1 Mixer Audio/Video Main Mixer tip "Studio in a box" 1
audio-video. inclusiv comandă
mixer; permite mixaj de
camere şi de sunet. inserţii
grafice. inserţii de clipuri video
înregistrarea transmisiei live.
streaming către platforma de
Internet

RON 41,040.00 1 Mixer Audio/Video Backup Asigură un backup minim 1
pentru situaţia în care mixerul
principal nu mai funcţionează
RON 18,924.00 2 Mixer Audio Mixer audio analogic pentru 1
interfaţarea hibrizilor şi
mixingul de microfoane
RON 1,368.00 3 Boxe Pentru monitorizare audio în 2
regie
RON 1,938.00 4 Hibrid telefonic Echipament pentru 1
introducerea în emisie prin
telefon a maxim doi invitaţi
RON 2,188.80 6 Calculator Pentru control echipamente. 2
prompter. monitorizare etc
RON 456.00 7 Remote control Pentru camerele robotice 1

RON 912.00 8 Matrice video Pentru rutarea de semnale între 1
echipamentele video
RON 3,648.00 9 Server playout Pentru redarea de materiale 1
24/7
RON 8,162.40 10 Player video Echipament de redare materiale 1
(backup)
11 Recorder video Pentru înregistrare separată a 1
emisiei sau a altor surse
RON 25,080.00 12 Monitor video dual Pentru controlul şi măsurarea 1
de semnale video
RON 24,168.00 13 Monitoare PC Pentru server-ul de playout şi 4
mixerele video
RON 3,648.00 14 Intercomunicaţie Pentru comunicaţia cu platoul 1
(cameraman + prezentator)
RON 2,052.00 15 UPS 5KVA UPS pentru asigurarea 1
alimentării neîntrerupte cu
energie inclusiv a unei părţi din
luminile de platou
RON 3,648.00 16 IT Switch local 1
RON 137,233.20 17 Encoder Encoder Internet de backup 1
18 Convertoare De la HD-SDI la HDMI 4
19 Monitor emisie Monitor pentru monitorizarea 1
surselor inclusiv stand
20 Mobilier tehnologic Mobilier dedicat 1
21 Materiale instalare Cabluri. conectori. rack etc. 1
Subtotal Regie
Distribuţie Internet
1 Server streaming Server pentru distribuţia către 1
maxim 4.000 de viewer-i
simultani
Subtotal Server Streaming
Montaj
1 Calculator montaj şi grafică Calculator construit special 2
pentru montaj audio video;
include placa video
performantă
Subtotal Montaj
Implementare
1 Proiect şi instalare Design tehnic. manoperă 1
cabluri. instalare şi configurare
echipamente. training
Subtotal Proiect şi Instalare
TOTAL GENERAL
RON 53,352.00 RON 53,352.00

RON 5,472.00 RON 5,472.00

RON 1,824.00 RON 1,824.00

RON 456.00 RON 912.00

RON 4,651.20 RON 4,651.20

RON 3,420.00 RON 6,840.00

RON 7,752.00 RON 7,752.00

RON 7,752.00 RON 7,752.00

RON 54,720.00 RON 54,720.00

RON 4,560.00 RON 4,560.00

RON 2,280.00 RON 2,280.00

RON 4,332.00 RON 4,332.00

RON 1,140.00 RON 4,560.00

RON 4,560.00 RON 4,560.00
RON 7,296.00 RON 7,296.00

RON 912.00 RON 912.00
RON 4,560.00 RON 4,560.00
RON 456.00 RON 1,824.00
RON 4,560.00 RON 4,560.00

RON 4,560.00 RON 4,560.00
RON 13,680.00 RON 13,680.00
RON 200,959.20

RON 15,960.00 RON 15,960.00

RON 15,960.00

RON 11,400.00 RON 22,800.00

RON 22,800.00

RON 34,200.00 RON 34,200.00

RON 34,200.00
RON 411,152.40
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
Lunar iun-dec 2017
S6TV
Buget Buget
Salarii RON 68,400.00 RON 478,800.00
Freelanceri RON 9,120.00 RON 63,840.00
Salarii şi beneficii RON 77,520.00 RON 542,640.00
Suport tehnic RON 2,280.00 RON 15,960.00
Costuri tehnice RON 2,280.00 RON 15,960.00
Transport RON 4,560.00 RON 31,920.00
Set/efecte/grafică RON 4,560.00 RON 31,920.00
Achiziţii programe RON 9,120.00 RON 63,840.00
Alte cheltuieli de producţie RON 4,560.00 RON 31,920.00
Cheltuieli producţie RON 22,800.00 RON 159,600.00
Costuri PR RON 1,824.00 RON 12,768.00
Drepturi muzicale RON 2,280.00 RON 15,960.00
Marketing RON 4,104.00 RON 28,728.00
Găzduire site RON 456.00 RON 3,192.00
Mentenanţă RON 1,368.00 RON 9,576.00
Suport RON 912.00 RON 6,384.00
Programare şi design RON 9,120.00 RON 63,840.00
Costuri Online RON 11,856.00 RON 82,992.00

Total Costuri RON 118,560.00 RON 829,920.00
electricitate/gaz/apa/abonamente telefonie/internet ?
platou buc

1 Camere robotice Cameră. trepied 2

2 Cameră de teren Cameră. trepied. geantă. lumină cameră de teren 1

3 Lavaliere cu fir Pentru 3 personaje 2
Lavalieră wireless Pentru teren/studio 1
Microfon wireless pentru invitaţi sau pentru
4 Microfon wireless 1
utilizare pe teren
5 Comunicaţie cu prezentatorul Comunicaţie pe fir cu prezentatorul 1
6 Boxe Pentru monitorizare audio în platou 2
7 Monitor video Cu stand - pentru monitorizare emisie în platou 1
Sistem de prompter pentru o cameră. inclusiv
8 Prompter 1
comandă prompter
9 Lumini Instalaţie lumină pentru 3 zone include:
- Echipamente iluminare zona principală 1
- Echipamente iluminare zona chroma-key 1

- Pregatire chroma-key - linoleum. vopsea specială 1

- Comandă virtuală pentru controlul 1
echipamentelor de iluminare

- Instalare şi configurare 1

total

total buget RON 1,241,072.40
total capex platou RON 137,233.20
total capex regie RON 273,919.20
total general capex RON 411,152.40

cea mai buna oferta platou RON 94,176.02

cea mai buna oferta regie RON 198,168.74
total oferta RON 292,344.76
RON 118,807.64

diferenta capex/oferta per total 28.9% din total general capex optim creare studio
si regie
9.57% din total buget
pret/buc oferta total westbuy pret/buc capex optim total capex optim
westbuy

RON 23,636.89 RON 47,273.78 RON 20,520.00 RON 41,040.00

RON 24,581.83 RON 24,581.83 RON 18,924.00 RON 18,924.00
RON 450.00 RON 900.00 RON 684.00 RON 1,368.00
RON 2,387.95 RON 2,387.95 RON 1,938.00 RON 1,938.00
RON 2,325.28 RON 2,325.28 RON 2,188.80 RON 2,188.80
RON 313.35 RON 313.35 RON 456.00 RON 456.00
RON 691.53 RON 1,383.06 RON 456.00 RON 912.00
RON 3,439.22 RON 3,439.22 RON 3,648.00 RON 3,648.00
RON 5,888.80 RON 5,888.80 RON 8,162.40 RON 8,162.40

RON 6,117.92 RON 6,117.92 RON 25,080.00 RON 25,080.00
RON 4,680.00 RON 4,680.00 RON 24,168.00 RON 24,168.00

RON 3,648.00 RON 3,648.00

RON 2,052.00 RON 2,052.00

8% din valoarea
echipamentelor RON 2,133.93 RON 3,648.00 RON 3,648.00

RON 137,233.20
diferenta costuri
cea mai buna oferta

RON 41,040.00

RON 18,924.00

RON 900.00
RON 1,938.00

RON 2,188.80

RON 313.35
RON 912.00
RON 3,439.22

RON 5,888.80

RON 6,117.92
RON 4,680.00

RON 3,648.00

RON 2,052.00

RON 2,133.93

RON 94,176.02
RON 43,057.18
regie emisie

Mixer Audio/Video
1 Main

Mixer Audio/Video
1 Backup
2 Mixer Audio
3 Boxe

4 Hibrid telefonic

6 Calculator
7 Remote control
8 Matrice video

9 Server playout

10 Player video
11 Recorder video
12 Monitor video dual

13 Monitoare PC

14 Intercomunicaţie

15 UPS

16 IT
17 Encoder
18 Convertoare
19 Monitor emisie

20 Mobilier tehnologic

21 Materiale instalare

Distribuţie Internet
1 Server streaming

Montaj
Calculator montaj şi
1 grafică
Implementare
1 Proiect şi instalare

total
regie emisie buc

Mixer tip "Studio in a box" audio-video. inclusiv comandă mixer; permite mixaj de
camere şi de sunet. inserţii grafice. inserţii de clipuri video înregistrarea transmisiei 1
live. streaming către platforma de Internet
Asigură un backup minim pentru situaţia în care mixerul principal nu mai 1
funcţionează
Mixer audio analogic pentru interfaţarea hibrizilor şi mixingul de microfoane 1
Pentru monitorizare audio în regie 2

Echipament pentru introducerea în emisie prin telefon a maxim doi invitaţi 1

Pentru control echipamente. prompter. monitorizare etc 2
Pentru camerele robotice 1
Pentru rutarea de semnale între echipamentele video 1

Pentru redarea de materiale 24/7 1

Echipament de redare materiale (backup) 1
Pentru înregistrare separată a emisiei sau a altor surse 1
Pentru controlul şi măsurarea de semnale video 1

Pentru server-ul de playout şi mixerele video 4

Pentru comunicaţia cu platoul (cameraman + prezentator) 1

5KVA UPS pentru asigurarea alimentării neîntrerupte cu energie inclusiv a unei părţi
1
din luminile de platou
Switch local 1
Encoder Internet de backup 1
De la HD-SDI la HDMI 4
Monitor pentru monitorizarea surselor inclusiv stand 1

Mobilier dedicat 1

Cabluri. conectori. rack etc. 1

Server pentru distribuţia către maxim 4.000 de viewer-i simultani 1

Calculator construit special pentru montaj audio video; include placa video 2
performantă
Design tehnic. manoperă cabluri. instalare şi configurare echipamente. training 1

total
pret/buc oferta total westbuy pret/buc capex optim total capex optim
westbuy

RON 20,704.00 RON 20,704.00 RON 53,352.00 RON 53,352.00

RON 4,835.00 RON 4,835.00 RON 5,472.00 RON 5,472.00

RON 932.00 RON 932.00 RON 1,824.00 RON 1,824.00
RON 691.00 RON 1,382.00 RON 456.00 RON 912.00

RON 2,431.00 RON 2,431.00 RON 4,651.20 RON 4,651.20

RON 3,420.00 RON 6,840.00
RON 10,210.00 RON 10,210.00 RON 7,752.00 RON 7,752.00
RON 9,605.00 RON 9,605.00 RON 7,752.00 RON 7,752.00

RON 48,623.00 RON 48,623.00 RON 54,720.00 RON 54,720.00

RON 4,270.00 RON 4,270.00 RON 4,560.00 RON 4,560.00
RON 10,940.00 RON 10,940.00 RON 2,280.00 RON 2,280.00
RON 4,792.00 RON 4,792.00 RON 4,332.00 RON 4,332.00

RON 1,140.00 RON 4,560.00

RON 5,397.00 RON 5,397.00 RON 4,560.00 RON 4,560.00

RON 7,296.00 RON 7,296.00

RON 912.00 RON 912.00
RON 21,556.00 RON 21,556.00 RON 4,560.00 RON 4,560.00
RON 1,631.00 RON 6,524.00 RON 456.00 RON 1,824.00
RON 3,439.00 RON 3,439.00 RON 4,560.00 RON 4,560.00
In functie de RON 4,560.00 RON 4,560.00
locatie
8% din valoarea RON 0.00 RON 13,680.00 RON 13,680.00
echipamentelor

RON 15,960.00 RON 15,960.00

RON 11,400.00 RON 22,800.00
10% din valoarea RON 15,564.74 RON 34,200.00 RON 34,200.00
echipamentelor

RON 273,919.20
diferenta costuri
cea mai buna oferta

RON 20,704.00

RON 4,835.00

RON 932.00
RON 1,382.00

RON 2,431.00

RON 6,840.00
RON 7,752.00
RON 7,752.00

RON 48,623.00

RON 4,270.00
RON 2,280.00
RON 4,332.00

RON 4,560.00

RON 4,560.00

RON 7,296.00

RON 912.00
RON 4,560.00
RON 1,824.00
RON 3,439.00

RON 4,560.00

intra in implementare

RON 15,960.00

RON 22,800.00
RON 15,564.74

RON 198,168.74
RON 75,750.46
S-a cerut oferta de pret estimativa la un furnizor de echipamente profesio
proiectului magazin online www.westbuy.ro si s-a ales cea mai buna optiu
luand in considerare si preturile din capex optim

modalitate de analiza a preturilor Nu s-au luat in considerare analizarea cheltuielilor de functionare datorita
faptului ca nu exista suficiente informatii despre: nr. angajati, valorile sala
locatie, implicarea partenerilor in procesul de functionare si impactul ace
asupra bugetului, preferinte contracte furnizori de telefonie, internet, apa
electricitate, gaze, etc.

Avand in vedere ca furnizorul nu dispune de tot necesarul tehnic, pentru
echipamentul de care nu dispune de stoc s-au luat in considerare preturile
capex optim.

oferta cea mai buna Pentru preturile aferente "Design tehnic. manoperă cabluri. instalare şi
configurare echipamente. Training" s-a considerat un procent din valoarea
echipamentului achizitionat de la furnizorul westbuy, daca oferta este ma
decat pretul din capex optim.

rezultate Se observa o diferenta de 43057.18 ron la subtotalul platoului si o diferen
75750.46 ron la subtotalul regie, diferenta totala fiind de 118807.64 ron,
costul total al proiectului sau 28.95% din totalul general aferent crearii stu
In anexa tv exista o statistica luata cu copy/paste din
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/tic_r20
fara a se face vreo referire la sursa.

observatii Accesul la internet este irelevant in contextul in care persoanele varstnice
avea acces la internet dar nu pot/stiu sa il foloseasca.

Statistica este realizata la nivel national, proiectul este la nivel de sector. S
irelevanta

Costul total al proiectului RON 1,241,072.40

Suma solicitată de la Consiliul Local Sector6 RON 1,241,072.40

% din costul total al proiectului 100

CREAREA STUDIOULUI
valoare % din costul total al proiectului
Subtotal platou RON 137,233.20 11.0576304815
Subtotal Regie RON 200,959.20 16.1923832969
Subtotal Server Streaming RON 15,960.00 1.2859846049
Subtotal Montaj RON 22,800.00 1.8371208642
Subtotal Proiect şi Instalare RON 34,200.00 2.7556812963
TOTAL GENERAL RON 411,152.40 33.1288005438

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
iun-dec 2017 % din costul total al proiectului
Salarii şi beneficii RON 542,640.00 43.7234765675
Costuri tehnice RON 15,960.00 1.2859846049
Cheltuieli producţie RON 159,600.00 12.8598460493
Marketing RON 28,728.00 2.3147722889
Costuri Online RON 82,992.00 6.6871199456
TOTAL GENERAL RON 829,920.00 66.8711994562
e echipamente profesionale
ales cea mai buna optiune

de functionare datorita
r. angajati, valorile salariale,
tionare si impactul acestora
telefonie, internet, apa/canal,

cesarul tehnic, pentru
in considerare preturile din

ă cabluri. instalare şi
un procent din valoarea
uy, daca oferta este mai buna

lul platoului si o diferenta de
ind de 118807.64 ron, 9.5% din
eneral aferent crearii studioului
in
presa/com_pdf/tic_r2016.pdf

re persoanele varstnice pot
ca.

este la nivel de sector. Statistica
observatii