You are on page 1of 1

RÒSIDES

Fam. Rosaceae.
- Fulles compostes
- Flors pentàmeres (5 pètals). Pètals lliures. Sèpals soldats.
- Són hemafrodites
- Actinomorfes.
- Dialipètales
- Gamosèpales.

Subfamilia Rosoideae

o Gineceu pluricarpel·lar apocàrpic (carpels lliures).
o Fruit col·lectiu o complex en polidrupa o poliaqueni.

Rubus ulmiformes « zarzas » Rubus ideaeus Rosa canina
Planta Espinosa i arbustiva Arbustiva
Tijes Amb agullons superficials. A la Agullons a les tijes.
base tenen un parell
d’estípules.
Fulles Compostes. Contenen tanins. Compostes. De color verd per sobre i Compostes
blanc per sota (degut a un indument).
Tenen tanins.
Flors
Fruit Mores. No tenen pèls Frambuesas : Polidrupes. Quan Complex en poliaqueni -> cinoròdon.
maduren són vermelles. Alt contingut en Vit C. Els mucilags
tenen propietats laxants i s’utilitza
com a diurètic.
Recept No es desenganxa Es desprén quan és madur.
acle
Altres R. Damascera: aigua de roses
espèci R. moschata i R. rubiginosa: els olis
es tenen propietats cicatritzants.

Fragaria vesca

- Tenen com un doble calze, que reb el nom de calicle.
- Forma part del fruit, que és complex, anomenat eteri.

Filipendula ulmaria

- Hervàcia i perenne (vivaç)
- Fulles compostes amb foliols grans i petits. S’utilitzen la « summitat », la part de les influorescències, que són
cimoses.
- Flors amb olts estams i carpels que entre ells estan lligats formant una helix.
- Fruit col·lectiu i en aqueni.
- PA : Àcid salicilic (heterocid). D’aquí s’obté l’AAS.