You are on page 1of 2

CONTOH FORMAT “WITHDRAWAL”

CONTOH FORMAT “WITHDRAWAL” Withdrawal No Landing Acct: 0010007 Nama : Alberto Sorano Amount : USD500 Bank : CIMB 12345678980 Agent : MIB RO (John Smith) Rate : 4. Pastikan butiran adalah lengkap dan betul. 3.4 Date : 21/02/2017 1. 2. Sila mohon di akaun Dashboard anda (pada bahagian Transaction) dan lengkapkan butiran-butiran yang diperlukan. . Sila pastikan jumlah baki anda mencukupi sebelum memohon pengeluaran.