You are on page 1of 33

Pravila de rugăciune BOGORODIŞNAIA

(adică citirea de 150 de ori a cântării aduse din ceruri de către aranghelul Gavril ca închinăciune
Preasfintei Fecioare Maria, Născătoare de Dumnezeu)

„NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE
RODUL PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE”.
ACEASTA PRAVILA A FOST DATĂ DE MAICA DOMNULUI ÎNSĂŞI, ÎN VEACUL AL VII-LEA, ŞI
ODINIOARĂ ERA SĂVÂRŞITĂ DE CĂTRE TOŢI CREŞTINII. MAI PE URMĂ ÎNSĂ A FOST DATĂ
UITĂRII.
PREACUVIOSUL SERAFIM DE SAROV A AMINTIT DE ACEA PRAVILĂ. ÎN CHILIA LUI S-A GĂSIT O
CĂRTĂCICĂ VECHE CU DESCRIEREA MINUNILOR PETRECUTE CU OAMENII CARE ÎMPLINEAU
ACEASTĂ PRAVILĂ.
CITIREA DE 150 DE ORI A RUGĂCIUNII „BOGORODISNAIA” ÎI ADUCE CREŞTINULUI UN MARE
FOLOS. DOMNUL NE-A ARĂTAT CÂT DE PUTERNICĂ ESTE RUGĂCIUNEA PREACURATEI SALE
MAICI ÎNAINTEA LUI ŞI CÂT DE GRABNIC ESTE AJUTORUL ACORDAT DE EA: ÎN ÎMPREJURILE CELE
MAI GRELE ŞI CU TOTUL PE NEAŞTEPTATE EA NE ÎNTINDE MÂNA SA IZBĂVITOARE...

+
CITIREA DE 150 DE ORI A RUGĂCIUNII „BOGORODICINAIA” ÎNDEPĂRTEAZĂ MÂNIA LUI
DUMNEZEU ŞI UNEORI CHIAR VERDICTUL JUDECĂTORULUI CUNOSCĂTOR-DE-INIMI ESTE
AMÂNAT.
LA ÎNCEPUTUL ACESTEI PRAVILE SE CITESC RUGĂCIUNILE: „TATĂL NOSTRU”, „UŞA
MILOSTIVIRII”, RUGĂCIUNEA PENTRU PĂRINTELE DUHOVNICESC ŞI DE MÂNTUIRE:

TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI, SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU, VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE
VOIA TA, PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O
NOUĂ ASTĂZI, ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE, PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR
NOŞTRI. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ, CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN.

UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ, BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, CA SĂ
NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI, CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI
CREŞTINESC.

+
MÂNTUIEŞTE, DOAMNE, PRE PĂRINTELUI MEU DUHOVNICESC (NUMELE….) ŞI PRE TOŢI FIII LUI
DUHOVNICEŞTI ŞI PRE FRAŢII NOŞTRI ÎNTRU HRISTOS ŞI PRE TOATE RUDENIILA CELE DUPĂ DUH
ŞI DUPĂ TRUP, ÎNTĂREŞTE-I, APĂRĂ-I ŞI MILUIEŞTE-I, DĂ-LE MÂNGĂIERE ÎN SCÂRBE ŞI
VINDECARE DE BOALE. DOAMNE! TRIMITE-I LUI HARUL SFÂNTULUI DUH ŞI PENTRU
RUGĂCIUNILE NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU AJUTĂ-NE, DOAMNE, SĂ NE ÎNDREPTĂM VIAŢA ŞI
SĂ NE MÂNTUIM SUFLETELE NOASTRE. AMIN!

+
1. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE.

2. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE.

3. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE

4. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE

5. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE

6. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE.

7. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE

8. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE

9. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE

10. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE

TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI, SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU, VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE
VOIA TA, PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O
NOUĂ ASTĂZI, ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE, PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR
NOŞTRI. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ, CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN.

UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ, BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, CA SĂ
NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI, CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI
CREŞTINESC.

După primele zece:
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte şi păzeşte pre toţi creştinii
drept-slăvitori, sporeşte-le credinţa şi pocăinţa, iar pre cei adormiţi odihneşte-i în veşnica
slavă a Domnului nostru.

11. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE.

12. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE.

13. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR, MARIE,
DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL
PĂNTECELUI TĂU, CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE

BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. MARIE. mântuieşte-i şi întoarce-i în Biserica Ortodoxă pre cei rătăciţi şi căzuţi robi ai Tăi (numele). DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu. MARIE. O. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 18. UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 16. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. 19. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. MARIE. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. . CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 15. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 17. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU.14. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 20. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE.

MARIE. . CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 29. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 30. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. DOMNUL ESTE CU TINE. 23. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ.21. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 26. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 28. MARIE. 22. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 27. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 24. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 25. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE.

MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. mântuieşte-l şi păzeşte-l pre părintele meu duhovnicesc (numele) şi cu sfinte rugăciunile lui miluieşte-mă pre mine. DOMNUL ESTE CU TINE. păcătosul. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE . BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. 31. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. DOMNUL ESTE CU TINE. 33. 32. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 36. MARIE. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 38.UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu. DOMNUL ESTE CU TINE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 35. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 37. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 34. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. O. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE.

DOMNUL ESTE CU TINE. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. MARIE.39. 43. O. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. 42. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE . MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. 41. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 44. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 40. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 45. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. potoleşte întristările noastre şi trimite mângâiere celor scârbiţi şi bolnavi robi ai Tăi (numele) . CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. MARIE. MARIE. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. DOMNUL ESTE CU TINE. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ.

NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. MARIE. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu. DOMNUL ESTE CU TINE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 48. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. 52. 51. UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. DOMNUL ESTE CU TINE.46. MARIE. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 49. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 47. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. O. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 50. izbăveşte-mă de ispite şi de tot răul şi năpăstuirile. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. DOMNUL ESTE CU TINE. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. . BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU.

SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. ajută-mă să săvârşesc toate lucrările mele întru slava lui Dumnezeu spre folosul celor apropiaţi. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. O. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ.53. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 60. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 56. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 58. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 57. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 54. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 59. MARIE. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. . CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 55. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. MARIE. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. MARIE. UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI.

CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 66. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 67. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 69. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 68. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. DOMNUL ESTE CU TINE.61. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 70. MARIE. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 65. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE . BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. 62. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 64. 63. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU.

BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 76. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 75.TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. MARIE. UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PĂZETE-MĂ DE TOT RĂUL ŞI ACOPERĂ-MĂ CU CINSTITUL TĂU OMOFOR. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 77. DOMNUL ESTE CU TINE. 71. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. 72. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE . PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. 73. PREASFÂNTĂ STĂPÂNĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. O. MARIE. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 74. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. DOMNUL ESTE CU TINE.

DOMNUL ESTE CU TINE. O. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 79. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 80. MARIE. MARIE. 83. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU.78. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PREASFÂNTĂ STĂPÂNĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 84. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. MARIE. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. ÎNVIAZĂ SUFLETUL MEU ŞI DĂRUIEŞTE-MI STATORNICĂ RUGĂCIUNE CĂTRE TINE. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE . DOMNUL ESTE CU TINE. 81. MARIE. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. MARIE. 82. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI.

O. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 90. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. MARIE. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 86. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 87. MARIE. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. PREASFÂNTĂ STĂPÂNĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ.85. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 89. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. AJUTĂ-MI CU MILOSTIVIREA FIULUI TĂU ŞI A STĂPÂNULUI NOSTRU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 88. CA SĂ-MI TRIMITĂ HARUL RUGĂCIUNII CELEI ARZĂTOARE ŞI OSÂRDNIC . BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE.

BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 97. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 100. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. 92. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 95. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 98. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 96. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. DOMNUL ESTE CU TINE.91. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 94. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 99. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. MARIE. . NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. 93.

CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 107. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 104. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. 103. MARIE. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. PĂCĂTOSUL. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 105. 101. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 108. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. O. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. ÎNDUPLECĂ-L PRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS SĂ MĂ MILUIASCĂ PRE MINE. DOMNUL ESTE CU TINE. 102. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ.UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. MARIE. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE . CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 106. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PREASFÂNTĂ STĂPÂNĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. SĂ-MI IERTE TOATE PĂCATELE ŞI SĂ MÂNTUIASCĂ PĂCĂTOSUL MEU SUFLET. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE.

NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 115. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. PREASFÂNTĂ STĂPÂNĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE.109. DOMNUL ESTE CU TINE. DOMNUL ESTE CU TINE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 114. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. 113. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. APRINDE-MĂ CU IUBIREA TA. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. 112. O. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 110. 111. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. ÎNTĂREŞTE-MĂ ÎN CREDINŢĂ ŞI LUMINEAZĂ OCHII MEI ÎNTUNECAŢI CU PĂCATELE. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE .

PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. 121. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. . PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 120. DOMNUL ESTE CU TINE. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. O. MARIE. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. 122. IZBĂVEŞTE–MĂ DE GÂNDURI DEŞARTE ŞI DĂRUIEŞTE-MI CUGET ŞI INIMĂ AVÂNTATE SPRE MÂNTUIRE. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. MARIE. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. PREASFÂNTĂ STĂPÂNĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU.116. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 118. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 119. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 117. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. MARIE.

PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. DOMNUL ESTE CU TINE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. MARIE. . BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. DOMNUL ESTE CU TINE.123. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 128. DOMNUL ESTE CU TINE. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 129. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 126. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 124. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 127. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 130. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 125. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA.

BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE . MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE.O. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 140. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. ODIHNĂ ŞI SĂNĂTATE TRUPEASCĂ. 131. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. TRIMITE-MI PACE SUFLETEASCĂ. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. DOMNUL ESTE CU TINE. 133. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. PREASFÂNTĂ STĂPÂNĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. 132. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 139. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 138. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 135. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 137. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 134. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 136.

BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. MARIE. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. PRESFÂNTĂ STĂPÂNĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. 141. 142. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. 143. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 145. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ.TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. O. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 146. MARIE. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE . DĂRUIEŞTE-MI SFÂRŞIT PAŞNIC ŞI NETULBURAT ŞI CĂLĂUZEŞTE-MI SUFLETUL PRIN VĂMILE CELE ÎNFRICOŞĂTOARE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. MARIE. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 147. DOMNUL ESTE CU TINE. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 144. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ.

CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. LA SFÂRŞITUL PRAVILEI DE RUGĂCIUNI ROSTIM: CUVINE-SE CU ADEVĂRAT SĂ TE FERICIM PRE TINE. MAICĂ A LUI DUMNEZEU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! . CEA CU ADEVĂRAT NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. TE MĂRIM. DOMNUL ESTE CU TINE. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. PRE TINE. ZID NEBIRUIT ŞI PĂZITOARE PUTERNICĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. NU MĂ DEPĂRTA PRE MINE. PREASFÂNTĂ STĂPÂNĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. Amin. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. MARIE.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. PĂCĂTOSUL ŞI NEVREDNICUL. CĂCI TU EŞTI NĂDEJDEA CREŞTINILOR ŞI ADĂPOSTIREA PĂCĂTOŞILOR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. Slavă tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh . CEA PURUREA FERICITĂ ŞI PREANEVINOVATĂ ŞI MAICA DUMNEZEULUI NOSTRU. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR.148. CEEA CE EŞTI MAI CINSTITĂ DECÂT HERUMII ŞI MAI SLĂVITĂ FĂRĂ ASEMĂNARE DECÂT SERAFIMII. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 149. MARIE. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. DOMNUL ESTE CU TINE. CARE FĂRĂ STRICĂCIUNE PRE DUMNEZEU-CUVÂNTUL AI NÎSCUT. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. CARE ALERG LA ÎMPĂRĂTESCUL TĂU ACOPERĂMÂNT. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. MARIE. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC O. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE 150. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. FII MIE.

BUCURA-TE!" CATEODATA MA GANDESC CA DOMNUL INADINS M-A INDREPTAT PE ACEASTA CALE. SFÂNTA ŞI DREAPTA CREDINŢĂ A DREPTMĂRITORILOR CREŞTINI. EPISCOPUL SERAFIM (ZVEDINSKI). DE LA MOSCOVA . PROSLAVIT IN CEATA NOILOR MUCENICI SI MARTURISITORI RUSI. ŞI SFÂNTA BISERICA TA ÎN VECII VECILOR! STARETII RUSI DESPRE PRAVILA BOGORODISNAIA MULTI PASTORI CU INALTA VIATA DUHOVNICEASCA S-AU RUGAT DUPA ACEASTA PRAVILA. CALE GREA CU STATIONARI OBOSITOARE PRIN GARI. INIMILE CELE RELE NU O DATA LE IMBUNA SI PE CEI IMPIETRITI II ARDEA SI II . A CUNOSCUT DIN PROPRIE EXPERIENTA PUTEREA PRAVILEI "BOGORODISNAIA". IAR PE CEI DUSMANOSI II IMBLANZEA. INSA TOT TRASEUL LA MELENKOV PANA LA MOSCOVA.ÎNTĂREŞTE. TRIMITANDU-MI INSOTITORI CREDINCIOSI. IATA CE SCRIA VLADICA DIN SURGHIUN: "AM LUAT CALEA PRIBEGIEI. PE SCURT. BUCURA-TE!" IN LOCURILE CELE MAI DE NESTRABATUT ACEASTA CANTARE IMI NETEZEA DRUMUL. A FOST UN DRUM PRESARAT CU MINUNI DE LA CITIREA CELOR 150 DE "NASCATOARE DE DUMNEZEU FECIOARA. CA SA MA CONVING AIEVEA CAT DE PUTERNICA ESTE RUGACIUNEA MAICII PRECISTE INAINTEA LUI SI CAT DE LUCRATOARE POATE FI INGEREASCA BUNAVESTIRE "NASCATOARE DE DUMNEZEU FECIOARA. DUMNEZEULE. DE LA ALMA ATA . IN SITUATII APARENT FARA IESIRE IMI PRILEJUIA SCAPAREA NESPERATA.LA ALMA ATA.LA URALSK SI MAI DEPARTE PANA LA MAREA CASPICA MI S-A PARUT O CALATORIE MINUNATA SI DE NEUITAT. DANDU-LE BINECUVANTARE SI FIILOR DUHOVNICESTI AI LOR PENTRU ACEASTA LUCRARE.

AM UITAT DE ACEASTA PRAVILĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. DOMNUL ESTE CU TINE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR.NASCATOARE DE DUMNEZEU. IAR PREACUVIOSUL SERAFIM DE SAROV NE-A AMINTIT DE EA. AM ÎN MÂNĂ UN MANUSCRIS DIN CHILIA PREACUVIOSULUI SERAFIM. CEI TULBURATI SUFLETESTE NE VOM TAMADUI.BUCURA-TE CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. ACESTĂ PRAVILĂ A FOST DATĂ DE ÎNSĂŞI MAICA DOMNULUI ÎN VEACUL VIII- LEA..SA CITITI IN FIECARE ZI DE O SUTA CINCIZECI DE ORI. NOI. CARE CONSEMNEAZĂ NUMEROASE MINUNI ÎNTÂMPLATE CA URMARE A RUGĂCIUNILOR ÎNCHINATE MAICII DOPMNULUI ŞI.AM UITAT SA VA PROPUN O METODA FUNDAMENTALA SPRE MANTUIRE. ÎNDEOSEBI. A CITIRII RUGĂCIUNII “NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL .SI ACEASTA RUGACIUNE VA VA FI SPRE MANTUIRE. CA SA PIARA EI CUM PIERE FUMUL".. ŞI ERA ÎNDEPLINITĂ CÂNDVA DE TOŢI CREŞTINII.. CEI INTINATI CU PACATELE NE VOM CURATI. CU ACEASTA RUGACIUNE NICICAND NU VOM PIERI. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE ". DIN ADANCUL BEZNEI NE RIDICA.. O CE MARE INDRAZNEALA! "BOGORODISNAIA" DIN FOCUL PATIMILOR NE SCOATE. IN FOC NU VOM ARDE. PRAVOSLAVNICII. CEI OMORATI DE PATIMI VOM INVIA SI VOM CANTA CU BUCURIE: "NASCATOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ BUCURĂ-TE” PARINTELE ALEKSANDR (GUMANOVSKI) DESPRE PRAVILA NASCATOAREI DE DUMNEZEU:. MARIE. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU.FECIOARA..FACEA DE OCARA. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU.

SPUNÂND DESPRE EL : „ESTE UN ARHIEREU SFÂNT!”. EL I-A ÎNGĂDUIT UNUIA DINTRE FIII SĂI DUHOVNICEŞTI SĂ TRANSCRIE RÂNDUIALA DUPĂ CARE VLĂDICA A AŞEZAT RUGĂCIUNEA SA CĂTRE NĂSCĂTOAREA DE DUMNEZEU. VĂ VA FI GREU SĂ REPETAŢI DE O SUTĂ CINCIZECI DE ORI. RUGÂNDU-SE PENTRU TOATĂ LUMEA. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. UNII CHIAR S-AU ÎNVREDNICIT SĂ TREACĂ LA CELE VEŞNICE. . TOŢI FIII SĂI DUHOVNICEŞTI SPUNEAU ÎN FIECARE ZI DE O SUTĂ CINCIYECI DE ORI ACEASTĂ RUGĂCIUNE A NASCATOAREI DE DUMNEZEU. DACĂ DIN CAUZA NEOBIŞNUINŢEI. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. CA SĂ NU PIERIM NOI CEI CE NĂDĂJDUIM ÎNTRU TINE DIN NEVOI. TOŢI CEI CĂRORA LE-AM SPUS DESPRE ACEASTĂ PRAVILĂ AU FOST MULŢUMIŢI. AVÂND PE BUZE SALUTAREA ARHANGHELULUI ADRESATĂ CELEI MAI CINSTITE DECÂT HERUVIMII ŞI MAI SLĂVITE FĂRĂ DE ASEMĂNARE DECÂT SERAFIMII. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. BINECUVÂNTATĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. DPĂ FIECARE ZECE ASTFEL DE RUGĂCIUNI CITIŢI O DATĂ „TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. PĂRINTELE ZOSIMA DE LA SERGHIEV POSAD L-A IUBIT ŞI L-A PREŢUITMULT PE VLĂDICA SERAFIM (ZVEZDINSKI). SPUNEŢI-O PENTRU ÎNCEPUT DOAR DE CINCIZECI DE ORI. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. CĂ TU EŞTI MÂNTUIREA NEAMLUI CREŞTINESC”. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN” şi „UŞA MILOSTIVIRII DESCHIDENE-O NOUĂ. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GREŞALELE NOASTRE. PĂRINTELE ALEKSANDR ERA NUMIT „BOGORODIŞNÎI STAREŢ” PENTRU DRAGOSTEA SA FAŢĂ DE ÎMPĂRĂTEASA CERULUI. VLĂDICA SERAFIM ÎMPLINEA ÎN FIECARE ZI PRAVILA „BOGORODIŞNAIA”. SFINŢEASCĂ- SE NUMELE TĂU.SUFLETELOR NOASTRE”. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. PARINTELE ALEKSANDR (GUMANOVSKI) ŞI-A ÎNCHINAT ÎNTREAGA VIAŢĂ ÎMPĂRĂTESEI CERULUI.

« BUCURĂ-TE. LĂCAŞUL FIULUI ŞI . BUCURĂ-TE. AJUTĂ-MI MIE ROBULUI TĂU. MARIE. DOAMNĂ ŞI STĂPÂNĂ A ÎNGERILOR ŞI MAICĂ A CREŞTINILOR. O. BUCURĂ-TE. CU TOTUL FĂRĂ DE PRIHANĂ. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ ŞI TE ROAGĂ PENTRU ROBUL TĂU. BUCURĂ-TE. CEEA CE EŞTI CU HAR DĂRUITĂ. DOMNUL ESTE CU TINE ! BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PÂNTECELUI TĂU. RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. CEA MAI SFÂNTĂ DECÂT SFINŢII ŞI DECÂT TOATĂ ZIDIREA MAI CINSTITĂ. SFINŢENIA TATĂLUI. BUCURIA CELOR NECĂJITI ŞI MÂNGÂIEREA CELOR SCÂRBIŢI. » BUCURĂ-TE ŞI TE VESELEŞTE. MARIE. DE TOATĂ RĂUTATEA SUFLETULUI ŞI ATRUPULUI ŞI DE TOT VRĂŞMAŞUL CEL VĂZUT ŞI NEVĂZUT. BUCURĂ-TE HRANA CELOR FLĂMÂNZI ŞI LIMANUL CELOR ÎNVIFORAŢI. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE. BUCURĂ-TE MIREASĂ NENUNTITĂ. ACOPERĂMĂ ŞI MĂ PĂZEŞTE PE MINE ROBUL TĂU.

PĂZEŞTE-MĂ SUB ACOPERĂMÂNTUL TĂU. DOAMNA MEA. IZBĂVEŞTE-MĂ DE TOATĂ PRIMEJDIA. FECIOARĂ PREACURATĂ. BUCURĂ-TE. . ROBUL TĂU. CI AJUTĂ-MI MIE ŞI DĂ-MI ÎMPLINIREA CERERII. BÂNTUIALA. SĂ NU MĂ LEPEZI. MÂNTUINDU-MĂ ÎN VIAŢA ACEASTA DE ACUM DE TOT VRĂJMAŞUL VĂZUT ŞI NEVĂZUT. NEVOIA ŞI NEPUTINŢA ŞI DĂRUIEŞTE-MI POCĂINŢĂ MAI ÎNAINTE DE SFÂRŞIT. PALATUL DE LUMINĂ AL LUI HRISTOS DUMNEZEULUI NOSTRU. SINGURA ŞI NEÎNDOIELNICA MEA NĂDEJDE. SĂ MULŢUMESC ŞI SĂ SLĂVESC ÎNTRU TOT SFÂNT NUMELE TĂU ÎN VECII VECILOR. PREASFÂNTĂ STĂPÂNA MEA.UMBRIREA DUHULUI SFÂNT. MAICA LUI DUMNEZEU. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. CA PRIN MIJLOCIREA ŞI AJUTORUL TĂU. UMBLÂND CU PLĂCERE DE DUMNEZEU ÎN VOIA IUBITULUI TĂU FIU ŞI DUMNEZEULUI NOSTRU. PRE MINE. PREASFANTĂ DOAMNĂ. MARIE. ÎMPĂRĂTEASA MEA. CĂCI ÎN PREACURATELE TALE MÂINI ÎMI PUN DUHUL MEU. DICTATĂ STAREŢULUI SAMPSON ÎN VIS (1928) ATOTMILOSTIVĂ. LAUDA CREŞTINILOR ŞI AJUTĂTOAREA CEA GATA A CELOR CE TE CHEAMĂ PRE TINE. SĂ MĂ ÎNCHIN. BUCURĂ-TE. AMIN ! RUGĂCIUNEA SFÂNTULUI SERAFIM. NEVREDNICUL. SĂ INTRU CURAT ŞI LIMPEZIT ÎN RAI. IAR LA ZIUA CEA ÎNFRICOŞATOARE A JUDECĂŢII IZBĂVINDU-MĂ DE VEŞNICA ŞI GROZAVA MUNCĂ. ÎMPĂRATUL TUTUROR. FII AJUTĂTOARE ŞI ACOPERĂMÂNT SUFLETULUI MEU ÎN ZIUA CEA ÎNFRICOŞĂTOARE A JUDECĂŢII ŞI ROAGĂ-TE PENTRU MINE.

AUZI-MĂ. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. IARTĂ-MĂ. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. CARE AVEAU SĂ VINĂ. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. AMIN” „TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. NU MĂ DEPĂRTA. NU MĂ PĂRĂSI. MIJLOCEŞTE. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI. VEZI-MĂ… STĂPÂNĂ AJUTĂ-MĂ. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ- SE VOIA TA.NU TE SCÂRBI DE MINE. PREAVĂZÂND PARCĂ VREMURILE GRELE. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ-SE VOIA TA. MICA PRAVILĂ DE RUGĂCIUNE PREACUVIOSUL SERAFIM DE SAROV ÎI ÎNDEMNA PE TOŢI FIII SĂI DUHOVNICEŞTI SĂ SE ROAGE NEÎNCETAT. DIMINEAŢA TOT CREŞTINUL SĂ ROSTEASCĂ RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ „TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. IARTĂ-MĂ… PRECISTĂ. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. PĂRINTELE SERAFIM NE-A LĂSAT URMĂTOAREA PRAVILĂ DE RUGĂCIUNE PRESCURTATĂ. AMIN” . APĂRĂ-MĂ. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT.

. MARIE.„TATĂL NOSTRU CARE EŞTI ÎN CERURI. ŞI NE IARTĂ NOUĂ GRŞALELE NOASTRE. PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PRE PĂMÂNT. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. DOMNUL ESTE CU TINE. DOMNUL ESTE CU TINE. MARIE. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE” ŞI CREZUL : ” CRED INTRU UNUL DUMNEZEU. BUCURĂ-TE! CEEA CE EŞTI PLINĂ DE HAR. AMIN” ( DE TREI ORI ÎN CINSTEA „SFINTEI TREIMI”). BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. FACATORUL CERULUI SI AL PAMANTULUI. CI NE IZBĂVEŞTE DE CEL VICLEAN. TATAL ATOTTIITORUL. PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE” „NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. APOI CÂNTAREA: „NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. DOMNUL ESTE CU TINE. VAZUTELOR TUTUROR SI NEVAZUTELOR. BINECUVÂNTATĂ EŞTI TU ÎNTRE FEMEI ŞI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PĂNTECELUI TĂU. ŞI NU NE DUCE PRE NOI ÎN ISPITĂ. MARIE. CĂ AI NĂSCUT PRE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE” „NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ. VIE ÎMPĂRĂŢIA TA FACĂ- SE VOIA TA. PÂINEA NOASTRĂ CEA SPRE FIINŢĂ DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI.

CELA CE IMPREUNA CU TATAL SI CU FIUL ESTE INCHINAT SI SLAVIT. SI S-A INALTAT LA CERURI SI SADE DE-A DREAPTA TATALUI. UNUL-NASCUT. SA JUDECE VIII SI MORTII. CARELE DIN TATAL S-A NASCUT MAI INAINTE DE TOTI VECII. SPRE IERTAREA PACATELOR. PRIN CARELE TOATE S-AU FACUT. SI VIATA VEACULUI CE VA SA VIE. CEL DE O FIINTA CU TATAL. SI A INVIAT A TREIA ZI. SI INTRU DUHUL SFANT. DUMNEZEU ADEVARAT DIN DUMNEZEU ADEVARAT. SFANTA. FIUL LUI DUMNEZEU. CARELE A GRAIT PRIN PROOROCI. CARELE PENTRU NOI OAMENII SI PENTRU A NOASTRA MANTUIRE S-A POGORAT DIN CERURI SI S-A INTRUPAT DE LA DUHUL SFANT SI DIN MARIA FECIOARA. AMIN!” . SI INTRU UNUL DOMN ISUS HRISTOS. ASTEPT INVIEREA MORTILOR. DUPA SCRIPTURI. A CARUIA IMPARATIE NU VA AVEA SFARSIT. SI S-A FACUT OM. INTRU UNA. NASCUT. SI S-A RASTIGNIT PENTRU NOI IN ZILELE LUI PONTIU PILAT SI A PATIMIT SI S-A INGROPAT. SI IARASI VA SA VINA CU SLAVA. IARA NU FACUT. SOBORNICEASCA SI APOSTOLEASCA BISERICA. LUMINA DIN LUMINA. CARELE DE LA TATAL PURCEDE. DOMNUL DE VIATA FACATORUL. MARTURISESC UN BOTEZ.

ÎN SFÂRŞIT ATREIA – CREZUL – CUPRINDE PE SCURT DOGMELE CREDINŢEI CREŞTINE. ŞI PSALMI. ÎNAINTE DE MASA DE PRÂNZ SĂ REPETE PRAVILA DE DIMINEAŢĂ. ZICEA STAREŢUL. ŞI ÎNDEPLININD-O CU SMERENIE. SĂ ZICĂ MEREU : „DOAMNE ISUSE HRISTOASE. ÎNDEPLINÂNDU-ŞI IARĂŞI LUCRUL SĂU. ŞI. ACATISTE. CA DE O ANCORĂ SALVATOARE ÎN MIJLOCUL VALURILOR GRIJILOR LUMEŞTI. SĂ ZICĂ ÎNCET: „PREASFÂNTĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU MILUIEŞTE-MĂ PE MINE PĂCĂTOSUL”. ORICE CREŞTIN POATE SĂ AJUNGĂ LA MĂSURA DESĂVÂRŞIRII CREŞTINE ŞI A DRAGOSTEI DUMNEZEIEŞTI. FIECARE CREŞTIN SĂ REPETE ACAIAŞI PRAVILĂ FĂCÂNDU-ŞI SEMNUL CRUCII. CONTINUÂND AŞA PÂNĂ SEARA. SAU „DOAMNE ISUSE HRISTOASE. MILUIEŞTE-MĂ PE MINE. PENTRU RUGĂCIUNILE PREACINSTITEI MAICII TALE. ŢINÂNDU-SE DE ACEASTĂ MICĂ PRAVILĂ. FIECARE CREŞTIN DE ORICE NEAM ŞI STARE SOCIALĂ AR FI EL. CELOR CARE NU AVEAU PUTINŢA SĂ-ŞI FACĂ PRAVILA ÎNAINTEA ICOANELOR. PĂCĂTOSUL”. CANOANE. ACEŞTIA VOR CITI ŞI ALTE RUGĂCIUNI. 10. A DOUA ESTE O CÂNTARE ADUSĂ DIN CERURI DE CĂTRE ARHANGHELUL GAVRIIL. SĂVÂRŞIND ACEASTĂ RÂNDUIALĂ DIMINEAŢA. IAR DACĂ NU ESTE SINGUR. LUCRÂND SAU MERGÂND PE CALE.13). DUPĂ AMIAZĂ FIECARE CREŞTIN. STAREŢUL LE ÎNGĂDUIA S-O ROSTEASCĂ ÎN PAT. SĂ MEARGĂ CU PACE LA LUCRUL SĂU. . PE DRUM SAU LUCRÂND PENTRU CĂ S-A ZIS: „ORICINE VA CHEMA NUMELE DOMNULUI SE VA MÂNUI” (Rom. CA ÎNCHINARE PREASFINTEI FECIOARE. SĂ ZICĂ ÎN SINEA LUI: „DOAMNE MILUIEŞTE-MĂ” – PÂNĂ LA AMIAZĂ. IAR DACĂ NU ESTE SINGUR. PRIMA NE-A FOST DATĂ DE ÎNSUŞI DOMNUL ŞI SLUJEŞTE CA MODEL AL ORICĂREI RUGĂCIUNI. MILUIEŞTE-MĂ PRE MINE PĂCĂTOSUL”. MAICII DOMNULUI. PĂCĂTOSUL”. FIUL LUI DUMNEZEU. CÂT DESPRE CEI CARE AU MAI MULT TIMP ŞI MAI MULTĂ ÎNVĂŢĂTURĂ. MILUIEŞTE-MĂ PRE MINE. FIINDCĂ ACESTE TREI RUGĂCIUNI STAU LA TEMELIA CREŞTINISMULUI. ÎNAINTE DE CULCARE. SĂ ZICĂ ÎN SINEA LUI: „DOAMNE.

PREAMINUNATE SERAFIME. PENTRU TOTI CEI CE ALEARGA LA TINE AJUTATORULE CEL GRABNIC ASCULTATOR. NICIODATA DRAGOSTEA TA N-A LIPSIT DE LA NOI SI NU ESTE CU PUTINTA A NUMARA MINUNILE TALE CARE S-AU INMULTIT CA STELELE CERULUI CACI IATA. CUVINE-SE CU ADEVĂRAT SĂ TE FERICIM. NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. IAR CÂND TE-A CHEMAT PE TINE DOMNUL DE LA OSTENELILE CELE PAMÂNTESTI LA ODIHNA CEA CEREASCA. CEEA CE EȘTI MAI CINSTITĂ DECÂT HERUVIMII ȘI MAI MĂRITĂ FĂRĂ DE ASEMĂNARE DECÂT SERAFIMII. RUGĂCIUNEA CĂTRE SFÂNTUL SERAFIM O. PE LÂNGA ACESTEA SI DARUL TAMADUIRILOR. DARUL INAINTE VEDERII SI DARUL VINDECARILOR SUFLETELOR CELOR NEPUTINCIOASE CU IMBELSUGARE IN TINE S-AU ARATAT. CEA PURUREA FERICITĂ ȘI PREA NEVINOVATĂ ȘI MAICA DUMNEZEULUI NOSTRU. IN ZILELE VIETII TALE NIMENI DE LA TINE SARMAN N-A IESIT. IN TOATE MARGINILE PAMÂNTULUI TE ARATI . CARE FĂRĂ STRICĂCIUNE PE DUMNEZEU CU- VÂNTUL AI NĂSCUT. MARE FACATOR DE MINUNI DIN SAROV. PE TINE. CEA CU ADEVĂRAT NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU. TE MĂRIM. CI TUTUROR PLACUTA LE-A FOST VEDEREA FETEI TALE SI GLASUL CEL CU BUNA INTÂMPINARE A CUVINTELOR TALE.

PRIN RUGACIUNE NEINTRERUPTA IN PUSTIE. IN VECI! AMIN. UNUL. CARE NICIODATA NU DEPARTEZI PE CEI CE TE CHEAMA PE TINE. PENTRU ACEASTA SI NOI STRIGAM TIE: O. . FERICITE. RUGATORULE CEL CU INDRAZNEALA PENTRU NOI. SI NUMAI LUI. NEVOINDU-TE CU INIMA PLINA DE UMILINTA DOBANDIND IUBIREA LUI DUMNEZEU SI ARATANDU-TE ALES AL MAICII DOMNULUI. CA SA NE PAZEASCA DE CADERI IN PACAT SI SA NE INVETE POCAINTA CEA ADEVARATA. TROPAR (GLASUL AL 4-LEA) DIN TINERETE L-AI INDRAGIT PE HRISTOS.OAMENILOR CREDINCIOSI SI LE DARUIESTI TAMADUIRI. PREABUNULE SI BLÂNDULE CUVIOS AL LUI DUMNEZEU. AI DORIT CU INFLACARARE SA II SLUJESTI. INALTA PENTRU NOI BINEFACATOAREA TA RUGACIUNE CATRE DOMNUL PUTERILOR CA SA INTAREASCA POPORUL NOSTRU BINECREDINCIOS SI SA NE DARUIASCA NOUA CELE DE TREBUINTA IN VIATA ACEASTA SI TOATE CELE DE FOLOS PENTRU MÂNTUIREA SUFLETELOR NOASTRE. SI SA CÂNTAM CU TOTI SFINTII. LAUDÂND TREIMEA CEA DE VIATA DATATOARE. CA FARA DE PIEDICI SA INTRAM IN IMPARATIA CERURILOR UNDE TU ACUM STRALUCESTI IN SLAVA NEAPUSA.

PENTRU ACEASTA NE RUGAM TIE: MANTUIESTE-NE PRE NOI CU RUGACIUNILE TALE. PREACUVIOASE SERAFIME. PARINTE SERAFIME. TE-AI SALASLUIT IN MANASTIREA SAROVULUI SI ACOLO. INGERESTE VIETUIND. PARINTELE NOSTRU. CONDAC (GLASUL AL 2-LEA) FRUMUSETEA LUMII SI CELE TRECATOARE LASAND. PREACUVIOASE. PARINTELE NOSTRU. IMBOGATINDU-TE CU DARUL TAMADUIRILOR SI AL MINUNILOR. DREPT ACEEA ITI CANTAM TIE: BUCURA-TE. PREACUVIOASE SERAFIME. MULTORA LE-AI FOST CALE SPRE MANTUIRE. . PENTRU ACEASTA SI HRISTOS TE-A PREASLAVIT PE TINE.