You are on page 1of 2

ANTEMĂSURĂTOARE

CONDUCTA REFULARE

1. TSA07C1 – Săpătură manuală în spaţii peste 1,0 m mc 217,5
Ǿ110 refulare 145 ml x 1,0 x 1,5 = 217,5

2. TSA07D1 – Împrăştierea cu lopata a pămîntului afănat mc 217,5
în două straturi

3. TSD04B1 – Compactarea cu maiul de mînă a umpluturilor mc 217,5

4. ACE16A1- Montarea parapetilor si podetelor metalice de inventar la santuri pentru conducte
-parapete 145,0 ml x2,0 = 290
-podete 4buc x 5ml/buc = 20 ml 310,0

5. ACE08A1 – Umplutură în şanţ cond.cu nisip mc 14,5
145 ml x 0,1 mc/ml = 14,5 mc

6. TSF05A1 – Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici asezati orisontal, la sapaturi executate in spatii
limitate pana la 1,5 m, latime intre maluri,(adanc≤4,0m)
145,0 ml x 1,5 x 2,0=435,0 mp 435,0

7. ACE06A1 – Sustineti de lemn pentru cabluri si conducte intalnite in sapatura
ml 20,0

8. AcA11D1 -f.material Spor 10% ml 145,0
Tub PEID PE100, SDR 17 ,PN 10, D 110 x6.6 mm

9. YCO1 – Procurare PEID PE100, SDR 17,6 ,PN 10, D 110 x6.6 mm lei 3915,0
145 m x 27 lei/ml = 3915,0 lei

10. DF26A1 – Marcaj traseu conducta cu banda din material polietilena
ml 145,0

11.AcA20B1 – Închidere capete conductă PEID buc 2,0
Ø110 mm ptr. Probă

12. ACA17A1- f.m.
Piese de legatura din PEID buc 13,0
13. YCO1
Procurare piese de legatura
-teu Ø110/63 mm – 1 buc x 37.68 E(4.55)= 171.45 lei
- reductie 63-50 mm- 1 buc x 4,94 E(4.55)= 22,48 lei
-adaptor flansa Ø110 mm - 2 buc x 10,41 E(4.55)= 94,73 lei
-cot Ø110 mm la 90° - 4 buc x 37.68 E(4.55)= 685.78 lei
-cot Ø110 mm la 45° - 5 buc x 34.12 E(4.55)= 776.23 lei
lei 1750.67

14. ACE09A1- 11712/0045/0021

5 m lei 1500.0 buc x 1500. ACD01J1-Capac şi ramă din fontă-beton. YCO1-Procurare camin-prefabricat Di 1. ACB05A1-11713/0029-11715/0008-11716/0006 Imbinare cu flanse a vanelor avand Ø50 buc 2.0 Camin de aerisire Di=1.prin sud.0 19.dezaerisire Ø50 buc 1.0 suport 22.cond DN 200 lei 7826.ACB10A1-11705/0032 Flansa de otel Ø50 buc 2.Spor manopera 10% pentru intreaba antemasuratoare ytytyty ytytyty .5 50 m x 156.0 lei /buc 21.Montare robinet aerisire.0 17.cond. YB01.0 18. buc 1.el.5m 20.material – asim.0 1.0 15.ACB10E1.H=1.00 m.la cămine cu piesă buc 1.11713/0034-11715/0022-11716/0008 Imbinare cu flanse a vanelor avand Ø110 buc 2.11705/0036 Flansa de otel Ø110 buc 2.0m. ACB05E2. H=1.0 16. ACD08A1 -f.0 23 YCO1-Procurare teava OL pt.imb. AcB08F1 –f material Montare teava OL pt.53 lei /m 22. DN 200 ml 50.