You are on page 1of 56

Asociația Dorna Tismana

www.dornatismana.blogspot.com
www.dornatismana.ro

13
1

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

2

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

Scopul Asociației „Dorna Tismana”- ADT

- Asociația “Dorna Tismana” ADT are drept scop
informarea, pregătirea, mobilizarea si implicarea
actorilor din spațiul rural/local si zonal/regional
in vederea dezvoltării asociative la nivelul
comunităților locale în vederea conservării
patrimoniului cultural precum si al creșterii
nivelului de trai.
MISIUNE DE VIITOR: Asociația “Dorna Tismana” ADT își propune capacitarea comunităților locale
în ceea ce privește auto-gestionarea și dezvoltarea comunitară economică și socială pe termen
lung.
Conform statutului Asociația “Dorna Tismana” - A.D.T. își propune următoarele obiective operaționale,
priorități si teme de tineret:
– Dezvoltarea capacității instituționale a structurilor asociative de tineret pentru gestionarea eficientă a
activităților programelor/proiectelor derulate ;
– Dezvoltarea activităților de formare - educație non-formala pentru stimularea autonomiei și
participării socio-economice a tineretului;
– Asigurarea unui cadru stimulativ pentru dezvoltarea vieții asociative a tineretului din mediul rural si
regional.
Asociația “Dorna Tismana” - A.D.T. își propune următoarele obiective operaționale, priorități si teme
acțiune in domeniul culturii conform statutului:
- Obiective operaționale/priorități/teme: Utilizarea
creativității cultural-artistice ca mijloc de exprimare și
educație non-formală.
- Teme de acțiune: organizarea de festivaluri, concursuri
de orice fel, manifestări culturale, sportive și/sau
științifice, semănării, simpozioane, conferințe, congrese
și orice alte activități similare în scopul atingerii
obiectivelor propuse.
Scurta descriere a Asociației „Dorna Tismana”- ADT
Implicarea activă in domeniul culturii a Asociației
„Dorna Tismana”- ADT rezulta din faptul ca acest ONG
cultural denumit „Societatea Dorna Tismana” care a fost
fondat acum 110 ani si din care făceau parte membrii bine pregătiți si cu funcții înalte ale acelor vremuri,
așa si acum Asociația „Dorna Tismana” reactivata in anul 2011 preconizează implicarea tuturor factorilor
interesați in domeniul culturii pentru o dezvoltare culturala durabila dar mai ales pentru a promova
valorile culturale locale in rândul tinerei generații si a tinerilor talentați, astfel Asociația „Dorna Tismana”
preluând si dezvoltând scopul „Societății Dorna Tismana” de acum 110 ani.
De altfel implicarea Asociației „Dorna Tismana” si a partenerilor în oferirea de susținere pentru servicii
online de informare culturala in scopul promovării și dezvoltării valorilor culturale in rândul tinerei
generații si a tinerilor talentați este justificata prin experiența deținută de către aceștia in lucrul cu tinerii
prin implementarea mai multor proiecte, programe, acțiuni, activități si inițiative de tineret si culturale 3
precum si cunoașterea instituțiilor partenere cu care s-a avut o colaborare prodigioasa in trecut. In acest
sens dorința solicitantului si a partenerilor este sa continue sprijinirea tinerilor prin implicarea activă a
acestora ca si pana acum in aceste inițiative culturale.

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

Conform statutului Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. are drept SCOP informarea, pregătirea, mobilizarea si
implicarea actorilor din spațiul rural si regional in vederea dezvoltării spiritului de VOLUNTARIAT, al spiritului
ANTREPRENORIAL si al asociativității la nivelul comunităților locale în vederea conservării patrimoniului cultural
precum si al creșterii nivelului de trai. Dezvoltare economică - Obiectiv 3: Stimularea spiritului antreprenorial
(StartUp)

MISIUNE: Asociația “Dorna Tismana”
A.D.T. membra a Fundației Județene
pentru Tineret Gorj F.J.T.G. membra a
Fundației Naționale pentru Tineret F.N.T.
își propune capacitarea comunităților
țintă în ceea ce privește auto-gestionarea
și dezvoltarea comunitară economică și
socială pe termen lung.

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. este o
organizație formata exclusiv din tineri,
care de 8 ani le oferă acestora cadrul
necesar învățării, dezvoltării personale
si dobândirii de competente
Asociația “Dorna Tismana” A.D.T.
tine sub umbrela patru comunități/rețele Internet & social media proprii A.D.T online: Platforma
virtuala Business Net@StartUP, I.M.P.A.C.T. v.1. & v.2. - 2014-2020, ‚ EVS GORJ’, care organizează
proiecte cu impact, aliniate viziunii organizației de a contribui la formarea unor oameni excepționali.
Timp de 8 ani, Asociația “Dorna Tismana” A.D.T.a contribuit prin organizarea anuala a cel puțin 12
proiecte, la educarea a 500 de persoane resursa, 30 de membri activi si a peste 3000 de beneficiari.
Astfel, Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. a reușit de-a lungul timpului sa contribuie in mod esențial la
transformarea potențialului in excepțional in cele 5 domenii de interes: de/pentru Tineret,
Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar,
cultural -editorial), devenind o organizație creatoare de viitor romanesc.

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T.organizează următoarele acțiuni si activități in 5 domenii de interes: de/pentru
Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar,
cultural-editorial) prin implicarea activa a tinerilor & descoperirea de noi tineri talentați și promovarea acestora
către o performanta cat mai înalta, astfel încurajând/asigurând oportunități de afirmare prin sprijinirea implicării
active si directe a in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura

SERVICIILE suport de/pentru tineret oferite de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. in cele 5
domenii de interes: de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional si
Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural -editorial) sunt următoarele:
 Informare (directa si web/online Internet & social media );
 Consiliere (directa si web/online Internet & social media );
 Formare, capacitare, recrutare (directa si web/online e-learning);
 Promovare/Dezvoltare web-online Internet & social media;
 Consultanta (directa si web/online Internet & social media );

Se tot spune despre tineri că sunt „VIITORUL DE MAINE” și la un moment dat vor deveni cetățenii adulți. Dar
tineri sunt ACUM „PREZENTUL DE AZI”. Și tot ACUM tinerii reprezintă SCHIMBAREA demonstrându-și
capacitatea de a fi membri activi în comunitățile din care provin. Investiția in capitalul uman prin dezvoltarea
resurselor umane (in special a tinerei generații) este un proces care poate sa dureze chiar zeci de ani, in acest sens
in cadrul acestor programe PILOT P.A.S.C.A.A.L. & P.E.A.S.E.T. investim ACUM prin implicarea activa a tinerilor in 4
aceste procese educaționale /cultural-artistice si de tineret (Încurajând toate inițiativele de participare activa a
tinerilor la viața comunității ținta) astfel încât sa avem rezultatele scontate in primul rând ACUM in „PREZENTUL
DE AZI” precum si in viitorul apropriat … „VIITORUL DE MAINE”, consideram in acest sens ca: Viitorul începe
ACUM cu TINE(rii).
ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

5

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

6

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

Scurtă prezentare a solicitantului Asociația “Dorna Tismana” A.D.T.

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. este o organizație formata exclusiv din
tineri, care de 8 ani le oferă acestora cadrul necesar învățării, dezvoltării
personale si dobândirii de competente. Asociația “Dorna Tismana” A.D.T.
tine sub umbrela patru comunități/rețele Internet & Social Media proprii
A.D.T. online: Platforma virtuala Business Net@StartUP, I.M.P.A.C.T. v.1. & v.2.
- 2014-2020, ‚Pentru Tineri prin Tineri’, care organizează proiecte cu impact, aliniate viziunii organizației de a
contribui la formarea unor oameni excepționali. Timp de 8 ani, Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. a contribuit prin
organizarea anuala a cel puțin 12 proiecte, la educarea a 500 de persoane resursa, 30 de membri activi si a peste
3000 de beneficiari. Astfel, Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. a reușit de-a lungul timpului sa contribuie in mod
esențial la transformarea potențialului in excepțional in cele patru domenii de interes: antreprenoriat, educație,
cultura si tineret, devenind o organizație creatoare de viitor romanesc.

Antreprenoriatul este un contribuitor cheie in dezvoltarea si creșterea economiei oricărei tari. Sistemul
educațional din România este în curs de redefinire, infrastructura școlilor lasă de dorit, el nefiind în situația de a
putea oferi calificări adaptate la cerințele pieței de muncă. Tinerii au nevoie lângă diploma de bacalaureat sau cea
de licență de calificări suplimentare pentru a porni cu șanse reale în căutarea unui loc de muncă sau in realizarea
unei afaceri proprii. Educația antreprenoriala si financiară are un rol foarte important în rândul absolvenților de
școală sau de facultate, ea asigurând cunoștințe și competențe care îi pot ajuta pe tineri să dezvolte o atitudine
antreprenoriala, economică și financiară critică și analitică, astfel ca ei să devină forțe de muncă mai productive,
un factor responsabil și de încredere al comunității locale. Inițiativa noastră vine sa răspundă unui defect
structural la nivelul resursei umane naționale care se poate diagnostica prin deficitul de leadership
antreprenorial; Pornim de la argumentul următor învățământul preuniversitar este centrat cu precădere pe
dezvoltarea la elevi a competentelor tehnice individuale; Pe de alta parte realitatea din piața muncii actuale
demonstrează ca setul competentelor SOFT skills: dezvoltarea gândirii creative, gândirii critice, dezvoltarea de
abilități de public speaking, leadership antreprenorial, negociere, inteligenta emoționala, comunicare si ascultare
activa, team worker, gândire strategica si managementul schimbării pe care le deține o persoana face diferența.
Principalele cauze sunt lipsa culturii capitaliste si a cunoștințelor legate de mediul antreprenorial, absenta unor
cadre informale de dezvoltare si finanțare a StartUp-urilor dar si absenta unei educării antreprenoriale in cercul
academic.

Platforma virtuala Business Network@StartUP a Asociației “Dorna
Tismana” A.D.T. si-a asumat misiunea de a contribui la soluționarea
acestor cauze, iar proiectul propus răspunde nevoii de a crea un
context non-formal de dezvoltare antreprenoriala, dedicat
tinerilor din Grupul țintă (prin capacitarea acestora instruindu-i si
dezvoltându-le competente in educație in mediul antreprenorial,
managementul proiectelor / planurilor de afaceri), de altfel prin
atragerea instituțiilor de învățământ in parteneriat in cadrul
acestui proiect se urmărește conștientizarea lor in asumarea unui
rol pro activ vizavi de educația antreprenoriala

Platforma virtuala Business
Network@StartUP isi propune integrarea
noilor tineri resursa viitori antreprenori in
comunitatea/rețeaua Internet & Social
Media Business Network@StartUP ADT deja
7
existenta, va reuni peste 1000 de membri
online, in scopul scopul facilitării
contribuției acestora la redefinirea
mediului antreprenorial din Romania
ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

Se tot spune despre 200.000 LEI /44.000 euro
tineri că sunt (NERAMBURSABILI) Obținere finanțare
„VIITORUL DE prin programul StartUp Nation
MAINE” și la un ROMANIA!
moment dat vor
deveni cetățeni adulți. S I M U L A T O R - FORMULAR
Dar tineri sunt conceput sa aveți șanse 100% de
ACUM ``
„PREZENTUL DE finanțare a PLANULUI de
AZI”. Și tot ACUM AFACERI ACCESATI LINK:
tinerii reprezintă https://docs.google.com/forms/
SCHIMBAREA
demonstrându-și
capacitatea de a fi
membri activi în
comunitățile din care
provin. Investiția in
capitalul uman prin
dezvoltarea resurselor
umane (in special a
tinerei generații) este
un proces care poate
sa dureze chiar zeci de
ani, in acest sens in
cadrul acestui proiect
investim ACUM prin
implicarea activa a
tinerilor in acest
proces de educație in `
mediul antreprenorial
(Încurajând toate
inițiativele de
implicare activa a
tinerilor in scopul
dezvoltării unui model
de Plan de afaceri si
construirii propriei
1
afaceri StartUp )
astfel încât sa avem
rezultatele scontate in
primul rând ACUM in
„PREZENTUL DE CONTACT Platforma virtuala Business Network@StartUP
AZI” precum si in
viitorul apropriat … Pagina WEB Net@StartUP https://sites.google.com/view/startupnation/
„VIITORUL DE BLOG -uri Net@StartUP https://netstartup.blogspot.ro/
MAINE” https://netstartupro.wordpress.com/
Pagina WEB Facebook Net@StartUP www.facebook.com/BusinessNetStartUpRo/ 8
GRUP Facebook Net@StartUP www.facebook.com/groups/356815834404250/
CONTACT E-MAIL Net@StartUP netstartupro@gmail.com

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

9

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

Mulți dintre cei care lansează o afacere cunosc faptul că buna pregătire a ceea ce intenționezi să
întreprinzi reprezintă, întotdeauna, jumătate din calea către succes. GHIDUL online P.R.A.C.T.I.C,
realizat de ADT & FJTG, vă va fi util pentru această pregătire. A deveni întreprinzător este o
excelentă ocazie pentru persoanele dornice să creeze, să inoveze, care sunt pregătite să
desfășoare o muncă de excepție și care ar dori să-și ia soarta în propriile mâini.

Cu toate acestea, drumul către o activitate independentă nu este o călătorie de plăcere. Ea va fi
presărată cu probleme care trebuie rezolvate. Din nefericire, succesul în afaceri nu este garantat.
Aproape jumătate din totalul falimentelor s-a produs pe parcursul primilor patru ani de la lansare.
Omul de afaceri ar trebui să fie conștient de oportunitățile care i se oferă, dar și de riscuri.

Ghidul online P.R.A.C.T.I.C concentrează în paginile sale principalele probleme cărora viitorul
întreprinzător trebuie să le găsească rezolvare. Desigur că acest Ghid online P.R.A.C.T.I.C poate fi
util și celor care și-au creat deja o firmă dar vor să-și dezvolte în continuare propriile afaceri.
Astfel, Ghidul online P.R.A.C.T.I.C abordează, punând un accent deosebit pe aspectele practice,
următoarele probleme:
 Antreprenorul și crearea strategiei firmei
 Managementul și dezvoltarea afacerii
 Marketingul in afaceri
 Planificarea afacerii
 Resursele umane și managementul lor în IMM-uri
 Strategii antreprenoriale la nivelul afacerii
 Competente antreprenoriale
 Cultura antreprenoriala

Suntem conștienți că această lucrare este perfectibilă. Se dorește ca prezentul Ghid online
P.R.A.C.T.I.C să reprezinte o modalitate practică imediată de sprijinire a sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii, important pentru prezentul și viitorul economiei românești.

"Fiecare dintre noi poate deveni un antreprenor ! Ingredientele succesului pentru a
construi o afacere sunt următoarele: hotărâre, putere de muncă, voință și credință în ideea
pe care vrei să o pui în practică.

 Reține, a fi antreprenor este o alegere pe care o poți face
în orice moment.
 Ne-am bucura să știm că succesul afacerilor dumneavoastră viitoare
s-a datorat și informațiilor puse la dispoziție de prezentul Ghid online.
 Avem speranța că prin citirea Ghidului online P.R.A.C.T.I.C sa
realizați un pas important către o afacere profitabilă !
 Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi suportul nostru
în vederea demarării unei afaceri și rețineți că nu puteți face 10
lucruri mari având așteptări mici !

Suntem în orice moment alături de dumneavoastră și vă urăm Multe realizări &
Mult succes !"

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

Tipuri de proiecte inițiate, dezvoltate si implementate de către
Departamentul TINERET al Asociației „Dorna Tismana”:
educaționale, de voluntariat, sociale, culturale, cultural-
artistice, cultural-literare, editoriale, de/pentru tineret:

 2012 proiectul de tineret ‚Pentru Tineri prin Tineri’ prin
care s-a realizat publicația cultural-literara ‚Pentru Tineri
prin Tineri’ /tineritismana.blogspot.com, finanțator
Autoritatea Națională pentru Sport si Tineret - ANST prin
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj – DJST Gorj.

 2013 proiectul de tineret (realizat in parteneriat cu
Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila) - I.M.P.A.C.T. - Impact Multiplicat de Provivasire
Activități Culturale si de Tineret prin care s-a realizat Platforma web cu RESURSE de tineret, culturale si
de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. /arddimpact.blogspot.ro/, finanțator primăria municipiului Târgu Jiu.

 2013 proiectul de tineret Tineri pentru Tine(ri) prin care s-a realizat Ghidul informativ cu RESURSE de
tineret Tineri pentru Tine(ri) /tineri2020tineri.blogspot.ro, finanțator UNITATEA ADMINISTRATIV
TERITORIALA JUDEŢUL GORJ, PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ.
 2013 proiectul de tineret I.M.P.A.C.T. - Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acţiuni Culturale
si de Tineret prin care s-a realizat Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale
si de voluntariat-SEV -I.M.P.A.C.T. /impact2015.blogspot.ro/, finanțator Guvernul României - Ministerul
Tineretului si Sportului.
 2013 proiectul de tineret (realizat in parteneriat cu Asociația Semănătorul Tismana) Informația pentru
Tine(ri) prin care s-a realizat Buletinul informativ de tineret „9 ne pasă de Tine(ri)” ;
/9nepasadetineri.blogspot.ro, finanțator Guvernul României - Ministerul Tineretului si Sportului.

 2013 proiectul cultural de tineret Dezvoltare Culturala pentru Tineret prin care s-a realizat Spectacolul
de muzica „TINERE TALENTE” /tmgorj.blogspot.ro/, finanțator primăria municipiului Târgu Jiu.

 2014 proiectul de tineret I.M.P.A.C.T. - Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acţiuni Culturale
si de Tineret prin care s-a realizat Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale
si de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. /impact2014.blogspot.ro/ , finanțator Comisia Europeana prin
intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. in cadrul programului TINERET IN ACŢIUNE

 2016 proiectul PILOT ‘Promovarea Culturii, Turismului si Tradițiilor’
/turismtismana.blogspot.ro prin care s-a realizat Publicația culturala de interes public pentru
tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural” finanțator Guvernul României – M.T.S.
 2016 proiectul - A.C.T.I.V.E.- “Asociativitate Civică a Tinerilor prin Implicare Voluntara
Esențială” /active2020.blogspot.ro (realizat in parteneriat cu Asociația Regionala pentru
Dezvoltare Durabila) prin care s-a realizat Ghidul informativ de tineret cu resurse de voluntariat
si S.E.V. - „Voluntariat pentru Tine(RI)” - V4YOU finanțator Guvernul României -M.T.S.
 2016 proiectul Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Țicleni
/observatorculturalzonal.blogspot.ro (realizat in parteneriat cu Asociația Semănătorul Tismana) prin
care s-a realizat Publicația pentru tineret Revista cultural-literara de interes public local si
județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni finanțator - M.T.S..
 2016 proiectul „9 ne pasa de Tine(ri)” /galdt.blogspot.ro (realizat in parteneriat cu Asociația
Semănătorul Tismana) finanțator Guvernul României - Ministerul Tineretului si Sportului.
11
 2016 proiectul Centrul de Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor
/observatorculturalzonal.blogspot.ro (realizat in parteneriat cu Asociația Regionala pentru
Dezvoltare Durabila) prin care s-a realizat Publicația pentru tineret - Broșura CRICT - Centrul de
Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor finanțator Guvernul României – M.T.S.
ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

Proiecte cultural-editoriale si de tineret ONLINE realizate de către
organizația Dorna Tismana:
- 2012 - publicația cultural-literara ‚ Pentru Tineri prin Tineri ’ ISSN 2286 – 0630
http://tineritismana.blogspot.com,
- 2013 Ghidul informativ cu RESURSE de tineret Tineri pentru Tine(ri)
http://tineri2020tineri.blogspot.ro,
- 2013 Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de
voluntariat-SEV -I.M.P.A.C.T. – Implicare Multiplicatoare pentru Promovare
Acţiuni Culturale si de Tineret 2007 – 2013 TISMANA (ediție 2013)
http://impact2015.blogspot.ro/,
- 2013 Buletinul informativ de tineret „9 ne pasă de Tine(ri)”
http://9nepasadetineri.blogspot.ro
- 2014 Publicația de tineret Ghidul informativ cu RESURSE de tineret, culturale si de
voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. –- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare
Acţiuni Culturale si de Tineret 2014 – 2020 TARGU-JIU (ediție 2014)
http://impact2014.blogspot.ro/
- 2016 Publicația culturala de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului
Cultural” http://turismtismana.blogspot.ro
- 2016 Ghidul informativ de tineret cu resurse de voluntariat si S.E.V. - „Voluntariat
pentru Tine(RI)” - V4YOU http://active2020.blogspot.ro
- 2016 Publicația pentru tineret Revista cultural-literara de interes public local si
județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni
http://observatorculturalzonal.blogspot.ro
- 2016 Publicația pentru tineret - Broșura CRICT - Centrul de Resurse pentru
Informare si Consiliere a Tinerilor http://observatorculturalzonal.blogspot.ro

Instrumente de promovare - informare Internet & “Social Media”
Platforme web - A.D.T. proprii

Platforma profesionala Web proprie A.D.T a publicației ‚Pentru Tineri prin Tineri’
Structura instrumentelor Instrumente de promovare - informare Internet proprii
A.D.T. din cadrul Platformei Web a publicației ‚Pentru Tineri prin Tineri’:- Blogul
oficial al publicației ‚Pentru Tineri prin Tineri’: /tineritismana.blogspot.com/ ;

Instrumente de promovare - informare proprii A.D.T.“Social Media” pe Facebook a
publicației ‚Pentru Tineri prin Tineri’ ,:- Grupul de discuții oficial al publicației ‚Pentru
Tineri prin Tineri’ pe Facebook link: https://www.facebook.com/groups/pentrutineri/
– Eveniment pe Facebook al publicației ‚Pentru Tineri prin Tineri’ link:
12
www.facebook.com/events/338460986236630/;
- Pagina web oficiala proprie a publicației ‚Pentru Tineri prin Tineri’ pe Facebook
link: https://www.facebook.com/PentruTineriPrinTineri

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

Platforma profesionala Web proprie A.D.T a publicației Tineri pentru Tine(ri)
Structura instrumentelor Instrumente de promovare - informare Internet proprii A.D.T.
din cadrul Platformei Web a publicației Tineri pentru Tine(ri) :- Blogul oficial al
Ghidului informativ cu RESURSE de tineret Tineri pentru Tine(ri)
link: /tineri2020tineri.blogspot.ro

Instrumente de promovare - informare proprii A.D.T.“Social Media” pe Facebook, Platforma
web Tineri pentru Tine(ri) :- Grupul de discuții oficial Tineri pentru Tine(ri) pe Facebook
link:https://www.facebook.com/groups/151073715080504/
- Pagina web oficiala proprie Tineri pentru Tine(ri) pe Facebook
link:https://www.facebook.com/TINERIPTTINE

Platforma profesionala Web proprie A.D.T Publicația de tineret Ghidul informativ
cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. - Implicare
Multiplicatoare pentru Promovare Acţiuni Culturale si de Tineret 2014 - 2020
Structura instrumentelor Instrumente de promovare - informare Internet proprii A.D.T.
din cadrul Platformei Web a publicației I.M.P.A.C.T.:- Blogul oficial din cadrul proiectului si al
Publicației de tineret Ghidul I.M.P.A.C.T. , link: /impact2014.blogspot.ro
Instrumente de promovare - informare proprii A.D.T.“Social Media” pe Facebook Platforma
web I.M.P.A.C.T. pe Facebook:
- Grupul de discuții oficial tematic cultural, de tineret si voluntariat-SEV pe Facebook al
proiectului si al Publicației de tineret Ghidul I.M.P.A.C.T. link:
https://www.facebook.com/groups/1424622157775008/
- Pagina Web oficiala tematica culturala, de tineret si voluntariat-SEV realizate in cadrul
„Social Media” pe Facebook a proiectului si al Publicației de tineret Ghidul I.M.P.A.C.T. link:
https://www.facebook.com/Platforma-WEB-Impact-1443857355828410/

Platforma profesionala Web proprie A.D.T „TINERE TALENTE”
Instrumente de promovare - informare Internet proprii A.D.T. - Platforma web „TINERE
TALENTE” –Blogul oficial din cadrul proiectului cultural de tineret Dezvoltare Culturala pentru
Tineret, link: - /tmgorj.blogspot.ro

Instrumente de promovare - informare “Social Media” pe Facebook proprii A.D.T. - Platforma
web „TINERE TALENTE” -Grupul de discuții oficial tematic de tineret pe Facebook al proiectului
cultural de tineret Dezvoltare Culturala pentru Tineret link:
https://www.facebook.com/groups/577467192326581

- Eveniment oficial tematic de tineret pe Facebook al proiectului cultural de tineret
Dezvoltare Culturala pentru Tineret link:
https://www.facebook.com/events/322027361273744/?ref_dashboard_filter=calendar 13
- Pagina Web oficiala tematica de tineret pe Facebook a proiectului cultural de tineret
Dezvoltare Culturala pentru Tineret link: https://www.facebook.com/smttgorj

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

Instrumente de promovare -
informare Internet &„Social Media”
proprii - Platforma web - A.D.T.

Structura instrumentelor de
promovare si informare proprii –
din cadrul Platformei web - A.D.T.:

 Instrument de promovare -
informare Internet proprii Site-
ul oficial, propriu A.D.T.- link:
www.dornatismana.ro

 Blogul oficial propriu A.D.T. link: /dornatismana.blogspot.com

 Situl profesional www.scribd.com/ – bibliotecă de documente digitale
Scribd link: https://www.scribd.com/user/199114760/Antonio-
Tomoniu

 Situl profesional www.calameo.com, de Publicare a documentelor Calaméo link:
/www.calameo.com/accounts/2370175

Instrumente de promovare - informare proprii „Social Media”

 Grupul de discuții oficial propriu A.D.T. realizat pe Facebook link:
www.facebook.com/groups/dornatismana

 Pagina web oficiala proprie A.D.T. realizata pe Facebook link:
www.facebook.com/pages/Dorna-Tismana/ 267768793287093

 Instrument de promovare - informare proprii pe Google+ link:
https://plus.google.com/107054651805913093526/about

 Instrument de promovare - informare proprii pe LinkedIn link:
https://www.linkedin.com/company/asociatia-dorna- 14
tismana?trk=top_nav_home

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

15

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

16

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

17

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

18

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

19

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

20

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

21

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

22

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

23

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

24

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

25

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

26

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

27

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

28

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

29

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

30

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

31

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

32

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

SERVICII pentru TINERET de INFORMARE - PROMOVARE Internet &
“Social Media”
Detalii privind SERVICIILE pentru TINERET de INFORMARE - PROMOVARE Internet &
“Social Media” prin intermediul Platformelor web proprii ale Asociației „Dorna
Tismana” A.D.T. si in parteneriat cu ARDD, AST, ALIAT, FJPT, VAROX din cadrul
proiectelor de tineret, educaționale, editoriale, culturale si de voluntariat:

 OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA SERVICIUL EUROPEAN DE
VOLUNTARIAT prin intermediul Platformei web Voluntariat-SEV
 SERVICII pentru TINERET de promovare - informare Internet & “Social Media”
proprii A.D.T. - Platforma web Voluntariat-SEV,
 Blog oficial Voluntariat-SEV: - /evsgj.blogspot.ro

 OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE ONG TINERET ACTIVITATI CULTURALE SI
DE TINERET prin intermediul Platformei web TINERET SI CULTURA
 SERVICII pentru TINERET de promovare - informare Internet & “Social Media”
proprii A.D.T. - Platforma web Tineret si Cultura,
 Blog oficial de Tineret si Cultura:- /sevc4you.blogspot.ro

 OPORTUNITATI DE PROMOVARE PERSONALA ACTIVITATI EDITORIALE SI
DE TINERET prin intermediul Platformei web Pentru Tineri prin Tineri
 SERVICII pentru TINERET de promovare - informare Internet & “Social Media”
proprii A.D.T. - Platforma web Pentru Tineri prin Tineri,
Blogul oficial al publicației ‚Pentru Tineri prin Tineri’ :
/tineritismana.blogspot.com

 OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA ACTIVITATI EDUCATIONALE
EXTRACURICULARE prin intermediul Platformei web PRIETENII TAI
 SERVICII pentru TINERET de promovare - informare Internet & “Social Media” -
Platforma web Prietenii Tai,
 Blog oficial VAROX Prietenii Tăi - /prieteniitai2012.blogspot.ro/

 OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA ACTIVITATI EDUCATIONALE
I.T. prin intermediul Platformei web E.C.D.L.
 SERVICII pentru TINERET de promovare - informare Internet & Social Media -
Platforma web ECDL
 Blog oficial E.C.D.L. /ecdlticleni.blogspot.ro/

Toate aceste platforme web proprii ale Asociației „Dorna Tismana” A.D.T. si
ale partenerilor vor susține activ si permanent tinerii prin intermediul
proiectelor de tineret, editoriale, educaționale, culturale si de voluntariat
din cadrul Programului Asociativ Strategic pentru Consolidare Acțiuni si 33
Activități Locale .

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

SERVICII • OPORTUNITATI DE PROMOVARE PERSONALA
pentru • ACTIVITATI EDITORIALE SI DE TINERET
TINERET • Platforma web Pentru Tineri prin Tineri

• Asociația Dorna Tismana pune la dispoziție si continua
DETALII: utilizarea platformei web propriI a revistei ‚Pentru Tineri
prin Tineri’ având ISSN 2286 – 0630, oferindu-le tinerilor
posibilitatea de afirmare libera.
[Type sidebar content. A sidebar is a standalone supplement to the
‚ PUBLICATIA
main document. It -is‘ often
PENTRUaligned TINERI PRIN
on the left or TINERI
right of the page,’ or
located
Rezumat at the top or bottom. Use the Text Box Tools tab to change
the formatting of the sidebar text box.
Având
Type ca punct content.
sidebar de pornire revista, tinerii
A sidebar sunt invitaţi
is a standalone să scrie în
supplement tocoloanele
the
ei despre noul fenomen al emigrării haotice a tinerilor în Europa, despre
main document. It is often aligned on the left or right of the page, or
inutilitatea sau dimpotrivă, oportunitatea anumitor cunoştinţe şi însuşiri
locatedpredate
practice at the top or bottom.
în şcoală, Use şi
precum theraportul
Text Box Toolsacestea
dintre tab to change
stabilit prin
the formatting of the sidebar text box.]
noile legi care vizează educaţia tinerei generaţii.

Preocuparea tineretului de a găsi în noua revistă
‚Pentru Tineri prin Tineri’ o modalitate de a-şi găsi propriul
eu, într-un spaţiu ostil muncii cu abnegaţie şi a creaţiei de
orice fel, vor sublima tendinţele actuale dirijate spre plăcerile
imediate din baruri şi discoteci.
Echipa de redactie a publicaţiei împreuna cu tinerii si
elevii in general, toţi aceștia vor funcţiona ca si promotori
"Scrie ca sa nu pierzi florile multiplicând informaţia vizavi de posibilităţile de afirmare
gandului tau, pe care, altfel le libera in cadrul publicaţiei cultural-literare zonale ‚Pentru
ia vantul ! NICOLAE IORGA" Tineri prin Tineri’.
Materialele colectate, Resuscitarea şi dezvoltarea unei mişcări literare care
propunerile tematice sau cele avea adânci rădăcini la Tismana, este un scop cu impact nu
trimise direct prin e-mailul numai imediat dar şi în viitor
revistei Asociaţiei Dorna Tismana
IN ATENTIA tinerilor, profesorilor, elevilor si studentilor !
redactie@dornatismana.ro vo
r fi încadrate în rubricile Facem apel de a va alatura proiectului nostru ‚Pentru Tineri prin Tineri’ care
constă în a realiza publicaţia cultural-literară ‚Pentru Tineri prin Tineri’ ;
publicatiei (dar si alte rubrici la
alegerea tinerilor ) Pe aceasta cale invitam instituţiile de invatamant , profesori, elevi , studenţi
si tineri in general cu vârsta cuprinsa intre 14 - 35 ani sa ne trimită articole
realizate de către tineri, propunerile tematice sunt detaliate mai jos;

Asteptam articolele de la tineri trimise direct la e-mailul
revistei Asociaţiei "Dorna Tismana"redactie@dornatismana.ro

RESURSE UTILE INTERNET & SOCIAL MEDIA
34
- - Blogul oficial Pentru Tineri prin Tineri: http://tineritismana.blogspot.com;
-

- Grupul de discuţii, https://www.facebook.com/groups/pentrutineri/
- Pagina web https://www.facebook.com/PentruTineriPrinTineri

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

PORTOFOLIUL PARTENERIATELOR ȘI AL COLABORATORILOR IMPORTANȚI IMPLICAȚI ÎN
REALIZAREA PROIECTELOR DE TINERET, EDITORIALE SI CULTURALE ÎN ULTIMUL AN
Asociația „Dorna Tismana” ADT a colaborat, colaborează si va colabora cu următoarele
categorii de parteneri:
- ONG-uri asociații si fundații active - parteneri permanenți;
- ONG-uri asociații si fundații active - parteneri / COLABORATORI;
- ONG-uri asociații Francofone;
- Parteneri instituționali;
Acestea sunt detaliate mai jos:
ONG-uri asociații si fundații active - parteneri permanenți:
– Asociația Libera Inițiativa si Antreprenoriat Tismana A.L.I.A.T ;
– Asociația Studenților din Universitatea Constantin Brâncuși;
– FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET GORJ –F.J.P.T.;
– Asociația EURO HOUSE ROSIA DE AMARADIA – A.E.H.R.
– Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila– ARDD;
– Asociația Tineret si Dezvoltare Regionala – ATDR;
– Asociația Pentru Șanse Egale - A.P.S.E;
– Asociația Semănătorul Tismana A.S.T.;
- Asociația ECO Youths;
ONG-uri asociații si fundații active - parteneri / COLABORATORI:
- Fundația Tismana;
- Asociația Drumeții Montane;
- Asociația Cercetașii României;
- Alianța Românilor de Pretutindeni;
- Asociația culturală științifică “ VICTOR DAIMACA”;
- Organizația de tineret “ TINERI ÎNTREPRINZĂTORI”;
- Organizația „Obștea Moșnenilor Topești, Nedeia Mare”;
- Asociația Liga Studenților din Universitatea Constantin Brâncuși;
- Asociația de științe reale informatică artă și turism pentru tineret Gorj „UNIVERSUL;
ONG-uri asociații Francofone:
– Association humanitaire chrétienne La Gerbe, ONG Franța, www.lagerbe.org ;
– Collectif ASAH - Association au Service de l'Action Humanitaire , ONG Franța;
– Association Chrétienne de Solidarité Internaționale, ONG Franța;
– ENOA - European Network of Animation - ONG Franța;
– Asociația Enfants Etrangers en Vacance, - ONG Belgia;
– Asociația Belgerom, - ONG Belgia;
– Asociația Elverom, - ONG Elvetia;
Parteneri instituționali:
– Consiliul Județean Gorj;
– Liceul Tehnologic Tismana;
– Primăria Municipiului Târgu Jiu;
– Biblioteca Județeană Christian Tell;
– Grupul Școlar Industrial de Petrol Țicleni;
– Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Gorj;
– Centrului Municipal de Cultură „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”; 35
– Primăria orașului Țicleni / Consiliul Local al orașului Țicleni;
– Primăria orașului Tismana, Consiliul Local al orașului Tismana;
– DGASPC Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția Copilului GORJ;

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

36

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

37

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

38

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

39

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

40

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

41

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

42

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

43

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

44

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

45

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

46

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

47

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

48

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

49

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

50

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

2013

Asociația Dorna Tismana

www.dornatismana.ro
ww.dornatismana.ro
1/1/2013
51

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

Platforma profesionala WEB „9 ne pasa de Tine(ri)”/
Blog /„Social Media” Pagina Web + Grup discuții oficial tematic de
tineret

Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE –
INFORMARE - DISTRIBUIRE Internet & “Social Media” DIRECTE
din cadrul proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” este
descrisa mai jos:

- Blogul oficial de tineret din cadrul proiectului de tineret „ 9 ne
pasa de Tine(ri)”, este accesibil la următorul link: -
http://galdt.blogspot.ro/

Situl profesional www.scribd.com/ – bibliotecă de
documente digitale Scribd www.scribd.com/doc/
https://www.scribd.com/document/324680544/Ast-2016-
Pliant-Cultura-v1-Mts-9-Ne-Pasa-de-Tine

Situl profesional www.calameo.com – de Publicare a
documentelor Calaméo
https://en.calameo.com/read/002370175d17e73774d39

Proiectul de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” promovat in cadrul
„Social Media” pe Facebook:

- Grupul de discuții oficial tematic de tineret realizat in cadrul „Social Media” pe Facebook al
proiectului de tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” este accesibil la următorul
link:https://www.facebook.com/groups/155177714916509/?ref=bookmarks

- Pagina Web oficiala tematica de tineret realizate
in cadrul „Social Media” pe Facebook a proiectului de
tineret „ 9 ne pasa de Tine(ri)” este accesibil la
următorul link:
https://www.facebook.com/9-ne-pasa-de-Tine-ri-
125497117893661/?ref=bookmarks

Promovare prin realizare Revista cultural-literara de interes
public local si județean “Observator Cultural Zonal de
Tineret Tismana – Țicleni finanțată prin proiectul de
tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana –
Țicleni

Platforma profesionala WEB Observator Cultural
/ Blog/„Social Media” Pagina Web+Grup discuții oficial de
tineret

Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE –
INFORMARE - DISTRIBUIRE Internet & “Social Media”

- Blogul oficial este accesibil la următorul link: -
52
http://observatorculturalzonal.blogspot.ro/

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

Situl profesional www.scribd.com/ – bibliotecă de documente digitale Scribd
o www.scribd.com/doc/ https://www.scribd.com/document/325475672/OBSERVATOR-
Tismana-Ticleni-2016#from_embed

Situl profesional www.calameo.com – de Publicare a documentelor Calaméo
 http://en.calameo.com/ http://en.calameo.com/read/00237017508db6fea8271

Revista cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de Tineret
Tismana – Țicleni promovata in cadrul „Social Media” pe Facebook:

- Grupul de discuții oficial tematic cultural si de tineret realizat in cadrul „Social Media” pe
Facebook al proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a
Revistei cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de
Tineret Tismana – Țicleni este accesibil la următorul link:
https://www.facebook.com/groups/278602139180729/

- Pagina Web oficiala tematica culturala si de tineret realizate in cadrul „Social Media” pe
Facebook a proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a
Revistei cultural-literara de interes public local si județean “Observator Cultural Zonal de
Tineret Tismana – Țicleni este accesibila la următorul link:
https://www.facebook.com/Dezvoltare-Culturala-Zonala-de-Tineret-Tismana-
%C5%A2icleni-1760462280868265/?skip_nax_wizard=true

Promovare prin realizare Publicația de tineret - Broșura
CRICT - Centrul de Resurse pentru Informare si
Consiliere a Tinerilor din cadrul proiectului de tineret -
Centrul de Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor
C.R.I.C.T.

Platforma profesionala WEB CRICT / Blog /„Social
Media” Pagina Web + Grup discuții oficial tematic de
voluntariat si S.E.V

Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE PROMOVARE –
INFORMARE - DISTRIBUIRE Internet & “Social Media”
DIRECTE din cadrul proiectului de tineret si a Publicației
de tineret Broșura CRICT - Centrul de Resurse pentru
Informare si Consiliere a Tinerilor este descrisa mai jos:

- Blogul oficial din cadrul proiectului de tineret si a
Publicației de tineret Broșura CRICT - Centrul de Resurse
pentru Informare si Consiliere a Tinerilor , este accesibil la
următorul link: - http://crict2020.blogspot.ro/

Situl profesional www.scribd.com/ – bibliotecă de
documente digitale Scribd www.scribd.com/doc/
https://www.scribd.com/document/324410703/Publicația-de-
tineret-Broșura-Crict-Mts-Ardd-2016-44#from_embed

Situl profesional www.calameo.com – de Publicare a documentelor Calaméo
 http://en.calameo.com/ https://en.calameo.com/read/0023701750232d9ea41eb
53
Publicația de tineret Broșura CRICT - Centrul de Resurse pentru Informare si Consiliere
a Tinerilor promovata in cadrul „Social Media” pe Facebook:

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

- Grupul de discuții oficial
tematic cultural si de tineret realizat in cadrul „Social Media” pe Facebook al proiectului de
tineret si a Publicației de tineret Broșura CRICT - Centrul de Resurse pentru Informare si
Consiliere a Tinerilor este accesibil la următorul link:
https://www.facebook.com/groups/1729153367351702/

- Pagina Web oficiala tematica culturala si de tineret realizate in cadrul „Social Media” pe
Facebook a proiectului de tineret si a Publicației de tineret Broșura CRICT - Centrul de
Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor este accesibila la următorul link:
https://www.facebook.com/Centrul-de-Resurse-pentru-Informare-si-Consiliere-a-
Tinerilor-341793796152789/?skip_nax_wizard=true

Promovarea SERVICIULUI EUROPEAN DE
VOLUNTARIAT prin realizare Ghidul informativ de
tineret cu resurse de voluntariat si S.E.V. -
„Voluntariat pentru Tine(RI)” - V4YOU din cadrul
proiectului de tineret - A.C.T.I.V.E.- “Asociativitate
Civică a Tinerilor prin Implicare Voluntara Esențială”

Platforma profesionala WEB V4YOU / Blog
/„Social Media” Pagina Web + Grup discuții oficial
tematic de voluntariat si S.E.V

Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE
PROMOVARE – INFORMARE - DISTRIBUIRE Internet &
“Social Media” DIRECTE din cadrul proiectului de
tineret A.C.T.I.V.E.- V4YOU este descrisa mai jos:

- Blogul oficial din cadrul proiectului de tineret
A.C.T.I.V.E.- V4YOU, este accesibil la următorul link: -
http://active2020.blogspot.ro/

Situl profesional www.scribd.com/ – bibliotecă
de documente digitale Scribd
o www.scribd.com/doc/
https://www.scribd.com/document
/323537106/Ghidul-v4you-Active-
Ardd-2016-Mts#from_embed

Situl profesional www.calameo.com – de
Publicare a documentelor Calaméo
 http://en.calameo.com/ http://en.calameo.com/read/00237017512c25e871aac?trackersource=embed

Ghidul informativ de tineret cu resurse de voluntariat si S.E.V. - „Voluntariat pentru
Tine(RI)” - V4YOU promovat in cadrul „Social Media” pe Facebook:

- Grupul de discuții oficial tematic de voluntariat si S.E.V realizat in cadrul „Social Media” pe
Facebook A.C.T.I.V.E.- V4YOU este accesibil la următorul link:
https://www.facebook.com/events/224522631284307/

- Pagina Web oficiala tematica de voluntariat si S.E.V realizate in cadrul „Social Media” pe
Facebook A.C.T.I.V.E.-V4YOU este accesibila la următorul link: 54
https://www.facebook.com/Asociativitate-Civic%C4%83-a-Tinerilor-prin-Implicare-Voluntara-
512966872242448/?skip_nax_wizard=true

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

Promovare prin realizare Publicația
culturala de interes public pentru tineret
“Dezvoltarea Turismului Cultural”;
finanțată prin Proiectul de tineret PILOT
‘Promovarea Culturii, Turismului si
Tradițiilor’

Platforma profesionala WEB DTC /
Blog /„Social Media” Pagina Web + Grup
discuții oficial tematic de tineret

Lista completa cu toate INSTRUMENTELE DE
PROMOVARE – INFORMARE - DISTRIBUIRE
Internet & “Social Media” DIRECTE din cadrul
proiectului de tineret PILOT ‘Promovarea
Culturii, Turismului si Tradițiilor’ si a
Publicației culturale de interes public pentru
tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural”
este descrisa mai jos:

- Blogul oficial din cadrul proiectului de tineret
PILOT ‘Promovarea Culturii, Turismului si
Tradițiilor’ si a Publicației culturale de interes
public pentru tineret “Dezvoltarea
Turismului Cultural”, este accesibil la
următorul link: -
http://turismtismana.blogspot.ro/

Situl profesional www.scribd.com/ –
bibliotecă de documente digitale Scribd
www.scribd.com/doc/
https://www.scribd.com/document/326043
572/Publicatie-Turism-Cultural-MTS-2016#from_embed

Le développement du Tourisme Culturel Scribd
https://www.scribd.com/document/326418246/Le-Developpement-Du-Tourisme-Culturel

Situl profesional www.calameo.com – de Publicare a documentelor Calaméo
http://en.calameo.com/ http://en.calameo.com/read/002370175f90ccd262723

Le développement du Tourisme Culturel Calaméohttp://en.calameo.com/read/002370175954b86c71c3d

Publicația culturala de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural”
promovata in cadrul „Social Media” pe Facebook:
- Grupul de discuții oficial tematic cultural si de tineret realizat in cadrul „Social Media” pe
Facebook al proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a
Publicației culturale de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural”
este accesibil la următorul link: https://www.facebook.com/groups/934295410030950/
Pagina Web oficiala tematica culturala si de tineret realizate in cadrul „Social Media” pe
Facebook a proiectului de tineret Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Ţicleni si a 55
Publicației culturale de interes public pentru tineret “Dezvoltarea Turismului Cultural”
este accesibila la următorul link: https://www.facebook.com/Promovarea-Culturii-
Turismului-si-Tradi%C5%A3iilor-529876367204230/?skip_nax_wizard=true

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA
Asociaţia "Dorna Tismana"
www.dornatismana.ro / www.dornatismana.blogspot.com

56

ww.dornatismana.ro | ASOCIATIA DORNA TISMANA