You are on page 1of 3

Teorie

1. Să se scrie Legea Inducției Electromagnetice (sau Legea Faraday) sub forma locală și să se
explice termenii. (1p)

2. Să se scrie teorema generatorului echivalent de tensiune (Thévenin-Helmholtz) si sa se
explice mărimile ce intervin in relația matematică. (1p)

3. Să scrie ecuațiile cuadripolului liniar, pasiv și reciproc: (1p)
a. cu ajutorul parametrilor fundamentali
b. cu ajutorul parametrilor admitanță
c. cu ajutorul parametrilor hibrizi

4. Să se să se scrie a doua teorema a lui Kirchhoff in instantaneu pentru circuitul RLC din figură.
Să se construiască schema operațională a circuitului si să se scrie a doua teorema a lui
Kirchhoff sub formă operațională. (1p)

5. Să se scrie impedanța in regim nesinusoidal pentru circuitul R, L, C. (1p)

(0. Se considera cunoscute R2. Să se rezolve circuitul din figura de mai jos utilizând oricare din metodele învățate (de exemplu. 1 R3 = R5.Probleme 1. (0. metoda tensiunilor nodale. (0.5 p) 3. Să se reprezinte in complex simplificat tensiunea u si curentul i. ωL4 = . (0. Să se calculeze impedanța complexă Z si admitanța complexă Y.5 p) d. metoda curenți ciclici etc. (1p) 2. E2 si E3. infinit lung (1).5 p) b. filiform. E1. Tensiunea alternativă sinusoidală aplicată la bornele unui circuit are expresia 𝑢(𝑡) = 𝜋 𝜋 1 sin(𝜔𝑡 + ) V iar curentul care se stabilește prin circuit este 𝑖(𝑡) = 1 sin(𝜔𝑡 − ) A. Să se reprezinte in complex nesimplificat tensiunea u si curentul i.5 p) c. Să se determine tensiunea electromotoare indusă de un curent 𝑖1 = 𝐼 √2sin(𝜔𝑡 + 𝜑) ce parcurge un fir rectiliniu. Să se calculeze puterea aparentă complexă S. situat în același plan cu un cadru conductor dreptunghiular fix (2) cu dimensiunile din figură. 6 3 a. (1p) C1 .).

4. (1p) Elemente ajutătoare: se scrie circuitul sub formă operațională si se aplica transformata Laplace. Să se determine curentul de descărcare. L din figură. . Se consideră un condensator încărcat cu tensiunea UC0 care urmează să se descarce pe circuitul R.