You are on page 1of 3

Traseul tehnologic a unui șurub conducător de la strung

Schița piesei Schița semifabricatului

Semifabricat obținut prin debitare
din bară laminată

Nr. Denumirea operației Schița de perelucrare Mașina
Crt. unealtă
folosită
0 1 2 3
1 Strunjire

Strunjire frontală (S1) Strung
Centruire (S1) Normal
Strunjire frontală (S6)
Centruire (S6) SN-400x1500

2 Strunjire S4
Strung
Strunjire locaș lunetă Normal
(S4)
SN-400x1500

3 Strunjire de degrosare
S5 Strung
S3
Strunjire pe o parte S2 Normal
(în mod succesiv)
(S5,S3,S2) SN-400x1500

S6) S1 Normal Recentruire (S1.S4.S5 SN-400x1500 5 Detensionare 6 Strunjire S6 Strung Strunjire frontal (S1.S2) Strunjire pe cealaltă SN-400x1500 parte (în mod succesiv) (S2.4 Strunjire de degrosare S4 S5 Strung Strunjire pe cealaltă Normal parte (în mod succesiv) (S4.URSS 9 Frezare de degroșare a S8 filetului (S8) Mașină de frezat Filete FUS-22 .S2) Mașină de rectificare rotund 3151.S6) SN-400x1500 7 Strunjire de finisare Srtunjire pe o parte(în Strung S5 S4 S3 S2 mod succesiv) Normal (S5.S3.S4.S5) 8 Rectificare (în mod succesiv) S5 S4 S3 S2 (S5.S3.S4.S3.

URSS 15 Filetare S8 Prelucrare filet S9 Strung de trapezoidal (S8) filetat Prelucrare filet SN-400x1500 triunghiular (S9) 16 Ajustare 17 Control final .S9) S7 S9 Mașină de Frezat FV 32 12 Tratament terminc de detensionare 13 Rectificarea găurilor de centrare 14 Rectificare de finisare S5 S4 S3 S2 Rectificare in mod Mașină de succesiv rectificat (S5.S3.S2) Rotund 3151.10 Filetarea de semifinisare a filetului S8 (S8) Strung de Filetat SN-400x1500 11 Frezare canale de pană (S7.S4.