You are on page 1of 3

1.

Banaue Rice Terraces ( Philippines )

Pilipinas ( Capital: Manila )

Ang Banaue Rice Terraces o “Hagdan – Hagdang Palayan ng Banawe” ay may 2,000 taong-gulang na mga hagdan
o ‘terraces’ na ginawa at inukit sa Ifugao ng Pilipinas ng ating mga katutubo ng mga ‘indigenoues people’. Ito ay
binibilang sa “Eight Wonder of Earth”. Ang mga hagdan o ‘terraces’ ay may sukat na 1500 metro o (5000
talampakan) ‘above sea level’. Ang mga ‘terraces’ ay napapakain sa pamamagitan ng isang sinaunang patubig mula
sa mga ‘rain forests

Sinasabi na kung ang mga ‘terraces’ ay nilagay sa dulo hanggang dulo, ito ay makakabuo ng bilog sa kalahati ng
globo.

Sa lumang isang libong pera. Kasama ng Manunggul Jar ( banga na isinasang-alangalang bilang ‘National Treasure
of the Philippines ) at Langgal ( bahay at isang lugar ng Muslim pagsamba ). At ang Banaue Rice Terraces ay
matatagpuan sa isang libong piso, ang pinakamalaking halaga ng perang papel sa Pilipinas.

2. Petronas Tower ( Malaysia )

Malaysia ( Capital: Kuala Lumpur )

Ang Petronas Tower o kilala sa tawag na “Petronas Twin Towers” ay isang kambal o dalawang ‘skyscrapers’ sa
Kuala Lumpur, Malaysia. Ito ay mayroong 88 – floors na ginawa ng isang Islamic Art. Ayon sa CTBUH ( Council on
Tall Buildings and Urban Habitat ) ito ang pinakamataas na mga gusali simula taon 1998 hanggang taon 2004.

4. Merlion ( Singapore )

. Ang ulo naman ng leon ay naglalarawan sa dating pangalan ng bansa na Singapura na ang ibig sabihin ay ‘lion city’. he becomes free from sin eyes. India. Ito ay nakilala bilang “the jewel of Muslim Art in India” at isa sa mga ‘masterpiece’ ng buong mundong pamana. Ang katawang isda ay naglalarawan sa lugar ng Singapore bilang isang ‘fishing village’. To display thereby the creator’s glory.Ang Merlion ay isang dinadayong lugar sa Singapore sa One Fullerton na may ulo ng leon o lion at katawan ng isda o fish. Should a sinner make his way to this mansion. Ito ay itinayo ni mughal emperor Shah Jahan para sa alaala ng kanyang pangatlong asawa.” The sights of this mansion creates sorrowing sighs. And the sun and the moon shed tears from their Like one pardoned. All his past sins are to be washed away. Mumtaz Mahal noong 1648. Pinagkahulugan ni Emperor Shah Jan ang Taj sa mga salitang ito: “Should guilty seek asylum here. Taj Mahal ( India ) India ( Capital: New Delhi ) Ang Taj Mahal ay isang puting marbol na mosoliem na matatagpuan sa Agra. In this world this edifice has been made. Mayroon ding natatanging replica ng ‘MerLion’ sa Sentosa Island 5. Kasama rin sa ‘7 Wonders’ na naging centro ng atraksyon na dinayo ng mga turista sa buong sulok ng mundo. Uttar Pradesh.

Ang India ay tinawag na “Land of Contrasts” na talaga namang totoo. Na sari-saring uri minsan hindi mailarawan. amoy. sa tunog. at marami pang iba. . salita.