You are on page 1of 5

Gzel Sanatlar ve Tasarm Fakltesi

Endstriyel Tasarm
ECON 100 - Ekonominin lkeleri

DERS TANITIM BLGLER

Dersin Ad Kodu Yaryl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS


(saat/hafta) (saat/hafta) Kredi
Ekonominin lkeleri ECON 100 Gz/Bahar 3 0 3 4

n Koullar Yok

Dersin Dili ngilizce

Dersin Tr Servis Dersi

Dersin Seviyesi Lisans

Dersin Koordinatr * Do. Dr. Alper DUMAN

Dersi Veren(ler) * r. Gr. Dr. Emre CAN

* Do. Dr. Mustafa Erdem zgr

* r. Gr. Dilara Kln

* Prof. Dr. Metin KARADA

Dersin Yardmclar * Ara. Gr. Ayla ALKAN

Dersin Amac Bu ders temel dzeyde mikro ve makroekonomi bilgisi vermektedir. Dersin amac

rencilere piyasa ekonomisini tantmak ve fiyat mekanizmas altnda kt kaynaklarn nasl

daldn incelemektir. Piyasa ekonomisine giri, talep, arz, tketici teorisi, firma teorisi,

tam rekabet gibi temel mikroekonomi konular ile ulusal gelir, istihdam, issizlik, enflasyon

ve ekonomik byme gibi temel makroekonomi konular analiz edilmektedir.

Dersin renme ktlar Bu dersi baaryla tamamlayabilen renciler;

* Ekonomistlerin ktlk kavramyla ne ifade etmek istediklerini aklayabilecektir.

* Frsat maliyeti, elastikiyet, ekonomik kr ve marjinal analiz gibi temel ekonomi

kavramlarn tanmlayabilecektir.

* Arz ve talebi belirleyen unsurlar tanmlayabilecektir.

* Arz ya da talepteki deiimlere bal olarak piyasa ktlarndaki deiimleri

ngrebilecektir.

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875961

Page 1/5
* Piyasa dengesi kavramn aklayabilecektir.

* Tam rekabeti piyasalardaki firma davranlarn analiz edebilecektir.

* Anahtar makroekonomik deikenlerin lmlerini yapabilecektir.

* Milli gelir, isizlik, bte a, para arz, faiz oran ve ticaret a gibi deikenler

arasndaki temel ilikileri tespit edebilecektir.

Dersin erii Bu ders temel mikroekonomi ve makroekonomi modellerini ve kavramlarn tantr. Bu

derste incelenecek olan mikroekonomi balklar unlardr: Piyasa ekonomisi, arz ve talep,

tketici teorisi, firmalar teorisi, tam rekabet. Bu derste incelenecek olan makroekonomi

balklar unlardr: ulusal gelir, isizlik, enflasyon ve ekonomik byme.

HAFTALIK KONULAR VE LGL N HAZIRLIK ALIMALARI

Hafta Konular n Hazrlk

1 Kapitalist Devrim The Economy, The Core Project, Unit 1

2 Teknolojik Deime, Nfus Art ve Ekonomik Byme The Economy, The Core Project, Unit 2

3 Ktlk, ve Tercih The Economy, The Core Project, Unit 3

4 Firma: Sahipler, letmeciler ve alanlar The Economy, The Core Project, Unit 6

5 Firma ve Tketicler The Economy, The Core Project, Unit 7

6 Ara Snav

7 Arz ve Talep: Fiyat ve Rekabeti Piyasa The Economy, The Core Project, Unit 8

8 Ekonomik Dalgalanmalar ve sizlik The Economy, The Core Project, Unit 12

9 sizlik ve Kamu Maliyesi The Economy, The Core Project, Unit 13

10 Enflasyon ve Para Politikas The Economy, The Core Project, Unit 14

11 Uzun Dnemde Teknolojik Gelime, sizlik veHayat Standard The Economy, The Core Project, Unit 15

12 Ara Snav

13 Kredi, Banka ve Para The Economy, The Core Project, Unit 11

14 Ekonomik Eitsizlikler The Economy, The Core Project, Unit 19

15 Tekrar haftas

16 Dnemin gzden geirilmesi

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875961

Page 2/5
KAYNAKLAR

Ders Notu http://www.core-econ.org/ebook/

Dier Kaynaklar Blackboard ders web sayfas

DEERLENDRME SSTEM

Yaryl i almalar Say Katk Pay

Devam/Katlm 16 10

Laboratuar - -

Uygulama - -

Arazi almas - -

Derse zg Staj - -

Kk Snavlar/Stdyo Kritii - -

dev 4 20

Sunum/Jri - -

Projeler - -

Seminer/Workshop - -

Ara Snavlar/Szl Snavlar 2 40

Final/Szl Snav 1 30

Toplam 23 100

YARIYIL ALIMALARININ BAARI NOTU KATKISI 23 60

YARIYIL SONU ALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI 1 40

Toplam 24 100

DERS KATEGORS

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri

Uzmanlk/Alan Dersleri

Destek Dersleri X

letiim ve Ynetim Becerileri Dersleri

Aktarlabilir Beceri Dersleri

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875961

Page 3/5
DERSN RENM IKTILARININ PROGRAM YETERLLKLER LE LKS

# Program Yeterlilikleri / ktlar * Katk Dzeyi

1 2 3 4 5

1 Endstriyel tasarm alanndaki kuramsal ve pratie dayal bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri
X
eitli rn, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek

2 Endstriyel tasarm kltr; sanat, zanaat ve tasarmn tarihi ve kuram bilgilerine sahip olmak

3 Alan ile ilgili bilgi toplanmas, yorumlanmas ve/veya uygulanmas aamalarnda toplumsal,

kltrel, ekonomik, evresel, hukuki, bilimsel ve etik deerlere sahip olmak ve bu deerler X

arasndaki farkl ncelikleri dikkate alarak ynetebilmek

4 Endstriyel tasarm alanndaki kavram ve kuramlar anlayabilmek, yorumlayabilmek ve


X
deerlendirebilmek

5 Endstriyel tasarm alanndaki tasarm problemlerini balam ve koullar ile birlikte


X
tanmlayabilmek ve zm nerileri getirebilmek

6 Endstriyel tasarm alannda bilimsel aratrmay; firma aratrmas, akademik aratrma gibi

farkl amalar iin uygulayabilmek

7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarm kavramlarn ve zm nerilerini uzman olan ve


X
olmayan kiilere grsel, yazl ve szl olarak aktarabilmek

8 Endstriyel tasarm alannn gerektirdii dzeyde bilgisayar tabanl biliim ve iletiim

teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve boyutlu grafik yazlmlar); model yapm teknikleri ile

makinelerini kullanabilmek

9 Endstriyel Tasarm alan ile ilgili uygulamalarda karlalan karmak sorunlar zmek iin

bireysel ve ekip yesi olarak sorumluluk alabilmek

10 Endstriyel tasarm alannn interdisipliner karakterinin gerektirdii mhendislik, iletme, grsel

iletiim alanlarnn ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve dier disiplinlerle, X

rgtlerle, firmalarla ibirliine girebilmek

11 Edindii bilgi ve becerileri eletirel bir yaklamla deerlendirebilmek, renme gereksinimlerini


X
belirleyebilmek ve alannda srekli renimi kiisel olarak ynlendirebilmek

12 Bir yabanc dili kullanarak alannn terminolojisini anlayabilmek, kresel gelimeleri izleyebilmek

ve farkl kltrlerden meslektalar ile iletiim kurabilmek

13 Karmak ve srekli deien bir dnyada tasarm konularn ve eilimlerini takip edebilmek,
X
yorumlayabilmek ve ngrebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875961

Page 4/5
AKTS / YK TABLOSU

Aktiviteler Say Sresi (Saat) Toplam Yk

Ders saati (Snav haftas dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48

Laboratuvar - - -

Uygulama - - -

Derse zg Staj - - -

Arazi almas - - -

Snf D Ders almas 16 1 16

Sunum / Seminer - - -

Proje - - -

devler 4 4 16

Kk Snavlar - - -

Ara Snavlar / Szl Snavlar 2 15 30

Final / Szl Snav 1 15 15

Toplam Yk 125

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875961

Page 5/5