You are on page 1of 7

And Mtys Illeszts, IT trs matyi.misi.

eu

Illeszts, IT trs

1. Illeszts fogalma

Tbb gpelem megfelel egyttmkdse esetn, mr a tervezsi szakaszban meg kell hat-
rozni az egyes elemek trst. Klns figyelmet kell fordtani arra, hogy a trsmezk hely-
zete s nagysga megfelel legyen. Egy csavar esetn ez azt jelenti, hogy pl. az sszefogand
kt gpelem furata megfelel nagysg s helyzet legyen ahhoz, hogy a csavart tdughassuk
rajta, illetve a csavaron s az anyban lv menet olyan trssel rendlelkezzen, ami biztostja
az sszecsavarhatsgot s a megfelel ktsi szilrdsgot is.
sszeszerelend alkatrszek trsei alapjn hrom fajta illeszts lehetsges, ezek a laza, az
tmeneti vagy a szilrd illesztsek. Ezeknek az illesztsi tpusoknak megvannak a sajtossga-
ik, melyek a felhasznlsi terletet is meghatrozzk.
Laza (jtkkal) illeszts: A kt alkatrsz kztt mindig van hzag; pl. siklcsapgy (el tudjon
fordulni a tengelyen), csavar (1. bra).
tmeneti illeszts: A kt alkatrsz kztt minimlis hzag, vagy minimlis tfeds van; pl.
trcsk, illeszt szegek, csapok (zemszeren a gpelemek nem mozdulnak el egymshoz
kpest, mert nincs nagy erhats az illeszts tengelyirnyban).
Szilrd illeszts (zsugorkts): A kt alkatrsz kztt mindig tfeds van; pl. tengely-agy kap-
csolatok (nagy tengelyirny ertvitel is lehetsges van), ennek a rendszer a kiegyenslyoz-
sa kivl (pl. fogaskoszor-lendkerk kapcsolat) (1. bra).

1. bra. Laza (bal oldal) s szoros illeszts (jobb oldal)

Az egytt mkd gpelemek tervezst mr viszonylag korn szabvnyos keretek kz fog-


laltk. Legfbb oka, hogy sorozatgyrtsnl nincs kapacits az alkatrszek sszevlogatsra,
radsul a ksbbi javtsokat, ptalkatrszgyrtst is nagyon megnehezten az egyedi tr-
sek alkalmazsa. Nem szabd elfelejtkezni arrl sem, hogy az alkatrszgyrtsa mellett, az
alkatrsztervezse is vilgszinten folyik, gy egyre kevsb lehet egyni rendszerekben dol-
gozni. Ha a szabvnytl (szoksoktl) eltrnk, az nagyon megdrgtja az alkatrszek rt (pl.
nem szabvnyos drzsrak egyedi legyrtatsa) s a gpnk zemeltetst is. Vilgviszony-
latban az egyik legelterjedtebb illesztsi rendszer a lyukak s csapok illesztse. Ezt az illeszt-
si rendszert nem csak a furatokra s a tengelyekre hasznljk, hanem pl. reteszekre, reteszhor-
nyokra, alttekre (prhuzamos, skfelletek) is. A lyuk itt azokat a felleteket jelenti, ami-
be valami belemegy, a csap pedig amit beletesznk; fggetlenl attl, hogy hengeres vagy
prhuzamos felletek trsjellsre hasznljuk a szabvnyos jeleket.
Az illesztsek szabvnyostsa tulajdonkppen abban jelenik meg, hogy a csatlakoz alkatr-
szek mrettrsre kln jellsrendszert dolgoztak ki. Majd ezeket a szabvnyos jeleket kell
prostani a megfelel illesztshez.

And Mrnki Iroda 1 matyi.misi.eu


And Mtys Illeszts, IT trs matyi.misi.eu

2. IT trs, ISO 286

Az IT (International Tolerance) rendszerrel kt szabvny foglalkozik: az MSZ EN ISO 286-


1:2010 Termkek geometriai kvetelmnyei (GPS). Hosszmretek ISO-trsrendszere. 1.
rsz: A trsek, az eltrsek s az illesztsek alapelvei s az MSZ EN ISO 286-2:2010
Termkek geometriai kvetelmnyei (GPS). Hosszmretek trsnek ISO-kdrendszere. 2.
rsz: Lyukak s csapok szabvnyos trsosztlyainak s hatreltrseinek tblzatai. Az IT
rendszert 1928-1935-ig dolgoztk ki, selejtelemzsre alapozva. Megllaptottk, hogy nem
szksges lineris sszefggs a nvleges nagysg s a trsmez kztt. Vagyis a nagyobb
nvleges mret alkatrsznek arnyaiban kisebb trsmez esetn is gazdasgosan legyrtha-
tak. Eredetileg ISA Nemzeti Szabvnygyi Testletek Nemzetkzi Szvetsge szablyoz-
ta, majd ezt a rendszert vltoztats nlkl tvette az ISO (International Organization for
Standardization 1946-ban alakult) is, melynek Magyarorszg 1947 ta tagja.
A trsmeznek a nagysgt s a helyzett is meghatrozza a szabvny. A trsmez nagys-
gnak (mrettl fggetlen) szabvnyos jellsei: IT01, IT0, IT1..IT18, a szmok a trsmez
nagysgra utalnak. Pldul az IT7-es csoport esetn a trsmez nagysga pontosan defini-
lva van, de ez a nagysg fgg attl, hogy mekkora a nvleges mret. Minl nagyobb szm
annl nagyobb a trsmez nagysga. Gyrts szempontjbl a hasznlt osztlyok alapjn a
megmunkls nehzsgre kzvetlenl megllapthat adott gyrtstechnolgitl fggen (1.
tblzat).

1. tblzat. Gyrtsi technolgik s az IT trsnagysg kapcsolata.


Gyrtstechnolgia IT trsmez
Esztergls (nagyols) IT10-IT16
Esztergls (simts) IT6-IT11
Mars (nagyols) IT9-IT13
Mars (simts) IT7-IT10
Kszrls (norml) IT5-IT8
Kszrls (finom) IT5-ig
Frs IT11-IT14
Drzsrazs IT6-IT11
Sllyesztkes kovcsols IT15-tl
Hengerls IT14-tl
Hzs (durva) IT11-IT15
Hzs (fnyes) IT7-IT12

A megfelel trsmez nagysgnak kivlasztsnl nem csak a megmunklsi technolgit,


hanem az alapanyagot s sok ms technolgiai szempontot figyelembe kell venni. Nem sza-
bad elfelejteni, hogy a nagyobb trsmez nagysg knnyebb s olcsbb gyrtst tesz lehet-
v, azonban a tl nagy trsmez a szerelst s a mkdst korltozhatja.
A trsmez helyzett betkkel jelzi a szabvny. A nagy betket (A-Z) a lyukakhoz, kis bet-
ket (a-z) a csapokhoz hasznljk (2. bra). A trsmezk helyzete az alapvonal (0-val jellt)
fel korltozva van, a msik oldala a trsmez nagysgtl fgg. A trsmez helyzeteknek
vannak jellemz esetei:
- h vagy H, ekkor az egyik hatr mindig a nvleges mret,
- j vagy J ekkor a nvleges mret a trsmezn bell van,
- js, vagy JS szimmetrikus trst jelent, vagyis a trs als eltrse megegyezik a fels el-
trssel AE=FE (pl. 5000,,22 ). Magyarorszgon kevss, de klfldn elterjedt jells.

And Mrnki Iroda 2 matyi.misi.eu


And Mtys Illeszts, IT trs matyi.misi.eu

2. bra. Szabvnyos trsek nvleges mrethez kpesti helyzete adott mrettartomnyban

A teljes szabvnyos jells mindig a betbl s a szmbl ll. A bet a helyzetet, a bet utni
szm a trsmez nagysgt hatrozza meg (pl. P9, K7, D11, m6, n5, c11...). A mrnki gya-
korlatban furatoknl tallkozunk a leggyakrabban ezekkel a szabvnyos jellsekkel, ezrt a
2. tblzat sszefoglalja a furat ksztsnl hasznlt legfbb szerszmokkal elkszthet fura-
tok trst.

2. tblzat. Furatksztshez hasznlt szerszmok


Szerszm Elksztett
Szerszm
trse furat trse
Gyorsacl (HSS) csigafrk h8 IT 11
Tmr kemnyfm csigafrk m7, h7 IT 8-9
Cserlhet hegy frk k7 IT 10
0, 2 0, 4
Lapks frk (radilisan llthatk) 0,1 0

Drzsrak H7
Lapks drzsrak IT 6-IT7

A szabvnyos trseket tblzatokbl vlaszthatjuk ki. Ha ismerjk az adott felletelem nv-


leges rtkt s IT trst, akkor a tblzatbl kivlaszthatjuk a fels s als trshatrt. A 3.
tblzat tartalmazza a 8b10-es mrethez tartoz hatrok kivlasztst.

3. tblzat. Csapok IT trstblzata (rszlet)


Nvleges
mret (mm)
Csapok trsei az ISO 286 szerint
felett -ig a11 a12 a13 b9 b10 b11 b12 b13 c8 c9
-270 -270 -270 -140 -140 -140 -140 -140 -60 -60
1 3
-330 -370 -410 -165 -180 -200 -240 -280 -74 -85
-270 -270 -270 -140 -140 -140 -140 -140 -70 -70
3 6
-345 -390 -450 -170 -188 -215 -260 -320 -88 -100
-280 -280 -280 -150 -150 -150 -150 -150 -80 -80
6 10
-370 -430 -500 -186 -208 -240 -300 -370 -102 -116

10 14 -290 -290 -290 -150 -150 -150 -150 -150 -95 -95

14 18 -400 -470 -560 -193 -220 -260 -330 -420 -122 -138

A tblzat rtkei mikromterben vannak megadva, vagyis a 8b10-es szabvnyos trs a k-


vetkezt jelenti: 800,,15
208 . Ne felejtsk el azonban, hogy ezeket a trseket illesztseknl hasz-

nljuk, vagyis az illeszts tpushoz (laza, tmeneti, szoros) megfelel trsprt kell kivlasz-
tanunk (pl. H7/k6, H11/c11,S7/h6, D10/h9). Az illesztsek vlasztst korltozza, hogy a
mszaki gyakorlatban legtbbszr alapcsap- vagy alaplyukrendszereket hasznlunk.

And Mrnki Iroda 3 matyi.misi.eu


And Mtys Illeszts, IT trs matyi.misi.eu

3. Alapcsap- s alaplyukrendszer

Alaplyukrendszer esetn a furatnak H-s trst adunk ( 0 x ). A csapok trst vltoztatjuk, ezzel
biztostani tudjuk a laza, az tmeneti vagy a szoros illesztst (3. a, bra). Alapcsaprendszer
esetn a csapnak h-s trst adunk ( 0 y ). A furatok trst vltoztatjuk szintn a megfelel il-
leszts kialaktshoz (3. b, bra).

a, b,
3. bra. Alaplyuk- s alapcsaprendszer

Gazdasgi okok miatt az alaplyukrendszert hasznljuk elterjedtebben, mert a frk a nvleges


rtkhez kpest mindig nagyobb furatot ksztenek s a drzsrak is leggyakrabban H7-es
trs furatokat alaktanak ki. Tovbbi ok, hogy eszterglssal knnyebb kialaktani a nvle-
ges mrettl eltr trsmezket, mg frs esetn diszkrt rtkek llnak rendelkezsre (pl.
egsz mret frok, esetleg feles, illetve tizedes frk).
Alapcsaprendszert akkor alkalmazunk, ha az alapanyagot elve h-s trssel szerezzk be s a
lyuk kialakthat a kapcsold trsre. Pldul a hidegen hzott ngyzet-, lapos vagy hat-
szgaclok trse h11, de kaphat hzott kracl h9-es trssel is.
Egy alkatrsznek csak trse van. Alapcsap vagy alaplyuk rendszerrl csak akkor beszlhe-
tnk, ha kt gpelemet akarunk sszeilleszteni s az egyik gpelem als vagy fels hatrmre-
te a nvleges mret! Pl.: alaplyukrendszer: 60H7/m6, alapcsaprendszer: 60h9/F8. A 4.
tblzat tartalmazza az ajnlott trsprokat alaplyukrendszer esetn, az 5. tblzat pedig az
alapcsaprendszer estn.
Illesztsi rendszerek alkalmazsnl vegyk figyelembe azt is, hogy a szabvnyos gpele-
meknek milyen trsekkel szerezhetek be. A 6. tblzatban nhny jellemz gpelem trse
tallhat meg.

And Mrnki Iroda 4 matyi.misi.eu


And Mtys Illeszts, IT trs matyi.misi.eu

4. tblzat. Mszaki letben hasznlt illesztsek, alaplyukrendszer esetn


Illeszts
Jelleg Jellemzk ltalnos szempontok Gyakorlati pldk
jele
Kt rszbl sszesajtolt
Prssel vagy hmr-
alkatrszek szilrd ktse,
H7/s6 sklet-klnbsggel
csapok s perselyek besaj-
szerelhet Kisebb nyomatkok elforduls
Szoros illeszts
tolva
elleni jrulkos biztosts nlkl
Ktrszes agyak felfekv
tvihetk
osztssal, sztfesztve vagy
H7/r6 Prssel szerelhet
megmunklva, csapgyper-
selyek besajtolva
H6/p5 Prssel szerelhet
Vkony fal perselyek v-
H6/n5 Prssel szerelhet
kony fal hzakban
Szorosan illeszked alkatrszek,
amelyeket ritkn vagy egyltaln
nem kell oldani, a nyomatk tvi-
H7/n6 Rugalmas tengelykapcsolk
Prssel szerelhet telhez kekkel vagy retesszel meg-
tmeneti illeszts

valstott kiegszt biztosts


szksges
H7/m6 Hengeres illesztszegek
H6/k6
H7/k6 A munkadarab mre- Illesztett csavarok ltalban
H6/j5 ttl fggen kala-
pccsal vagy prssel Ktrszes agyak szles
Pontos kzpontostsok
H7/j6 szerelhet osztsi hzaggal (nyersen
vagy megmunklva)
H6/h5
Pontos kzpontostsok, felttele- Egyrszes hastott (felfr-
H6/h6
sen eltolhat darabok szelt) agyak
H7/h6
H8/h8 Kzepes kzpontostst ad sze-
J kens esetn kz- gecs- vagy dugaszol ktsek, ll vezrtengelyek vezet-
H8/h9
zel mg ppen nehz k- s reteszktsek, pontos csapgya
H9/h9 vezetkek
H9/h11 Kevsb j kzpontostst ad
H11/h9 szegecs- vagy dugaszol ktsek, Szegecsszegek
knny k- s reteszktsek, veze- Aclszerkezetek illesztett
H11/h11
tkek csavarjai
Laza illeszts

H6/g5 rezhet jtk nlkl Pontos siklcsapgyak kis jtkkal,


H7/g6 eltolhat preczis egyenes vezetkek
H7/f7 Nagyobb terhels siklcsapgyak, Hajtm csapgyak
H8/f7 eltolhat hajtm-alkatrszek
H8/f8 rezhet jtk Kzepes terhels siklcsapgyak,
kevsb j kzpontostst ad tbb-
H9/f8
szrs dugaszol-ktsek
Kis terhels, nagy jtk sikl-
H8/e8 Nagy jtk
csapgyak
H8/d8 Hossz tengelyek s eltttenge-
H8/d9 lyek csapgyazsai
H9/d10 Nagyon nagy jtk Alrendelt siklcsapgyak, kzpon-
tost funkci nlkli szegecs- vagy
H11/d9
dugaszol ktsek
H11/c11 Nagy mozgsi jtk
Igen nagy mozgsi Goromba csukls kapcsolatok
H11/a11
jtk

And Mrnki Iroda 5 matyi.misi.eu


And Mtys Illeszts, IT trs matyi.misi.eu

5. tblzat. Mszaki letben hasznlt illesztsek, alapcsaprendszer esetn


Illeszts
Jelleg Jellemzk ltalnos szempontok Gyakorlati pldk
jele
Prssel vagy hmr-
Kisebb nyomatkok elforduls elleni jru-
sklet-klnbsggel
illeszts
S7/h6 Szoros
lkos biztosts nlkl tvihetk
szerelhet
P6/h5
Prssel szerelhet
N6/h5
N7/h6 Szorosan illeszked alkatrszek, amelyeket
M6/h5 ritkn vagy egyltaln nem kell oldani, a
tmeneti illeszts

Prssel szerelhet nyomatk tvitelhez kekkel vagy retesszel


M7/h6 megvalstott kiegszt biztosts szks-
ges
K7/h6 A munkadarab mre-
J6/h5 ttl fggen kala-
Pontos kzpontostsok
pccsal vagy prssel
J7/h6
szerelhet
H6/h5
H6/h6 Pontos kzpontostsok, felttelesen eltol-
hat darabok Egyrszes hastott
H7/h6
(felfrszelt) agyak
H8/h8 J kens esetn kzzel Kzepes kzpontostst ad szegecs- vagy
mg ppen dugaszol ktsek, nehz k- s reteszkt-
H8/h9
sek, pontos vezetkek
H10/h9 Kevsb j kzpontostst ad szegecs-
vagy dugaszol ktsek, knny k- s Aclszerkezetek
H11/h11
reteszktsek, vezetkek illesztett csavarjai
G6/h5
rezhet jtk nlkl
G7/h6 Pontos siklcsapgyak kis jtkkal
eltolhat
G7/h8
Kzepes terhels siklcsapgyak, kevsb
F7/h6 j kzpontostst ad tbbszrs
dugaszolktsek
Kzepes terhels siklcsapgyak, kevsb
Laza illeszts

F8/h6
j kzpontostst ad tbbszrs dugaszo-
F8/h8 l-ktsek
Kis terhels, nagy jtk siklcsapgyak
rezhet jtk
Hossz tengelyek s eltttengelyek csap-
F8/h9
gyazsai
Hossz tengelyek s eltttengelyek csap-
gyazsai
F9/h9 Alrendelt siklcsapgyak, kzpontost
funkci nlkli szegecs- vagy dugaszol
ktsek
Szles hmrskleti hatrok kztt alkal-
E9/h9 Nagy jtk
mazott siklcsapgyak, manyag csapgyak
Transzmisszi-
D10/h9
Alrendelt siklcsapgyak, olyan darabok, csapgyak
D11/h9 Nagyon nagy jtk amelyeket knnyen kell sszeszerelni s
D10/h11 nagy jtkuk van
D11/h11
C11/h9 Alrendelt siklcsapgyak nagy minimlis
Nagy mozgsi jtk
C11/h11 hzaggal
Nagyon nagy mozgsi
A11/h11 Goromba csukls kapcsolatok
jtk

And Mrnki Iroda 6 matyi.misi.eu


And Mtys Illeszts, IT trs matyi.misi.eu

6. tblzat. Szabvnyos gpelemek trse


Gpelem Trs
Hatlapfej illesztett csavar H11
Sllyesztett fej csavar hengeres furata H13 (kzepes -), H12 (finom kivitel)
Illesztett alttek tmri D12, d12
Hengeres szegek m6, h8, h11
Hastott szegek h11
Rgztgyrk horonytmrje H12, h12
Rgztgyrk horonyszlessge H13
Rgzttrcsk horonytmrje h11
Retesz szlessg/vastagsg/hosszsg h9/h11/h14
Tengelyhorony szlessge (retesz) P9 (szilrd-), N9 (laza kts)
Agyhorony szlessge (retesz) P9 (szilrd-), JS9 (laza kts)
T-horony szkebb rsze H8
G7, H6, H7, J7, K7, M7, N7, P7
Radilis grdlcsapgyak hza
(krlmnyektl fggen)
g6, h6, h5, j6, k6, m6, n6, p6
Radilis grdlcsapgyak tengelye
(krlmnyektl fggen)

Utols mdosts:
Budapest, 2013.03.17.

Ksztette: And Mtys

And Mrnki Iroda 7 matyi.misi.eu