BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

JUNY 2010

r10025

Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió r10025

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS
JUNY 2010

Direcció de Comunicació Corporativa Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació Paradís, n. 14, Planta: 3 Tel. 934 027 918 Fax. 934 023 210 08002 Barcelona

Protegim el Medi Ambient. No imprimiu aquest document si no és necessari. Tots els drets reservats. Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni en tot ni en part, ni registrada en o transmesa per un sistema de recuperació en cap forma ni en cap mitja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, de gravació o altres, sense el permís del propietari del copyright.

2

ÍNDEX

003 FITXA TÈCNICA 004 PRESENTACIÓ 006 IMATGE DE LA CIUTAT 016 QÜESTIONS D’ACTUALITAT 016 Estiu a Barcelona 021 Estat de l’economia 035 DADES D’IDENTIFICACIÓ 037 QÜESTIONARI

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

3

FITXA TÈCNICA

ÀMBIT Municipi de Barcelona GRANDÀRIA DE LA MOSTRA 800 entrevistes UNIVERS Població de Barcelona de 18 i més anys. METODOLOGIA Entrevista telefònica amb sistema (CATI). AFIXACIÓ Proporcional PONDERACIÓ No procedeix.

PROCEDIMENT DE MOSTREIG Mostra aleatòria estratificada segons, districte, sexe, edat i nacionalitat. S’apliquen quotes per cadascun dels estrats calculades segons el Padró Municipal d’habitants ERROR MOSTRAL Per a un nivell de confiança del 95,5% (2σ), i P = Q, l’error és de: 3,46% DATA DE REALITZACIÓ Del 10 al 19 de juny de 2010. EMPRESA TREBALL DE CAMP Instituto DYM

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

4

PRESENTACIÓ

Presentem els resultats del Baròmetre municipal corresponent al mes de juny. Es tracta d’una enquesta telefònica realitzada a 800 barcelonins i barcelonines entre els dies 10 i 19 de juny de 2010. L’estudi consta de dues parts: la primera és fixa en totes les onades de l’enquesta i recull l’opinió de la ciutadania sobre l’evolució i l’estat de la ciutat, així com sobre la gestió municipal i de l’economia en general. Els resultats es comparen amb els seus equivalents de Catalunya i Espanya. La segona part tracta de diferents aspectes relatius a l’actualitat de la ciutat en cada onada. En aquesta ocasió, es centra en per una banda al bloc de preguntes sobre el període de l’estiu a la ciutat; i per una altra

banda en la situació derivada de la crisi econòmica. En concret, per aquest darrer bloc es recull l’opinió dels ciutadans en relació a tres temes: a) les mesures preses en l’àmbit estatal, b) l’afectació en l’economia de la llar,i c) les mesures preses en l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona.

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

5 BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

SIGLES

Base. Perfil d’enquestats que responen a la pregunta de l’estudi

Número de respostes. Quantitat de respostes valorades per la pregunta concreta de l’estudi.

Tipus de resposta. Possibilitat o possibilitats que s’han contemplat per la pregunta formulada

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

IMATGE DE LA CIUTAT
6

P1.- VOSTÈ CREU QUE AQUEST DARRER ANY BARCELONA HA MILLORAT O HA EMPITJORAT? I CATALUNYA? I ESPANYA?

BARCELONA

CATALUNYA

ESPANYA

47,5

3,8 50,1

7,5

6,4 12,6

28,5

27,5

73,4 7,6

20,3

14,9

P1.

800

Ha millorat Està igual Ha empitjorat

NS-NC

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

PERCEPCIÓ DE L’EVOLUCIÓ

7

P2.- I DE CARA EL FUTUR, VOSTÈ CREU QUE BARCELONA MILLORARÀ O EMPITJORARÀ? I CATALUNYA? I ESPANYA?

BARCELONA

CATALUNYA

ESPANYA

25,6 8,4 4,1 4,0

23,6 7,8

28,4

9,9

4,5

62,0

64,5

57,3

P2.

800

Millorarà Continuarà igual Empitjorarà

NS-NC

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

PERSPECTIVES DE FUTUR

8

P3.- QUIN CONSIDERA QUE ÉS EL PROBLEMA MÉS GREU QUE TÉ LA CIUTAT DE BARCELONA EN AQUESTS MOMENTS?

ATUR/CONDICIONS DE TREBALL 21,3 INSEGURETAT 18,1 PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ 6,8 LA GESTIÓ POLÍTICA MUNICIPAL 5,9 PROBLEMES ECONÒMICS 5,8 MOLÈSTIES PER OBRES 5,4 NETEJA 4,1 ASPECTES POLÍTICS 4,1 VALORS SOCIALS NEGATIUS / MANCA DE CIVISME 3,9 CIRCULACIÓ 3,9 TRANSP., INFR. I COMUNICACIONS 2,4 MODEL DE CIUTAT 1,6 ACCÉS A L'HABITATGE 1,3 APARCAMENT 1,3 EQUIPAMENTS I SERVEIS 1,3 MEDI AMBIENT 1,1 TURISME 1,0 ALTRES CAP/RES NS-NC 0 4,9 0,5 5,6 5 10 % 15 20 25
MASSIFICACIÓ POBRESA I DESIGUALTAT LA CORRUPCIÓ I EL FRAU SOROLLS URBANISME IMPOSTOS I MULTES PRESTACIONS I AJUTS MANTENIMENT OKUPES DESIGUALTAT ENTRE BARRIS ALTRES 0,9 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0

P3.

800 Espontània. Només una resposta

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

EL PROBLEMA MÉS GREU

9

P3.- QUIN CONSIDERA QUE ÉS EL PROBLEMA MÉS GREU QUE TÉ CATALUNYA EN AQUESTS MOMENTS?

ATUR/CONDICIONS DE TREBALL 33,1 PROBLEMES ECONÒMICS 15,8 PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 8,5 7,0

ASPECTES POLÍTICS 6,4 GESTIÓ POLÍT. GENERALITAT INSEGURETAT 5,3 3,8
EQUIPAMENTS I SERVEIS OBRES 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,9

NOU ESTATUT 2,0 XARXA VIÀRIA, TRANSP. I INFRAEST. 2,0 LA CORRUPCIÓ I EL FRAU 1,0

DESEQUILIBRI TERRITORIAL CONTAMINACIÓ I MEDI AMBIENT ACCÉS A L'HABITATGE POBRESA I DESIGUALTAT MENTALITAT/MANERA SER LA GENT PRESTACIONS I AJUTS TRÀNSIT NETEJA VALORS SOCIALS NEGATIUS / MANCA DE CIVISME MODEL CREIXEMENT URBANÍSTIC ALTRES

ALTRES 3,9 CAP/RES NS-NC 0 0,6 9,9 5 10 15 20 % 25 30 35 40

P3.

800 Espontània. Només una resposta

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

EL PROBLEMA MÉS GREU

10

P3.- QUIN CONSIDERA QUE ÉS EL PROBLEMA MÉS GREU QUE TÉ ESPANYA EN AQUESTS MOMENTS?

ATUR/CONDICIONS DE TREBALL PROBLEMES ECONÒMICS ASPECTES POLÍTICS GESTIÓ POLÍTICA DEL GOVERN PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ MASSA CENTRALISME LA CORRUPCIÓ I EL FRAU ALTRES CAP/RES NS-NC 0

36,4 27,6 10,5 7,5 3,5 1,0
INCOMPRENSIÓ/DESEQUILIBRIS ENTRE AUTONOMIES 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,8

1,0 5,1 0,1 7,3 5 10 15 20 % 25 30 35 40

MENTALITAT/MANERA SER LA GENT INSEGURETAT POBRESA I DESIGUALTAT XARXA VIÀRIA, TRANSP. I INFRAEST. EQUIPAMENTS I SERVEIS VALORS SOCIALS NEGATIUS / MANCA DE CIVISME ACCÉS A L'HABITATGE TERRORISME ALTRES

P3.

800 Espontània. Només una resposta

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

EL PROBLEMA MÉS GREU

11

P4.- QUIN ÉS EL PROBLEMA PERSONAL QUE LI AFECTA MÉS?

ATUR/CONDICIONS DE TREBALL 20,1 PROBLEMES ECONÒMICS 19,9 PROBLEMES PERSONALS INSEGURETAT PRESTACIONS I AJUTS PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ ACCÉS A L'HABITATGE 9,4 6,8 5,4 3,0 2,8
MOLÈSTIES PER OBRES APARCAMENT URBANISME MEDI AMBIENT POBRESA I DESIGUALTAT SOROLLS LA GESTIÓ POLÍTICA MUNICIPAL DESIGUALTAT ENTRE BARRIS / TRACTE DISCRIMINATORI AL BARRI TURISME MODEL DE CIUTAT ZONES VERDES NOU ESTATUT LA CORRUPCIÓ I EL FRAU MASSIFICACIÓ OKUPES PROSTITUCIÓ ALTRES 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1

EQUIPAMENTS I SERVEIS 2,3 VALORS SOCIALS NEGATIUS / MANCA DE CIVISME 2,3 IMPOSTOS I MULTES 1,9 TRANSP., INFR. I COMUNICACIONS 1,5 ASPECTES POLÍTICS 1,4 NETEJA 1,1 CIRCULACIÓ 1,1 ALTRES 6,5

CAP / RES 8,4 NS-NC 0 6,4 5 10 15 % 20 25 30

P4.

800 Espontània. Només una resposta

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

EL PROBLEMA MÉS GREU

12

P5.- COM VALORA LA GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA: MOLT BONA, BONA, DOLENTA O MOLT DOLENTA? I DE LA GENERALITAT? I DEL GOVERN ESPANYOL?

AJUNTAMENT

GENERALITAT

GOVERN ESPANYOL

45,4

40,0 3,6

4,6

2,4 72,1 13,0

32,3 16,4 18,8 39,0 12,5

P5.

800

Molt bona/Bona Normal Dolenta/Molt dolenta

NS-NC

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ

13

P8.- DIGUI’M SI CONEIX ELS SEGÜENTS POLÍTICS I, EN AQUEST CAS, PUNTUÏ DE 0 A 10 LA VALORACIÓ QUE LI MEREIX LA SEVA ACTUACIÓ

JORDI HEREU

Coneixement JORDI HEREU XAVIER TRIAS ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ RICARD GOMÀ JORDI PORTABELLA 93,8 88,9 73,6 29,4 80,5

Puntuació 4,1 5,2 3,4 4,3 4,7

9,5

43,3

47,3

XAVIER TRIAS
18,6

ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ
24,8

RICARD GOMÀ
11,5 11,0

JORDI PORTABELLA
29,3 43,0

32,5 57,6

23,8

42,8

77,5

27,8

P8.

800 Rotació ordre noms.

Aprovat (5 a 10) Suspès (0 a 4) NS-NC/No coneix

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

POLÍTICA MUNICIPAL

14

P6/P7.- SI EN AQUESTS MOMENTS SE CELEBRESSIN ELECCIONS MUNICIPALS, A QUIN PARTIT VOTARIA?

27,7 8,8 2,3

15,1

18,1

7,2 4,4 10,7

3,7

1,9

P6. P7.

Tenen dret a vot 775

PP CiU ERC

PSC IC/Verds-EUiA Altres

Vot en blanc No va votar/no votaria No va votar/ns/no recorda

No contesta

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

POLÍTICA MUNICIPAL

15

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTIU A BARCELONA
16

P15.- ARA PARLAREM DE L’ESTIU A BARCELONA. EM PODRIA DIR SI AQUEST ESTIU (MESOS DE JUNY, JULIOL, AGOST I SETEMBRE), VOSTÈ..

TÉ PREVIST MARXAR FORA UNA SETMANA O MÉS DIES

58,5 59,7 57,9 4,4 4,5 4,8 30,4 27,7 31,6 6,3 7,4 5,8 0,5 0,8

TÉ PREVIST MARXAR FORA MENYS D’UNA SETMANA

TÉ PREVIST QUEDAR-SE TOT L’ESTIU A BARCELONA

ENCARA NO HO SAP

NC

0

10

20

30 %

40

50

60

P15.

800

2008 2009 2010

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTIU A BARCELONA

17

P16.- I TÉ PREVIST VIATJAR A ALGUN LLOC A CATALUNYA, A ESPANYA O A L’ESTRANGER?

A CATALUNYA

41,7 43,1 45,9

A ESPANYA

41,9 43,1 41,3

A L’ESTRANGER

33,0 28,7 25,3

1,8 NS-NC 2,3 2,6

0

10

20

30 %

40

50

60

P16.

Tenen previst marxar 501 Multiresposta

2008 2009 2010

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTIU A BARCELONA

18

P17.- QUINS MESOS TÉ PREVIST SER FORA DE BARCELONA ALGUNA SETMANA?

JUNY

12,8 15,1 17,7

JULIOL

43,6 42,1 42,8

AGOST

74,8 77,8 78,4

SETEMBRE

26,9 21,8 19,7

0

20

40 %

60

80

P17.

Tenen previst marxar una setmana o més 463 Multirespota

2008 2009 2010

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTIU A BARCELONA

19

P17.- EM PODRIA DIR SI US PLAU QUANTES SETMANES DE CADA MES TÉ PREVIST SER FORA DE BARCELONA?

Mitjana 5

4

3

2

1

0

1,3 1,2 1,3 JUNY

1,9 2,0 2,0 JULIOL

2,5 2,5 2,4 AGOST

1,6 1,7 1,7 SETEMBRE

3,4 3,5 3,5 MITJANA SETMANES TOTAL

P17.

Tenen previst marxar una setmana o més 463 Multirespota

2008 2009 2010

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTIU A BARCELONA

20

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTAT DE L'ECONOMIA
21

P18.- COM VALORARIA L'ESTAT ACTUAL DE L'ECONOMIA A ...

BARCELONA

CATALUNYA

ESPANYA

3,1

1,6 3,6

1,0

13,0 74,3 9,6 81,8

9,0 7,6

4,3

91,1

P18.

800

Molt bo/Bo Normal/Regular Dolent/Molt dolent

NS-NC

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTAT DE L'ECONOMIA

22

P19.- RESPECTE A LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA SEVA FAMÍLIA, VOSTÈ DIRIA QUE HA MILLORAT O HA EMPITJORAT EN L'ÚLTIM ANY?

P20.- I, DE CARA AL FUTUR, VOSTÈ CREU QUE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA SEVA FAMÍLIA MILLORARÀ O EMPITJORARÀ?

0,6 28,0 56,1 8,8 10,3

22,0 34,5

39,8

P19.

800

Ha millorat Està igual Ha empitjorat

NS-NC

P20.

800

Millorarà Continuarà igual Empitjorarà

NS-NC

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTAT DE L'ECONOMIA

23

24 BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTAT DE L'ECONOMIA ÀMBIT INTERNACIONAL / NACIONAL

P21.A.- RESPECTE A LA SITUACIÓ ECONÒMICA ACTUAL, VOSTÈ DIRIA QUE ESPANYA ESTÀ MILLOR O PITJOR QUE LA RESTA DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA?

P21.B.- I PEL QUE FA A LA SITUACIÓ DEL MERCAT LABORAL, ESPANYA ESTÀ MILLOR O PITJOR QUE LA RESTA DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA?

7,1 3,4

7,6 6,5

1,3

73,5

16,0 84,6

P21A P21B

800

Millor Igual Pitjor

NS-NC

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTAT DE L'ECONOMIA ÀMBIT INTERNACIONAL / NACIONAL

25

P22.- EM PODRIA DIR SI ESTÀ MÉS AVIAT D’ACORD O MÉS AVIAT EN DESACORD AMB LES MESURES EXTRAORDINÀRIES QUE HA ADOPTAT EL GOVERN ESPANYOL I QUE ARA LI LLEGIRÉ:

% 100 6,6 5,8 2,3

80

60

41,6 53,6

40

76,5 20

79,6

0

51,8 Reducció de la inversió obres públiques

40,6 Reducció del sou dels funcionaris

21,3 Increment de l'IVA el proper 1 de juliol

18,9 Congelació de les pensions a 2011

P22.

800 Rotació ordre respostes

Més aviat d’acord Més aviat en desacord NS-NC

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTAT DE L'ECONOMIA ÀMBIT INTERNACIONAL / NACIONAL

26

P23.- EN GENERAL, CREU QUE LES MESURES DEL GOVERN SÓN ADEQUADES PER COMBATRE LA CRISI, ÉS A DIR, CREU QUE CALIA FER AQUESTES RETALLADES?

7,0 42,5

50,5

P23.

800

Són adequades, calien aqeste retallades No són adequades, no caliten aeustes retallades

NS-NC

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTAT DE L'ECONOMIA ÀMBIT INTERNACIONAL / NACIONAL

27

P24.- PENSA QUE LES MESURES SÓN SUFICIENTS PER COMBATRE LA CRISI O PEL CONTRARI PENSA QUE EL GOVERN HA DE PRENDRE MÉS MESURES?

P25.- CONCRETAMENT, QUINA MESURA CONSIDERA QUE EL GOVERN HAURIA DE PRENDRE PER COMBATRE LA CRISI?

REDUCCIÓ I CONTROL EFICIENT DE LES DESPESES MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA FISCAL FOMENTAR L'OCUPACIÓ/ REFORMES EN EL MERCAT LABORAL REDUCCIÓ DE SALARIS REDUCCIÓ DE L'ESTRUCTURA POLÍTICA I/O ADMINISTRATIVA CONTROL DEL SISTEMA BANCARI/ INCREMENT D'IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS BANCA CANVI DEL MODEL ECONÒMIC REDUCCIÓ DEL NOMBRE D'EMPLEATS PÚBLICS

22,6 19,7 16,0 14,8 9,9 6,3 5,9 5,2 4,9 2,1 2,1 1,5 1,2 1,1 3,7 18,1

9,0

82,0

AJUDES A LES PIMES/ AUTÒNOMS CONTROL DE LA CORRUPCIÓ/ FRAU CONTROL DE LA IMMIGRACIÓ

9,0

AJUDES ALS DESFAVORITS PENALITZANT CLASSES ALTES CONTROL DEL SISTEMA FINANCER FACILITAR ACCÉS A L'HABITATGE ALTRES NS-NC

P24.

800

Són suficients, no calen més No són suficients, fan falta més mesures NS-NC

P25.

Entrevistats que creuen que no són suficients 656 Espontània. Multiresposta

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTAT DE L'ECONOMIA ÀMBIT INTERNACIONAL / NACIONAL

28

ESTAT DE L'ECONOMIA ÀMBIT PERSONAL
29 BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

P26/28.- EM PODRIA DIR SI PERSONALMENT EN EL DARRER ANY S’HA TROBAT EN LA SEGÜENT SITUACIÓ? I CREU QUE ÉS POSSIBLE QUE S’HI TROBI AL LLARG DEL PROPER ANY?
(n) S’ho ha plantejat Darrer any / Proper any

AUGMENT COST HIPOTECA

19,6 29,8 34,1 39,9 20,7 28,8 31,9 34,8 45,9 55,4 50,9 54,2 60,0 59,1 0 20 40 % 60 80

(n=301) / (n=299)

DIFICULTAT PER TROBAR/CANVIAR D’HABITATGE

(n=547) / (n=527)

PÈRDUA LLOC DE TREBALL

(n=523) / (n=528)

LLOC DE TREBALL EN PERILL

(n=434) / (n=491)

DIFICULTAT PER TROBAR/CANVIAR DE FEINA

(n=273) / (n=316)

REDUCCIÓ DEL SALARI/INGRESSOS

(n=751) / (n=769)

REDUCCIÓ DE LA DESPESA

(n=800) / (n=800)

P26 P28

Rotació ordre de frases

Darrer any Proper any

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTAT DE L'ECONOMIA ÀMBIT PERSONAL

30

P27/P29.- CONCRETAMENT, ON HA RETALLAT O CREU QUE HAURÀ DE RETALLAR MÉS LA SEVA DESPESA?

TOTAL LLEURE (NO ESPECIFIQUEN) ROBA I CALÇAT ALIMENTACIÓ VIATGES/ VACANCES CAPRICIS/ COSES INNECESSÀRIES LLEURE: RESTAURANTS REDUCCIÓ EN GENERAL SERVEIS: LLUM, AIGUA, GAS LLEURE: CINEMA, TEATRE PRODUCTES QUOTIDIANS COMPRES NO REALITZADES COMUNICACIONS: TELF., INTERNET DESPLAÇAMENTS:BENZINA, TR. PÚB. LLEURE: BARS, DISCOTEQUES CURES PERSONALS (ESTÈTICA,...) MOBILIARI, EQUIPAMENT LLAR EDUCACIÓ/ FORMACIÓ TABAC ALTRES NS-NC 47,7 24,7 20,8 16,6 15,1 11,8 11,3 6,1 5,5 4,0 3,5 3,4 3,2 3,0 2,5 2,4 2,0 1,5 7,1 13,6

Darrer any Proper any 44,6 21,7 17,3 13,8 10,6 9,0 8,1 4,4 5,0 2,9 2,9 2,5 2,7 3,1 1,7 1,7 0,6 0,4 3,3 3,8 31,9 15,6 13,5 9,9 10,8 7,6 8,5 3,4 3,2 2,1 2,1 1,7 1,5 1,3 1,9 1,5 1,9 1,7 6,6 13,7

P27 P29.

Entrevistats que han fet/faran una reducció de la despesa Total = 595 / Darrer any = 480 / Proper any = 473 Espontània. Multiresposta

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTAT DE L'ECONOMIA ÀMBIT PERSONAL

31

ESTAT DE L'ECONOMIA ÀMBIT LOCAL
32 BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

P30.- EM PODRIA DIR SI ESTÀ MÉS AVIAT D’ACORD O MÉS AVIAT EN DESACORD AMB LES SEGÜENTS MESURES CONCRETES DEL PLA :

% 100 3,1 4,3 7,8 80 11,5 9,8 20,1 2,5 5,4

33,9 60

40

20

0

95,5 Reducció del 50% dels cotxes oficials i despeses de protocol

88,0 Reducció del 15% del salari dels regidors i gerents municipals

78,8 Reducció de 2 regidories

77,4 Reducció del 15% del pressupost de festes populars

60,8 Reducció del 20% de la inversió en obres públiques

P30.

800 Rotació ordre respostes

Més aviat d’acord Més aviat en desacord NS-NC

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTAT DE L'ECONOMIA ÀMBIT LOCAL

33

P31.- EM PODRIA DIR SI ESTÀ MÉS AVIAT D’ACORD O MÉS AVIAT EN DESACORD AMB QUÈ S’INCREMENTI ELS RECURSOS EN...?

% 100 4,1 11,8 8,4 80 15,8

60

40

20

0

94,1 Programes d'ajuda a les persones amb problemes econòmics

87,0 Seguretat a l'espai públic

82,3 Polítiques de reactivació econòmica

82,3 Neteja de l'espai públic

P31.

800 Rotació ordre respostes

Més aviat d’acord Més aviat en desacord NS-NC

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ESTAT DE L'ECONOMIA ÀMBIT LOCAL

34

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

DADES D'IDENTIFICACIÓ
35

Q1. SEXE

HOME DONA

46,6 53,4 7,3 18,8 19,0 16,0 13,5 25,5 3,0 15,5 5,7 22,6 7,8 0,8 0,3 3,1 21,0 11,3
9,0 2,3 19,0 7,7 21,6 8,2 0,7 2,9 17,7 10,7 9,2

Q2. EDAT

DE 18 A 24 ANYS DE 25 A 34 ANYS DE 35 A 44 ANYS DE 45 A 54 ANYS DE 55 A 64 ANYS 65 I MÉS

P13/14. RECORD DE VOT ELECCIONS GENERALS (BASE: 740 TENIEN DRET A VOT)

PP CIU ERC PSC -PSOE IC-V / EUIA / IU CIUTADANS ALTRES VOT EN BLANC NO VA VOTAR/NO VOTARIA NO HO SAP / NO HO RECORDA NO CONTESTA

6,6 11,8 4,2 34,5 7,6 0,4 0,1 3,5 15,8 6,6 8,9 36,4 18,9 17,6 7,5 5,4 8,4 5,9
4,5 4,5 43,6 28,1 15,3 2,6 1,4 63,4 9,9 18,9 2,3 5,6

Q4. NACIONALITAT

ESPANYOLA UNIÓ EUROPEA ALTRES

95,3 2,0 2,8 53,5 43,9 1,4 1,3 4,1 19,6 24,0 16,3 36,0 10,3 41,5 28,9 11,0 3,9 4,5 3,9 7,5 38,9 22,9 15,7 10,1 1,0 28,7 70,8 0,5

Z4. LLENGUA HABITUAL

CATALÀ CASTELLÀ ALTRES LLENGÜES NO CONTESTA

P9/10. RECORD DE VOT ELECCIONS MUNICIPALS (BASE: 743 TENIEN DRET A VOT)

PP CIU ERC PSC -PSOE IC-V / EUIA / IU CIUTADANS ALTRES VOT EN BLANC NO VA VOTAR/NO VOTARIA NO HO SAP / NO HO RECORDA
NO CONTESTA

Z5. NIVELL D'ESTUDIS ACABATS DE L’ENTREVISTAT

NO TÉ ESTUDIS PRIMARIS PRIMARIS SECUNDARIS GENERALS SECUNDARIS PROFESSIONALS UNIVERSITARIS

Z1. ESCALA IDEOLÒGICA

ESQUERRA CENTRE ESQUERRA CENTRE CENTRE DRETA DRETA NS-NC APOLÍTIC

Z6. ACTIVITAT ENTREVISTAT

TREBALLA PER COMPTE PROPI TREBALLA PER COMPTE D'ALTRI JUBILAT-PENSIONISTA ATURAT/BUSCA FEINA TASQUES DE LA LLAR ESTUDIANT

P/1112. RECORD DE VOT ELECCIONS AUTONÒMIQUES (BASE: 728 TENIEN DRET A VOT)

Z2. SENTIMENT DE PERTINENÇA

ÚNICAMENT ESPANYOL MÉS ESPANYOL QUE CATALÀ TANT ESPANYOL COM CATALÀ MÉS CATALÀ QUE ESPANYOL ÚNICAMENT CATALÀ ALTRES SIUTACIONS NS-NC

PP CIU ERC PSC -PSOE IC-V / EUIA / IU CIUTADANS VOT EN BLANC NO VA VOTAR/NO VOTARIA NO HO SAP / NO HO RECORDA NO CONTESTA

Z7. OCUPACIÓ (BASE: 414 TREBALLEN EN L'ACTUALITAT)

Z3. LLOC DE NAIXEMENT

BARCELONA CIUTAT RESTA CATALUNYA RESTA D'ESPANYA UNIÓ EUROPEA RESTA DEL MÓN

DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MÉS DE 3 TREBALLADORS AUTÒNOM / EMPRESARI AMB TRES O MENYS TREBALLADORS PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI EMPLEAT ADMINISTRATIU D'OFICINA/SERVEIS/COMERCIALS TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ/COMERÇ/SERVEIS PERSONALS TREBALLADOR / OBRER DE LA INDÚSTRIA I LA CONSTRUCCIÓ NS-NC

Z7B. TREBALL EN EL SECTOR PÚBLIC O PRIVAT (BASE: 414 TREBALLEN EN L'ACTUALITAT)

SECTOR PÚBLIC SECTOR PRIVAT NS-NC

800

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

DADES D'IDENTIFICACIÓ

36

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

QÜESTIONARI
37

38

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

39

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

40

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

ENQUESTES I ESTUDIS D’OPINIÓ BARCELONA

Aquests estudis sociològics permeten determinar les prioritats de la població, conèixer la realitat social, saber com es valora l’activitat i els serveis municipals, i esbrinar l’opinió sobre l’actuació política municipal.

Pla d’Estudis Sociològics

Sèrie d’Avaluació Contínua

Enquestes de Sistemes de Qualitat

Investigació de Comunicació

Estudis Ad-Hoc

BARÒMETRE SEMESTRAL DE BARCELONA RESUM DE RESULTATS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful