ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017  ΤΕΥΧΟΣ 07

Αφιέρωμα:
Εναλλακτικές μορφές
τουρισμού στα Μετέωρα
Περιεχόμενα

Σημείωμα της έκδοσης.............................................................................................................................................. 3
Τα νέα του Mουσείου ............................................................................................................................................... 4
Μουσειακά Παραλειπόμενα................................................................................................................................... 5
Περιβαλλοντικά νέα...............................................................................................................................................6-7
ΙΟΥΛ
ΑΥΓ Μυκολογική έρευνα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών..................................................................................8-9
ΣΕΠ Μανιταροφιλία και μανιταρογνωσία στην Ελλάδα................................................................................... 10
2017 Αφιέρωμα στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στα Μετέωρα...............................................11-21
Η σελίδα της WWF Ελλάς................................................................................................................................... 22
Η σελίδα της Δράσης για την Άγρια Ζωή..................................................................................................... 23
Η σελίδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.................................................................................. 24
Η σελίδα της Καλλιστώ-Περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση.............. 25
Η σελίδα του Φορέα Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου....................................... 26
Δράσεις Μουσείων.................................................................................................................................................. 27
Βιβλιοπαρουσιάσεις................................................................................................................................................ 28
Αρθρογραφία......................................................................................................................................................29-30

Εκδότης: Επιμέλεια Εξωφύλλου:
Μουσείο Φυσικής Ιστορία Μετεώρων Η φωτογραφία είναι από το Flow
& Μουσείο Μανιταριών Mountain Bike Tour.

Συντακτική Oμάδα:
Κωνσταντινίδης Γιώργος
Λεγάκις Αναστάσιος
Λιέας Νίκος
Ντούλη Ευαγγελία
Πάλλα Βίκυ
Παπακώστα Ελευθερία
Παραλυκίδης Νίκος
Υπεύθυνη Περιοδικού:
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων
Βίκυ Πάλλα
& Μουσείο Μανιταριών
Πίνδου 20 Καλαμπάκα
Δημιουργικό - Eκτύπωση: Τ.Κ. 42200
Τηλ: 2432024959 Fax: 2432024001
Λυχνία Α.Ε. mail: info@meteoramuseum.gr
Ανδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών www.meteoramuseum.gr
Τ. 210 3410436, F. 210 3425967
lyhnia.com • info@lyhnia.com

07ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ &
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
Νίκος Πάλλας
Διευθυντής του Μουσείου

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στις δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να λάβει μέ-
ρος ο επισκέπτης της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα του Δήμου Μετεώρων. Στόχος
Σημείωμα της
μας είναι να σας ταξιδέψουμε σε άγνωστα μονοπάτια, κυριολεκτικά και μεταφορικά, γι’ έκδοσης
αυτό και θα αποφύγουμε την αναφορά στη Μοναστική Πολιτεία των Μετεώρων, όπως
και σε άλλα Μοναστήρια και αξιοθέατα της περιοχής. Εξάλλου, ο βασικός λόγος της
επίσκεψης στην περιοχή, ήταν, είναι και θα είναι η επαφή μ’ αυτόν τον ιερό χώρο, με
την ιστορία του, το κατανυκτικό του κλίμα και τους συμβολισμούς του.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, πόσες εναλλακτικές δυνατότητες έχει ο επισκέπτης!
Ακόμα δε εντυπωσιακότερο είναι το γεγονός, ότι ακόμα και εμείς, που ζούμε εδώ,
δεν γνωρίζουμε την πολλαπλότητα των επιλογών και το πόσο δημιουργικά μπορεί να
αξιοποιήσει κανείς το χρόνο του. 3
Επίσης, ως ιδιαίτερα σημαντικό, οφείλουμε να καταγράψουμε, ότι οι εναλλακτικές
δυνατότητες αυτές, είναι αποτέλεσμα κυρίως ιδιωτικών πρωτοβουλιών και ανθρώπων
οι οποίοι έχουν ένα ευρύτερο αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή, που δεν βολεύονται
και δεν αρκούνται στα όποια οφέλη παρέχει ο μαζικός τουρισμός, αλλά αναζητούν
συνεχώς το νέο και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις διαφοροποιημένες και ισχυ-
ρότερες απαιτήσεις των επισκεπτών.
Οι άνθρωποι αυτοί, κάποιους από τους οποίους παρουσιάζουμε σήμερα, αξίζουν συγ-
χαρητήρια, γιατί με μοναδικό εφόδιο το μεράκι και την αγάπη για τον τόπο τους και με
ελάχιστη υποστήριξη, έχουν «βάλει πλάτη», προκειμένου να διευρύνουν το παρεχόμενο
τουριστικό προϊόν και να ανοίξουν νέους ορίζοντες και νέες προοπτικές για την περιοχή.
Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι «ο τουρισμός της μιας ημέρας» είναι μεν χρήσιμος, αλλά
αναντίστοιχος με τις δυνατότητες που η ίδια η περιοχή παρέχει.
Αυτή η αναντιστοιχία πρέπει να πάψει να υπάρχει. Όχι επειδή απλά το θέλουμε, αλλά
επειδή το μπορούμε! Επειδή έχουμε τις δυνάμεις! Αντικειμενικές και υποκειμενικές!
Υπάρχει όμως μια λέξη που εμπερικλείει το δέον γενέσθαι: Συνέργεια!
Συνέργεια μεταξύ φορέων.
Συνέργεια μεταξύ πολιτείας και φορέων.
Συνέργεια μεταξύ επαγγελματιών και κατοίκων.
Σ’ αυτή τη βάση μπορούμε να πετύχουμε! Ας το επιχειρήσουμε όλοι μαζί!
Τα νέα του 3η Γιορτή Μανιταριού
Μουσείου

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας υπέγραψε
Πρωτόκολλο Συνεργασίας
με το Μουσείο

Στις 29, 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου θα
πραγματοποιηθεί φέτος στην Καλαμπάκα
η 3η Γιορτή Μανιταριού. Τη διοργανώνει το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων &
Μουσείο Μανιταριών σε συνεργασία με τους
Μανιταρόφιλους Ελλάδας και με τη στήριξη
του Δήμου Καλαμπάκας και της Περιφέρειας
Θεσσαλίας. Οι χιλιάδες κόσμου που συμμετείχαν
στις προηγούμενες δύο γιορτές, αυξάνουν τις
4 ευθύνες μας για ακόμα καλύτερη διοργάνωση,
με πρόγραμμα πλούσιο σε δράσεις για μικρούς
και μεγάλους, αλλά και σε διασκέδαση. Η Γιορτή,
Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την υπο-
αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή. Το
γραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το ΤΕΙ Θεσσαλίας. Σύμφωνα
γεγονός δε ότι όλα προσφέρονται δωρεάν, από
με αυτό, οι δύο Φορείς συμφωνούν να εργαστούν από κοινού για
τις δράσεις και τη διασκέδαση, μέχρι τις χιλιάδες
την προώθηση κοινών στόχων.
μερίδες μανιταροεδεσμάτων, αναδεικνύει τον
Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτι- κοινωνικό ρόλο του μουσείου, σε μια εποχή με
κών δραστηριοτήτων, την επιστημονική αξιοποίηση των συλλογών, τη δυσβάσταχτα οικονομικά δεδομένα.
συμμετοχή σε μελέτες σχετικά με το φυσικό περιβάλλον (ιδιαίτερα
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας), καθώς επίσης και την ανά-
ληψη πρωτοβουλιών για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.
Είναι εμφανές ότι αυτή η συνεργασία δε θα μείνει στα χαρτιά. Ήδη Δύο νέα προϊόντα
το Μουσείο συνεργάζεται με το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας μανιταριών
του ΤΕΙ Θεσσαλίας με σκοπό τη βελτιστοποίηση και αναβάθμιση των
προϊόντων του Μουσείου.
Η συνεργασία αυτή αποτελεί λαμπρό παράδειγμα, εφαρμογής στην
πράξη, του «παντρέματος» της εξειδικευμένης γνώσης ενός Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος με το αντικείμενο και τις εμπειρίες του Μουσείου.

Βρείτε τα προϊόντα του Μουσείου
και στο Amazon!
Τώρα τα προϊόντα του Μου- Τα προϊόντα μανιταριών του Μουσείου αυξάνονται
σείου είναι διαθέσιμα μέσω συνεχώς! Πρόσφατα κυκλοφόρησαν δύο νέοι κω-
του e-marketplace Amazon. δικοί που εγκαινιάζουν ουσιαστικά και δύο νέες
Άνθρωποι από όλον τον κό- σειρές προϊόντων. Πρόκειται για τις Χυλοπίτες με
σμο μπορούν πλέον να αγο- Γκότζι μπέρι, Βωλίτη και λαχανικά που ανήκουν στη
ράσουν και να γευτούν υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα σειρά των Προϊόντων Μανιταριών με Υπερτροφές
μανιταριού και τρούφας. και το Μακαρονάκι ολικής άλεσης με Βωλίτη που
Αυτό δεν επιτεύχθηκε τυχαία: οι άριστες προδιαγραφές των ανήκει στη σειρά των Προϊόντων χαμηλού Γλυκαιμι-
προϊόντων, η ποιότητά τους και η μοναδική συσκευασία ήταν κού Δείκτη. Αμφότερα δημιουργήθηκαν μέσα από τη
οι κύριοι παράγοντες επιλογής των προϊόντων από το Amazon. συνεργασία του Μουσείου με το Τμήμα Διατροφής
Το Μουσείο είναι ιδιαίτερα χαρούμενο που τα προϊόντα του και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας και πάντα με
είναι διαθέσιμα μέσω της τεράστιας αγοράς του Amazon, αφού σεβασμό στην ανάγκη των καταναλωτών για προ-
έτσι πραγματοποιείται ο στόχος της διάδοσης αυτού του τόσο ϊόντα που συνδυάζουν την υψηλή διατροφική αξία
διατροφικά πλούσιου καρπού της γης, χωρίς περιορισμούς, σε με την πλούσια γεύση. Η γευστική δοκιμή τους θα
παγκόσμιο επίπεδο. πείσει και τους πιο απαιτητικούς!
Συμμετοχή στη FOODEXPO 2017 Μουσειακά
Παραλειπόμενα
Ευχαριστούμε την ΕΤΠΑ Packaging

Με ένα λιτό και καλαίσθητο περίπτερο συμμετεί-
χαμε για δεύτερη φορά στη μεγαλύτερη έκθεση
τροφίμων που γίνεται στην Ελλάδα, τη Food Expo.
Χιλιάδες επισκέπτες, ακόμα περισσότερα ερωτήμα-
τα και κοινός τόπος, η απόλυτη ικανοποίηση από τη
γευστική δοκιμή των προϊόντων μας. Το περίπτερό
μας έγινε πόλος έλξης για πολλούς εκπροσώπους
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμ- 5
ματα που έγιναν στο Μουσείο, με τη χορηγία της εξειδικευμέ-
καταστημάτων, αντιπροσώπους προϊόντων από όλη
νης εκτυπωτικής εταιρείας ΕΤΠΑ Packaging. Τα προγράμματα
την Ελλάδα αλλά και εταιρειών από το εξωτερικό.
απευθύνονταν σε παιδιά δημοτικών σχολείων της Θεσσαλίας.
Όλοι στάθηκαν επιμελώς στην βελτιστοποίηση των
Συμμετείχαν 14 σχολεία και οι μαθητές που έλαβαν μέρος ήταν
προϊόντων που επιχειρούμε και κυρίως στη διατρο-
590. Ήταν μια πολύ σημαντική συμβολή της ΕΤΠΑ Packaging,
φική αξία που προκύπτει από αυτή. Ήταν αναμφι-
αφού έδωσε τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε τόσα πολλά
σβήτητα μια ιδιαίτερα ικανοποιητική παρουσία, που
παιδιά, προκειμένου να γνωρίσουν το Μουσείο και κυρίως να
είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδώσει καρπούς.
γίνουν δέκτες σειράς περιβαλλοντικών μηνυμάτων μέσα από τα
προγράμματα αυτά. Για άλλη μια φορά τους ευχαριστούμε θερμά!
Κυνήγι τρούφας για σχολεία

Επίσκεψη Κριτών στο Μουσείο για τα
βραβεία Luigi Micheletti και DASA
Όπως είναι γνωστό, το Μουσείο
είναι υποψήφιο για δύο βραβεία
από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία
Μουσείων. Την Κυριακή 14 Μα-
ΐου, ήταν η μέρα που οι Κριτές
της Ακαδημίας επισκέφθηκαν το
Ξεκίνησε με ιδιαίτερη επιτυχία μια νέα δραστη- Μουσείο για την αξιολόγησή του.
ριότητα που το Μουσείο διοργανώνει για τα Ο Dr Wim van der Weiden, Πρό-
σχολεία: Το κυνήγι τρούφας! Πρόκειται για κάτι εδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημί-
εντελώς νέο στον τομέα των σχολικών δραστη- ας Μουσείων και η Mrs Danièle
ριοτήτων, που όχι μόνο φέρνει τους μαθητές σε Wagener, Διευθύντρια των Μου-
επαφή με τη φύση, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν σείων: Les 2 Musées de la Ville
μία δράση που έχει ιδιαίτερη άνθιση εξωτερικό de Luxembourg ξεναγήθηκαν στο
εδώ και χρόνια. Η εύρεση της τρούφας, του μονα-
Μουσείο από την Ευαγγελία Ντούλη (Υπεύθυνη Επικοινωνίας
δικού αυτού υπόγειου και πανάκριβου μανιταριού,
& Social Media), ενώ ταυτόχρονα συζητούσαν για τις καινο-
από εξειδικευμένα τρουφόσκυλα, η απολαυστική
τομίες που έχει εισάγει το Μουσείο στη μουσειακή εμπειρία,
τρουφομακαρονάδα, η ξενάγηση στο Μουσείο
στην οικονομική βιωσιμότητα του χώρου και στα εκπαιδευτικά
και η γευσιγνωσία μανιταριών, συνιστούν ένα
προγράμματα.
πρωτόγνωρο ολοκληρωμένο πακέτο για κάθε
μαθητή, αφού προσφέρει έναν εξαιρετικό συν- Η εναλλακτική προσέγγιση του Μουσείου στα τόσο καίρια
δυασμό, που σε άλλη περίπτωση θα ήταν απαγο- μουσειακά ζητήματα φάνηκε να εντυπωσιάζει τους Κριτές, οι
ρευτικός λόγω υπερβολικού κόστους. Αντίθετα οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στην πρωτοποριακή
εδώ η τιμή είναι ιδιαίτερα χαμηλή και ελπίζουμε προσέγγιση του επισκέπτη από το Μουσείο, όσο και στον τρόπο
να ικανοποιήσουμε την επόμενη σχολική χρονιά χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του.
ακόμα περισσότερους μικρούς φίλους. Τα αποτελέσματα για τα βραβεία θα ανακοινωθούν τέλη Σε-
πτέμβριου.
Επιμέλεια: Ελευθερία Παπακώστα
Εκπαιδευτικός - Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου
Περιβαλλοντικά
νέα

Απολίθωμα ηλικίας 99 εκατομμυρίων ετών!
Ίσως το πιο ακέραιο απολίθωμα που έχει ανακαλυφθεί ποτέ σε κεχριμπάρι Βιρμανίας
παρατηρήθηκε πριν λίγες μέρες. Το απολίθωμα ανήκει σε ένα νεαρό πουλί της ομάδας
των οδοντωτών (Enantiornithes), το οποίο διένυε τις πρώτες ημέρες ή εβδομάδες της ζωής
του, και η ηλικία του φτάνει τα 99 εκατομμύρια έτη. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα πτηνά,
ο Belone, όπως ονομάστηκε το πτηνό, είχε την ικανότητα να πετάξει από πολύ νωρίς και
συγκεκριμένα αμέσως μετά την εκκόλαψη του. Η ανακάλυψή του θα βοηθήσει στις έρευνες
των επιστημόνων σχετικά με τη ζωή στον πλανήτη μας εκατομμύρια χρόνια πριν.
Πηγή: nationalgeographic.com

Σκουλήκι τρέφεται με πλαστικά!
Λύση στο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος μπορεί να δώσει η προνύμφη
του κηρόσκορου (Galleria mellonella), παρασιτικής πεταλούδας που φωλιάζει στις
6 κυψέλες των μελισσών. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως ένα ένζυμο που βρίσκεται στο
σάλιο ή στο έντερο του εντόμου διαλύει τους χημικούς δεσμούς του πλαστικού. Συγκε-
κριμένα βάσει των πειραμάτων τους, 100 προνύμφες κηρόσκορου κατανάλωσαν 92
mg πλαστικού σε περίπου 12 ώρες. Οι έρευνες τώρα στρέφονται στην προσπάθεια
εύρεσης και απομόνωσης του συγκεκριμένου ενζύμου, ώστε να αναπαραχθεί και να
χρησιμοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα για την μείωση των πλαστικών απορριμμάτων.
Πηγή: telegraph.co.uk

Ο τελευταίος αρσενικός λευκός ρινόκερος ψάχνει ταίρι μέσω Tinder!
«Δεν θέλω να είμαι πολύ τολμηρός, αλλά η μοίρα του είδους μου εξαρτάται κυριο-
λεκτικά από εμένα», γράφει στο προφίλ του στο Tinder, o πλέον περιζήτητος εργένης
στον κόσμο. O Sudan, όπως είναι το όνομά του, είναι ο τελευταίος αρσενικός βόρειος
λευκός ρινόκερος στον κόσμο και ζει στην Κένυα σε καθεστώς αιχμαλωσίας, όπως
και οι δύο εναπομείναντες θηλυκοί. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει
να αναπαραχθούν και οι επιστήμονες στρέφουν τις ελπίδες τους στην εξωσωματική
γονιμοποίηση. Έτσι οι υπεύθυνοι του Tinder δημιούργησαν το προφίλ του Sudan, σε
μία προσπάθεια να συγκεντρώσουν χρήματα για την έρευνα που απαιτείται να γίνει.
Πηγή: edition.cnn.com

Ο πρώτος νεογέννητος Βίσονας στον Καναδά μετά από 140 χρόνια!
Οι πρώτες γεννήσεις Βισόνων στην κοιλάδα της Αλμπέρτα στον Καναδά μετά
από 140 χρόνια, ανακοινώθηκαν από το Εθνικό Πάρκο του Μπανφ τον Απρίλιο.
Παρόλο που το μεγαλόσωμο αυτό θηλαστικό αριθμούσε έναν ιδιαίτερα μεγάλο
πληθυσμό μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, το ανελέητο κυνήγι το έφτασε στο
χείλος της εξαφάνισης. Πλέον, στα πλαίσια προγράμματος αποκατάστασης
του πληθυσμού των Βισόνων, αξίας 6,4 εκατομμυρίων, 16 ζώα μεταφέρθηκαν
δυτικά του Μπανφ, ενώ σχεδιάζεται να αφεθούν ελεύθερα σε μία έκταση 1200
τ.χλμ. το καλοκαίρι του 2018.
Πηγή: news247.gr

Ο Δράκος του Κομόντο ίσως σώσει ζωές
Η μεγαλύτερη σαύρα στον κόσμο και ένα από τα πιο σπάνια πλάσματα του κόσμου
ίσως μπορέσει να βοηθήσει την ανθρωπότητα στην αντιμετώπιση σοβαρών
ασθενειών. Η ικανότητα αυτών των πλασμάτων να επιβιώνουν σε αντίξοες συνθήκες,
σε αφιλόξενα περιβάλλοντα γεμάτα βακτήρια, κίνησε την περιέργεια των ερευνητών.
Έτσι, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε, το αίμα του Δράκου περιέχει
συστατικά (πεπτίδια) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντιβιοτικά. Τα πεπτίδια
αυτά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία νέων αντιβιοτικών
φαρμάκων, ενώ οι μελέτες συνεχίζονται.
Πηγή: huffingtonpost.gr
Η Ελλάδα έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ ανακύκλωσης!
Το παγκόσμιο ρεκόρ με χρήση ενός αυτόματου μηχανήματος ανακύκλωσης
μέσα σε μία εβδομάδα κατάφερε να καταρρίψει η Ελλάδα, συγκεντρώνοντας
211.848 συσκευασίες. Το ποσό των ανακυκλώσιμων συσκευασιών που συγκέ-
ντρωσαν μικροί και μεγάλοι από κάθε γωνιά της χώρας είναι σχεδόν 3 φορές
μεγαλύτερο από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ τα περιβαλλοντικά
οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα. Η μεγάλη συμμετοχή στη δράση δείχνει πώς η
περιβαλλοντική συνείδηση των Ελλήνων συνεχώς αυξάνεται και η ανακύκλωση
έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας!
Πηγή: iefimerida.gr

Γνωρίζετε ότι:
1. Από το 2018 οι πλαστικές σακούλες θα διατίθενται με πληρωμή στα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας, με
σκοπό τη μείωση της κατανάλωσής τους;

2. Ο μέσος Έλληνας χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 440 τεμάχια πλαστικών σακουλών ετησίως, ενώ ο
ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 160 τεμάχια; 7
3. Περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια πλαστικά απορρίμματα βρίσκονται στους ωκεανούς και σκοτώνουν
περισσότερα από 1 εκατομμύριο ζώα κάθε χρόνο;

4. Το 41% των θαλάσσιων θηλαστικών και το 34% του συνολικού πληθυσμού των ψαριών χάθηκαν από
τη μεσόγειο τα τελευταία 50 χρόνια;

5. Οι τράτες στη Μεσόγειο απειλούν με εξαφάνιση τα κοράλλια και πώς ήδη το 13% των κοραλλιών στην
περιοχή κινδυνεύει με εξαφάνιση.

6. Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει και τα αεροπορικά μας ταξίδια; Συγκεκριμένα προβλέπεται να αυξηθεί
το ποσοστό των αναταράξεων από 59% έως 149%!

7. Το τσιμέντο μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας στις πόλεις έως και 8oC μέχρι το τέλος
του 21ου αιώνα;

8. Ο Μάρτιος του 2017 ήταν ο δεύτερος θερμότερος Μάρτιος τα τελευταία 137 χρόνια; Πρώτος έρχεται
ο Μάρτιος του 2016, μόλις 0,16oC θερμότερος.

9. Στον πλανήτη μας υπάρχουν περισσότερα από 60.000 είδη δέντρων, ενώ περίπου 2.000 διαφορετικά
είδη φυτών αναγνωρίζονται ετησίως;

10. Το 58% των δένδρων είναι ενδημικά μόνο σε μία χώρα, με τη Βραζιλία, την Κολομβία, τη Μαδαγασκάρη
και την Αυστραλία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις;

11. Περίπου 9.600 είδη δέντρων απειλούνται με εξαφάνιση και από αυτά τα 300 είναι άκρως απειλούμενα
αφού απομένουν λιγότερα από 50 δέντρα στην άγρια φύση;

Υποψήφια στα ευρωπαϊκά βραβεία Βιώσιμης Ενέργειας η Τήλος
Η Τήλος και το πρωτοποριακό πρόγραμμα TILOS διεκδικούν τη διάκριση στα
ευρωπαϊκά βραβεία Βιώσιμης Ενέργειας (EU Sustainable Energy Awards). Είναι
μάλιστα μία από τους τρεις φιναλίστ της κατηγορίας «Ενεργειακά νησιά». Το ακριτικό
νησί των Δωδεκανήσων, που μέχρι τώρα τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από
τον πετρελαϊκό σταθμό της Κω, ευελπιστεί πώς στις αρχές του 2019 θα αυτονομηθεί
ενεργειακά μέσω ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Πρόκειται για ένα
καινοτόμο σύστημα και πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Μεσογείου, καθώς
είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται.
Πηγή: naftemporiki.gr
Μυκολογική έρευνα
Μανιτάρια της στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών
Ελλάδας Τα πρώτα στοιχεία (13-17 Οκτωβρίου 2014)

Η παρούσα αναγνωριστική μυκο- ειδών από τις άλλες ομάδες μυκήτων
λογική έρευνα διεξήχθη στο Εθνικό συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων
Πάρκο Πρεσπών την περίοδο 13-17 πολυσπόρων, γαστερομυκήτων και με-
Οκτωβρίου 2014 (Φωτογραφίες 1, 2), ρικών δισκομυκήτων. Στο πλαίσιο της
στα πλαίσια διεθνούς προγράμματος έρευνας συμπληρώθηκαν συνολικά
ανταλλαγής στο Erasmus+ (Δράση 266 φύλα περιγραφής, κάθε ένα

8

Tatyana Svetasheva
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical
University, Komarov Botanical
Institute Saint-Petersburg, Russia
foxtail_svett@mail.ru

1. Στο δρόμο για το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών

ΚΑ107) μεταξύ του ΤΕΙ Θεσσαλίας και αφιερωμένο στους οπτικά διακριτούς
του Tula State Lev Tolstoy Pedagogical μύκητες (συμπεριλαμβανομένων επανα-
University της πόλης Tula της Ρωσίας. Η λήψεων ειδών που συλλέχθηκαν όμως
έμφαση της έρευνας δόθηκε στην κατα- σε διαφορετικούς τύπους φυτοκοινο-
γραφή της ποικιλότητας μακρομυκήτων, τήτων). Συλλέχθηκαν και ξηράνθηκαν
δηλ. μύκητες με ορατά τα καρποσώμα- στον αέρα 229 δείγματα για το her-
Μιχάλης Βραχνάκης τα και ειδικότερα των βασιδιομυκήτων barium. Συνολικά προσδιορίστηκαν
ΤΕΙ Θεσσαλίας, Καρδίτσα, (agarics) καθώς και χαρακτηριστικών 221 είδη από ολόκληρη την περιοχή
mvrahnak@teilar.gr
που ερευνήθηκε, ενώ 8 δείγματα
αναλύθηκαν με μοριακές τεχνικές. Η
λίστα περιλαμβάνει περίπου 50 είδη
που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στην
Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατες δη-
μοσιεύσεις μυκο-ποικιλότητας της χώ-
ρας. Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί
προδημοσίευση ενός λεπτομερέστερου
κειμένου που θα σταλεί σε διεθνές
ειδικό επιστημονικό περιοδικό και
επικεντρώνεται στα ευρήματα που
σχετίζονται με τις φυτοκοινότητες των
δασών πλατυφύλλου δρυός (Quercus
conferta) και δασών χνώδους δρυός
(Quercus pubescens) με κατά θέσεις
μίξη με μαύρη πεύκη (Pinus nigra). Όλες
οι φωτογραφίες του κειμένου είναι των
συγγραφέων.

2. Η μεγάλη Πρέσπα από τον Βαρνούντα
13/10/2014
Δάσος Quercus conferta
Καταχωρήθηκαν πενήντα οκτώ (58) είδη
σε δειγματοληψία διάρκειας μόνο 2,5
ωρών! Με τα μέχρι τώρα δεδομένα,
Μανιτάρια της
αυτή η φυτοκοινότητα έδειξε την πλου- Ελλάδας
σιότερη μυκο-ποικιλότητα, με υψηλή
ποσότητα τυπικών ειδών των ορεινών
δρυοδασών της νότιας Ευρώπης. Στην
περιοχή βρέθηκαν εκπρόσωποι όλων
των μορφολογικών ομάδων των με-
γάλων βασιδιομυκήτων, συμπεριλαμ-
βανομένων των πολύπορων, Boletus,
3 Agaricus, κοραλλιόσχημων μυκήτων,
Lycoperdon (puffballs) κ.ά. Τουλάχι-
στον 9 είδη μπορούν να θεωρηθούν
ως ασυνήθιστα και σπάνια. Μερικά
παρουσιάζονται στις φωτογραφίες 3-7.

14/10/2014 Δάσος Quercus 8. Ενδιαίτημα μυκήτων με Quercus 9
pubescens με κατά θέσεις μίξη pubescens
4 με Pinus nigra (φωτογραφία 8)
Ερευνήθηκαν δύο ορεινές θέσεις δι- πων οικοτόπων. Ένα άλλο ενδιαφέρον
αφορετικών υψομέτρων. Εντοπίστηκαν είδος είναι το Tricholoma acerbum
είκοσι έξι (26) είδη, τα περισσότερα (φωτογραφία 10), που θεωρείται ως
συνηθισμένα που συνδέονται με δρύες σπάνιο σε πολλές χώρες της Ευρώπης
και πεύκα, καθώς και είδη χαρακτηρι- και συμπεριελήφθει στην κόκκινη λίστα
στικά των ημι-φυσικών κοινοτήτων που Global Fungal Red List of IUCN στα
βρίσκονται πλευρικά των δασόδρομων. τέλη του 2015 http://www.iucnredlist.
Παρ’ όλα αυτά, αρκετά είδη είναι αξιο- org/details/76265852/0. Αξίζει να
σημείωτα και σπάνια. Για παράδειγμα, αναφερθεί τα μάλλον ασυνήθιστα
το Clitocybe bresadola (φωτογραφία Hygrophorus discoxanthus και Russula
9) είναι ένα μάλλον σπάνιο είδος που amoenolens (φωτογραφίες 11-12) που
χαρακτηρίζει τις πολύ ανοικτές φυτο- είναι χαρακτηριστικά αυτού του τύπου
κοινωνίες που εδράζονται σε αβαθή οικοτόπου που εδράζεται σε αμμώδη
ασβεστολιθικά υποστρώματα (alvars), εδάφη και ασβεστόλιθους.
5 συμπεριλαμβανομένων των ορεινών τύ-

6
9

11. Hygrophorus discoxanthus

7
Ασυνήθιστα και σπάνια είδη για την
Ευρώπη: 3 – Clavariadelphus pistil- 10
laris, 4– Hygrophorus russula, 5 – Ra-
Ασυνήθιστα και σπάνια είδη: 9. Cli-
maria botrytis, 6 – Lactarius chrysor-
tocybe bresadola και 10 Tricholoma
rheus, 7 - Boletus pseudoregius
acerbum
12. Russula amoenolens
Σταύρος Ζωγράφος
Μανιταρόφιλοι Ελλάδας
Μανιταροφιλία
και
Μανιταρογνωσία
Μανιταρολόγιον
στην Ελλάδα Απριλίου - Ιουνίου 2017
fb, έγραψε: Grci , šlag na tortu! (Οι
Έλληνες, το κερασάκι στην τούρτα!)

Ένα ηλεκτρονικό λεύκωμα, με τίτλο
«Γνωριμία με τα μανιτάρια της
Ευρυτανίας», δημιούργησε το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Καρπενησίου (Μάιος 2017). Συγχα-
ρητήρια στη συγγραφέα του έργου κ.
Μαρία Κατσογιάννη και σε όλους τους
Οχταμελής ομάδα των Μανιταρόφιλων
συντελεστές.
Ελλάδας, αποτελούμενη από τον
10 πρόεδρο Γιώργο Κωνσταντινίδη, τη
Προσεχείς
γραμματέα Δέσποινα Κλεισιάρη, τον
υπεύθυνο διαβαλκανικών σχέσεων μανιταρογιορτές στην
Σταύρο Ζωγράφο και τα μέλη Φώτη Ελλάδα και τα Βαλκάνια:
Παρασκευαΐδη, Γιούλα Κύρκου, Βέσνα
Πέτροβα, Θοδωρή Τσίτσα και Μαίρη
6 -10 Ιουλίου 2017: Μέρες Μανιτα-
Κατσαντώνη, εκπροσώπησαν τη χώρα
ριού στο Κοπαόνικ της Σερβίας
μας στην 12η Μορχελιάδα, στο Ούμαγκ
της Κροατίας (7-9 Απριλίου 2017). Η 12 Αυγούστου 2017: Γιορτή Μανιτα-
υποδοχή και η φιλοξενία των Κροατών ριού στις Πάδες Ιωαννίνων
οικοδεσποτών αλλά και των άλλων φί- 16 Αυγούστου 2017: 3η Γιορτή
λων (Σέρβων, Σλοβένων, Ιταλών) ήταν Μανιταριού στη Λούβρη Κοζάνης
εγκάρδια. Η ελληνική ομάδα πήρε μέ- 18-20 Αυγούστου 2017: 14η
ρος σε τρεις διαγωνισμούς, πετυχαί- Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού στα
νοντας ισάριθμες πρωτιές, ανάμεσα Γρεβενά
σε 26 μανιταροφιλικούς συλλόγους:
1-3 Σεπτεμβρίου 2017: Ημέρες Βωλίτη
α) στην εύρεση και ταυτοποίηση των
στο Κοπαόνικ Σερβίας
περισσότερων ειδών μανιταριών στο
πεδίο β) στην πιο πρωτότυπη συνταγή Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για 1η 16 Σεπτεμβρίου 2017: 3η Γιορτή
μαγειρικής με μανιτάρια και γ) στο πιο φορά Γιορτές Μανιταριού στο Κρίκελλο Μανιταριού στη Νεοχωρούδα
όμορφο μανιταρομπαστούνι! Επιπλέον Ευρυτανίας (5-6 Μαΐου 2017) και στα Θεσσαλονίκης
η ελληνική ομάδα τιμήθηκε με το Κανάκια Σαλαμίνας (3 Ιουνίου 2017). 29-30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρί-
βραβείο της αποστολής που διένυσε Μνημονεύουμε τον συμμετέχοντα στη ου 2017: 3η Γιορτή Μανιταριού
τα περισσότερα χιλιόμετρα για να γιορτή του Κρίκελλου, νεοσύστατο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
συμμετάσχει στη γιορτή. Ιδιαίτερη «Πεζοπορικό Φυσιοδιφικό Σύλλογο Μετεώρων και Μουσείου Μανιταριών
συγκίνηση προκάλεσε το σχόλιο του Καρπενησίου», ως τον 1ο σύλλογο (στην στην Καλαμπάκα Τρικάλων
Σλοβένου μανιταρόφιλου όταν πρώτος Ελλάδα τουλάχιστο) που περιέχει στο
6-7 Οκτωβρίου 2017: 2η Γιορτή
δοκίμασε τα ζυμαρικά, που ετοίμασαν ο έμβλημά του και μανιτάρι.
Μανιταριού στο Ελατοχώρι Πιερίας
Φώτης Παρασκευαΐδης και ο Θοδωρής
14 Οκτωβρίου 2017: 1η Γιορτή
Τσίτσας, με αποξηραμένους Βωλίτες,
Μανιταριού στη Μακρυράχη
φρέσκες Μορχέλλες και αγριόσκορδο:
Μαγνησίας
«Τελικά η Ελλάδα δεν κατέρρευσε!» Την
παράσταση ωστόσο έκλεψαν οι γυναί- 22 Οκτωβρίου 2017: 11η Συνάντη-
κες της ελληνικής ομάδας που τρα- ση Μανιταρόφιλων Θεσσαλίας στην
γούδησαν με τη συνοδεία κροατικού Ανατολή Λάρισας
μουσικού συγκροτήματος «Τα παιδιά 28-29 Οκτωβρίου 2017: 12η Πανελ-
του Πειραιά», βάζοντας να χορέψουν λήνια Φθινοπωρινή Συνάντηση Μανι-
συρτάκι τους Βαλκάνιους και Ιταλούς ταρόφιλων
φίλους μας. Λίγες ώρες αργότερα ο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
πρόεδρος των Μανιταρόφιλων της στην Ξάνθη
Σερβίας Zoran Jelenkovic, σχολιά-
18 Νοεμβρίου 2017: 2η Γιορτή
ζοντας μια σχετική φωτογραφία στο
Μανιταριού στην Κέρκυρα
ΜΕΤΕΩΡΑ:
Αφιέρωμα
στις εναλλακτικές
μορφές
τουρισμού
ΕΝΑΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΣ στα Μετέωρα

ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

11

Η επιλογή ενός προορισμού, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι συνάρτηση των επιλογών που
έχει ο επισκέπτης κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Σε περιοχές που αναπτύσσεται μονοθεμα-
τικός τουρισμός, εξαιτίας ενός σημαντικού αξιοθέατου ή μιας δραστηριότητας, συνήθως άλλου
είδους δυνατότητες που η περιοχή διαθέτει, είτε παραμένουν αναξιοποίητες, είτε αναπτύσσονται
περιθωριακά και σε κάθε περίπτωση, για τη συντριπτική πλειοψηφία, είναι άγνωστες.

Η περιοχή των Μετεώρων ανήκει σ’ αυτήν την κατηγορία. Ενώ όλοι ανεξαιρέτως θα επισκεφθούν
και δικαίως, τα μοναστήρια και θα θαυμάσουν το μοναδικό αυτό μνημείο της φύσης, πολλοί λίγοι
γνωρίζουν, ότι στην ίδια ακριβώς περιοχή, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κυνήγι τρούφας, να
εξασκηθούν στην ιππασία, να κάνουν ράφτνιγκ, αλλά και άλλες δραστηριότητες.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, αλλά και επειδή θεωρούμε το μουσείο μας αλληλένδετο στοιχείο ενός
γενικότερου συνόλου, αποφασίσαμε αυτό το τεύχος να το αφιερώσουμε στις άγνωστες δυνατότητες
δράσεων που η περιοχή του Δήμου Μετεώρων παρέχει στους επισκέπτες.

Μπορείτε επομένως, στις επόμενες σελίδες, να περιηγηθείτε σ’ αυτές τις δυνατότητες, να διαπι-
στώσετε το μεγάλο τους εύρος, αλλά και να γνωρίσετε τους πρωταγωνιστές τους. Απολαύστε το!
Κυνήγι τρούφας
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Μουσείο Μανιταριών, φιλο-
δοξεί και μέσα από αυτή τη διοργάνωση, να καταστήσει την περιοχή των
Μετεώρων ως τη μοναδική σήμερα στην Ελλάδα, που η δραστηριότητα αυτή
γίνεται με συστηματικό τρόπο. Πρόκειται για μια απίστευτη εμπειρία, αφού
οι διοργανωτές δεν αρκούνται σε ένα απλό κυνήγι, αλλά το συνδυάζουν
με επιτόπου μαγείρεμα τρουφομακαρονάδας, με επίσκεψη-ξενάγηση στο
Μουσείο και γευσιγνωσία μανιταριών. Αν σε όλα αυτά προστεθεί η εξαι-
ρετικά χαμηλή τιμή, τότε σίγουρα μια δράση για πολύ λίγους, μετατρέπεται
σε ευκαιρία για πολλούς.

Χρήστος
Πλεσιώτης
Τρουφοκυνηγός
12 και Σεφ

Για μένα το Κυνήγι τρούφας είναι
πολλά πράγματα μαζί. Είναι επα-
φή με τη φύση, είναι εναλλακτικός
τρόπος προσέγγισής της, είναι
σεβασμός και ορθολογική εκμε-
τάλλευση των δυνατοτήτων που
μας παρέχει, είναι διασκέδαση,
είναι επάγγελμα και ψυχαγωγία.
Αυτή την ψυχαγωγία κάνουμε
κτήμα και των ανθρώπων που
συμμετέχουν. Γνωρίζουν μια άλλη
«γευστική πλευρά» της φύσης. Το
ευτύχημα είναι, ότι αυτή τη μέχρι
πρότινος πανάκριβη δραστηρι-
ότητα, το Μουσείο Μανιταριών
την κάνει προσιτή σε μεγάλη με-
ρίδα κόσμου. Ο ενθουσιασμός
του κόσμου που συμμετέχει είναι
μεγάλος. Η τρουφομακαρονάδα
που φτιάχνουμε απίθανη. Ειλικρινά
σας λέω, πρέπει να ζήσετε αυτή
τη μοναδική εμπειρία.
Μανιταροδράσεις Αφιέρωμα
Εδώ το μουσείο προσφέρει από σεμινάρια και διαλέξεις μανιταρογνωσίας, στις εναλλακτικές
μορφές
μέχρι αναζήτηση και μάζεμα μανιταριών σε παραπλήσια δάση. Σε μικρή από-
σταση από την Καλαμπάκα, πάντα με την παρουσία έμπειρων οδηγών και μα-
νιταροσυλλεκτών, μπορείτε επίσης να καταγράψετε, να φωτογραφίσετε, αλλά
και να γευτείτε, αυτόν τον ανεπανάληπτο καρπό της φύσης, με την πλούσια
τουρισμού
γεύση και τα ανεπανάληπτα διατροφικά χαρακτηριστικά. στα Μετέωρα

13

Γιορτή
μανιταριού
Κάθε Φθινόπωρο στην Καλαμπάκα το
Μουσείο Μανιταριών διοργανώνει ένα
πλούσιο τριήμερο που περιλαμβάνει, από
εξορμήσεις για μάζεμα και ταυτοποίηση
μανιταριών, Κυνήγι τρούφας, μανιταρο-
μαγειρέματα και σεμινάρια μανιταρο-
γνωσίας, μέχρι μουσικές περιπλανήσεις.
Μοιράζονται χιλιάδες μερίδες μανιταριών,
μαγειρεμένων με διάφορους τρόπους από
εκλεκτούς σεφ, ενώ τα παιδιά συμμετέχουν
σε διάφορες δραστηριότητες. Όλα αυτά
δωρεάν. Φέτος η γιορτή θα γίνει 29, 30
Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου.
Ηλιοβασίλεμα
στα Μετέωρα
Όταν η μεγάλη μάζα των επισκεπτών αναχωρεί από τα Μετέωρα και εσείς έχετε
«μπολιαστεί» με μεγάλες δόσεις ιστορίας από τους συνοδούς σας, μπορείτε να
απολαύσετε μοναδικές στιγμές κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος. Όταν οι
ροζ και οι χρυσές αποχρώσεις του δειλινού συναντούν την πνευματικότητα, αλλά
και τη μαγεία των βράχων, οι στιγμές γίνονται ανεπανάληπτες και οι αναμνήσεις
ανεξίτηλες. Το δέος μας πλημμυρίζει και μας πάει πολλά χρόνια πίσω, τότε που
έφτασαν οι πρώτοι ερημίτες και δημιούργησαν αυτό το θαύμα, αυτά τα «κάστρα»
της ορθοδοξίας.

14

Κουρέλης Γιώργος
Sales and Marketing Manager Visit
Meteora
Η εταιρία Visit Meteora τα τελευταία χρόνια υπήρξε πρωτοπόρος στην περιοχή,
δημιουργώντας και λανσάροντας πολλά νέα καινοτόμα τουριστικά προϊόντα.
Η εταιρεία δημιουργήθηκε πριν από μόλις 4 χρόνια και μέσα σε ελάχιστο
χρόνο κατάφερε να αλλάξει την τουριστική ταυτότητα ολόκληρης της περιοχής.

Αποτελώντας ταυτόχρονα εταιρεία προώθησης προορισμού (DMC) αλλά
και tour operator, μέσα από το portal παρουσίασης και προώθησης του προ-
ορισμού, www.visitmeteora.travel, κατάφερε να αναδείξει όλα εκείνα τα
καλά κρυμμένα διαμάντια της περιοχής χαρίζοντας στους επισκέπτες νέες
μοναδικές εμπειρίες.

Τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των τουριστικών εμπειριών που εισήγαγε είναι:
• Συνδυασμός τριών βασικών χαρακτηριστικών: της φυσικής δραστηριότητας, της επαφής με την ύπαιθρο, και
την επαφή με την τοπική κουλτούρα και πολιτισμό.
• Η χρησιμοποίηση ντόπιων ξεναγών και οδηγών βουνού.
• Το μικρό μέγεθος των συμμετεχόντων το οποίο δεν ξεπερνά τα 18 άτομα.
• Η αυτοματοποιημένη διαδικασία online κράτησης από κινητά, tablets και PCs.
• Η ανάδειξη και αξιοποίηση σημαντικών μνημείων και θέσεων που βρίσκονταν στην σκιά των ενεργών μονα-
στηριών και ήταν ουσιαστικά εκτός του «τουριστικού χάρτη».
• Το μείγμα του πολιτιστικού και πνευματικού χαρακτήρα των Μετεώρων και του φυσικού περιβάλλοντος με
ήπιες εναλλακτικές δραστηριότητες.
Περίπατος στα Μετέωρα Αφιέρωμα
Συνήθως τα Μετέωρα τα προσεγγίζουμε οδικώς με τελικό προορισμό τα μοναστήρια. Έχετε όμως στις εναλλακτικές

μορφές
σκεφθεί ποτέ, ότι υπάρχει η δυνατότητα, είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες, να περπατήσετε ανάμεσα
στους βράχους, να αισθανθείτε τη μαγεία τους και να συνδεθείτε για μια ζωή με ανεπανάληπτες
εικόνες και μοναδικά τοπία; Ε, λοιπόν έχετε αυτή την ευκαιρία! Άνθρωποι ειδικοί, γνώστες της περιοχής
και της ιστορίας της, μπορούν να σας ταξιδέψουν, να σας διηγηθούν άγνωστες πτυχές της και να σας
τουρισμού
μυήσουν στα μυστικά της. στα Μετέωρα

15

Κοντογιάννης Γιώργος
General Manager Meteora Thrones
Τα Μετέωρα αποτελούν κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό παγκοσμίως και
για αυτό το λόγο η Meteora Thrones - Travel Center, θέτει ως πρωταρχικό
στόχο της, την ανάδειξη της περιοχής και την προσφορά μιας μοναδικής
εμπειρίας, σε όσους την επιλέξουν για να γνωρίσουν από κοντά αυτό το
μοναδικό φαινόμενο. Η εταιρεία μας, έχει τοποθετήσει ψηλά τον πήχη και
επενδύοντας συνεχώς στον χώρο του τουρισμού, έχει καταφέρει να συνδυά-
σει την ποιότητα υψηλών προδιαγραφών, ώστε οι επισκέπτες, να απολαύσουν
την καλύτερη εμπειρία της ζωής τους.
Για το λόγο αυτό έχουμε συγκροτήσει έναν οργανισμό, ο οποίος εγγυάται
τον άμεσο σχεδιασμό και την καλύτερη εκτέλεση, για όσους θέλουν να
οργανώσουν τις διακοπές τους στα Μετέωρα. Το άριστα εκπαιδευμένο
προσωπικό μας, είναι δίπλα στον επισκέπτη σε κάθε του βήμα, από την αρχή
που θα ζητήσει πληροφορίες για το ταξίδι του, μέχρι και την στιγμή που θα βρίσκεται κοντά μας στα Μετέωρα.
Διοργανώνουμε καθημερινές περιηγήσεις στα Μετέωρα, από νωρίς το πρωί ως και τη δύση του ηλίου, όπου ο
επισκέπτης μπορεί να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα σε ένα μαγευτικό τοπίο. Επιπλέον διοργανώνουμε πεζοπορίες,
όπου ανακαλύπτουμε και τα μονοπάτια εκείνα, που παρίστανται επιβλητικά και απόκοσμα, εγκαταλελειμμένα
μοναστήρια. Δίνουμε τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν να απολαύσουν ιδιωτικές περιηγήσεις στα Μετέωρα,
παραλαμβάνοντας τους, από οποιοδήποτε σημείο της χώρας μας.
Χρήστος Σινάνης
Δήμαρχος Μετεώρων
Ζούμε σε μια ευλογημένη περιοχή! Οι βράχοι των Μετεώρων με τα μοναστή-
ρια τους, αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί
σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή την κληρονομιά οφείλουμε
να διαφυλάξουμε. Οφείλουμε να σεβαστούμε τους άγραφους κανόνες που
διέπουν τη Μοναστική μας κοινότητα και σε απόλυτη συνεργασία μαζί της,
να δούμε δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες αναβαθμίζουν την περιοχή
και την εισάγουν με νέους και πιο ανταγωνιστικούς όρους στον τουριστικό
χάρτη της χώρας μας.
Στις μέρες μας, η προσέλκυση τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα και απαι-
τήσεις, αποτελεί μια ιδιαίτερα ισχυρή τάση, όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μετεώρων, εξαιτίας
της ιστορίας της, των ανθρώπων της, αλλά και του ιδιαίτερου φυσικού της
κάλλους, ενδείκνυται για την ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων και μάλιστα για όλη τη διάρκεια του χρόνου.
16 Ήδη αναπτύσσονται πολλές δράσεις, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στις πρωτοβουλίες ιδιωτών και
πραγματικά πρέπει όλοι να τους αποδώσουμε τα εύσημα. Ο Δήμος, στα πλαίσια των σημερινών δύσκολων
καταστάσεων, στέκεται δίπλα τους με πολλούς τρόπους.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να απευθύνω ένα κάλεσμα προς μελλοντικούς επισκέπτες, αλλά και τουριστικούς
παράγοντες: Ενισχύστε με τη συμμετοχή σας αυτές τις δραστηριότητες. Είμαι βέβαιος ότι θα εκπλαγείτε, από
την οργάνωση, την ποιότητα και τη διασκέδαση που προσφέρουν.
Νίκος Πάλλας Αφιέρωμα
στις εναλλακτικές
Διευθυντής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
μορφές
Μετεώρων & Μουσείου Μανιταριών τουρισμού
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Μουσείο στα Μετέωρα
Μανιταριών από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του
εισήγαγε μια σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες λαμβά-
νουν χώρα εκτός του Μουσείου. Το Κυνήγι τρούφας, οι
μανιταροδράσεις και η Γιορτή μανιταριού είναι ορισμέ-
νες απ’ αυτές και νομίζω αναδεικνύουν μια άλλη πλευρά
των δυνατοτήτων που έχει ο επισκέπτης της περιοχής.
Σήμερα που οι απαιτήσεις των επισκεπτών συνεχώς δι-
ευρύνονται, σήμερα που οι εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού αποτελούν πρώτη προτεραιότητα, σήμερα που με
τη ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου ο ανταγωνισμός
γίνεται ανελέητος , εμείς οφείλουμε να δώσουμε τις
δικές μας απαντήσεις. Απαντήσεις πειστικές, ποιοτικές και οικονομικά ελκυστικές. Σε ό,τι 17
μας αφορά, βάζουμε το δικό μας λιθαράκι σ’ αυτή την κατεύθυνση. Γιατί το πιστεύουμε
και γιατί αυτός ο τόπος, μας παρέχει απλόχερα πολλές δυνατότητες.
Αναρρίχηση στους
βράχους των
Μετεώρων
Αν η λέξη αναρρίχηση είναι ταυτισμένη με κάποια περιοχή, αυτή είναι τα Μετέω-
ρα, τα οποία αποτελούν ένα από τα κορυφαία αναρριχητικά πεδία στον κόσμο.
Υπάρχουν έμπειροι και καταξιωμένοι αναρριχητές, με την καθοδήγηση των οποίων
μπορείτε να απολαύσετε το «άγγιγμα στον ουρανό» είτε σε ομάδες, είτε ατομικά.
Δεν έχει καμία σημασία αν το έχετε ξανακάνει ή όχι. Ο βαθμός δυσκολίας ποικίλει
και ακόμα και οι πλέον αρχάριοι αποκτούν το δικαίωμα σ’ αυτή την απόλαυση
χάρη στους ειδικούς. Είναι προφανές ότι η δράση αυτή γίνεται πάντα με σεβασμό
στους κανόνες της Μοναστικής Πολιτείας.

18

Ανάβαση στο βράχο
της Αγιάς
Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο tour. Ένα αρχαίο μονοπάτι λαξευμένο χιλιάδες
χρόνια πριν, από τους κατοίκους του Αρχαίου Αιγινίου, οδηγεί πάνω στον βράχο
της Αγιάς, τον ψηλότερο βράχο των Μετεώρων, στα 400 μέτρα πάνω από την
πόλη της Καλαμπάκας. Μια δράση που ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη, αλλά
αποζημιώνει με την ανεπανάληπτη θέα στο Θεσσαλικό τοπίο.
Οι σπηλιές των Αφιέρωμα
Μετεώρων στις εναλλακτικές
μορφές
Οι βράχοι των Μετεώρων έχουν πλήθος κοιλοτήτων, τις οποίες χρησιμοποιούσαν
οι πρώτοι αναχωρητές-ασκητές. Στα σπήλαια αυτά οδηγούν δυσπρόσιτα μονοπάτια, τουρισμού
μέσα από τα οποία έμπειροι οδηγοί μπορούν να σας οδηγήσουν με ασφάλεια.
Ιδιαίτερα προσφιλής γι’ αυτό είναι ο βράχος του Αγίου Πνεύματος, πάνω από
στα Μετέωρα
το Καστράκι, όπου αιώνες πριν, κατέφυγαν στις δυσπρόσιτες κοιλότητές του οι
πρώτοι ασκητές, ενώ στην κορυφή του, μέσα σε μια κοιλότητά του, υπάρχει ένα
ιερό του 10ου αιώνα, αφιερωμένο στο Άγιο Πνεύμα.

19

Ποδήλατο
βουνού
Στην καρδιά των Μετεώρων, μέσα σε
ένα μεγάλο σύμπλεγμα μονοπατιών και
δασικών δρόμων, μπορεί κανείς να ανα-
καλύψει κρυμμένες ομορφιές, πάνω σε
ένα ποδήλατο. Πρόκειται για μοναδική
εμπειρία, η οποία πραγματοποιείται με
την καθοδήγηση πιστοποιημένου οδη-
γού και με την παροχή πλήρους εξο-
πλισμού. Οι λάτρεις του ποδηλάτου,
οποιουδήποτε επιπέδου, είναι σίγουρο
ότι θα ενθουσιαστούν ανάμεσα σε το-
πία που κόβουν την ανάσα και σε μονο-
πάτια εξαιρετικής ομορφιάς.
Ράφτινγκ
Μια μαγευτική εμπειρία θα ζήσουν όλοι όσοι επιλέξουν την κατάβαση, είτε
του Ίωνα (τμήμα του Πηνειού), είτε του Ασπροποτάμου. Στον Ίωνα ο βαθμός
δυσκολίας είναι 1ου και 2ου βαθμού, ενώ στον Ασπροπόταμο είναι 2ου και
3ου. Είτε στη μία, είτε στην άλλη περίπτωση ο βαθμός ευχαρίστησης είναι
μέγιστος, αφού το ορεινό τοπίο, τα πλατανοδάση και οι επιβλητικοί βράχοι
των Μετεώρων, εγκλωβίζουν αξέχαστες εικόνες. Σε αυτά, προσθέστε την
άψογη εξυπηρέτηση των διοργανωτών και θα έχετε την πλήρη εικόνα.

Σαμούρης
Ρωμανός
Διευθυντής
Trekking
20 Hellas Δυτικής
Θεσσαλίας

Εδώ και 17 χρόνια στην Trekking
Hellas μοιραζόμαστε ένα κοινό όρα-
μα, το οποίο συνοψίζουμε σε λίγες
λέξεις: «Παροχή αυθεντικών εμπειρι-
ών στη φύση». Προσφέρει πρωτότυ-
πες και ποιοτικές υπηρεσίες καλύπτο-
ντας τις ανάγκες διαφόρων αγορών
και πελατών. Είμαστε πάντα ανοιχτοί
στις νέες τάσεις της αγοράς, ενώ δεν
διστάζουμε να μεταδίδουμε τις γνώ-
σεις και την αγάπη για το αντικείμενό
μας σε όλους όσους δοκιμάζουν τις
υπηρεσίες μας. Προσφέρουμε περι-
πέτεια, διασκέδαση και αυθεντικές
εμπειρίες, μέσα από δραστηριότητες
που λαμβάνουν χώρα στην καρδιά
της ελληνικής υπαίθρου! Όσοι επιθυ-
μούν, μπορούν να περιηγηθούν μαζί
μας στα βουνά και τους ποταμούς
της Θεσσαλίας, να γνωρίσουν τους
φυσικούς θησαυρούς των Μετεώρων
και να εξερευνήσουν ξέγνοιαστα τα
μονοπάτια που κρύβονται ανάμεσά
τους! Είμαστε σίγουροι ότι οι εμπει-
ρίες σας μαζί μας θα σας μείνουν
αξέχαστες!
Ιππασία στην Καστανιά Αφιέρωμα
Στην Καστανιά, ένα ορεινό χωριό της Πίνδου, πνιγμένο στο πράσινο, σε υψόμετρο 850 μέτρων και σε στις εναλλακτικές
μορφές
απόσταση 34 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα, μπορείτε να απολαύσετε τη φύση, κυριολεκτικά πάνω
στο άλογο. Παρουσία έμπειρου συνοδού κάνετε τη βόλτα σας με τα άλογα στο δάσος, ή ακόμα και
πεζοπορία αν το επιθυμείτε σε απίθανα μονοπάτια. Στο τέλος, θα σας περιμένουν γνήσιες παραδο-
σιακές βλάχικες πίτες, σπιτικά γλυκά και άλλα καλούδια. Καλή διασκέδαση!
τουρισμού
στα Μετέωρα

21

Παπαγιάννης Κώστας
Υπεύθυνος Διαχείρισης Casa di Calo ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Τους παρακάτω φορείς για
Μόλις 10 λεπτά από την Καστανιά,
τις πληροφορίες και το φωτο-
στην τοποθεσία Μακρυγιάννη, βρί-
γραφικό υλικό. Μαζί τους θα
σκεται ένα λαμπρό τμήμα της ελλη-
έρθετε σε επαφή για να προ-
νικής φύσης. Δίπλα του, το μοναδικό
γραμματίσετε τις δράσεις που
Καστανιώτικο ποτάμι και οι πρόποδες
επιθυμείτε.
της κορφής Κουρούνα.
Casa di calo 2432771678/
Εκεί βρίσκεται το καινούριο σαλέ
casadicalo@yahoo.gr
Casa di calo (που στα βλάχικα ση-
μαίνει «σπίτι του αλόγου»), ένας θαυ- FLOW-MOUNTAIN BIKE
μάσιος τόπος να ζεις. TO U RS 24310101805/
https://www.facebook.com/
Παρέα θα σας κάνουν οι ίδιοι οι πρωτομάστορες, ο Τηλέμαχος, ο Κώστας F LOW- MO U N TA I N - B I K E -
και η ψυχή των βλάχικων γευστικών απολαύσεων, Σούλα. TOURS-259973607732331/
Και οι τρεις αγαπούν έξω από τα συνηθισμένα αυτό που κάνουν. Meteora Thrones
Επιθυμία τους, να απολαύσετε δεκάδες Σαββατοκύριακα με τη βεβαιότητα 2432078455/
ότι κανένα δεν θα είναι ίδιο με άλλα. info@meteoratour.com

Οι δραστηριότητες είναι: οργανωμένες βόλτες για πεζοπορία, ορειβασία, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
ποδήλατο βουνού, τοξοβολία και φυσικά βόλτες με τα άλογα. Μετεώρων & Μουσείο
Μανιταριών
Σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας, με τους ανεπανάληπτους 2432024959/
ήχους της φύσης και τους καλπασμούς των αλόγων, μπορείτε να απολαύ- info@meteoramuseum.gr
σετε τον καφέ σας, αυθεντικό γλυκό κουταλιού, γλυκό ταψιού, γνήσιες
βλάχικες πίτες, και βέβαια άγιο τσιπουράκι. Trekking Hellas
2431087964/
Μία έξοδος στην πανέμορφη περιοχή «Βάλλια Μακρυγιάννη» Καστανιάς thessalia@trekking.gr
θα απολαύσετε επίσης και την υπέροχη θέα του χωριού Καστανιά, καθώς
και τη βόλτα σας με τα άλογα του μαγαζιού. Visit Meteora
2432023820/
info@visitmeteora.travel
Δείκτης Βιώσιμων
Πόλεων 2016: Η
Αθήνα στην 66η
θέση ανάμεσα σε
100 πόλεις του
Η σελίδα της
WWF Ελλάς
κόσμου
22

Η Αθήνα δεν τα πάει όσο καλά θα θέλαμε στην κατάταξη το Αμβούργο, η Πράγα και το Μόναχο.
«βιωσιμότητας» των 100 μεγάλων πόλεων του πλανήτη. Το Παρίσι βρίσκεται στην 15η θέση, η Ρώμη στην 22η, η
Έρχεται μόλις στην 66η θέση, καταλαμβάνοντας μάλιστα τη Βαρκελώνη στην 24η και οι Βρυξέλλες στην 40η.
χειρότερη θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις.
Η Αθήνα φαίνεται πως έχει πολύ δρόμο να διανύσει σε
Ο Δείκτης Βιώσιμων Πόλεων είναι μια ετήσια έκθεση όλους τους τομείς προκειμένου να γίνει πραγματικά βιώσιμη.
της εταιρίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Arcadis, Σίγουρα το οικονομικό και κοινωνικό κλίμα δεν είναι το
που ταξινομεί 100 πόλεις του κόσμου βάσει των τριών πτυ- καλύτερο δυνατό, αλλά ακριβώς για αυτό θα πρέπει να
χών που κάνουν βιώσιμη μια πόλη. Της περιβαλλοντικής, καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλυτερέψει
κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης! Η τελική κατάταξη η ποιότητα ζωής των πολιτών στην πρωτεύουσα.
προκύπτει μέσα από την εξέταση μιας σειράς από επιμέρους
Η αρχή θα μπορούσε να γίνει για έναν από τους δείκτες που
δείκτες.
καταλαμβάνουμε μια από τις χειρότερες θέσεις παγκοσμίως:
Για την κοινωνική βιωσιμότητα προσμετρούνται το η αναλογία πρασίνου σε μια πόλη. Χρειαζόμαστε κα-
προσδόκιμο ζωής, τα επίπεδα παχυσαρκίας, το επίπεδο λύτερους και περισσότερους χώρους πρασίνου κι αυτό δεν
εκπαίδευσης των πολιτών και το επίπεδο των πανεπιστημίων, μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν!
οι οικονομικές ανισότητες, η ισορροπία μεταξύ δουλειάς και
Το  WWF Ελλάς έχει δημιουργήσει την καινοτόμο δωρεάν
προσωπικής ζωής, η εγκληματικότητα και το κόστος ζωής.
εφαρμογή WWF GreenSpaces που σε βοηθά να
Για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα αξιολογούνται η ανακαλύψεις χώρους πρασίνου στις πόλεις της Ελλάδας και
κατανάλωση ενέργειας, το ποσοστό ενέργειας από να τους αξιολογήσεις. Κατέβασε κι εσύ την εφαρμογή κι έλα
ανανεώσιμες πηγές, η διαθεσιμότητα πράσινων χώρων μέσα να πάρουμε το πράσινο στα χέρια μας! http://greenspaces.gr
στις πόλεις, η διαχείριση των αποβλήτων, οι εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου, η ποιότητα του νερού και η ατμοσφαιρική
ρύπανση.
Τέλος, για την οικονομική βιωσιμότητα προσμετρούνται
το ΑΕΠ ανά κάτοικο, το επίπεδο τουρισμού, η ποιότητα
και ποσότητα υποδομών μεταφορών, η σπουδαιότητα
κάθε πόλης στο παγκόσμιο οικονομικό δίκτυο, τα επίπεδα
απασχόλησης, η ύπαρξη κανόνων επιχειρηματικότητας και
η ποιότητα των τηλεπικοινωνιών.  
Οι 10 πόλεις που βρίσκονται στην κορυφή του δείκτη
βιώσιμων πόλεων 2016 είναι η Ζυρίχη, η Σιγκαπούρη, η
Στοκχόλμη, η Βιέννη, το Λονδίνο, η Φραγκφούρτη, η Σεούλ,
Η σελίδα της
Υιοθετώ σημαίνει στηρίζω Δράσης
για την
Άγρια Ζωή
Πως γίνεται;
Η διαδικασία της υιοθεσίας είναι πολύ απλή:
Από την ιστοσελίδα μας επιλέγετε ένα ζώο προς υιοθεσία.
Στέλνετε τα στοιχεία σας και το ζώο που επιλέγετε στο mail@
drasi-agriazoi.gr
Καταθέτετε το ποσό στον λογαριασμό της Πειραιώς (ΙΒΑΝ:
GR55 0172 2110 0052 1104 9919 564) ή στο Paypal ή
αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις μας.
Ενημερώνετε για την κατάθεση τηλεφωνικώς (6979914852)
ή με email.
Η υιοθεσία δίνει ανάσες στην προσπάθεια των εθελοντών
της Δράσης να κάνουν ακόμα πιο αποτελεσματικά το έργο
τους και ελπίδα ότι στη συλλογική αυτή προσπάθεια στέ-
Η οικογένεια Μ. ήρθε στο ραντεβού μας στο Σέιχ Σου. Σε κονται αρωγοί άνθρωποι που νοιάζονται για τον αληθινό
ένα διάλειμμα λιακάδας μέσα στην ανοιξιάτικη βροχή επανε- εθελοντισμό, το περιβάλλον και την άγρια ζωή.
ντάξαμε ένα Σκαντζόχοιρο στο φυσικό του περιβάλλον. Ήμα-
σταν όλοι χαρούμενοι και κυρίως τα παιδιά που θα έβλεπαν
εκείνο το ζωάκι για το οποίο νοιάστηκαν και βοήθησαν να
τα καταφέρει. Και το βοήθησαν πραγματικά με τη συμβο-
λική υιοθεσία του Σκαντζόχοιρου λίγους μήνες νωρίτερα.
Παρόμοια συναισθήματα νιώθουν όλοι όσοι συμμετέχουν
στην περίθαλψη ενός ζώου μέσω της υιοθεσίας.

Τι είναι η υιοθεσία;
Η υιοθεσία είναι μια πρακτική κίνηση στήριξης του έργου
του οργανισμού μας.
Με το ποσό των 50 ευρώ αναλαμβάνετε μέρος των εξόδων
για τη διατροφή και τη φαρμακευτική αγωγή ενός ζώου. Στην
ουσία στηρίζετε την περίθαλψη όχι μόνο του συγκεκριμένου
ατόμου αλλά όλων των ζώων που έρχονται στη Δράση.
Η υιοθεσία μπορεί να γίνει από ένα άτομο ή από μία ομάδα
όπως μια σχολική τάξη. Μπορεί ακόμα να αποτελέσει ένα
πολύ καλό δώρο προς παιδιά συμβάλλοντας στην ευαισθη-
τοποίησή τους για το περιβάλλον.
Δράσε μαζί μας!
Όταν υιοθετήσετε ένα ζώο θα λάβετε το πιστοποιητικό
υιοθεσίας με τη φωτογραφία του και πληροφορίες για το www.drasi-agriazoi.gr
άτομο και το είδος του. Επίσης ενημερώνεστε για την πορεία https://www.facebook.com/drasiagriazoi
της υγείας του και αν το ζώο γίνει καλά θα ειδοποιηθείτε να mail@drasi-agriazoi.gr
παραβρεθείτε στην απελευθέρωσή του. Διεύθυνση: 9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Αθήνας
τηλέφωνο 6979914852
Η σελίδα της
Ελληνικής
Ορνιθολογικής
Εταιρείας
Δίκτυο Natura
24 2000: 25 χρόνια
προστασίας
Φέτος, στις 21 Μαΐου γιορτάσαμε τα 25 χρόνια του Δικτύου πράγμα που οδήγησε σε άμεση κινητοποί-
Natura 2000. Λίγες ημέρες πριν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ηση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών
ανακηρύξει επίσημα την ημερομηνία αυτή ως «Ευρωπαϊκή οργανώσεων και την εκστρατεία #NatureAlert. Με
ημέρα Natura 2000». τη BirdLife και τους εταίρους της, όπως η Ορνιθολογική, να
Το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 δημιουργήθηκε το 1992 βρίσκονται στις επάλξεις του αγώνα, περισσότεροι από μισό
με την υιοθέτηση της Οδηγίας για τους Οικοτόπους, η οποία εκατομμύριο ευρωπαίοι πολίτες διεκδίκησαν την ενίσχυση
μαζί με την Οδηγία για τα Πουλιά αποτελούν τον ακρογωνιαίο της νομοθεσίας μέσω της καλύτερης εφαρμογής της. Η
λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία της φύσης. Επιτροπή έλαβε το μήνυμα και επέλεξε το καλύτερο δυνατό
Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνεκτικό δίκτυο προστατευό- σενάριο προχωρώντας τον Απρίλιο στη δημοσίευση ενός
μενων περιοχών παγκοσμίως, με περισσότερες από 27.000 σχεδίου δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικο-
περιοχές που αντιστοιχούν στο 18% της χερσαίας και 6% νομία, το οποίο προτείνει τη βελτίωση της εφαρμογής των
της θαλάσσιας έκτασης της ΕΕ. Στην Ελλάδα απαρτίζεται Οδηγιών μέσα από τέσσερις τομείς προτεραιότητας και 15
από 419 περιοχές που καλύπτουν το 33% της ελληνικής συγκεκριμένες δράσεις.
επικράτειας. Παρά το γεγονός ότι το δίκτυο Natura 2000 είναι ένα από
Το δίκτυο Natura 2000 έχει διαδραματίσει καθοριστικό τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της ΕΕ, εκατομμύρια Ευρωπαίοι
ρόλο στην προστασία της βιοποικιλότητας. Η ανάκαμψη του είτε δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του είτε έχουν μία στρεβλή
πληθυσμού απειλούμενων ειδών όπως ο Γυπαετός και ο Αρ- άποψη γι’ αυτό. Η ίδρυσή του αντιμετωπίστηκε με διάχυτη κα-
γυροπελεκάνος είναι δύο από τις πολλές ιστορίες επιτυχίας χυποψία και συνδέθηκε στην αντίληψη των τοπικών κοινωνιών,
του δικτύου. Σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία αυτή φέρει και και όχι μόνο, με τον αποκλεισμό των κοινωνικό-οικονομικών
το πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την δραστηριοτήτων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου π.χ.
ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. δήμοι διεκδικούν να «απαλλαγούν» από τις περιοχές αυτές,
Το σύνολο των δράσεων για τη διαφύλαξη του Φιννοσκαν- καθώς τις θεωρούν εμπόδιο στην ανάπτυξη που οραματί-
δικού πληθυσμού της Νανόχηνας, του πιο απειλούμενου ζονται. Σε αντίθεση όμως με τις όποιες παρανοήσεις, το
υδρόβιου πουλιού της Ευρώπης, αλλά και για τη διάσωση δίκτυο Natura 2000 αναγνωρίζει την ανθρώπινη παρουσία
των τελευταίων ζευγαριών Ασπροπάρη στα Βαλκάνια δεν ως αναπόσπαστο στοιχείο του και παρέχει σημαντικά κοι-
θα είχε υλοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη του LIFE. νωνικοοικονομικά οφέλη.
Η νομοθεσία για την προστασία της φύσης πέρασε πρό- Βέβαια, πολλά χρειάζονται ακόμα να γίνουν προκειμένου οι
σφατα από σαράντα κύματα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιοχές Natura να ικανοποιήσουν τον σκοπό της προστασί-
να δρομολογεί το 2014 την εκτενή αξιολόγησή της, τον ας των απειλούμενων ειδών και οικοτόπων. Η Ελλάδα είναι
επονομαζόμενο «έλεγχο καταλληλότητας». Ο Επίτροπος ουραγός στην εφαρμογή των Οδηγιών, καθώς δεν έχουν
Περιβάλλοντος με την ανάληψη των καθηκόντων του, έλαβε οριστεί ακόμα στόχοι διατήρησης, ενώ τα προβλεπόμενα
εντολή από τον Πρόεδρο Γιούνκερ για την ολοκλήρωση της Σχέδια Διαχείρισης παραμένουν άφαντα. Η παραπομπή της
εν λόγω αξιολόγησης, με την πρόταση της συγχώνευσης των χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι για ακόμη μια
δύο Οδηγιών σε ένα μοντέρνο νομοθέτημα. Κάτι τέτοιο όμως φορά πολύ πιθανή…
κυοφορούσε τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της νομοθεσίας,
Η σελίδα της
Καλλιστώ -
Περιβαλλοντική
οργάνωση για την
άγρια ζωή
και τη φύση

Βαδίζοντας στο 25

«Μονοπάτι της Συνύπαρξης» παρουσιάσεις, συζητήσεις, παιχνίδια και ομάδες ερ-
γασίας, προσαρμοσμένες αντίστοιχα σε μαθητές διαφο-
ρετικών ηλικιών και μαθησιακών ικανοτήτων. Το δεύτερο
μέρος περιλάμβανε ένα πρωτότυπο για τα ελληνικά
δεδομένα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
στο πεδίο: μέσα από μία περιήγηση σε ένα μονοπάτι του
Κεντρικού Ζαγορίου, οι μαθητές αναζητούν ίχνη, γνώσεις
και μαρτυρίες, κρυμμένα μέσα σε ειδικά κουτιά που έχουν
τοποθετηθεί κατά μήκος του μονοπατιού - αλλά και στους
ίδιους τους σημαντικούς οικότοπους της περιοχής, ώστε να
ανασυγκροτήσουν με αυτά το περίπλοκο παζλ της συνύπαρ-
ξης των τοπικών κοινοτήτων με την άγρια ζωή.
Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι, με συνειδητή επιλογή τόσο της
Καλλιστώς όσο και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία των
Πρόγραμμα απευθύνθηκε κατά προτεραιότητα στα
νομών Ιωαννίνων και Γρεβενών οι δράσεις Περιβαλ-
σχολεία των χωριών που αντιμετωπίζουν άμεσα τα
λοντικής Εκπαίδευσης που έχουν ως τίτλο «Το Μονοπάτι
παραπάνω ζητήματα. Ήδη από τις πρώτες ημέρες επισκε-
της Συνύπαρξης». Οι συγκεκριμένες δράσεις ξεκίνησαν
φθήκαμε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια στο Καλπάκι,
το Μάρτιο και αποτέλεσαν μέρος του «Προγράμματος
το Δίστρατο, τους Μηλιωτάδες, τη Βοβούσα, το Βοτονόσι,
Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης στο Εθνικό Πάρκο
το Μικρό Περιστέρι, το Τσεπέλοβο, τη Δεσκάτη. Κάποια
Βορείας Πίνδου» που σχεδίασε και υλοποίησε η Περι-
από αυτά τα σχολεία είναι τόσο μικρά και απομακρυσμέ-
βαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ με δωρεά του «Ιδρύ-
να που, όπως μας μετέφεραν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που
ματος Σταύρος Νιάρχος». Το Πρόγραμμα εστίασε στη
υπηρετούν σε αυτά, είναι η πρώτη φορά που κάποιος
συνύπαρξη του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του με
φορέας ενδιαφέρεται να υλοποιήσει σε αυτά ένα τέ-
την άγρια ζωή και ιδιαίτερα με τους πληθυσμούς των με-
τοιο Πρόγραμμα. Εμείς από πλευράς μας θεωρούμε ότι οι
γάλων σαρκοφάγων, όπως είναι ο λύκος και η αρκούδα.
μαθητές έχουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση – και ακόμα
Υπερβαίνοντας τα συνηθισμένα όρια της ευαισθητοποίησης
μεγαλύτερη ανάγκη από παρόμοια Προγράμματα, καθώς οι
για την προστασία της φύσης, το Πρόγραμμα άνοιξε με τους
κάτοικοι στα χωριά αυτά κρατάνε ζωντανή την κτηνοτροφία
μαθητές συζητήσεις που αφορούν τις ζημιές που προκαλούν
και τη φύση στα βουνά της Βόρειας Πίνδου.
ο λύκος και η αρκούδα στη γεωργική παραγωγή, τα αναγκαία
μέτρα πρόληψης ή το μεγάλο πρόβλημα των δηλητηριασμέ- Για περισσότερες πληροφορίες:
νων δολωμάτων (φόλες). Γιώργος Θεοδωρίδης: communication@callisto.gr,
Οι δραστηριότητες χωρίστηκαν σε δύο μέρη: το πρώτο 2310 252530(εσωτ. 2)
αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντός των σχολικών Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύ-
τάξεων και περιλάμβανε συμμετοχικές δραστηριότητες όπως ρος Νιάρχος
Η σελίδα του
Φορέα
Διαχείρισης
Δάσους
Δαδιάς-
Λευκίμης-
Σουφλίου

26

Το μακρινό ταξίδι της Έλενας
στα Καρπάθια
εκπλήσσουν, καθώς δε θεωρούνται συνηθισμένες.
Το ταξίδι της νεαρής «Έλενας», όπως έχει ονομαστεί ο
Μαυρόγυπας αυτός, έγινε γνωστό χάρη στους δορυφορικούς
πομπούς που τοποθετήθηκαν το περασμένο Φθινόπωρο. Οι
πομποί αυτοί μας δίνουν τη δυνατότητα να παρατηρούμε
με ακρίβεια τις μετακινήσεις των πουλιών, έτσι ώστε να
γνωρίσουμε καλύτερα και να κατανοήσουμε τις ανάγκες και
τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζει το απειλούμενο
αυτό είδος.
 
Οι πομποί τοποθετήθηκαν στους Μαυρόγυπες από το
Φορέα Διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE
Ένας νεαρός ταξιδιάρης Μαυρόγυπας αποφάσισε να «Conservation of Black and Griffon vultures in the cross-
απολαύσει το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στα Καρπάθια! border Rhodopes mountains» (LIFE RE-VULTURES), στο
Ξεκίνησε το μακρύ του ταξίδι στις 24 Απριλίου και σε 2 οποίο συμμετέχει ως εξωτερικός συνεργάτης και το οποίο
μόλις ημέρες είχε περάσει τα σύνορα της Ρουμανίας, για χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να επιστρέψει στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης- (LIFE NATURE). Το πρόγραμμα LIFE RE-VULTURES προωθεί τη
Σουφλίου στις 5 Μαΐου. διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας με στόχο την
Είναι γνωστό ότι οι Μαυρόγυπες μπορούν να διανύσουν αύξηση και την εδραίωση των πληθυσμών του Μαυρόγυπα
πολύ μεγάλες αποστάσεις αναζητώντας τροφή. Άλλωστε, και του Όρνιου στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.
οι συχνές επισκέψεις τους στη γειτονική Βουλγαρία  
επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά Περισσότερες πληροφορίες και σχετικό βίντεο
που παρατηρείται Μαυρόγυπας από τη Δαδιά να διανύει αναπαράστασης της πορείας του Μαυρόγυπα μπορείτε να
τόσο μεγάλη απόσταση, καθώς πέρυσι τέτοιον καιρό ένα βρείτε στο παρακάτω link:
άτομο είχε βρεθεί κοντά στην Άγκυρα στην Τουρκία. Παρ’
http://dadia-np.gr/?p=5665
όλα αυτά τέτοιες μεγάλες μετακινήσεις δε σταματούν να μας
Επιμέλεια: Λιέας Νίκος
Οικονομολόγος, Φίλοι του Μουσείου

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βιέννης Δράσεις
Γνωρίστε την Όπερα… των Μουσείων Μουσείων
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης
φιλοξενεί πολλά παγκοσμίου φήμης κι μοναδι-
κότητας αντικείμενα. Μεταξύ αυτών η 29.500
ετών Αφροδίτη του Willendorf, η θαλάσσια αγελάδα του Steller
που εξαφανίστηκε πριν από 200 χρόνια και γιγάντιοι σκελετοί
δεινοσαύρων.
Από τα εκθέματα που παρουσιάζονται σε 39 ξεχωριστούς
εκθεσιακούς χώρους ξεχωρίζουν η μεγαλύτερη και παλαιότερη
συλλογή μετεωριτών που περιλαμβάνει και τον εκπληκτικό μετεωρίτη από τον Άρη «Tissint»,
καθώς επίσης και η μόνιμη ανθρωπολογική έκθεση σχετικά με την προέλευση και την εξέλιξη
του ανθρώπου. Το εκπληκτικό αυτό Μουσείο ποτέ δεν αρκέστηκε στα μοναδικά εκθέματα
του. Αντιθέτως εξελίσσεται διαρκώς. Για αυτό, στην 125η επέτειο από την ίδρυση του εγκαι-
νιάστηκε ένα καινούριο ψηφιακό πλανητάριο που προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική
εμπειρία μέσα από το εικονικό ταξίδι στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και μέχρι
τα όρια του Γαλαξία μας. Στα διαφορετικά τμήματα του Μουσείου εργάζονται 60 περίπου
επιστήμονες που διεξάγουν πρωτοποριακές έρευνες σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων σχετικά
με τη γεωλογία, τη βιολογία και την ανθρωπολογία. Ως εκ τούτου το Μουσείο θεωρείται ένα
σπουδαίας σημασίας δημόσιο ινστιτούτο και αποτελεί το μεγαλύτερο ίσως μη Πανεπιστημιακό
27
ερευνητικό κέντρο στην Αυστρία.

Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Νέας Υόρκης Ακαδημία Φυσικών Επιστημών του Πα-
Έκθεση επιστημονικών έργων μαθητών της πόλης νεπιστημίου Drexel
Συμμετοχή στη διάσωση του ποταμού
Στις 10 Ιουνίου 2017, το
Μουσείο, στα πλαίσια του Delaware
συνεργατικού προγράμμα-
τος Urban Advantage, φι- Η ιδρυθείσα
λοξένησε την 13η έκθεση το 1812 Ακα-
επιστημονικών έργων μαθη- δημία Φυσικών
τών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης. Επιστημών του
Περισσότεροι από 900 μαθητές παρουσίασαν Πανεπιστημίου
πάνω από 400 επιστημονικά έργα στη μεγαλύ- Drexel, αποτελεί ένα πρωτοποριακό
τερη μαθητική έκθεση του είδους της. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που έχει
Με πλούσια και ιδιαίτερη θεματολογία, από τη χρήση της θερ- αφιερώσει την ύπαρξη του στην καινοτόμο έρευνα, την
μότητας του σώματος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκπαίδευση και την ενεργοποίηση του κοινού για τα
και τους ηλιακούς φούρνους, έως τα αποτελέσματα έρευνών για ζητήματα της βιοποικιλότητας και της περιβαλλοντικής
την επίδραση του νέου παιχνιδιού fidget spinner στον έλεγχο του επιστήμης.
άγχους και τις συνήθειες καλλωπισμού της Μαϊμούς – Αράχνη, η Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμβαλ-
έκθεση συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. λόμενους στη φιλόδοξη προσπάθεια που βρίσκεται
Το πρόγραμμα Urban Advantage παρέχει επιπλέον επαγγελμα- σε εξέλιξη για την προστασία και αποκατάσταση της
τική υποστήριξη και επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς, σχετικό ποιότητας του νερού του ποταμού Delaware και της
εξοπλισμό και προμήθειες στα σχολεία και τέλος, εκπαιδευτικά συνολικής οικολογικής υγείας του. Η πρωτοβουλία
ταξίδια και ειδικά κουπόνια στους μαθητές, τους δασκάλους και DRWI (Delaware River Watershed Initiative, ένα έργο
τους γονείς. ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων που προσέφερε
το ίδρυμα William Penn, στοχεύει σε 8 διαφορετικές
Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ένα Μουσείο Φυσικής παρεμβάσεις διατήρησης του ποταμού.
Ιστορίας τον 21ο αιώνα; Περισσότεροι από 50 κορυφαίοι μη κερδοσκοπικοί
Καθώς η κρίση συνεχίζεται δι- οργανισμοί συντονίζουν τις προσπάθειες τους με προτε-
εθνώς και «σφίγγουν τα ζωνά- ραιότητα τα έργα προστασίας και αποκατάστασης του
ρια», πολλές πλούσιες συλλογές εδάφους και την αξιολόγηση της ποιότητας του νερού.
φυτικών και ζωικών δειγμάτων Επίσης, επιδιώκεται η μείωση των απορροών από γεωρ-
αντιμετωπίζουν υποβάθμιση, δι- γικές εκτάσεις και αστικά όμβρια ύδατα στις περιοχές
άλυση ή ακόμα χειρότερα. Όπως με τη μικρότερη ποιότητα νερού ώστε να προστατευθεί
περιγράφει η συγγραφέας και απόφοιτη του πανεπι-
η φυσική ροή, τα περιβάλλοντα δάση και τα αποθέματα
στημίου Yale, Sarah Laskow, σε άρθρο της στο Atlas
Obsura, έναν οδηγό για τα πιο όμορφα και περίεργα υπόγειων υδάτων. Ο συντονισμός μεταξύ των πολλών
μέρη του πλανήτη που δημιούργησε μια κοινότητα εμπλεκομένων θα επιτρέψει την πρώτη συλλογή, σύν-
εξερευνητών, πάνω από 100 βοτανικές εκθέσεις έχουν κλείσει στη θεση και ανάλυση πολλών δεδομένων από τοποθεσίες
Βόρεια Αμερική τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ πάνω από 60 μουσεία σε ολόκληρη τη λεκάνη, δίνοντας κρίσιμες πληροφορί-
έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους στην Αγγλία από το 2010, στην ες για το τι απαιτείται και τι λειτουργεί καλύτερα στην
πλειοψηφία τους Μουσεία Φυσικής Ιστορίας. προστασία και αποκατάσταση των ποταμών.
Επιμέλεια: Βίκυ Πάλλα
Εκπαιδευτικός - Yπεύθυνη έκδοσης Περιοδικού

Βιβλιοπαρουσιάσεις Το Μουσείο στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη,
συνεχίζει τις παρουσιάσεις των βιβλίων του. Σε αυτό το τεύχος σας παρου-
σιάζουμε, Μοίρνα-Το γλυκό κόκκινο κρασί της μοίρας, Η Ηλιογέννητη, Μέλι
με…μέλει! Καλή ανάγνωση!

ΜΕΛΙ…ΜΕ ΜΕΛΕΙ! ΜΟΙΡΝΑ-ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛΥΚΟ ΚΡΑΣΙ
ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
«Τι όνομα να σου δώσω;
Να σε θυμούνται, παιδί
μου, να σε ρωτάνε και
Η Ηλιογέννητη
Μια φορά κι έναν κάτι να σημαίνει! Να είσαι
καιρό, ήρθε στον πεπρωμένο, αξέχαστη.
κόσµο ένα πα- Σημάδι να αφήνεις όπου
νέµορφο κορίτσι, ακουμπήσεις. Σαν το κόκ-
που η µητέρα του Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ κινο κρασί, που βάφει το
το ονόµασε Ηλιο- έναν τόπο κάπου εδώ, είχαν λευκό τραπεζομάντιλο τις
γέννητη. όλα πρασινίσει, είχαν όλα Κυριακές που τρώμε όλοι μαζί. Να είσαι μία και
Το κορίτσι µεγάλωσε κι άρχισε να γλυκανθίσει κι όµορφα µο- μοναδική. Μοίρνα θα σε πω! Μοίρα και Νάμα.
28 βοηθά τη µητέρα του στις καθηµε- σχοµυρίσει. Το κόκκινο γλυκό κρασί της Μοίρας. Να σε χαί-
ρινές δουλειές. Μελισσούλες, µελισσάκια, ρομαι, μικρή μου κόρη!»
Την πρώτη µέρα του Μάρτη η Ηλι- τόσο δα µικρά εντοµάκια, πέ- Όμως ο αέρας και η βροχή μπήκαν ορμητικά στο
ογέννητη πήγε στο δάσος να µα- καθιστικό, έσβησαν τα κεριά κι έριξαν το ποτήρι.
ταγαν ξετρελαµένα κι απ’ τη
ζέψει φρούτα και καρπούς. Αφού Το κόκκινο κρασί χύθηκε πάνω στο τραπέζι.
φύση µαγεµένα σ’ έναν όµορ-
τελείωσε κι ετοιµαζόταν να φύγει, Πόλη, Ρώμη, Πειραιάς, Σύρος, Θησείο, Πήλιο…
φο χορό, γόνιµο και χαρωπό.
ξαφνικά, µια βροντερή κι απόκοσµη Πενήντα χρόνια ζωής, τρεις γενιές ανθρώπων.
φωνή την καθήλωσε στη θέση της Μια παρέα µε πιτσιρίκους,
Ζωή, θάνατος, όνειρα, εφιάλτες, έρωτες, χωρι-
και µια θερµή πνοή τής φλόγισε το ξεχυθήκαν µες στους κήπους
σμοί, επαναστάσεις και συμβιβασμοί! Όλα ένα
πρόσωπο: «Ηλιογέννητη, εγώ είµαι, κι όταν χόρτασαν την µπάλα,
ταξίδι. Και έγιναν τα τραγούδια δρόμος!...
ο Ήλιος. Να πεις στη µάνα σου πως είπαν να σταθούν µια στάλα.
«Φεύγω», ξαναείπε. Αυτή τη φορά το είπε δυνα-
ξέχασε την υπόσχεσή της. Αν βρο- Ήπιαν, έφαγαν, χαρήκαν, µα τά, να ακουστεί μέσα στο σπίτι, να το ακούσει και
ντήξω και αν λάµψω, την καρδούλα στων µελισσών το µάτι µπή- η ίδια. Άνοιξε την πόρτα και κατέβηκε μαλακά τις
της θα κάψω» καν, γιατί κάτι δεν προσέξαν σκάλες. Γελώντας, έφτασε στο αυτοκίνητό της
Το κορίτσι περίµενε να σβήσει ο
και σε µπελάδες όλους µάς και μπήκε μέσα με ανακούφιση.«Μουσική», είπε
αντίλαλος και, αφού σηκώθηκε µε
µπλέξαν... κι άνοιξε το ραδιόφωνο. Έτσι ζούσε τη ζωή της η
επιφύλαξη, τράβηξε γρήγορα για
το σπίτι... Μοίρνα, με τραγούδια, με μουσικές, στίχους και
Η Ζωή Θεοχάρη γεννήθηκε εικόνες. Στις εικόνες της ζωής της έβαζε τραγού-
Δάγλας Αριστείδης: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Έλκει την δια και στα τραγούδια τη ζωή της.
το 1969 και μεγάλωσε στο Μεγα- καταγωγή της από τα Τρίκαλα Η Κατερίνα Κουτουκάκη γεννήθηκε στον Πει-
νήσι της Λευκάδας. Η ενασχόλησή και τη Λάρισα. Είναι πτυχιού- ραιά. Από το 2008 έως το 2010 παρακολούθη-
του με τη διασκευή και τη συγγραφή χος του Παιδαγωγικού Τμήμα- σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και
παραμυθιών έχει τις ρίζες της ακρι- τος Δημοτικής Εκπαίδευσης
βώς εκεί: Στο παραμυθένιο σκηνικό Διά Βίου Μάθησης που είχαν αντικείμενο την Ψυ-
του Εθνικού Καποδιστριακού χολογική Στήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων,
του νησιού του και στις υπέροχες Πανεπιστημίου Αθηνών και ερ-
διηγήσεις πολλών λαϊκών παρα- καθώς και την Ψυχαναλυτική Προσέγγιση των
γάζεται ως εκπαιδευτικός στα Στερεοτύπων στις Οικογένειες. Από το 2012
μυθιών από το οικογενειακό του
Αρσάκεια Σχολεία. και για τρία χρόνια παρακολούθησε σεμινάρια
περιβάλλον, μέσα στην εκπληκτική
γειτονιά που είχε την τύχη να περά- Το 2014 εκδόθηκε το πρώτο Αφήγησης και Δημιουργικής Γραφής στο Ίδρυμα
σει τα παιδικά του χρόνια. Βέβαια, βιβλίο της, Ελίτσα Μαυρομάτα, Μιχάλης Κακογιάννης (ΙΜΚ) με τη Σάσα Βούλ-
πάνω απ’ όλα, πηγή της έμπνευσής το οποίο μεταφράστηκε και κυ- γαρη, όπως επίσης και σεμινάρια Δημιουργικής
του είναι η Αλίκη και ο Λάμπρος, τα κλοφόρησε στην αγγλική γλώσ- Γραφής και Επιμέλειας Κειμένων στην Ανοιχτή
δυο του αστέρια που έχει τη χαρά να σα με τίτλο Little Black-eyed Τέχνη με τον συγγραφέα Αλέξανδρο Ασωνίτη.
μεγαλώνει με τη σύζυγό του Ελένη. Olive Tree. Έχει συμμετάσχει με κείμενά της σε παραστά-
Στόχος του είναι να φτιάξει μέσα από Είναι παντρεμένη και έχει δύο σεις που οργανώνονται στο ΙΜΚ από τη Σάσα
τα βιβλία του έναν κόσμο ονειρικό, γιους. Βούλγαρη και αρθρογραφεί κατά καιρούς σε
στον οποίο να βρίσκουν καταφύγιο διάφορα blogs, κάθε φορά που θέλει, κυρίως
όσοι το έχουν ανάγκη, παρέα με τα Επικοινωνία με τη συγγραφέα:
με χιούμορ, να σχολιάσει τα κακώς κείμενα.
παγανά, τα στοιχειά, τις λάμιες και zktheohari@gmail.com
Παράλληλα παρακολούθησε για δύο χρόνια
τα ξωτικά. μαθήματα Αυτογνωσίας - Αυτοβελτίωσης και
Από τις Εκδόσεις Λιβάνη κυκλο- Ενεργειακών Θεραπειών.
φορούνται επίσης τα βιβλία του Ο
Εδώ και έναν χρόνο είναι ενεργό μέλος της
Δεκατρής, Η Σταχτομάρω, Τα Πα-
δράσης «Διαβάζω για τους Άλλους». Είναι πα-
γανά, Αισώπου Παρα-μύθοι και Η
ντρεμένη με τον Μ. Μιχελάκη και έχει μία κόρη.
Ηλιογέννητη.
Μηνάς Κ. Σταυρακάκης
Οικονομόλογος*

Αρθρογραφία

Μουσείο: Θησαυροφυλάκιο
μνήμης και γνώσης

Η έννοια του μουσείου αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα αν και αστυφιλία εκτός από τη φύση αλλάζει και τους ανθρώπους. Η
πρωτοφανερώνεται στην Ανατολή (Βαβυλωνία). Το μουσείο είναι ανωνυμία της μεγαλούπολης είναι δυνάμει ανομία, ενθαρρύνει
ένας τόπος, ένα κτίριο, μια αίθουσα όπου εκτίθεται μια συλλογή την παραβατικότητα, αποκοινωνικοποιεί τις συνειδήσεις.
αντικειμένων. Με την αξιοθαύμαστη τεχνολογική εξέλιξη, η έννοια Υπάρχει η δημοκρατία του δρόμου, ο πολιτισμός της πλατείας,
του μουσείου μπορεί να έχει μορφή τελειότητας, όπως συμβαίνει η οικειότητα στις σχέσεις, η κοσμιότητα και ο σεβασμός. Ο
με αυτό που επισκεφτήκαμε, την αξία του οποίου είμαστε βέβαιοι αφανισμός του αληθινού δημόσιου χώρου επηρεάζει τη δημόσια
πως όλοι μπόρεσαν να εκτιμήσουν. σφαίρα των πολιτών και αυτό τη φύση της δημοκρατίας και τον 29
Θα πάρουμε σαν αφορμή τους σκοπούς και το συμβολισμό του πολιτισμό.
για να θίξουμε μερικά ζητήματα που αφορούν τον «Πολιτισμό» Αλλά κακοποίηση της φύσης είναι και ό,τι αφανίζει την ενότητα
που έχουμε και την κουλτούρα που τον συνοδεύει. της (περιφράξεις, μαντρότοιχοι, αχρείαστοι δρόμοι). Όπως και ό,τι
Έχουμε το προνόμιο, που δεν το συνειδητοποιούν όλοι, να ζούμε σ' σπαταλιέται, όπως συμβαίνει με το νερό ύδρευσης, όπου αλλού
ένα μοναδικό περιβάλλον όμορφης και πλούσιας φύσης, φωτεινής θα εμφιαλωνόταν, εδώ πλένει αμάξια, πεζοδρόμια και πλατείες.
και διαυγούς χωρίς κινδύνους, γεμάτη εναλλαγές, καμιά μονοτονία Αυτά ενδεικτικά!
βροχής, ομίχλης και σκοτεινιάς. Mε καταγάλανες θάλασσες σαν Έχουμε πολλά ανοικτά μέτωπα που πρέπει να είναι συνεχής
κρύσταλλο, όπου όλες τις εποχές, εκτός από το βαρύ χειμώνα, η έγνοια μας, όπως οι θάλασσες μας, η υπεραλίευση και η
μοσχοβολά από αρώματα. ρύπανσή τους. Η προστασία της βιοποικιλότητας, οι ενεργειακές
Είμαστε πλούσιοι και δεν το ξέρουμε, γιατί δεν ξεχωρίσαμε ποτέ προκλήσεις.
τις αληθινές ανάγκες από τις επιθυμίες μας. Η φύση έθρεψε το Μετά από αυτά τα εναύσματα- συμπτώματα της κακοδαιμονίας
λαϊκό μας πολιτισμό σε πολυποίκιλες μορφές, όπως είναι και το μας, θα παρατηρήσουμε ότι για αυτά, όπως και για άλλα
μικροκλίμα. Μαζί και η αίσθηση της ιστορίας και όχι η γνώση της. κουσούρια μας γυρεύουμε τις απαντήσεις όχι εκεί που θα
Και πάντα χάρη στη γλώσσα που κρατήθηκε ζωντανή και μείς μαζί έπρεπε, αλλά κάπου αλλού πέρα από εμάς. Συνηθίζουμε, αντί
της. Εδώ όμως και πολλά χρόνια ζούμε με τρόπο που φαίνεται να προσπαθούμε να ερμηνεύουμε καταστάσεις, ενοχοποιούμε!
να τα αγνοεί όλα αυτά καθώς και τη σημασία τους, αλλιώς δεν
Οι περισσότεροι γνωματεύουν με περισσή βεβαιότητα για
εξηγείται η περιβαλλοντική μας οπισθοδρόμηση. Πρόβλημα ου-
το φταίχτη που άλλοτε είναι το κράτος και συνήθως κάποιος
σιαστικά και έκφραση του καχεκτικού πολιτισμού μας. Ας δούμε
άλλος. Και αν η ενοχή δεν είναι τόσο ευκρινής, τότε σκοτεινές
κάποια μέτωπα τελείως ενδεικτικά και ας διερωτηθούμε για τις
δυνάμεις επιστρατεύονται σα δικαιολογίες και ο ορθολογισμός
αιτίες τους, όπως:
πάει περίπατο.
Γιατί είμαστε οι χειρότεροι στην Ευρώπη με το 81% των οικιακών
Η ερμηνεία κακών νοοτροπιών και φαινομένων βρίσκεται συνήθως
απορριμμάτων να καταλήγουν στο ύπαιθρο (σε ΧΥΤΑ), όταν στο
μέσα στην ιστορία που μαζί της έχουμε κακή σχέση. Τέτοιες
βασικό αρχικό ευρωπαϊκό πυρήνα είναι 0 και στην Ευρώπη των
αναζητήσεις όταν αποτολμηθούν αναμοχλεύουν δυσβάσταχτες
28 είναι το 31%.
αλήθειες και οδηγούν σ’ άλλες συνειδητοποιήσεις αυτογνωσίας
Δεν είναι παραλογισμός στην ομορφότερη χώρα με την πιο για τα κακά που μας δυναστεύουν.
ποιοτική αγροτική οικονομία, με βασική πηγή εσόδων τον
Αντί να αναζητούμε την αυτοεκτίμηση της ευθύνης, την αρνιόμαστε
τουρισμό να έχουμε αυτό το χάλι; να είμαστε δακτυλοδεικτούμενο
και τη μεταθέτουμε. Και αντί να κατανοούμε, επιστρατεύοντας
τριτοκοσμικό κράτος;
τη νόηση, αφηνόμαστε στο συναίσθημα και στις ψευδαισθήσεις
Καταγγέλλεται και τιμωρείται η χώρα μας. Έτσι αποπρο- φυτεμένων στερεοτύπων αθωότητας, αγνότητας και υπεροχής.
σωποποιείται η ενοχή, ξεχνιέται η ευθύνη των ανθρώπων και του Πρέπει κάποτε να ενηλικιωθούμε. Έχουμε χαρίσματα πολλά σαν
Δήμου, όπως ξεχνιέται ο εξεγερμένος τοπικισμός που ζητά τα κοινωνία, μην αδικούμε τους εαυτούς μας.
σκουπίδια να πάνε στον άλλο Δήμο και αυτός στον επόμενο…
Εδώ επανέρχεται η έννοια του πολίτη, η έννοια της δημόσιας
Δεν μας ενδιαφέρει ο ξένος που αποσβολωμένος βλέπει στους
σφαίρας, το θερμοκήπιό του, όπως και της δημοκρατίας. Εδώ
σκουπιδότοπους τις καλοκαιρινές φωτιές. Δεν μας προσβάλει το
βρίσκεται το πρόβλημα, στην πιο σύγχρονη εκδοχή του στην
δικό μας αυτό επίτευγμα, δεν έχουμε καμιά ευθύνη;
ευθύνη των υποχρεώσεων και όχι μόνο στην απόλαυση των
Άλλο ενδεικτικό φαινόμενο είναι τα αυθαίρετα που συνδέονται με δικαιωμάτων.
την αστυφιλία και την παραβατικότητα που το ενθαρρύνει. Σήμερα
Αυτός ο προβληματισμός δεν τελειώνει εδώ, εδώ μπορεί να
στην Αττική μένει η μισή Ελλάδα, στο κατεστραμμένο πια Αττικό
αρχίζει. Όπως αυτό το μουσείο και κάθε αληθινό μουσείο δεν
τοπίο. Πολλές άλλες περιοχές παραμορφώθηκαν από αυθαίρετα
είναι τόπος φιλοξενίας «μουσειακών ειδών», δεν είναι αποθήκη
σε βάρος κάθε πολεοδομικής τάξης, χωροταξικής αρχής και
πραγμάτων με ναφθαλίνη. Είναι τόπος έμπνευσης και έναυσμα
αισθητικής. Δεν πρέπει να οικοπεδοποιείται αναντικατάστατη γη
γι' αυτές τις σκέψεις!
υψηλής παραγωγικότητας. Αυτό συμβαίνει μόνο σε τριτοκοσμικές
Το μουσείο είναι μνήμη, είναι το θησαυροφυλάκιο του
χώρες. Ούτε πρέπει να ορθώνονται κτίρια σαν τούρτες κοντά
παρελθόντος μας, μακρινού και κοντινού, χωρίς την αναπόληση
σε αρχαιολογικούς χώρους. Ούτε να αλλάζουν χαριστικά
και την ανάμνησή του δεν υπάρχει μέλλον.
συντελεστές, ούτε να κλείνονται θαλάσσια μέτωπα πόλεων
από πολυώροφα τείχη, εγκιβωτίζοντας τους ανθρώπους. Η *Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς από το 2006 έως το 2016
Γεωοικονομία – Διεθνή Πολιτική Οικονομία και Οικονομία – Διπλωματία.
Γιώργος Ουρανός
Υδρογεωλόγος

Αρθρογραφία

ΟΙ ΟΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ
Στη χώρα μας, με τα εκατοντάδες χιλιό- κάτι οφείλεις να το αναδείξεις, ώστε να ας και διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης.
μετρα ακτογραμμών και τα εκατοντάδες τύχει ευρείας δημοσιότητας, και τότε πια Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ της κάθε
μεγάλα και μεσαίου μεγέθους ποτάμια, θεματοφύλακας καθίσταται η τοπική κοι- Περιφέρειας ή ομάδας Περιφερειών θα
έχουν δημιουργηθεί στις εκβολές τους νωνία, γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να γίνουν συντονίζεται από μια ολιγομελή αντιπρο-
οι αναγκαίες ενέργειες ώστε και αυτοί σωπευτική επιτροπή και θα έχει υπεύ-
30 οι μικροί υγροβιότοποι να βρεθούν στο θυνο κάποιο αιρετό μέλος Δημοτικού ή
προσκήνιο. Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η σπουδαιότητά τους, έγκειται στα σημα- Σαν πρώτες δράσεις, τις οποίες θα μπο-
ντικά περιβαλλοντικά και φυσιολατρικά ρούσε να αναπτύξει το ΔΙΚΤΥΟ, θα είναι :
χαρακτηριστικά που διαθέτει ο κάθε Το να πρωταγωνιστήσει στη θεσμοθέτη-
ένας από αυτούς, όπως: ση ενός κεντρικού πλαισίου αναγνώρισης
Το ιδιαίτερο φυσικό τους κάλλος που των Περιφερειακών Δικτύων υγροβιοτό-
συνδυάζει το υγρό στοιχείο με την έντονη πων από την κεντρική κυβέρνηση και να
βλάστηση. δημιουργηθεί το Εθνικό Δίκτυο Περιφε-
υγροβιότοποι με πολύ πλούσια χλωρίδα Την ευδοκίμηση σπάνιων φυτών κυρίως ρειακών υγροβιοτόπων.
και πανίδα, που μαζί με τις παραλίμνιες υδρόβιων, που δεν φύονται σε άλλες Το να οριοθετηθούν αυστηρά και να κα-
εκτάσεις κατατάσσουν τη χώρα μας σε περιοχές. τοχυρωθούν οι υγροβιότοποι ως χώροι
μια από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη
Τη διαβίωση σπάνιων ειδών πουλιών, κυ- ειδικής προστασίας.
βιοποικιλότητα της Μεσογείου.
ρίως αποδημητικών, που παραμένουν για Το να εκπονηθούν σχέδια και τρόποι
Οι μεγάλοι υγροβιότοποι, είναι γνωστοί λίγο σ’ αυτούς, ως ενδιάμεσοι σταθμοί παρέμβασης για την αξιοποίησή τους.
και αξιοποιημένοι, άλλοι περισσότερο στο ταξίδι τους προς και από την Αφρική.
και άλλοι λιγότερο. Το να υπάρξουν εκδόσεις και ηλεκτρονι-
Τη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας κές αποτυπώσεις για την ταυτότητα του
Οι πιο ονομαστοί από αυτούς είναι το ανάμεσα στα είδη της τοπικής πανίδας, κάθε υγροβιοτόπου.
Δέλτα του Έβρου, το Πόρτο Λάγος, το όπως τα ερπετά, τα έντομα, τα υδρόβια
Δέλτα του Στρυμόνα, του Νέστου, του Το να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και
ζώα καθώς και τα ψάρια του γλυκού έργα ώστε οι χώροι αυτοί να καταστούν
Σπερχειού, του Αξιού, οι λίμνες των Πρε- νερού.
σπών, της Βεγορίτιδας, της Κερκίνης, τα επισκέψιμοι αλλά και να αναπτυχθούν
Δυστυχώς όμως οι μικρές τοπικές κοι- περιβαλλοντικές και φυσιολατρικές δρά-
Τέμπη, το Φαράγγι του Βίκου, ο Αμβρα-
νωνίες από μόνες τους δε διαθέτουν σεις και μάλιστα από τους μαθητές των
κικός κόλπος, το Δέλτα του Αλιάκμονα,
την ισχύ ώστε να καταφέρουν να τους σχολείων των κοντινών περιοχών.
η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, η
αναδείξουν. Για παράδειγμα, αξίζει να ληφθούν υπό-
λιμνοθάλασσα του Κακοτυχίου στην
Ηλεία, η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα και Έτσι όμως διακυβεύεται η διατήρησή ψη οι σπουδαίες εθελοντικές περιβαλ-
πολλές άλλες. τους για όσο καιρό παραμένουν στην λοντικές δραστηριότητες που αναπτύσ-
αφάνεια και η πολιτεία δεν προχωρά στη σονται στη λίμνη της Κερκίνης.
Δέκα από αυτούς τους υγροβιοτόπους
θέσπιση μέτρων για την προστασία τους. Τέτοιες ιδέες βέβαια υλοποιούνται και
είναι ενταγμένοι και προστατεύονται από
τη διεθνή συνθήκη Ramsar . Μια πρόταση λοιπόν που θα μπορούσε μόνον όταν τυχαίνουν και της στήριξης
να διευθετήσει αυτή την παράληψη, θα των τοπικών κοινωνιών.
Υπάρχουν όμως και πολλές δεκάδες μι-
ήταν το να δημιουργηθεί σε επίπεδο Χρέος των φορέων της κάθε Περιφέ-
κροί αλλά πολύ αξιόλογοι υγροβιότοποι,
κάθε Περιφέρειας ένα ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΟ- ρειας, μιας και όλοι αναζητούν την Πε-
σε ολόκληρη την Ελλάδα, που η φήμη
ΒΙΟΤΟΠΩΝ με πρωτοβουλία ενός Μη- ριφερειακή ανάπτυξη, είναι να δείξουν
τους δεν ξεπερνά τα όρια του Νομού
τροπολιτικού Δήμου της και βέβαια της ενδιαφέρον και για αυτό το σημαντικό
τους ή το πολύ της Περιφέρειάς τους .
Γ.Γ. της Περιφέρειας. θέμα.
Αυτοί στερούνται αφενός αναγνώρισης
Για το κάθε τέτοιο ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟ- Εξάλλου, η Περιφερειακή ανάπτυξη από
αλλά και αφετέρου κατοχύρωσης προ-
ΠΩΝ, θα μπορεί να δημιουργηθεί ένας τοπικές δράσεις και πρωτοβουλίες μπο-
στασίας από ανθρωπογενείς παρεμβά-
φορέας, αφού ήδη υπάρχει το θεσμικό ρεί να προκύψει. Έτοιμα μοντέλα δυστυ-
σεις που μπορεί να τους υποβαθμίσουν
πλαίσιο βάσει των νόμων 2742Α/1999 χώς δεν υπάρχουν .
ή και να τους καταστρέψουν.
&197Α/2002 όπου και βασίστηκε η Μόνο δημιουργικές πρωτοβουλίες !
Ακολουθώντας την οδηγία που λέει ότι ίδρυση ανάλογου σχήματος προστασί-
για να διαφυλάξεις και να προστατεύσεις
Όποια κι αν είναι η ιδέα σας,
την τυπώνουµε σε χαρτί!
Στη Λυχνία αγαπάµε τις ιδέες και τα όνειρα και µας γοητεύει να τα κάνουµε πράξη!
Γι’ αυτό επενδύουµε συνεχώς σε τεχνολογία υψηλών προδιαγραφών, για να
µπορούµε να παράγουµε ποιοτικές εκτυπώσεις και να σας προσφέρουµε
ανταγωνιστικές, ολοκληρωµένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
Λύσεις που ξεκινούν από µια απλή επαγγελµατική κάρτα και καταλήγουν στην
πιο απαιτητική εκτύπωση και βιβλιοδεσία.
Στη Λυχνία είναι καθηµερινό µέληµά µας να βάζουµε µε αφοσίωση και συνέπεια
τις ιδέες σας στο χαρτί!

Ανδραβίδας 7
136 71 Χαµόµυλο Αχαρνών
Τ.: 210 3410436
F.: 210 3425967
www.lyhnia.com
info@lyhnia.com Πιστοποίηση για τη χρήση τεχνολογιών
Πιστοποίηση Σ∆Π
Αρ. Πιστοπ:
3

Λυχνία Α.Ε. Lyhnia S.A. @LYHNIAsa Lyhnia S.A. lyhnia ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000
Aρ. Πιστοπ. 738/∆/2008
Ανακaλύψτε
την πλούσια συλλογή µας!
Στα καταστήματα ΕΛΤΑ