You are on page 1of 6

Gzel Sanatlar ve Tasarm Fakltesi

Endstriyel Tasarm
ENG 101 - ngilizcede Akademik Beceriler I

DERS TANITIM BLGLER

Dersin Ad Kodu Yaryl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS


(saat/hafta) (saat/hafta) Kredi
ngilizcede Akademik Beceriler I ENG 101 Gz 2 2 3 3

n Koullar Yok

Dersin Dili ngilizce

Dersin Tr Zorunlu

Dersin Seviyesi Lisans

Dersin Koordinatr * Okutman Funda AKGL

Dersi Veren(ler) * r. Gr. idem STEVENS

* r. Gr. Bahar KIZILTUNALI

* Yrd. Do. Dr. Aynur YREKL KAYNARDA

* Yrd. Do. Dr. Bahar GN

* r. Gr. David C KERRY

* Okutman Arthur JONES

* Okutman Margaret AMEGHINO

* r. Gr. Naci AFACAN

* r. Gr. Anita AFACAN

* Okutman Ralph John BERNEY

* Okutman Aksel George EPK

* Okutman Lyndon Redvers MERRETT

* Okutman Simon MUMFORD

* r. Gr. Nil WILSING

* Okutman Stefan O GRADY

* Okutman Richard Giles SMITH

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875159

Page 1/6
* Okutman Funda AKGL

* Do. Dr. Nesrin ORU ERTRK

Dersin Yardmclar -

Dersin Amac ENG 101 birinci snf rencileri iin zorunlu bir derstir. ENG101 dersi, zihinsel

becerilerden dinleme ve konuma almalarna arlk vermektedir. rencilerimizin

akademik dinleme becerileri bir ders ya da bir tartmada geen nemli / ilgili bilgiyi

dinleyerek ve sonra bu bilgiyi kullanarak bir renme kts oluturmalar sonucunda

geliecektir. Konuma becerisi ise iki farkl konuya arlk vermektedir: bir tartmada yer

alma ve sunum yapma. rencilerimiz dnem sonuna kadar bu iki renme ktsn

gerekletirmi olacaklardr. Bu sebeple 1. Dnemde allacak olan ENG101 dersi,

rencilerimizi dnce ve fikirlerini anlaml bir btnlk iinde ve karsndaki ikna edecek

ekilde ifade etmeye hazrlayacak ekilde oluturulmutur.

Dersin renme ktlar Bu dersi baaryla tamamlayabilen renciler;

* Grlerin aka belirtildii ve / veya ima edildii akademik metinleri anlayabilirler

* Akademik bir metinde fikirler aras ilikiyi tespit edebilirler

* eitli akademik kaynaklar kullanarak aratrma yapabillirler

* eitli akademik kaynaklardan edindikleri bilgileri sentezleyebilirler

* Akademik bir metinde geen konuyu zetleyebilirler

* Akademik bir konu zerine szl tartmalarda yer alabilirler

* Akademik bir konu zerine szl sunumlar yapabilirler

* Akademik bir konu zerine kendi grlerini de belirten metinler yazabilirler

Dersin erii Bu derste rencilerin akademik becerilerini ngilizce dilinde gerekletirebilmeleri

hedeflenmitir.

HAFTALIK KONULAR VE LGL N HAZIRLIK ALIMALARI

Hafta Konular n Hazrlk

1 Giri: Dersin tanm, zellikleri ve deerlendirme sreci Powerpoint sunumu

2 Not alma Unit 1: Jumping off Point

3 Dinleme Units 2: "What, When, How,

Why"

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875159

Page 2/6
4 Dinleme Unit 3: "Battle of the Brands"

5 Dinleme Unit 4: "You would choose

'What' Colour?"

6 Konularn tekrar -

7 Research "Introduction to Research: Part I &

Part II"

8 Okuma ve Dinleme Unit 1: "What did you say?"

9 Okuma ve Dinleme Unit 1: "What did you say?"

& Unit 2: "Technology: Friend

or Foe?"

10 Yazma ve Dinleme Unit 2: "Technology: Friend or

Foe?"

11 Okuma ve Konuma Unit 3: "You are what you look

like"

12 Dinleme ve Okuma Unit 3: "You are what you look

like"

13 Sunumlar ve Konularn tekrar -

14 Sunumlar ve Konularn tekrar

15 Konularn tekrar

16 Final Snav

KAYNAKLAR

Ders Notu ENG 101-Akademik Skills in English Coursebook / Powerpoint sunumlar

Dier Kaynaklar Gerekli grldnde birim tarafndan hazrlanan ek materyaller

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875159

Page 3/6
DEERLENDRME SSTEM

Yaryl i almalar Say Katk Pay

Devam/Katlm 1 20

Laboratuar - -

Uygulama - -

Arazi almas - -

Derse zg Staj - -

Kk Snavlar/Stdyo Kritii 2 10

dev - -

Sunum/Jri 1 25

Projeler - -

Seminer/Workshop - -

Ara Snavlar/Szl Snavlar 1 20

Final/Szl Snav 1 25

Toplam 6 100

YARIYIL ALIMALARININ BAARI NOTU KATKISI 4 75

YARIYIL SONU ALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI 1 25

Toplam 5 100

DERS KATEGORS

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri

Uzmanlk/Alan Dersleri

Destek Dersleri

letiim ve Ynetim Becerileri Dersleri

Aktarlabilir Beceri Dersleri X

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875159

Page 4/6
DERSN RENM IKTILARININ PROGRAM YETERLLKLER LE LKS

# Program Yeterlilikleri / ktlar * Katk Dzeyi

1 2 3 4 5

1 Endstriyel tasarm alanndaki kuramsal ve pratie dayal bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri

eitli rn, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek

2 Endstriyel tasarm kltr; sanat, zanaat ve tasarmn tarihi ve kuram bilgilerine sahip olmak X

3 Alan ile ilgili bilgi toplanmas, yorumlanmas ve/veya uygulanmas aamalarnda toplumsal,

kltrel, ekonomik, evresel, hukuki, bilimsel ve etik deerlere sahip olmak ve bu deerler

arasndaki farkl ncelikleri dikkate alarak ynetebilmek

4 Endstriyel tasarm alanndaki kavram ve kuramlar anlayabilmek, yorumlayabilmek ve


X
deerlendirebilmek

5 Endstriyel tasarm alanndaki tasarm problemlerini balam ve koullar ile birlikte

tanmlayabilmek ve zm nerileri getirebilmek

6 Endstriyel tasarm alannda bilimsel aratrmay; firma aratrmas, akademik aratrma gibi
X
farkl amalar iin uygulayabilmek

7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarm kavramlarn ve zm nerilerini uzman olan ve


X
olmayan kiilere grsel, yazl ve szl olarak aktarabilmek

8 Endstriyel tasarm alannn gerektirdii dzeyde bilgisayar tabanl biliim ve iletiim

teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve boyutlu grafik yazlmlar); model yapm teknikleri ile

makinelerini kullanabilmek

9 Endstriyel Tasarm alan ile ilgili uygulamalarda karlalan karmak sorunlar zmek iin

bireysel ve ekip yesi olarak sorumluluk alabilmek

10 Endstriyel tasarm alannn interdisipliner karakterinin gerektirdii mhendislik, iletme, grsel

iletiim alanlarnn ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve dier disiplinlerle, X

rgtlerle, firmalarla ibirliine girebilmek

11 Edindii bilgi ve becerileri eletirel bir yaklamla deerlendirebilmek, renme gereksinimlerini


X
belirleyebilmek ve alannda srekli renimi kiisel olarak ynlendirebilmek

12 Bir yabanc dili kullanarak alannn terminolojisini anlayabilmek, kresel gelimeleri izleyebilmek
X
ve farkl kltrlerden meslektalar ile iletiim kurabilmek

13 Karmak ve srekli deien bir dnyada tasarm konularn ve eilimlerini takip edebilmek,
X
yorumlayabilmek ve ngrebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875159

Page 5/6
AKTS / YK TABLOSU

Aktiviteler Say Sresi (Saat) Toplam Yk

Ders saati (Snav haftas dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64

Laboratuvar - - -

Uygulama - - -

Derse zg Staj - - -

Arazi almas - - -

Snf D Ders almas - - -

Sunum / Seminer 1 15 15

Proje - - -

devler - - -

Kk Snavlar 2 1 2

Ara Snavlar / Szl Snavlar 1 10 10

Final / Szl Snav 1 10 10

Toplam Yk 101

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875159

Page 6/6