You are on page 1of 6

Gzel Sanatlar ve Tasarm Fakltesi

Endstriyel Tasarm
ENG 102 - ngilizcede Akademik Beceriler II

DERS TANITIM BLGLER

Dersin Ad Kodu Yaryl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS


(saat/hafta) (saat/hafta) Kredi
ngilizcede Akademik Beceriler II ENG 102 Bahar 2 2 3 4

n Koullar Yok

Dersin Dili ngilizce

Dersin Tr Zorunlu

Dersin Seviyesi Lisans

Dersin Koordinatr * Okutman Funda AKGL

Dersi Veren(ler) * r. Gr. idem STEVENS

* Yrd. Do. Dr. Aynur YREKL KAYNARDA

* Yrd. Do. Dr. Bahar GN

* r. Gr. David C KERRY

* Okutman Arthur JONES

* Okutman Margaret AMEGHINO

* r. Gr. Naci AFACAN

* r. Gr. Anita AFACAN

* Okutman Aksel George EPK

* Okutman Lyndon Redvers MERRETT

* Okutman Simon MUMFORD

* r. Gr. Nil WILSING

* Okutman Muharrem CVELEK

* Okutman Ege Tuvay

* Okutman Stefan O GRADY

* Okutman Richard Giles SMITH

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875721

Page 1/6
* Okutman AYA KAYA

* Okutman Funda AKGL

* Do. Dr. Nesrin ORU ERTRK

Dersin Yardmclar -

Dersin Amac ENG102 dersi birinci snf rencileri iin zorunlu bir derstir. Zihinsel becerilerden okuma

ve yazma almalarna arlk vermektedir. Bu derste rencilerin gncel metinler

okuyarak bir metnin blmlerini anlama, hzl ve etkili okuma, farkl metinlerdeki fikirler

aras balant kurma becerilerini kullanmalar ve okuduklar metinleri bir renme kts

oluturacak ekilde etkili bir kaynak olarak kullanmay renmeleri hedeflenmitir. Yazma

derslerinde ise aratrmaya dayanan akademik yazlar yazma becerilerinin gelitirilmesi

hedeflenmitir. Bu beceriler arasnda kaynak kullanma, bir ifadeyi baka szckler

kullanarak anlatabilme, alnt yapabilme, zet yapabilme ve sentez yapabilme yer

almaktadr. Bu dersi alan renciler bir konudaki fikirlerini destekleyen grlerini ifade

etmek ya da herhangi bir konuda bilgi vermek iin, anlam btnl olan, z ve ikna edici

metinler yazmay reneceklerdir.

Dersin renme ktlar Bu dersi baaryla tamamlayabilen renciler;

* Grlerin aka belirtildii ve / veya ima edildii akademik metinleri anlayabilirler

* Akademik metinlerdeki fikirler aras balanty tespit edebilirler

* eitli akademik kaynaklar kullanarak aratrma yapabilirler

* eitli akademik kaynaklardan edindikleri bilgileri sentezleyebilirler

* Akademik bir metinde geen konuyu zetleyebilirler

* Akademik bir konu zerine szl tartmalarda yer alabilirler

* Akademik bir konu zerine kendi grlerini de belirten metinler yazabilirler

Dersin erii Bu derste rencilerin akademik becerilerini ngilizce dilinde gerekletirebilmeleri

hedeflenmitir.

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875721

Page 2/6
HAFTALIK KONULAR VE LGL N HAZIRLIK ALIMALARI

Hafta Konular n Hazrlk

1 Giri: Dersin tanm, zellikleri ve deerlendirme sreci Powerpoint sunumu

2 Akademik Okuma Unit 1 - "Technology: Where is it

going?"

3 Akademik Okuma Unit 2 - "What's in a

name?"

4 Akademik Okuma Unit 3 - "Leaders: Where do they

come from?"

5 Akademik Okuma Unit 4 - "Graffiti - A social problem

or solution?"

6 Akademik Yazma ve Aratrma Unit - "Research Skills II"

7 Akademik Yazma ve Aratrma Unit - "Research Skills II"

8 Konularn tekrar -

9 Akademik Yazma Unit 1 - "Effective

Communication"

10 Akademik Yazma Unit 1 - "Effective

Communication" / Unit 2 -

"Motivation matters"

11 Akademik Yazma Unit 2 - "Motivation matters"

12 Akademik Yazma Unit 3 - "Social (or Antisocial)

Networking"

13 Akademik Yazma Unit 3 - "Social (or Antisocial)

Networking" / Unit 4 -

"Computer users: Who are

they?"

14 Akademik Yazma / Konularn tekrar Unit 4 - "Computer users: Who are

they?"

15 Konularn tekrar

16 Final Snav

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875721

Page 3/6
KAYNAKLAR

Ders Notu ENG 102 - Akademic Skills in English Coursebook / Powerpoint sunumlar

Dier Kaynaklar Gerekli grldnde birim tarafndan hazrlanan ek materyaller

DEERLENDRME SSTEM

Yaryl i almalar Say Katk Pay

Devam/Katlm 1 20

Laboratuar - -

Uygulama - -

Arazi almas - -

Derse zg Staj - -

Kk Snavlar/Stdyo Kritii 2 10

dev 4 20

Sunum/Jri - -

Projeler - -

Seminer/Workshop - -

Ara Snavlar/Szl Snavlar 1 25

Final/Szl Snav 1 25

Toplam 9 100

YARIYIL ALIMALARININ BAARI NOTU KATKISI 8 75

YARIYIL SONU ALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI 1 25

Toplam 9 100

DERS KATEGORS

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri

Uzmanlk/Alan Dersleri

Destek Dersleri

letiim ve Ynetim Becerileri Dersleri

Aktarlabilir Beceri Dersleri X

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875721

Page 4/6
DERSN RENM IKTILARININ PROGRAM YETERLLKLER LE LKS

# Program Yeterlilikleri / ktlar * Katk Dzeyi

1 2 3 4 5

1 Endstriyel tasarm alanndaki kuramsal ve pratie dayal bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri

eitli rn, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek

2 Endstriyel tasarm kltr; sanat, zanaat ve tasarmn tarihi ve kuram bilgilerine sahip olmak X

3 Alan ile ilgili bilgi toplanmas, yorumlanmas ve/veya uygulanmas aamalarnda toplumsal,

kltrel, ekonomik, evresel, hukuki, bilimsel ve etik deerlere sahip olmak ve bu deerler

arasndaki farkl ncelikleri dikkate alarak ynetebilmek

4 Endstriyel tasarm alanndaki kavram ve kuramlar anlayabilmek, yorumlayabilmek ve


X
deerlendirebilmek

5 Endstriyel tasarm alanndaki tasarm problemlerini balam ve koullar ile birlikte

tanmlayabilmek ve zm nerileri getirebilmek

6 Endstriyel tasarm alannda bilimsel aratrmay; firma aratrmas, akademik aratrma gibi
X
farkl amalar iin uygulayabilmek

7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarm kavramlarn ve zm nerilerini uzman olan ve


X
olmayan kiilere grsel, yazl ve szl olarak aktarabilmek

8 Endstriyel tasarm alannn gerektirdii dzeyde bilgisayar tabanl biliim ve iletiim

teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve boyutlu grafik yazlmlar); model yapm teknikleri ile

makinelerini kullanabilmek

9 Endstriyel Tasarm alan ile ilgili uygulamalarda karlalan karmak sorunlar zmek iin

bireysel ve ekip yesi olarak sorumluluk alabilmek

10 Endstriyel tasarm alannn interdisipliner karakterinin gerektirdii mhendislik, iletme, grsel

iletiim alanlarnn ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve dier disiplinlerle, X

rgtlerle, firmalarla ibirliine girebilmek

11 Edindii bilgi ve becerileri eletirel bir yaklamla deerlendirebilmek, renme gereksinimlerini


X
belirleyebilmek ve alannda srekli renimi kiisel olarak ynlendirebilmek

12 Bir yabanc dili kullanarak alannn terminolojisini anlayabilmek, kresel gelimeleri izleyebilmek
X
ve farkl kltrlerden meslektalar ile iletiim kurabilmek

13 Karmak ve srekli deien bir dnyada tasarm konularn ve eilimlerini takip edebilmek,
X
yorumlayabilmek ve ngrebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875721

Page 5/6
AKTS / YK TABLOSU

Aktiviteler Say Sresi (Saat) Toplam Yk

Ders saati (Snav haftas dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64

Laboratuvar - - -

Uygulama - - -

Derse zg Staj - - -

Arazi almas - - -

Snf D Ders almas - - -

Sunum / Seminer - - -

Proje - - -

devler 4 3 12

Kk Snavlar 2 1 2

Ara Snavlar / Szl Snavlar 1 15 15

Final / Szl Snav 1 15 15

Toplam Yk 108

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875721

Page 6/6