ELS MATEMÀTICS

VIDA D’AULA Juny 2017
Estimades famílies,

En aquest document us explicarem tot allò que hem anat fent al llarg
d’aquesta segona part del curs.

Fins ara, hem fet moltes i diverses coses... Des de la realització de tasques
als nostres quadernets de llengua i mates, fins als projectes d’agermanament
amb escoles d’altres països o d’ortografia. Passant per l’acabament d’altres
projectes que teníem iniciats i altres moltes activitats, sortides, etc.

La primera tasca que vàrem
haver de fer al començar
aquesta segona etapa era
acabar els diferents projectes
iniciats anteriorment i que per
la seva durada no vàrem poder
acabar fins avançat el segon
trimestre o iniciat el tercer.
En aquesta segona part d' aquest curs hem fet quatre projectes: persones
importants, projecte Agermanament amb Nicaragua, projecteTic i projecte d'
ortografia i projecte d’estudi urbanístic.

1. Projecte persones importants:
Vàrem fer un projecte de persones importants com per exemple: Marie Curie,
Ana Frank, Adolf Hitler, Nelson Mandela, entre d’altres.
Amb aquestos projectes varem aprendre moltes coses interessants sobre
aquests personatges.

2. Projecte agermanament amb escola de Nicaragua:
En aquest trimestre hem fet un projecte amb una escola de Nicaragua. Amb
els nostres companys de Nicaragua ens hem conegut un poc. Les varem
explicar con treballem, on estem situats i un poc la nostra illa.
3. Projecte TIC
Varen venir uns alumnes de Sa Colomina de 4t de la E.S.O i ens varen ensenyar
a utilitzar el Libre Office. Varem fer algunes activitats entre tantes una que
ens va agradar molt va ser la de la taula de horaris.

4. Projecte Ortografia:
projecte d'ortografia el varem fer per que la majoria no sabía utilitzar
correctamet les normes d'ortografia. Varem aprendre moltes coses com pe
exemple: els noms del accent, els diftongs, la contracció, els digrafs, i molts
altres més.
5. Projecte Estudi urbanístic de Sa Penya i La Marina.
També vàrem acabar el nostre projecte urbanístic d’estudi dels barris de Sa
Penya i La Marina, acabant creant una maqueta molt elaborada.
Com ja sabeu els ambients són una novetat d’aquest
curs que ens ha agradat molt.
Al tercer trimestre vàrem incorporar una eina. El pla de feina. En ell fiquem
totes les activitats que hem de fer de cada ambient al llarg d’un temps i anem
ficant una creu en les que ja estan fetes. Així sabem si ens queden algunes
tasques per fer.
La darrera tasca que vàrem fer als ambients va ser
preparar una exposició per a les famílies en la que
explicàvem tot el que havíem fet.
Durant aquest temps també hem tingut temps de treballar alguns continguts
als nostres moments de treball d’aula en matemàtiques i llengües.
En matemàtiques hem treballat les potencies, problemes, operacions amb
decimals, equivalències temporals i major menor i igual que.

En llengües hem après la separació de síl·labes, la classificació d’agudes planes
i esdrúixoles, l’ús de la g i j, l’ús de la b i v, pronoms personals i també hem
après a accentuar diferents paraules, a més a més, hem treballat i explicat
normes ortogràfiques que després podíem repassar als nostres quadernets.
A banda de tots els moments que hem esmentat anteriorment, també hem
aprés molt amb els especialistes de Música, Anglés i Educació Física.
E. Física
En aquest trimestre s’ha treballat l’expressió corporal, que és
la comunicació de sentiments a través del llenguatge corporal.
El seu desenvolupament en els nens i nenes facilita les relacions
personals i l’exteriorització de sentiments i emocions.
A més abans d’acabar el curs, s’ha organitzat un dia en la
sessió d’Educació Física, un circuit per anar en bicicleta i altres
activitats com tir amb arc.
The past few months ENGLISH lessons have been very entertaining. We have
watched videos and listened to several SONGS. We have celebrated SAINT’S
GEORGE’S DAY and attended a THEATER PLAY about Don Quixote of La Mancha.
We have learnt the PREPOSITIONS IN, ON, AT (time & location). We have practiced
our ICT SKILLS during the “A day in the life of…” PRESENTATIONS. Also, we have
gone deeper into the PRESENT SIMPLE and have introduced the PRESENT
CONTINUOUS. Finally, we have read a BOOK about volcanoes. Happy summer
holidays to all of you!!!
Música
A música, durant aquests darrers mesos, hem continuat aprenent noves cançons. A
part d’això, hem treballat algunes audicions de compositors famosos. A més a més,
hem fet i improvisat percusions rítmiques fent ús dels instruments de l’aula, així com
amb el nostre propi cos, creant i seguint melodies. Els jocs de caràcter musical no han
faltat a l’aula i n’hem aprés de nous, incorporant.Ne alguns amb la pissarra digital! Per
últim, hem ballat i aprés danses noves, incloent el ball de la festa de fi de curs amb els
nostres fillols. Ens ho hem passat molt bé i hem gaudit molt de la música!
Bon estiu a tots i totes!
A banda de tots aquests moments que hem esmentat hem fet altres moltes coses, com
activitats amb els fillos, festes, sortides al bosc, a aguamar...