You are on page 1of 6

Gzel Sanatlar ve Tasarm Fakltesi

Endstriyel Tasarm
TURK 100 - Trk Dili

DERS TANITIM BLGLER

Dersin Ad Kodu Yaryl Teori Uygulama/Laboratuar Yerel AKTS


(saat/hafta) (saat/hafta) Kredi
Trk Dili TURK 100 Gz 4 0 4 4

n Koullar Yok

Dersin Dili Trke

Dersin Tr Zorunlu

Dersin Seviyesi Lisans

Dersin Koordinatr * Okutman Zarife Ekim SEVND

Dersi Veren(ler) * Do. Dr. Mehmet Temizkan

* Yrd. Do. Dr. Mehmet Ersal

* Yrd. Do. Dr. Mehmet AKKAYA

* Okutman Zarife Ekim SEVND

Dersin Yardmclar -

Dersin Amac Bu dersin amac; rencilere, szl ve yazl olarak anlama ve anlatma yeteneiyle ilgili

temel becerileri kazandrmak, edebi metinleri okuma, anlama ve deerlendirme yetkinlii

kazandrmak, proje ya da sunum hazrlarken kullanabilecei yntemleri retmektir. Ders

sanal ortamda yrtlecektir. rencilere, kiisel gr ve izlenimlerini ifade etmeleri iin,

internet gnl ve forum ortam salanacaktr. Ayrca renciler gelecek yaamlarna

ynelik olarak kullanabilecekleri yazl anlatm biimleri konusunda da yetitirileceklerdir.

renciler, ders kapsamnda okuduklar kitaplar, katldklar kltr ve sanat etkinlikleri

hakknda kompozisyon yazacaklar, bu kompozisyonlar da dnem devi olarak

deerlendirilecektir.Ayrca renciler iin sanal tartma ortamlar oluturulacak ve bu

ortamlarda rencilere dncelerini serbeste ifade etme imkn sunulacaktr.

rencilerin tartma ortamlarna katlmlar, uygulama etkinlii iinde deerlendirilecek,

kendilerini ifade etme biimleri, yazm kurallarna uyma abalar vs. nemli deerlendirme

ltleri olacaktr.

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875949

Page 1/6
Dersin renme ktlar Bu dersi baaryla tamamlayabilen renciler;

* . Szl ve yazl anlatmn kurallarn kavrar, dncelerini etkili bir biimde ifade

etme becerisi kazanr.

* Konumann oluumunu ve konumay bozan etkenleri kavrar.

* Cmleleri oluturan szcklerin ve sz diziminin nemini fark eder.

* Okuma alkanl kazanr ve okuduu kitab veya katld etkinlii kendi bak

asyla yorumlar.

* Gelecek yaamna ynelik olarak- dileke, tutanak, mektup, z gemi, sunum

yntemleri vs.- yazl ve szl iletiim aralarn kullanr.

Dersin erii Bu derste, rencilerin yazl ve szl iletiim aralarn etkili ve doru ekilde kullanmas

zerinde durulacaktr. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinlii zerinde alma

yaplarak, eitli szl ve yazl anlatm trleri irdelenecek ve eletirel bir bak asyla

incelenecektir. Yazl anlatmn temeli olan noktalama iaretleri ve yazm kurallar

sezdirilecek, etkili ve salam ifade iin bu kurallarn doru kullanm salanacaktr. Szl

anlatmda ise renci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya zen gsterme, sunum

yapma teknikleri gibi konularda donanml bir hale getirilecektir.

HAFTALIK KONULAR VE LGL N HAZIRLIK ALIMALARI

Hafta Konular n Hazrlk

1 LETM VE DL Ders notlar, video, sunular

2 KLTR Ders notlar, video, sunular

3 YAZILI ANLATIM Ders notlar, video, sunular

4 YAZI TRLER Ders notlar, video, sunular

5 YAZI TRLER Ders notlar, video, sunular

6 MLA VE NOKTALAMA Ders notlar, video, sunular

7 CMLE BLGS Ders notlar, video, sunular

8 KONUMA Ders notlar, video, sunular

9 KONUMA- VURGU-TONLAMA Ders notlar, video, sunular

10 BLMSEL ARATIRMA VE ETKL SUNUM TEKNKLER Ders notlar, video, sunular

11 KONUMA TRLER Ders notlar, video, sunular

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875949

Page 2/6
12 HAZIRLIKSIZ KONUMA Ders notlar, video, sunular

13 Dnemin gzden geirilmesi

14 Dnemin gzden geirilmesi

15 Dnemin gzden geirilmesi

16 Dnemin gzden geirilmesi

KAYNAKLAR

Ders Notu Tm blackboard ierii- sunu, pdf konu anlatm, ders videolar-

Dier Kaynaklar Zeynep Korkmaz ve ark., Trk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, 6. Bask, Ankara:YargYaynevi,2003.

Akn nen, Trkeyi Trke Konumak, 2007, nklap Yay.Yusuf otuksken, Trk Dili, c. III, Papatya

yay., 2003

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875949

Page 3/6
DEERLENDRME SSTEM

Yaryl i almalar Say Katk Pay

Devam/Katlm 1 5

Laboratuar - -

Uygulama 1 5

Arazi almas - -

Derse zg Staj - -

Kk Snavlar/Stdyo Kritii 2 10

dev 1 25

Sunum/Jri - -

Projeler - -

Seminer/Workshop - -

Ara Snavlar/Szl Snavlar 1 25

Final/Szl Snav 1 30

Toplam 7 100

YARIYIL ALIMALARININ BAARI NOTU KATKISI 4 65

YARIYIL SONU ALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI 1 35

Toplam 5 100

DERS KATEGORS

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri

Uzmanlk/Alan Dersleri

Destek Dersleri

letiim ve Ynetim Becerileri Dersleri

Aktarlabilir Beceri Dersleri

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875949

Page 4/6
DERSN RENM IKTILARININ PROGRAM YETERLLKLER LE LKS

# Program Yeterlilikleri / ktlar * Katk Dzeyi

1 2 3 4 5

1 Endstriyel tasarm alanndaki kuramsal ve pratie dayal bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri

eitli rn, hizmet ve sistemlere uygulayabilmek

2 Endstriyel tasarm kltr; sanat, zanaat ve tasarmn tarihi ve kuram bilgilerine sahip olmak

3 Alan ile ilgili bilgi toplanmas, yorumlanmas ve/veya uygulanmas aamalarnda toplumsal,

kltrel, ekonomik, evresel, hukuki, bilimsel ve etik deerlere sahip olmak ve bu deerler

arasndaki farkl ncelikleri dikkate alarak ynetebilmek

4 Endstriyel tasarm alanndaki kavram ve kuramlar anlayabilmek, yorumlayabilmek ve

deerlendirebilmek

5 Endstriyel tasarm alanndaki tasarm problemlerini balam ve koullar ile birlikte

tanmlayabilmek ve zm nerileri getirebilmek

6 Endstriyel tasarm alannda bilimsel aratrmay; firma aratrmas, akademik aratrma gibi

farkl amalar iin uygulayabilmek

7 Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarm kavramlarn ve zm nerilerini uzman olan ve

olmayan kiilere grsel, yazl ve szl olarak aktarabilmek

8 Endstriyel tasarm alannn gerektirdii dzeyde bilgisayar tabanl biliim ve iletiim

teknolojilerini (CAD, CAID, ikiboyutlu ve boyutlu grafik yazlmlar); model yapm teknikleri ile

makinelerini kullanabilmek

9 Endstriyel Tasarm alan ile ilgili uygulamalarda karlalan karmak sorunlar zmek iin

bireysel ve ekip yesi olarak sorumluluk alabilmek

10 Endstriyel tasarm alannn interdisipliner karakterinin gerektirdii mhendislik, iletme, grsel

iletiim alanlarnn ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahip olmak ve dier disiplinlerle,

rgtlerle, firmalarla ibirliine girebilmek

11 Edindii bilgi ve becerileri eletirel bir yaklamla deerlendirebilmek, renme gereksinimlerini

belirleyebilmek ve alannda srekli renimi kiisel olarak ynlendirebilmek

12 Bir yabanc dili kullanarak alannn terminolojisini anlayabilmek, kresel gelimeleri izleyebilmek

ve farkl kltrlerden meslektalar ile iletiim kurabilmek

13 Karmak ve srekli deien bir dnyada tasarm konularn ve eilimlerini takip edebilmek,

yorumlayabilmek ve ngrebilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875949

Page 5/6
AKTS / YK TABLOSU

Aktiviteler Say Sresi (Saat) Toplam Yk

Ders saati (Snav haftas dahildir: 16 x toplam ders saati) 15 4 60

Laboratuvar - - -

Uygulama 1 1 1

Derse zg Staj - - -

Arazi almas - - -

Snf D Ders almas 10 2 20

Sunum / Seminer - - -

Proje - - -

devler 1 6 6

Kk Snavlar 2 4 8

Ara Snavlar / Szl Snavlar 1 6 6

Final / Szl Snav 1 8 8

Toplam Yk 109

zmir Ekonomi niversitesi | Ynetim Bilgi Sistemleri Mdrl | AKTS ve TYY Katalou: http://ects.ieu.edu.tr | 1497875949

Page 6/6