You are on page 1of 1

Ls om perioderne i Klassisk Musikhistorie, og suppler evt

med selvfundet materiale.


Lyt til eksemplerne der er nvnt i arket, brug You Tube,
Spotify ,CD eller andet.
Beskriv de srlige kendetegn historisk og musisk for perioden,
og beskriv udviklingen mellem de 2 perioder. De musiske
kendetegn vises gennem aktiv lytning.
Fremlg i power point, som lgges ind i ppt-mappen. (Varighed
ca 15 min )
Udfyld til sidst oversigtsarket i samme mappe.