You are on page 1of 1

HO

Imperialisme og 1. Verdenskrig

Imperialisme og I. Verdenskrig (3)


Fredag den 2. oktober 2014

1. A: Hvad var Schlieffenplanen og hvilken betydning fik den for 1. verdenskrigs


udfald? IMP s 100 - 109 - frste verdenskrig.pdf (s. 102-106 dvs. inkl.
Montgomery-kilden) og evt. www. -> lav handout og oplg (10-15min.)

2. B: Redegr for Frste verdenskrigs forlb IMP s 100 - 109 - frste


verdenskrig.pdf (s. 101-102) og VE1914: 40-45 og
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Milit%C3%A6re_forhold_o
g_krigshistorie/F%C3%B8rste_Verdenskrig/Verdenskrigene_(1._Verdenskrig)
(Den store Danske - om 1vk). lav handout og oplg (10-15min.)