You are on page 1of 2

HO

VE 1914 110-118 samt opslag fra GADs Historieleksikon Kanslergadeforliget

Mellemkrigstiden (5) Krise i 30erne - i USA og i Danmark


Materiale: VE1914 side 110-118 og opslag i GADS Historieleksikon Kaslergadeforliget samt
evt. suppleret med yderligere opslag p nettet.

Problemformulering:
Hvordan blev krisen i 30erne tacklet politisk i USA og i Danmark og hvorfor havde hverken
kommunismen eller nazismen gennemslagskraft i USA eller Danmark i 1930erne?

USA

1. Kommentr p tabellen s. 111 om USA's konomi


USA blev ramt af en stort krak i 1929. I lbet af 4 r gik deres konomi drastisk ned, men man kan
se efter at Roosevelt blev prsident, vendte konomien s smt.
2. Hvilket fokus havde Roosevelt i sin tiltrdelsestale (K.16)?
Hans fokus blev at f folk i arbejde. Han ville hve vrdien af landbrugsprodukter, for at hve
evnen til at kbe produkter fra deres egne byer.
3. Redegr for indholdet i National Recovery Act (NRA).
De skulle aftale arbejdstider og ln. De skulle strbe efter at snke arbejdstidernes 40 timer om
ugen. En minimumsln skulle vre med til ge eftersprgslen og arbejdstiderne skulle snkes for at
f flere i arbejde. Brug for flere i arbejde.
4. Hvilken ideologisk tilgang har senator Henry Hatfield til MRA forslaget i Kongressen (K. 17)?
Han mener at NRA forslaget har dybe kommunistiske rdder. Han mener det er drligt og i mod de
amerikanske dyder og traditioner.
5. Beskriv kortfattet det amerikaske politiske system.
Prsidentalisme. Kongressen bestr af senatet og reprsentanternes hus. Prsidenten er den
udvende magt og kongressen er den lovgivende.
6. Hvad er Keynesianisme? - Hvilken konomiske politik er det?
Keynes siger at hvis der er lav eller hj konjunktur, skal regering igennem gribe ind. Ved
lavkonjunktur skal regering stte penge ud i samfundet, blandt ved at snke skatter og skabe
arbejdspladser. Ved hjkonjunktur skal de hve skatterne.

Danmark

7. Kommentr p tabellen s.116. - suppler evt. med relevante tal fra opslag.
Man kan se som teksten beskriver at Stauning blandt andet fik opgang med industrien, der faktisk
blev bedre end den var fr krisen i slut 30erne.
8. Beskriv erhvervsstrukturen i Danmark.
Landbruget var hovederhvervet i Danmark p det tidspunkt. Danmarks eksport af landbrugsvarer til
Storbritannien isr og Tyskland (svinekd, smr).
9. Redegr for det politiske landskab i Damark i 1930erne (Tokammersystemet og de fire gamle
partier).
Det bestod af folketinget og landstinget.

Sammenligning af USA og Danmark


HO
VE 1914 110-118 samt opslag fra GADs Historieleksikon Kanslergadeforliget

10. Sammenlign indholdet i hhv. New Deal og Kanslergadeforliget. (inddrag opslaget fra GADS
historieleksikon) Lav evt. et skema.
11. Sammenlign den politiske virkelighed i hhv. USA og Danmark i periode 1930-midte af II
Verdenskrig.
12. Hvilken betydning fik 1930 ernes krise for opfattelsen af statens rolle i det konomiske liv?
13. Overvej hvorfor hhv. Roosevelt og Stauning nd s stor anseelse i hhv. USA og Danmark.

Lav til sidst en konklusion p den overordnede problemformulering