You are on page 1of 2

Etos, Patos og Logos: (bruges i fx avisartikler, taler, kronikker, lserbreve osv.

)
Ud over den hermeneutiske spiral kan man i tekstlsning se p hvordan teksten appellerer til
modtageren hvilke virkemidler, der er brugt.
Logos :

har retning mod modtagernes intellekt / fornuft


afsender appellerer til modtagers rationelle stillingtagen
afsender holder sig til sagen og koncentrerer sig om saglig, objektiv og logisk bevisfrelse

P det sproglige plan er logos kendetegnet af:

neutralt ordvalg og anonym stil


afdmpet og behersket fremfrelse
statistikker, tal, fakta

Etos :

viser afsenderens trovrdighed


har retning mod modtagernes flelser (isr lngerevarende flelser)
afsender appellerer til modtagers tillid til sin person i kraft af personens personlighedstrk
og karakter

P det sproglige plan er etos kendetegnet af:

ingen negativitet det skader omdmmet


personlighed
inddragelse af autoriteter, name dropping (fx tidligere prsidenter, videnskabsmnd,
myndigheder osv.)
positivt ordvalg.

Patos

med patos appellerer man til spontane, affektprgede flelser og stemninger i nuet
(korterevarende)
patos er den appelform, der er mest bundet til den konkrete kommunikationssituation
den appelform, som det er vanskeligst at opbevare i den skrevne tekst

P det sproglige plan er patos kendetegnet af:

et vrdiladet ordvalg, der frembringer her og nu flelser hos tilhrerne / lserne (fx kan en
flok demonstranter opildnes med vredesudbrud inden en demonstration, eller et publikum
kan opmuntres med jokes inden et underholdningsprogram bliver optaget i TV)
Appelform Appel til Fokus p Modtageren overbevises
af

Patos Appel til flelser Modtageren Stemninger

Logos Appel til fornuft Meddelelsen/budskabet Rationelle argumenter

Etos Appel til tillid Afsenderen Trovrdighed