You are on page 1of 4

Kemahiran Tatabahasa ( SK : 5.3 / SP:5.3.

1 ) Buku teks muka surat 35

Tarikh : ________

GOLONGAN KATA NAMA BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN

( PETIKAN : AMALAN RUKUN TETANGGA )

Kata Nama Berimbuhan

( Awalan & Akhiran )

Awalan Akhiran

( peN- / pe- / peR- / ke- ) ( -an )


Kemahiran Tatabahasa ( SK : 5.3 / SP:5.3.1 ) Buku teks muka surat 35

Tarikh : ________

GOLONGAN KATA NAMA BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN

( PETIKAN : AMALAN RUKUN TETANGGA )

Kata Nama Berimbuhan

( Awalan & Akhiran )

Awalan Apitan Akhiran

( -an )
( peN- / pe- / peR- / ke- ) ( peNan/ pe-
an/peR-an/ ke-an )

Persatuan

Perumahan

Penghuni Kesatuan
Amalan
Penduduk Persefahaman
Kawasan
Penghuni Pendekatan
Kalangan
Pengawal Kemuafakatan
Harian
Keamanan

Pengorbanan

Keharmonian