You are on page 1of 2

27/5/2015 Regnereglerforintegraler(MatematikB,Integralregning)Webmatematik

En gratis tjeneste fra


Matematikcenter

Matematik B / Integralregning /

Regneregler for integraler


Ligesom med differentialregningen findes der ogs regneregler for, hvordan man integrerer summerog
differenser af funktioner samt hvordan, man integrerer produktet af en funktion og en konstant.Alle disse
regler kan eftervises vha. integrationsprven

Sumreglen
Den frste regel er sumreglen

f(x) + g(x) dx = f(x) dx + g(x) dx

Hvis man skal integrere summen af to funktioner, integrerer man hver funktion for sig og lggerbagefter
sammen. Med andre ord: "integralet af en sum er summen af integralerne"F.eks. kunne man blive bedt om at
integrere

1
2
x +
x

s siger reglen, at vi skal integrere de to funktioner hver for sig

1 1
2 2
x + dx = x dx + dx
x x

1
3
= ( x + k1 ) + (ln(|x|) + k2 )
3

1
3
= x + ln(|x|) + k
3

hvor vi har samlet integrationskonstanterne k1 og k2 i en samlet konstant k.

Differensreglen
Differensreglen minder meget om sumreglen. Eneste forskel er, at man her betragter differensen afto
funktioner

f(x) g(x) dx = f(x) dx g(x) dx

Med ord siger vi, at "integralet af en differens er differensen af integralerne".


F.eks. kunne man blive bedt om at integrere

6
2x 14x

Vi integrerer hvert led for sig og trkker dem fra hinanden til sidst.

6 6
2x 14x dx = 2x dx 14x dx

2 7
= (x + k1 ) (2x + k2 )

2 7
= 2 +
http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematikb/integralregning/regnereglerforintegraler 1/2
27/5/2015 Regnereglerforintegraler(MatematikB,Integralregning)Webmatematik
2 7
= x 2x + k

hvor vi igen har samlet integrationskonstanterne k1 og k2 i en samlet konstant k.

Produkt af konstant og funktion


Hvis vi nsker at integrere produktet af en konstant og en funktion, s lader vi bare konstanten stog
ganger den p integralet af funktionen.

c f(x) dx = c f(x) dx

Vi har allerede benyttet denne regel et par gange ovenfor, men lad os tage et eksempel p denalligevel. Hvis
vi skal integrere

2
3 x

s lader vi konstanten st og integrerer funktionen:

2 2
3x dx = 3 x dx

1
3
= 3( x + k1 )
3

3
= x + k

her har vi ladet ladet konstanten 3k1 blive integrationskonstanten k.

Der findes ogs regler for, hvordan man integrerer produktet af to funktioner samt sammensattefunktioner.
Men det lrer man frst p A-niveau eller universitetet.

Videolektion

http://www.webmatematik.dk/lektioner/matematikb/integralregning/regnereglerforintegraler 2/2