You are on page 1of 8

Pelan Kaji Selidik PdPc

Demografi

1. Nama Penuh

GAN SIOK HAR

2. Nombor Kad Pengenalan

711129035150

3. Emel: (pilihan tambahan) jika anda mahu menerima salinan pelan kaji selidik yang telah dilengkapi)

gsiokhar5150@hotmail.com

4. Peranan

Pentadbir Sekolah

5. Nama Sekolah

SJKC DURIAN TIPUS

6. Kod Sekolah

NBC0023

7. Negeri (Kembangkan)

Negeri Sembilan

8. Sila nyatakan jenis sekolah anda (pilih yang berkenaan):

Sekolah Jenis Kebangsaan Cina

9. Sila nyatakan label sekolah anda (pilih yang berkenaan)

Sekolah Kurang Murid

10. Sila nyatakan jika sekolah anda mendapat sokongan dari bahagian swasta dan nyatakan ciri-ciri sokongan
tersebut (e.g. YTL Foundation - FrogClassroom, Microsoft School Programme dan lain-lain)

YTL Foundation

11. Jumlah Peranti (Entri teks)

Komputer (PCs) : 8
Chromebooks : 0
Netbooks : 40
Smart Boards : 0
Tablets : 0
Others : 4

12. Bilangan murid

107

13. Peratusan murid yang mempunyai akses kepada internet dan peranti di rumah

10-30%
Kepimpinan dan Budaya

Pandangan warga sekolah dihormati dan dipertimbangkan. . Keutamaan pembelajaran ialah untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran belajar akan mula dirancang. Murid sentiasa berpeluang untuk mengkaji soalan dan menentukan arah pembelajaran mereka sendiri. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah anda dalam perjalanan kepimpinan dan budaya abad ke-21. Sila nyatakan ditahap manakah sekolah / guru anda sepadan dengan kenyataan berikut: Majoriti Minoriti Minoriti Majoriti Besar Kecil 10. Pembelajaran terutamanya yang X berlaku di dalam kelas. Pembelajaran diteruskan di luar bilik darjah. Pembelajaran menghasilkan perkaitan antara pengetahuan dan kemahiran yang lebih tersusun. Pasukan kepimpinan merancang visi sekolah dan memaklumkan kepada warga sekolah. Mereka mengkaji dan terlibat dalam aktiviti open X ended. Murid diberi sedikit peluang untuk mengawal pengalaman pembelajaran mereka. Pembelajaran adalah berterusan dan menghasilkan pengetahuan dan kemahiran yang tersusun dan mempunyai X perkaitan secara koheren. Sederhana 50. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah anda dalam perjalanan kepimpinan dan budaya abad ke-21. Sekolah memahami akan kepentingan membina jati diri dan mewujudkan warga budaya positif dalam komuniti sekolah. Pembelajaran membolehkan pemerolehan pengetahuan dan kemahiran pembelajaran. X Pembelajaran diteruskan di luar bilik darjah dengan bimbingan ibu bapa atau guru. selain hanya pemerolehan pengetahuan. dan melatih mengawal setiap aspek dari pengalaman pembelajaran mereka. Pembelajaran memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. 15. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah anda dalam perjalanan kepimpinan dan budaya abad ke-21. Mereka menanyakan soalan dan melibatkan diri dalam beberapa aktiviti open ended. Pasukan kepimpinan mula mewujudkan budaya amanah dan berkongsi memikul tanggungjawab. 75- <10% 30% 30-50% 75% 100% Murid kurang diberi peluang untuk menghasilkan tugasan berasaskan learner-directed. 14. untuk bertanya soalan. Murid diberikan banyak peluang untuk mengawal dan bertanggungjawab ke atas pengalaman pembelajaran mereka. 16. Pengajaran dan Pembelajaran 17. membuat pilihan. Pelan implementasi jangka pendek telah pun dibangunkan.

Sila nyatakan ditahap manakah sekolah / guru anda sepadan dengan kenyataan berikut: Majoriti Minoriti Minoriti Majoriti Besar Kecil 10. Aktiviti pembelajaran melibatkan murid dalam beberapa aktiviti pembelajaran open ended dan kolaboratif diamalkan. kesemua di dalam kelas dijangkakan berjaya. tetapi berhubung dengan dunia X sebenar. Aktiviti pembelajaran memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi. minat. dan ulangkaji diintegrasikan dengan X pembelajaran. Maklumbalas.18. Mereka sentiasa menumpukan kepada peningkatan kualiti pembelajaran. ulangkaji dan refleksi perlahan. Ulangkaji dan maklumbalas akan berlaku terutamanya pada X masa peperiksaan dan hanya tertumpu kepada keputusan peperiksaan. X ulangkaji dan refleksi disediakan bertujuan untuk mempertingkatkan kualiti pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan murid. Guru mula menyediakan arahan yang berbeza yang mengharapkan sebahagian murid berjaya dengan standard yang tinggi. Dengan memberi arahan yang berbeza. Terdapat beberapa peluang untuk murid dihubungkan dengan dunia sebenar. . Guru mula melibatkan murid dalam X aktiviti pembelajaran yang interaktif. Sila nyatakan ditahap manakah sekolah / guru anda sepadan dengan kenyataan berikut: Majoriti Minoriti Minoriti Majoriti Besar Kecil 10. 75- <10% 30% 30-50% 75% 100% Guru menyediakan strategi pengajaran yang sama kepada semua murid bagi mendapatkan standard yang dikehendaki. Arahan yang berbeza mewujudkan peluang kepada kebanyakan murid untuk berjaya. Kekerapan maklumbalas yang membina. refleksi. Sederhana 50. nilai budaya dan potensi murid. Maklumbalas yang kerap. Sederhana 50. Aktiviti pembelajaran memberi peluang kepada murid untuk bukan hanya berkolaborasi. X Terdapat beberapa peluang untuk murid dihubungkan dengan dunia sebenar. 75- <10% 30% 30-50% 75% 100% Aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas adalah diketuai oleh guru. Ia sentiasa mengambil kira latar belakang pengetahuan. sosial. berkomunikasi dan berfikir secara mahir tentang X isu dunia sebenar. 19. X lahan menjadi sebahagian dari amalan pengajaran dan pembelajaran.

75- <10% 30% 30-50% 75% 100% Teknologi mula digunakan untuk menyampaikan kandungan kurikulum kepada murid-murid. 21. Kesilapan dalam pembelajaran adalah sesuatu yang boleh diterima. X konvensional dan mengikut prosedur. manakala X murid meneroka sendiri penggunaan teknologi tersebut. Kebanyakan guru tidak X memberikan akses terus ke teknologi kepada murid. Sila nyatakan ditahap manakah sekolah / guru anda sepadan dengan kenyataan berikut: Majoriti Minoriti Minoriti Majoriti Besar Kecil 10. Pembelajaran mula berlaku di luar sekolah dan penggunaan sumber pembelajaran menjangkau sumber sedia ada. Sila nyatakan ditahap manakah sekolah / guru anda sepadan dengan kenyataan berikut: Majoriti Minoriti Minoriti Majoriti Besar Kecil 10. Pembelajaran adalah sosial dan berpusatkan komuniti yang aktif. Individu X dipercayai. Komuniti memupuk budaya pembelajaran aras tinggi. Penggunaan teknologi adalah berpandukan arahan guru. Pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui komuniti pembelajaran kecil (contohnya study group) yang dibina di sekolah. Teknologi digunakan oleh murid untuk tujuan kolaborasi. 20. Teknologi digunakan untuk memudahcara aktiviti pembelajaran aras tinggi. Guru-guru mengintegrasikan X teknologi dalam pengajaran mereka secara inovatif untuk mewujudkan kemungkinan pembelajaran yang baharu Pembangunan Professional . Komuniti mempunyai akses yang bagus kepada sumber pembelajaran yang pelbagai. dihormati dan terlibat dalam pembelajaran aras tinggi. Teknologi menjadi sebahagian daripada pembelajaran murid. Belajar melalui kesilapan menjadi perkara biasa. Guru memudahcara penggunaan pelbagai teknologi. Membuat kesilapan dan belajar X daripadanya adalah OK. kepercayaan dan rasa hormat. 75- <10% 30% 30-50% 75% 100% Pembelajaran terutamanya berlaku di dalam kelas. Kepercayaan dan rasa hormat akan terus menjadi X satu kebiasaan dengan cubaan kepada pembelajaran aras tinggi.. Sederhana 50. Sederhana 50. Budaya mempercayai dan nilai rasa hormat akan terjalin melalui X aktiviti-aktiviti pembelajaran.

Pembangunan profesional berpandu dan kendiri. memperibadikan dan mempertingkatkan pembangunan profesional mereka sendiri. 23. Mereka juga menumpukan kepada keberhasilan murid. diamalkan X secara aktif. 75- <10% 30% 30-50% 75% 100% Matlamat yang tidak jelas bagi sesi pembangunan profesional sedang dibangunkan untuk dipadankan dengan pengetahuan X dan kemahiran barisan kepimpinan dan guru. Kebanyakan sesi-sesi Pembangunan Profesional adalah tidak tetap dan tidak berterusan. Sesi juga menawarkan pengetahuan dan tahap kemahiran pedagogi X dan teknologi guru sepadan dengan kurikulum yang mereka ajar. Guru secara berterusan menilai. Sila nyatakan ditahap manakah sekolah / guru anda sepadan dengan kenyataan berikut: Majoriti Minoriti Minoriti Majoriti Besar Kecil 10. Sesi PembangunanProfessional mempunyai matlamat yang jelas sesuai untuk barisan kepimpinan serta pengetahuan dan tahap kemahiran pedagogi dan teknologi guru sepadan X dengan kurikulum yang mereka ajar.22. Sesi Pembangunan Professional mempunyai matlamat yang sangat jelas sesuai untuk barisan kepimpinan serta pengetahuan dan tahap kemahiran pedagogi dan teknologi X guru sepadan dengan kurikulum yang mereka ajar. Mereka biasanya mempertimbangkan keberhasilan murid. Sederhana 50. Mereka mula mempertimbangkan keberhasilan murid. 75- <10% 30% 30-50% 75% 100% Guru-guru terlibat dalam perancangan dan penganjuran sesi pembangunan profesional dengan bimbingan. Sesi Pembangunan Profesional adalah berterusan dan mampan. Mereka biasanya mensasarkan keberhasilan murid. Guru secara aktif menyusun strategi pelan pembangunan profesional mereka sendiri dengan bimbingan. Guru mula terlibat dengan perancangan Pembangunan Professional yang secara keseluruhannya dirancang untuk X mereka. . Sesi X Pembangunan Profesional adalah berterusan. Sesi X Pembangunan profesional menjadi lebih tetap dan berterusan. Sederhana 50. Sesi Pembangunan Professional mempunyai matlamat yang jelas dan sesuai untuk barisan kepimpinan. Sila nyatakan ditahap manakah sekolah / guru anda sepadan dengan kenyataan berikut: Majoriti Minoriti Minoriti Majoriti Besar Kecil 10.

Sesi pembangunan profesional menawarkan peluang untuk maklum balas. 29. refleksi dan revisi yang selari dengan beberapa matlamat pembelajaran. Maklum balas dan X refleksi mula digunakan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah / guru anda dalam perjalanan teknologi abad ke-21. Penyelenggaraan peranti rangkaian dilakukan pada setiap tahun. Maklum balas X berterusan digunakan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran fasilitator dan juga peserta. Sederhana 50. Sesi pembangunan profesional menawarkan kepelbagaian dan peluang yang terhad untuk maklum balas dan refleksi yang selari dengan matlamat pembelajaran. refleksi dan revisi yang pelbagai dan kerap yang selari dengan matlamat pembelajaran. Sekolah mendapatkan bantuan/sokongan teknikal daripada meja bantuan mengikut keperluan. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah / guru anda dalam perjalanan pembangunan professional abad ke-21. Kebanyakan perisian sekolah sedang dinaik taraf untuk membolehkannya berfungsi pada pelbagai jenis peranti atau pelayar. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah / guru anda dalam perjalanan teknologi abad ke-21. Guru dan murid berkongsi akses kepada peranti di sekolah untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 27. Komuniti pengamal terbentuk dengan jumlah aktiviti dan ahli yang terhad. 75- <10% 30% 30-50% 75% 100% Sesi pembangunan profesional mula menawarkan peluang untuk memberi maklum balas atau refleksi. X Maklum balas kadangkala digunakan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Sumber Bahan . Infrastruktur rangkaian disediakan tetapi sambungan hanya disediakan atas kelulusan permintaan. Hasil maklum X balas kadangkala digunakan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran. Sila nyatakan ditahap manakah sekolah / guru anda sepadan dengan kenyataan berikut: Majoriti Minoriti Minoriti Majoriti Besar Kecil 10. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah / guru anda dalam perjalanan teknologi abad ke-21. Tidak sukar bagi guru-guru dan murid untuk belajar menggunakannya. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah / guru anda dalam perjalanan teknologi abad ke-21. 24. Teknologi 26. 28. 25. Sebahagian daripada perisian mempunyai keupayaan untuk bertukar-tukar maklumat untuk mengurangkan keperluan menggunakan pelbagai platform. Sesi pembangunan profesional menawarkan beberapa kepelbagaian dan peluang untuk maklum balas.

Sederhana 50. membina dan berkongsi kandungan digital di kalangan komuniti sekolah. 31. X mengubahsuai. Pentadbir melaksanakan dasar-dasar. Kandungan digital diuruskan secara sistematik dengan cara ‘tagging’ yang X berkaitan untuk menyokong penemuan berkesan untuk pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh mengakses kandungan digital yang berkaitan subjek dengan mudah dan mengintegrasikannya dalam X rancangan pelajaran. Sekolah mempunyai repositori kandungan digital yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Setiap individu boleh mengakses kandungan digital bagi subjek dan topik tertentu dengan mudah untuk pengajaran X dan pembelajaran. Terdapat satu sistem lestari yang menggunakan. 34. Kandungan digital yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah mudah disuaipadan dan diubahsuai X oleh guru dan murid untuk memenuhi keperluan dan hasil pembelajaran yang berbeza. 75- <10% 30% 30-50% 75% 100% Repositori kandungan digital disediakan kepada guru-guru X untuk pengajaran dan pembelajaran. Murid dan guru berinteraksi dengan X kandungan digital untuk mencapai hasil pembelajaran. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah / guru anda dalam perjalanan operasi abad ke-21. Kandungan digital disepadukan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah / guru anda dalam perjalanan operasi abad ke-21. Sila nyatakan ditahap manakah sekolah / guru anda sepadan dengan kenyataan berikut: Majoriti Minoriti Minoriti Majoriti Besar Kecil 10. Kandungan digital adalah menyeluruh dan memberi peluang kepada pelbagai kemungkinan pembelajaran baharu. 32. . Sila nyatakan ditahap manakah sekolah / guru anda sepadan dengan kenyataan berikut: Majoriti Minoriti Minoriti Majoriti Besar Kecil 10. Setiap individu boleh mengakses dan mencari kandungan digital tertentu dengan kata kunci dengan mudah. 75- <10% 30% 30-50% 75% 100% Kandungan digital digunakan sebagai sumber pembelajaran X tambahan dalam pengajaran dan pembelajaran. Operasi 33. Sederhana 50. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah / guru anda dalam perjalanan menggunakan kandungan abad ke-21. Jadual dan persekitaran fizikal sekolah sesuai dengan keperluan semasa bagi pengajaran dan pembelajaran. 30. pelan tindakan dan strategi berdasarkan visi penerimaan (adoption) sekolah.

35. 36. . Pentadbir memahami kepentingan data dan menganalisis data untuk membentuk pemahaman mudah berdasarkan corak penggunaan dan pemaksimuman sumber. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah / guru anda dalam perjalanan operasi abad ke-21. Pentadbir sekolah menilai guru jika perlu melalui pemerhatian pengajaran formal tertumpu kepada penglibatan murid dan persekitaran pembelajaran. Sila pilih pernyataan yang paling sesuai menggambarkan sekolah / guru anda dalam perjalanan operasi abad ke-21.