You are on page 1of 2

Hn sng

Cng ngh hn sng (wave soldering) l bc pht trin t hn nhng (Dip


soldering) khi lp rp in t pht trin theo hng thu nh linh kin thnh
CHIP dn. Ni n cng ngh hn sng l mc nh bao gm cng ngh tm
flux (quen gi l nha thng), hp nhit hot ha flux (preheat) v hn
sng (wave soldering).

Hn sng l mt cng ngh phc tp vi nhiu yu t tc ng do phi hp


nhiu cng ngh v nhiu yu t khc (xem thm qui trnh v thit b hn
sng)

C nhiu tn cho sng hn l: sng lamda ( wave) hay sng chnh (main
wave), sng CHIP (CHIP wave) hn CHIP dn keo, sng omega () phi
hp vi sng chnh nng cao cht lng mi hn theo chiu ng. Cc tn
gi v chc nng tng ng s ni r thm trong phn k thut sau ny.

Ngoi ra hn sng c th kt hp vi dao kh nng (hot airknife), kh tr ni t


(N2) hay kh nng bo ha gi l hn sng lai hn i lu (hibrid).