You are on page 1of 4

Hitman Pro

http://www.hitmanpro.nl/info.htm

Wat is spyware? Spyware is software waarmee persoonlijke gegevens over u worden verzameld zonder dat u daarvan op de hoogte bent en zonder dat u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. De gegevens die door spyware worden verzameld, kunnen variëren van de websites die u hebt bezocht, tot meer gevoelige gegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. Spyware is vaak gekoppeld aan software die advertenties weergeven, adware genaamd. Sommige adverteerders installeren illegaal adware op uw systeem en genereren een reeks ongewenste advertenties die uw bureaublad onoverzichtelijk maken en u bij uw werk hinderen. De advertenties kunnen bovendien ongepast materiaal zoals pornografische afbeeldingen bevatten. De extra bewerkingen die nodig zijn om u te volgen of advertenties weer te geven, kunnen een extra belasting voor uw computer betekenen en ten koste gaan van de systeemprestaties. Dat wil echter niet zeggen dat alle software waarbij advertenties worden weergegeven of uw on line activiteiten worden gevolgd, per definitie slechte software is. Als u zich aanmeldt bij een service voor gratis muziek en u in ruil daarvoor advertenties van die service wilt ontvangen, kan dit een redelijk aanbod zijn. Zo kan het volgen van uw on line activiteiten handig zijn bij het weergeven van aangepaste zoekinhoud of persoonlijke instellingen bij een on line winkel. Het gaat erom of u (of iemand anders die op uw computer werkt) al dan niet op de juiste manier op de hoogte wordt gebracht van de werking van de software en dat u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van die software op uw computer. Met andere woorden, is de software misleidend in wat het doet of hoe het op uw computer terechtkomt?

Typische spywarebesmetting

Schoongemaakt door Hitman Pro

Wat is misleidende software? Spyware en onbevoegde adware zijn twee voorbeelden van 'misleidende' software. Misleidende software is onder andere programma's die zonder uw toestemming uw startpagina overnemen. Misleidende software kan op verschillende manieren op uw systeem terechtkomen. Een veel gebruikte manier is het illegaal installeren van software tijdens de installatie van andere software, zoals een programma voor het delen van muziek- of videobestanden. Soms wordt misleidende software op de achtergrond op uw computer geïnstalleerd, zonder dat er een waarschuwing wordt gegeven. Als u Internet Explorer als webbrowser gaat gebruiken, kan een dergelijk programma worden geïnstalleerd als de beveiligingsinstelling van Internet Explorer op het laagste niveau is ingesteld. Hitman Pro 2 helpt u er voor te zorgen dat deze instelling minimaal op normaal niveau staat ingesteld. Zo wordt er niets meer zonder uw toestemming op uw computer geïnstalleerd. Hebt u wel eens tijdens het downloaden vaker de vraag gehad of er mag worden gedownload, zelfs nadat u op Nee had geklikt? Makers van misleidende software gebruiken vaak allerlei trucs waardoor u de software wel downloadt. De SurfRight beveiligingsinstellingen in Hitman Pro 2 beschermt uw computer tegen deze trucs. Want al bent u misleid, de door SurfRight ondersteunde Internet-toepassingen hebben met SurfRight ingeschakeld niet langer beheerdersrechten. Hierdoor wordt voorkomen dat spyware en virussen zich in systeemmappen kunnen nestelen of belangrijke systeeminstellingen kunnen wijzigen en dus schade wordt beperkt.

Wat is SurfRight Virussen, wormen, Trojaanse paarden en spyware bereiken hun doel omdat de meeste gebruikers beheerdersrechten hebben. Vanwege deze rechten kan kwaadaardige software willekeurige processen afsluiten, de Windows Firewall uitschakelen, het systeemregister als ook bestanden in systeemmappen manipuleren. SurfRight ontneemt Internet-toepassingen deze beheerdersrechten waarmee wordt voorkomen dat (door misleiding of vanwege een beveiligingslek) kwaadaardige software belangrijke computerinstellingen kan wijzigen.

SurfRight instellingen

12-9-2006 11:10

Hitman Pro

http://www.hitmanpro.nl/info.htm

Een belangrijk feit om te weten indien u SurfRight activeert is dat de SurfRight beveiligde Internet-toepassingen hun beperkte rechten doorgeven naar documenten en toepassingen die vanuit deze Internet-toepassingen worden gestart. Voorbeeld: U ontvangt een .doc Word document in een met SurfRight beveiligde Internet-toepassing. Indien u dit document opent vanuit deze beschermde Internet-toepassing dan erft de applicatie Microsoft Word de beperkte rechten van de Internet-toepassing en kunt u het .doc document niet opslaan in systeemmappen (en Word macro's kunnen uw computer niet ontregelen). Indien u SurfRight activeert zal er nog meer veranderen: 1. 2. 3. 4. 5. Pictogrammen Bestanden downloaden met Internet Explorer ActiveX-besturingselementen Windows Update bezoeken met Internet Explorer Internet-opties wijzigen

1. Pictogrammen Indien u SurfRight inschakelt dan zal per Internet-toepassing een met SurfRight gekenmerkt pictogram op de volgende locaties verschijnen. Menu Start Internet-toepassing Internet Explorer Alleen huidige gebruiker Pictogram essentieel MSN Messenger Alle gebruikersaccounts Geen uitzondering Microsoft Office Outlook Alle gebruikersaccounts Geen uitzondering Outlook Express Alle gebruikersaccounts Geen uitzondering Alle gebruikers Huidige gebruiker Bureaublad Alle gebruikers Huidige gebruiker Werkbalk snel starten Alle gebruikers Huidige gebruiker

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

De bescherming van Internet Explorer is alleen actief als de gebruiker de met SurfRight gekenmerkte Internet

12-9-2006 11:10

Hitman Pro

http://www.hitmanpro.nl/info.htm

Explorer pictogrammen gebruikt. Hiervoor is gekozen vanwege de beperkingen die SurfRight realiseert. Het openen van Favorieten buiten Internet Explorer (SurfRight) als het gebruiken van de Windows Update-pictogram in het menu Start openen een onbeschermde Internet Explorer (zie ook Windows Update bezoeken met Internet Explorer). De gebruiker heeft in het menu Start tevens nog de beschikking over een normaal (en onbeschermd) Internet Explorer pictogram zodat de gebruiker middels dit pictogram eventueel nieuwe ActiveX-besturingselementen kan installeren of de Windows Update website kan gebruiken om handmatig de computer bij te werken.
Pictogram

2. Bestanden downloaden met Internet Explorer Vanwege de door SurfRight verbeterde veiligheidsinstellingen kunt u vanuit Internet-toepassingen geen bestanden (van het Internet) in systeemmappen opslaan. Hieronder volgt een lijst met systeemmappen waarin u geen bestanden kunt opslaan. zoals C:\ de systeemschijf is de schijf waarop Windows is geïnstalleerd

Systeemschijf root

Windows

op uw systeemschijf op uw systeemschijf met uitzondering van uw Mijn documenten die zich in een submap van deze systeemmap bevindt op uw systeemschijf

Documents and Settings

Program Files

Bewaar uw downloads daarom in een submap van (bijvoorbeeld) uw Mijn documenten of in een andere zelf aangemaakte map op uw schijfstation(s). Maak bijvoorbeeld een map Mijn downloads in uw Mijn documenten. Als u een toepassing download van het Internet met Internet Explorer en u de SurfRight Helper is geactiveerd, dan veranderen de downloadvensters van Internet Explorer. Afhankelijk van het type bestand dat u van Internet download zal de SurfRight Helper een aantal knoppen in het betreffende downloadvenster uitschakelen, zoals de knop Uitvoeren waarmee u voorheen direct een toepassing kon uitvoeren als de download was voltooid. De knop uitvoeren van Internet Explorer werkt niet meer omdat alle programma's die vanuit een met SurfRight beveiligde Internet-toepassing worden gestart de beperkte rechten erven. Als u bijvoorbeeld de SurfRight Helper niet zou inschakelen dan kunt u met een SurfRight beveiligde Internet-toepassing geen setup bestanden uitvoeren omdat setup geen bestanden in systeemmappen kan installeren of het Windows register kan bijwerken - wat resulteert in één of meerdere foutmeldingen.

Zonder SurfRight

Met SurfRight

Naast dat de SurfRight Helper knoppen in downloadvensters van Internet Explorer uitschakelt (om fouten te voorkomen) biedt het een vervangende voorziening voor de knop Uitvoeren die Internet Explorer voorheen bood. Als een download is voltooid zal de SurfRight download manager verschijnen. Van hieruit kunt u de gedownloade toepassing uitvoeren met uw eigen beheerdersrechten. Indien u geen beheerder bent zal de download manager niet verschijnen.

12-9-2006 11:10

Hitman Pro

http://www.hitmanpro.nl/info.htm

SurfRight download manager

De SurfRight Helper reageert bij de volgende bestanden:

.exe .msi .zip .rar worden in de SurfRight download manager ter uitvoering aangeboden

.vbs .bat .cmd .reg .pif .lnk kunnen niet vanuit Internet Explorer worden uitgevoerd SurfRight verwijderd de knop Uitvoeren en biedt het niet aan in zijn download manager 3. ActiveX-besturingselementen U kunt geen nieuwe ActiveX-besturingselementen installeren in Internet Explorer met SurfRight. Gebruik het normale onbeschermde Internet Explorer pictogram in het menu Start en bezoek de website waarop het ActiveX-besturingselement wordt aangeboden. Wees er zeker van dat de besturingselementen die u installeert middels de onbeveiligde webbrowser van een betrouwbare bron komen (veilig is). 4. Windows Update bezoeken met Internet Explorer Indien u SurfRight voor Internet Explorer heeft geactiveerd dan kunt u de Windows Update website niet vanuit de snelkoppeling Internet Explorer (SurfRight) bezoeken. Met SurfRight ingeschakeld kunt u immers geen belangrijke systeemwijzingen maken (wat Windows Update normaal als doel heeft). Als u uw Windows toch handmatig wilt bijwerken middels deze website, maak dan gebruik van de normale Internet Explorer snelkoppeling in het menu Start (indien u het Klassiek menu Start niet heeft ingeschakeld). Overigens, de functie Automatische updates wordt niet beïnvloed door SurfRight dus uw computer ontvangt vanzelf nieuwe updates als u Automatische updates heeft ingeschakeld. De snelkoppeling Windows Update in het menu Start wordt ook niet beïnvloed door SurfRight en kunt u dus ook gewoon gebruiken. 5. Internet-opties wijzigen U kunt in de met SurfRight beveiligde Internet Explorer geen opties wijzigen die voor het hele computersysteem gelden. Zo kunt u de optie Controleren of Internet Explorer de standaardbrowser is niet wijzigen. Gebruik dan de normale Internet Explorer snelkoppeling in het menu Start.

12-9-2006 11:10