,

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΙΣΒΟΡΙΩΝ
13ο ΜΕΡΟΣ ----------------------------------------------Γράφει ὁ π. Γεώργιος Αλεντάς

Τ

Τ
Τ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Α΄. ΑΝΗΡΤΗΝΕΝΕΣ ΣΤΟ ΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΚΛΙΤΟΥΣ.

1. ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. (0,96Χ0,62)
Εικόνα Αγιορείτικης τεχνοτροπίας, φέρουσα σμαλτωμένο περίγραμμα.
Ο Χριστός παριστάνεται ολόσωμος και όρθιος.
Στο αριστερό χέρι κρατεί ευαγγέλιο και με το δεξιό ευλογεί.

2
2. ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ. (1,00Χ0,65).

Ο Άγιος παριστάνεται ολόσωμος και όρθιος και με πτερά.
Με το αριστερό χέρι κρατεί σκήπτρο.
Στο κάτω μέρος υπάρχει η επιγραφή: - Έργον π. Ιωάνν. Αντωνίου - Δαπάνη Γιαννούλας Παπαχατζή
και των τέκνων –
Η εικόνα αυτή μπαίνει σε προσκυνητάρι την ημέρα της πανηγύρεως του Ναού 28η και 29η
Αυγούστου και περιφέρεται κατά τη λιτάνευση.

3
3. ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. (1,07Χ0,64).

Είναι έργο λαϊκής τέχνης των αρχών του 19ου αιώνα.
Μπαίνει προς προσκύνηση σε προσκυνητάρι την ημέρα των
Ε8ισοδίων της Θεοτόκου, 21η Νοεμβρίου.

4
ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ

Μια νέα προσπάθεια ξεκινάμε από φέτος με την
διμηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ενός νέου περιοδικού
με τίτλο

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ.
Το περιεχόμενό του, πνευματικό και οικοδομής στην
ορθοδοξία, ώστε να είμαστε εν επιγνώσει ορθόδοξοι
και να γνωρίζουμε τί και γιατί πιστεύουμε.

Μπούμε να το βρούμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση,

https://www.scribd.com/collections/18163857

αλλά και στα ιστολόγια μας

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ

http://ntprodromoy.blogspot.gr

και ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΛΙΣΒΟΡΙΩ.

http://fonivoontosenlisvorio.blogspot.gr

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΓΧΗΣ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
ΜΑΣ

Με προσφορά των
παιδιών των
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και
ΜΑΡΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΛΗ
- η οποία πρόσφατα
κοιμήθηκε
αγιογραφήθηκε η
νότια -ανατολική
κόγχη του Ι.
Βήματος του ναού
μας, με την
παράσταση της
«Αγίας Βάτου» εις
μνήμην την μητρός αυτών ΜΑΡΙΑΣ. Αγιογράφησε ο Αχιλλέας
Σταυρινός

5
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
ΣΤΟ ΛΙΣΒΟΡΙ

Μεγάλη Εβδομάδα
«Βάγια Βάγια του Βαγιώ τρώνι ψάρια τσι
κουλιό». Κυριακή των Βαΐων.
Μέρα γιορτής. Ο κόσμος όλος, το χωριό
όλο, θα εκκλησιαστεί για ν’ ακούσει το τροπάριο,
«Την κοινήν Ανάστασιν προ του Σου πάθους
πιστούμενος…».. Η Εκκλησιά σήμερα είναι
κουσάφι και της Μ. Εβδομάδας. Στο τραπέζι
καταστόλιστη με βάγιες. Μερικοί κοιτάζοντας τις
αυστηρή νηστεία. Παράλληλα η απαραίτητες
βάγιες θα κάνουν και τις προβλέψεις τους για την
προετοιμασίες του σπιτιού –πρέπει όλα να
ερχόμενη ελαιοπαραγωγή. Αν έχει πολύ καρπό η
λάμπουν- για τις Πασχαλινές ημέρες που
βάγια θα έχουμε και καλό μαξούλι. Στο τέλος της
έρχονται.
λειτουργίας ο παπάς θα μοιράσει την ευλογημένη
Τη Μεγάλη Τρίτη έχουμε «τ’ς Κασσιανής
βάγια στον κόσμο, που όλοι θα την πάρουν με κάθε
του τρουπάρ». Μέρες προετοιμάζονται ψάλτες και
ευλάβεια στο χέρι τους, θα αλληλοχτυπηθούν
βοηθοί για να αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό
ελαφρά στο κεφάλι, θα ευχηθούν με το απαραίτητο
τρόπο το «Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις
«τσι τ΄ χρον» και θα επιστρέψουν στο σπίτι. Οι
περιπεσούσα γυνή». Με την απόλυση φεύγοντας ο
νοικοκυρές θα τοποθετήσουν τα βαγιόκλαδα στο
καθένας θα πει και το δικό του σχόλιο.
εικονοστάσι και θα ανασκουμπωθούν για τις
-«όμουρφα του ’παν»
δουλειές. Στο τραπέζι σήμερα ψαροφαγία. Ο
-«πιο καλά του ’παν πέρς».
παστός κολιός αδύνατο να λείπει τούτη τη μέρα.
Τη Μεγάλη Τετάρτη το πρωί η τελευταία
Λίγη αναστολή στη νηστεία της Μ.
Προηγιασμένη και το απόγευμα το Ευχέλαιο. Οι
Τεσσαρακοστής. λόγω εορτής, και από αύριο Μ.
γυναίκες θα τρέξουν το απόγευμα στην Εκκλησία
Δευτέρα ξανά πάλι στην αυστηρά νηστεία.
για να «φτσιλιαστούν». Απαραίτητο και ένα
Τη μέρα τούτη είχαμε στο Λισβόρι το «
μπουκάλι λάδι –δώρο-, για τα κανδήλια της
Ρουμάνι». Άλλοτε το συναντάμε και το Σάββατο
Εκκλησίας. Το βράδυ στα σπίτια ζυμώνεται
του Λαζάρου το απόγευμα. Ένα μεγάλο κλαδί
«ατσοίμστ βλουγιά». Νοικοκυρές σε ιδιότυπη
βάγιας πάνω στο οποίο είναι δεμένα διάφορα
αγρυπνία θα ζυμώσουν με προσευχές και
πολύχρωμα κουρέλια, το σηκώνει ο νεωκόρος ή
ψαλσίματα, και το ψιλοκοσκινισμένο σιταρένιο
κάποιος άλλος και με τη συνοδεία παιδιών, μετά τη
αλεύρι, την προσφορά για τη λειτουργία της Μ.
λειτουργία, το περιφέρουν στα σπίτια του χωριού,
Πέμπτης.
για τα κάλαντα των Βαΐων. «Όξου ψύλοι, ποντικοί
Ξημερώνει η Μεγάλη Πέμπτη. «Κότσιν
και μέσα του ρουμάνι, να φάει Βαϊόφυλλο να πέσει
Πέμτ». Μέρα δύσκολη και γεμάτη ασχολίες. Το
να πεθάνει». Οι νοικοκυράδες θα δώσουν στους
πρωί η Θεία Λειτουργία. Ο παπάς θα προσκομίσει
επισκέπτες με το «Ρουμάνι» ρεγάλο αυγά, μερίδιο
αυτή με την πιο όμορφη σφραγίδα, απ’ τις
στα οποία έχει και ο παπάς.
«ατσοίμστις βλουγιές». Σήμερα θα κοινωνήσει
Το βράδυ και πάλι στην Εκκλησία. Όλες
πολύς κόσμος. Και το ευτράπελο. «Είνι φουτιά γη
βέβαια τις μέρες τούτες είναι αδιανόητο για το
μιτάδους σήμιρα, τσι ε καν να μιταλάβιν, νιες
Λισβοριανό να μην εκκλησιαστεί. Απόψε «θα βγει
παντριμένις». Μετά τη Λειτουργία αμέσως στις
ο Νυμφίος» και όλοι πρέπει να τον προσκυνήσουν.
Μεγάλη Δευτέρα και ξεκινά η Μεγάλη
εβδομάδα. Το πρωί η προηγιασμένη. Στο σπίτι η
νοικοκυρά ετοιμάζει το κουσάφι. Το νηστίσιμο
Μικρασιάτικο ρόφημα – τύπου κομπόστας- με τις
βρασμένες σταφίδες, τα κομμάτια από κυδώνι, το
πορτοκαλόφυλλο, την κανέλα και τη ζάχαρη. Με
κουσάφι ξεκινά η νηστεία της Μ. Σαρακοστής με

6
δουλειές. Το σφάξιμο του αρνιού για τους άνδρες, κάθε χρόνο τέτοια μέρα περιμένουν τις προσευχές
το βάψιμο των αυγών για τις γυναίκες. Αυγά μας. Θα επιστρέψουμε και πάλι όλοι στην
κόκκινα – «κότσιν Πέμτ», - αυγά πλουμιστά – Εκκλησία και θα ξεκινήσουν οι Μεγάλες ώρες της
φαραώ-. Το φυλλαράκι που διαλέχτηκε, μπαίνει Μ. Παρασκευής και αμέσως μετά ο Εσπερινός με
πάνω στο αυγό, το αυγό δένεται σφιχτά μέσα σε ψιλή την Αποκαθήλωση και τη Ταφή. Βλέπεις σήμερα,
κάλτσα κι βάφεται έτσι. Όταν βγει από τη μπογιά, στο πρόγραμμα της σημερινής μέρας δεν χωράει
μένει, φυσική ζωγραφιά, στο σημείο που είχε τίποτες άλλο. Όλα για Το Χριστό. Ακόμα και
κολλήσει το φυλλαράκι. άσπρο- , πάνω στο κόκκινο φαγητό στο τραπέζι, καλά – καλά δεν μπαίνει.
αυγό. Αυγά επίσης σε διάφορα χρώματα, με Νωρίς το απόγευμα το μοιρολόι. Γύρω – γύρω στον
φυσικές μπογιές,. «καρυδότσιφλα», Επιτάφιο μαζεμένοι μικροί και
«αμυγδαλότσιφλα». μεγάλοι τραγουδούν «Τ’ς Παναγιάς του
Το μάζεμα των λουλουδιών είναι μια ακόμη τραγουδ». Μοιρολόι για το Χριστό μα και
ασχολία της Μ. Πέμπτης. Το βράδυ, μετά την προφητεία για τη Ανάσταση.
απόλυση της ακολουθίας πρέπει να στολιστεί ο Και συνεχίζουμε. Ο όρθρος του Μ.
Επιτάφιος και χρειάζονται λουλούδια. Οι κοπέλες Σαββάτου. «Κύμματι θαλάσσης» και εγκώμια.
λοιπόν αναλαμβάνουν τούτη τη δουλειά. Θα Μεγάλη στιγμή κι αυτή. Όλη τη Σαρακοστή οι
τρέξουν στα κοντινά χωράφια αλλά και στα ψαλτάδες ετοιμάζουν τις χορωδίες για τα εγκώμια.
διάφορα σπίτια για τη συγκέντρωση των Και βέβαια οι πιο καλλίφωνες το «Ω γλυκύ μου
απαραιτήτων λουλουδιών. έαρ» και το «Έρραναν τον Τάφον».
Θα κλείσει η Μ. Παρασκευή με την
περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους του
χωριού, παλαιότερα, απαραίτητο να επισκεφθεί
και τους νεκρούς, η νεκραναστάσιμη αυτή λιτανεία
και επιστρέφει πια ο κόσμος στα σπίτι.
Πρωί – πρωί η λειτουργία του Μεγάλου
Σαββάτου, η « πρώτη Ανάσταση». «Ανάστα
ο Θεός…» και γεμίζει ο παπάς με φύλλα βάγιας
όλη την Εκκλησία. Οι γυναίκες προσπαθούν να τα
πιάσουν στο αέρα. Πριν πέσουν κάτω τα μαζεύουν
για να τα πάρουν στο σπίτι. Είναι καλό φυλαχτό…
Στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου που
σήμερα κατ’ εξαίρεση την κάνουμε μέσα στο
κουβούκλιο του Επιταφίου και όχι πάνω στην Αγία
Το βράδυ η ακολουθία των Παθών. Θα Τράπεζα, δεν θα μείνουν και πολλοί ακοινώνητοι.
διαβαστούν τα Δώδεκα Ευαγγέλια και θα βγει ο Κατόπιν όλοι στο σπίτι. Πολλές οι δουλειές που
Εσταυρωμένος. «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». περιμένουν τους χωριανούς. Φτάσαμε πλέον στην
Στεφάνια από φυσικά λουλούδια που φτιάχτηκαν Ανάσταση και πρέπει όλα να τα κάνουμε
με μεράκι προηγουμένως, σκεπάζουν κυριολεκτικά Αναστάσιμα.
ολόκληρο το Σταυρό. Ανάσταση
Αργά το βράδυ και όλη τη νύχτα, μέσα στην Και φθάνουμε στο αποκορύφωμα όλων
Εκκλησία, το στόλισμα του Επιταφίου. αυτών των ημερών. Μεγάλο Σάββατο βράδυ. Όλοι
Μεγάλη Παρασκευή. «Σήμιρα Μαύρους στο πόδι και πανέτοιμοι. Με τη λαμπάδα στο χέρι,
ουρανός, σήμιρα μαύρη μέρα». - «λαμπάδα που μπορεί να είναι και από… χέρι»
Απ’ το πρωί ο κόσμος στο πόδι. Να γίνουν που την κρατά καμαρωτά η κοπελιά, λαμπάδα του
οι τελευταίες ετοιμασίες για τον Επιτάφιο να νονού και της νονάς στα βαφτιστήρια -, με το αυγό
τοποθετηθεί στη θέση του στο κέντρο του ναού και το κόκκινο και τα σπίρτα στην τσέπη, για να
να είναι έτοιμος για την ταφή. Οι χωριανοί θα αναστηθούν κι αυτά. Πριν ακόμη χτυπήσει η
ρθουν, θα δουν τον Επιτάφιο και βέβαια θα καμπάνα, στις 11 το βράδυ, η Εκκλησία ασφυκτικά
σχολιάσουν για τις στολίστρες. Μετά όλοι στο γεμάτη. Όλοι με την καλή την φορεσιά τους με το
νεκροταφείο για να ψαλλούν τα τρισάγια στους χαμόγελο τους, με τις μπόλικες τις ευχές τους.
νεκρούς. Χρέος μεγάλο κι αυτό και δεν έχουμε Μετά το «Κύμματι θαλάσσης», θ’ ανάψουν τις
δικαίωμα να το παραβλέψουμε. Οι νεκροί μας

7
λαμπάδες τους, και θα περιμένουν να δουν «ποιος ιδιαίτερα οι κοπέλες που είναι σε ώρα γάμου έχουν
θα πάρει φέτος την Ανάσταση». κάτι ξεχωριστό να βάλουν για τον Εσπερινό της
Λίγα χρόνια πριν ο επίτροπος με το που ανάβουν Αγάπης και την επίσημη και χαρμόσυνη
τα φώτα μετά το «Δεύτε λάβετε φως…», έχει πάρει Αναστάσιμη λιτανεία στους δρόμους του χωριού.
τη θέση του μπροστά στην Άγια Πόρτα. Κάνει τρεις Λαμπροτρίτη.
μετάνοιες στον παπά που κρατά την Ανάσταση – το Φρόντισαν, μας λέει ο Απόστολος
ξύλινο λάβαρο της Ανάστασης - στα χέρια του, την Αναγνώστου, οι Λισβοριανοί να κτίσουν μια μικρή
ασπάζεται και καμαρωτός στέκεται στο κέντρο του εκκλησούλα στο όνομα της Παναγίας, που λόγω
σολέα. «Η Αγία Ανάσταση προσφέρεται…». Κι του μικρού μεγέθους της τη βάφτισαν
αρχίζει το πλειοδότημα για το ποιος θα δώσει τα «Παναγιούδα». Αυτή βρίσκεται στον καλοκαιρινό
πιο πολλά για να σηκώσει φέτος την Ανάσταση οικισμό της «Καυκάρας» που παλαιότερα σχεδόν
απόψε και τη Κυριακή του όλοι οι νοικοκυραίοι
Πάσχα. Τώρα πια αυτό το είχαν τις ιδιότυπες
τελετουργικό δεν το τηρούμε. κατοικίες τους, «τα
Θα βγουν όλοι μαζί ντάμια» και το
μετά στην αυλή, θα ακούσουν απαραίτητο αλώνι.
το «Χριστός Ανέστη» και μετά Εκεί συνάθροιζαν τα
θα περάσουν όλοι να γεννήματα τους, και
ασπαστούν την Ανάσταση και κυρίως το στάρι και
να ευχηθούν τα Χρόνια πολλά εκεί γινόντουσαν
στον φετινό πλειοδότη που την όλες οι απαραίτητες
κρατά. Μπαίνοντας ξανά στην εργασίες∙
Εκκλησία, οι πόρτες είναι αλωνίσματα,
κλειστές. Χρειάζεται η λιχνίσματα και τα
βροντερή φωνή του παπά, λοιπά. Κι αυτό από
«Άρατε πύλας οι άρχοντες της το Μάιο μέχρι και
γης», για να ανοίξουν και να εισέλθει «ο βασιλεύς το Σεπτέμβριο. Η Παναγιούδα μπορεί να
της δόξης». Μάταια φωνάζει από μέσα ο χαρακτηριστεί για τα χρόνια εκείνα σαν ένας
επίτροπος, «Τις έστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης». καλοκαιρινός ενοριακός Ναός για κείνον τον
Ένα δυνατό σπρώξιμο απ’ τον παπά και οι πύλες οικισμό. Την Τρίτη λοιπόν από το Πάσχα όλο το
ανοίγουν διάπλατα. Τα τελευταία χρόνια όμως η χωριό κατέβαινε στην Καυκάρα από το πρωί για να
τελετή της Ανάστασης γίνεται κι αυτή μέσα στο ναό. παρακολουθήσουν την Πασχαλιάτικη ακολουθία,
Από κει και πέρα, άλλοι θα επιστρέψουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα ανοιξιάτικη και
στο σπίτι με τις αναμμένες λαμπάδες για το αναστάσιμη.
φαγοπότι και άλλοι θα παραμείνουν στην Μετά το τέλος τη Θείας Λειτουργίας, όλοι
Εκκλησία για την Αναστάσιμη θεία Λειτουργία. μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, έπαιρναν
το καφέ τους, ή το όποιο άλλο ποτό τους, συνήθως
ούζο, στα πρόχειρα καφενεία που είχαν στηθεί, στα
οποία φρόντιζαν να υπάρχουν και τα υποτυπώδη
έπιπλα, μπουφές, τραπέζια, καρέκλες κ. λ. π. Εκεί
οι μεζέδες έδιναν και έπαιρναν… αυγά, τυριά, ψητό
κρέας. Γλέντι και τραγούδι, χορός και πανηγύρι
στην Καυκάρα πολλές φορές και με ιδιότυπα
όργανα, τον «τενεκέ», και το βράδυ η συνέχεια στο
χωριό.
Όλες αυτές τις μέρες εύρισκαν ευκαιρία
και οι ερωτευμένοι για να στείλουν στη αγαπημένη
τους, «σ’ γιαβουκλού ντουν», ένα ερωτικό δώρο,
Όλοι όμως πριν μπουν στο σπίτι, θα κάνουν σταυρό
που ήταν ένα χαρτί χαλβάς, που εκείνη απαντούσε
με την κάπνα τις λαμπάδας στο ανώφλι της πόρτας
στέλνοντας με τις φίλες της, μέσα σε μεταξωτό
και θ’ ανάψουν το καντήλι με το αναστημένο φως.
μαντήλι τα «φαραώ» αυγά με τα πολλά χρώματα.
Την Κυριακή του Πάσχα έχουμε τη
Δευτερανάσταση. Όλοι στα γιορτινά ντυμένοι,

8
Η Ανάληψη. κάνει μπάνιο, ή στην ανάγκη μόνο να λουσθεί, με
Σαράντα μέρες, μας λέει πάλι ο νερό που οι γυναίκες, την παραμονή, το
Απόστολος Αναγνώστου, μετά την Ανάσταση, την προετοίμαζαν κατάλληλα. Έβραζαν λοιπόν μέσα
Ανάληψη, δηλαδή την ενσώματη στους ουρανούς στο νερό που προοριζότανε για το μπάνιο της
άνοδο, του Κυρίου μας, εορτάζουμε. Από το ρήμα οικογένειας, διάφορα αρωματικά φυτά,
^αναλαμβάνω» η λέξη «Ανάληψη", και δηλώνει ότι δεντρολίβανο, μαντζουράνα, φύλλα καρυδιάς κ. λ.
ο Πατήρ ανάλαβε -πήρε - στους ουρανούς, τον Υιό, π, και την ημέρα της Ανάληψης όλοι μικροί και
μετά την ολοκλήρωση του έργου Του στη γη. μεγάλοι, έπρεπε να κάνουν, μ αυτό το μπάνιο τους.
1

Η γιορτή είναι μεγάλη και γι" αυτό Η μάννα μου θυμάμαι, Φώναζε να διακόψουμε και
παλαιότερα ήταν αργία για τι σχολεία. Στο το παιχνίδι ακόμα για το απαραίτητο λούσιμο. Σε
Λισβόρι που οι κάτοικοι από παλιά τιμούσαν όλες κανένα άλλο μέρος, απ' τα γύρω χωρία δεν γνωρίζω
τις γιορτές, εκτός βέβαια από τον απαραίτητο να γίνεται κάτι τέτοιο.
εκκλησιασμό, τηρούσαν και διάφορα έθιμα σε Την ήμερα επίσης της Ανάληψης,
συνδυασμό με τη γιορτή. απαραίτητο, για την οικογένεια, ένα ποτήρι γάλα,
Θυμάμαι λοιπόν, δεν ξέρω αν τηρείτε από ή «ψυρούτς», ή ένα πιάτο ρυζόγαλο. Όσο αφορά
πολλούς σήμερα, τη μέρα της Ανάληψης, τους τσομπάνηδες και αυτούς που έχουνε πρόβατα,
απαραίτητα, έπρεπε ολόκληρη η οικογένεια να για την υγεία των ζώων τους, πρέπει να μοιράσουν,
τη μέρα αυτή, γάλα σε διάφορα σπιτικά.

ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ΗΣ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.
Το γραφικό ναΰδριο των
Αγίων Αναργύρων στο
Κατάπυργο δεν είναι πλέον
σε θέση να δεχθεί
προσκυνητές.
Για να μπορέσουμε να
μπούμε μέσα πρέπει να το
ανακατασκευάσουμε.

ΒΟΗΘΕΙΑ!!!

ΔΩΡΕΕΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ανώνυμος50€ / Κατωτριώτης Ιωάννης30€ καθώς και ηλεκτρ. Λαμπτήρες led / Ανώνυμη 50€ /Ανώνυμος 350€ εις
μνήμην Αικατερίνης Βέργου, Γιαννούλας Σαββαδέλλη και Ευστρατίας Σταμματέλλη.
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΛΗ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αποστόλου Πολυχρόνη, Γεωργίου Καμπούρη, Δημητρίου Πολυχρόνη, Παναγιώτη Καμάτσου, Βασιλείου Βγενά,
Ματαρέλλη Κωνσταντίνου, Ελένη Βγενά, Βέρη Δήμητρα.
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Χρήστου και Καλλιόπης Ταρού, Αυγουστή και Ανίσσας Xhezaj
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Μαρίας Αργυρέλλη, Βασιλείου και Ειρήνης Πρωτοψάλτη.
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Νικολάου Καραντάνη

9
ΕΝΟΡΙΑΚΑ

Ιανουάριος – Ιούνιος 2017)

 Η ΠΙΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς μετά τη Θεία
Λειτουργία και την καθιερωμένη Δοξολογία
επί τη εισόδω εις το νέο έτος, κόψαμε στην
Εκκλησία, παρουσία όλων των ενοριτών
μας. την πίτα της ενορίας μας.

 ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Με λαμπρότητα και τις δέουσες τιμές γιόρτασαν και φέτος στο Λισβορι τα Θεοφάνεια, την μεγάλη
αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης.
Το πρωί τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου και
ακολούθησε ο Μεγάλος Αγιασμός, με τον εφημέριο του χωριού Παπά Γιωργη να ευλογεί όλους τους
συγχωριανούς του ευχόμενος θεία φώτιση στον καθένα προσωπικά.
Στη συνέχεια όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ανήμερα της εορτής των Φώτων, πραγματοποιήθηκε
στο γραφικό λιμανάκι στο Σκαμιουδι η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων και η ρίψη του Τιμίου
Σταυρού στα παγωμένα νερά.
Μετά το πέρας του αγιασμού των υδάτων όλοι σχεδόν οι κάτοικοι του Λισβοριου ήπιαν τον καφέ τους
υπό την ζεστασιά της ξυλοσομπας σε γραφικό καφενείο της περιοχής. (http://www.lesvospost.com)

 ΠΕΜΠΤΗ Μ. ΚΑΝΟΝΟΣ

Την Πέμπτη του Μ. Κανόνος 30 Μαρτίου 2017 ετέλεσε την Θ.
Λειτουργία των Προηγιασμένων δώρων ο π. Καλλίνικος
Αναγνώστου, ο οποίος κάθε χρόνο την ημέρα αυτή μας
επισκέπτεται με την ενορία του.

 Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

Το στολισμό του Επιταφίου της Ενορίας μας
πραγματοποίησαν κι εφέτος κοπέλες του χωριού μας.
Έμειναν στην Εκκλησία όλη σχεδόν τη νύχτα της Μ.
Πέμπτης για να στολίσουν τον Επιτάφιο. Τα
αποτελέσματα θαυμάσια.

 ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΪ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Το τραγούδι – μοιρολόι – της Παναγίας, τραγούδησαν και
εφέτος οι κοπέλες της χορωδίας των παραδοσιακών τραγουδιών της Ενορίας μας, το
απόγευμα της Μ. Παρασκευής, γύρω από τον Επιτάφιο.

10
 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η πρώτη
ημέρα της Αναστάσεως, η Κυριακή

του Πάσχα. Τιμές κατά την περιφορά της
Αναστάσεως απέδωσε η Φιλαρμονική
του Δήμου.
 ΛΑΜΠΡΟΤΡΙΤΗ
Η καθιερωμένη ετήσια Ιερά Πανήγυρις,
μέσα στη Διακαινήσιμο εβδομάδα στο
ξωκκλήσι της Παναγιούδας στην
Καυκάρα.
 ΛΑΜΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Καθιερωμένη ετήσια Θεία Λειτουργία
στο ξωκλήσι της Μεταμορφώσεως της
περιοχής Μπλο.
 8η ΜΑΪΟΥ
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και εφέτος η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στις
Θερμοπηγές του χωριού μας
Στο τέλος διενεμήθη στους προσκυνητές παραδοσιακή «μανεστράδα». Το κρέας
προσέφερε η ο Δημήτριος Λόκος και η Γεωργία Π. Χαδεμένου. Προσφορά επίσης είχαμε
από το SUPER MARKET ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ.
 13η ΜΑΪΟΥ
Ενοριακό προσκύνημα στον Άγ. Θεράποντα Μυτιλήνης και προσκύνηση της χειρός του
Αγ. Νεκταρίου.
 13η / 14η ΜΑΪΟΥ
Πανήγυρις στο εορτάζον ναΰδριο Αγίου Ισιδώρου, της περιοχής Τέμενος. Προσφορά φαγητού από
την Ευστρατία Δούκα.
 23η / 24η ΜΑΪΟΥ
Ιερά αγρυπνία επί τη αποδόσει του Πάσχα και ετήσια μαθητική παράκληση επί τη ενάρξει
των Πανελλαδικών εξετάσεων.
Λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην ενορία μας και έχουμε μεγάλη ανάγκη
για την αποκατάστασή τους, αναστέλλεται η έντυπη κυκλοφορία του περιοδικού μας
«Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ»
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΑ.
Ο ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου θα το βρίσκετε στα ιστολόγια μας είναι:

http://ntprodromoy.blogspot.com
http://lisvorion.blogspot.com

11
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

➢ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 13/1/2017 ετών 92
➢ ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 13/1/2016 ` ετών 91
➢ ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 23/1/2017 ετών 85
➢ ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13/5/217 ετών 86 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
➢ ΣΤΑΜΑΣΤΕΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 18/5/2017 ετών 83
➢ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 13/6/2017 ετών 79

➢ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ 19-2-2017 τεσσαρακονθήμερο
➢ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗ 19-2-2017 τεσσαρακονθήμερο
➢ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΛΗ 26-2-2017 τεσσαρακονθήμερο
➢ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΛΗ 30-4-2017 τριμηνιαίο
➢ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗ 25-6-2017 τεσσαρακονθήμερο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. 4/6/2017
Η Βάπτιση της εγγονούλας μας στον Ιερό Ναό Αγίου
Αλεξάνδρου Π. Φαλήρου.
Το όνομα της νεοφώτιστης ΜΑΡΙΑ.
Γονείς Θεμιστοκλής Κωνσταντινίδης – Αικατερίνη Αλεντά.
Ανάδοχοι: Γεώργιος Κυριαζής – Αλεξάνδρα Γεωργίου.
➢ Τη Κυριακή 18η Ιουνίου στη Παναγία Μισοσπορίτισσα
Παιανίας, τελέσαμε τη Βάπτιση του πρώτου παιδιού του
Γρηγορίου Κόντου και της Σταυρούλας Εμμανουήλ.
Το όνομα του νεοφώτιστου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
Ανάδοχος ο Διονύσης Δήμας.
➢ Τη Κυριακή 11 Ιουνίου βαπτίστηκε στον Άγιο Γεώργιο Μελαντών το δεύτερο παιδί του Ιωάννου και της Ευανθίας
Κατσιάνου.
Το όνομα της νεοφώτιστης ΚΥΡΙΑΚΗ
Ανάδοχοι οι: Αναστασία Αργυρέλλη, Αικατερίνη Αναγνωστέλλη και Μαρία Αργυρέλλη.

➢ Τη Κυριακή 14η Μαΐου στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πηγής τέλεσαν το γάμο τους ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜ.
ΖΟΥΠΑΝΤΗΣ και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ. ΚΑΛΙΜΑΝΤΖΕΡΟΥ.
Παράνυμφοι: Ηρακλή; Και Δέσποινα Καραγιάννη – Δέσποινα Καλιμαντζέρου.
➢ Τη Κυριακή 18η Ιουνίου στη Παναγία Μισοσπορίτισσα Παιανίας, τελέσαμε το γάμο του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣ.
ΚΟΝΤΟΥ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
Παράνυμφοι: Βαγγέλης Καργάκος – Ελένη Ζαχαρία.

E-mail: intprodromoy@yahoo.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
http://ntprodromoy.blogspot.com και http://lisvorion.blogspot.com

12