You are on page 1of 3

Generalni konzulat Republike Slovenije

55 Public Square, Suite 945
Cleveland, OH 44113
Tel: (216) 589 9220
Fax: (216) 589 9210

ZAHTEVA ZA UGOTOVITEV DRŽAVLJANSTVA
APPLICATION FOR CITIZENSHIP DETERMINATION

I. PODATKI O PROSILCU (APPLICANT'S DATA)

1. Ime in priimek _________________________________
First Name, Last Name

2. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze _________________________________
Last Name before Marriage

3. Datum, kraj in občina rojstva (če je rojen _________________________________
v tujini tudi država) _________________________________
Date, Place and Community of Birth (if born
abroad also Country)

4. Naslov prebivališča v tujini _________________________________
Place of Residence abroad _________________________________

5. Zadnje stalno prebivališče v Republiki _________________________________
Sloveniji pred odhodom v tujino (če je
prosilec rojen v tujini, je treba navesti _________________________________
zadnje stalno prebivališče staršev ali
starih staršev) _________________________________
Last place of permanent residence in the Republic
of Slovenia before departure abroad (if born abroad, state the last place of permanent residence
of parents or grandparents)

6. Prebivališče prosilca ali staršev (starih _________________________________
staršev od leta 1948-1952)
Applicant's or his parents' place of residence _______________________________________
(of grandparents between 1948-1952)

7. Datum in kraj sklenitve zakonske zveze _________________________________
Date and place of marriage

8. Osebni podatki zakonca (osebno ime, datum _________________________________
in kraj rojstva, prebivališče)
Spouse's personal data (name, date and
place of birth, permanent residence) _________________________________
9. Državljanstvo zakonca ob sklenitvi _________________________________

and residence of eventual other _______________________________________ relatives in the former SFRJ _______________________________________ II. datum _________________________________ in kraj rojstva. if the last name chosen at marriage is not stated on the certificate. military IDs etc. Osebni podatki staršev (osebno ime. OPOMBE (REMARKS): Podatki pod št. se pridobi po starših. zato so zanje potrebni podatki o sklenitvi zakonske zveze in državljanstvu moža. residence in the former SFRJ) _______________________________________ 11.08. Wives married until 28/08/1945 got citizenship after their husbands therefore information on marriage and husband's citizenship is needed. 1945 _______________________________________ 10. star PL. 9.. Osebni podatki. zato se tudi za potomce presoja po predpisih. LISTINE. če je bila ta sklenjena pred 28. (Marriage certificate if married abroad. so nujno potrebni zaradi ugotovitve državljanstva. is essential for citizenship determination. Izpisek iz rojstne matične knjige.08. Citizenship is acquired under parent's citizenship and is for descendants therefore decided upon the regulations in force at the time of birth of the ancestors. .1945) _________________________________ Spouse's citizenship at marriage if married before 28. prebivališče v bivši SFRJ) Personal data on parents (name. je potrebno listino overiti z Apostille pečatom in prevesti v slovenščino. Izpisek iz poročne matične knjige. KI JIH JE TREBA PRILOŽITI (REQUIRED PROOFS AND DOCUMENTS): 1. ki so se poročile do 28/08/1945 so v državljanstvu sledile možu. and 10. če je zakonska zveza sklenjena v tujini. Žene. in 10. attach a notarized statement on chosen last name at marriage) 3. 9. domovinstvo (domovnica zase in za starše.) Older applicants should provide also any other document proving citizenship (citizenship certificate. ki dokazuje državljanstvo oz. Državljanstvo se je pridobilo oz.) Podpis: Signature: ______________________________ Datum: Date: ______________________________ III. če je prosilec rojen v tujini (Birth certificate if born abroad) 2.. ki so veljali v času rojstva prednikov. Information under 8. sorodstveno razmerje in _________________________________ prebivališče morebitnih bližnjih sorodnikov _________________________________ v bivši SFRJ Personal data. date and _______________________________________ place of birth. vojaška knjižica itd. old passports. 8. Po potrebi morajo starejše osebe predložiti kakršnokoli listino. zakonske zveze.

00 USD. Money Order naj se glasi na »Consulate General of the Republic of Slovenia. Cleveland«. Is needed for speedier citizenship determination. as descendants of the same ancestor acquired citizenship on the same legal basis. 11. ki so bili izdani v Sloveniji. bratov (sester). Državljanstvo v tujini živečega Slovenca se zato lahko hitreje ugotovi na podlagi vpisa v državljansko knjigo njegovih staršev. saj so potomci istega prednika pridobili državljanstvo na isti pravni podlagi. Money orders should be made payable to »Consulate General of the Republic of Slovenia. . priložite fotokopije kakršnihkoli drugih dokumentov. ki živijo ali so živeli do smrti v Sloveniji. If you have any other documents issued in Slovenia attach their fotocopies. Information under 11. The consular fee for application is 173. Za vlogo je potrebno plačati konzularno takso v znesku 173 USD. so potrebni zaradi hitrejšega ugotavljanja državljanstva. brothers or sisters record in the citizenship database of who live or have died in Slovenia. Citizenship of a Slovenian living abroad may be determined faster through his parents. Cleveland « Če razpolagate z njimi.Podatki pod št.