You are on page 1of 11

xxMiosSz 2007 mMzlq - EUSmM

mjq mP
M) 1 - Ar M? Ar u (Axi) | Ar ae ||
2 - Cr M? Cr os (Axi) | Cr qs ||
3 - CS Mq? CS mq (Axi) | CS lq ||

Z) 1 - "CSq" zoSxr sXrm mjqupmh -


Arq Cq Cq (m.)
Crq Cq Cq (x.)
CSq Cq Cql (l.)

a) 1 - Arq A | 2 - CS uq |
3 - Cr e | 4 - Cr lx |
5 - CS qZq | 6 - Ar lU |

b) M + A = M | i + A = i | M + Cq = Mq |

Newwords:
lx nose(f); e tongue(f).

ir mP
M) 1 - x M? x ae |
2 - M acNi? ae acNi |
3 - x M? x os |
4 - M ii? os ii |
5 - ii Mq? ii mq |
6 - M mii? m mii |

mxXZr 1of11 SwluUhr xqmM MUi - Chandra.raghu@gmail.com


xxMiosSz 2007 mMzlq - EUSmM

Z) "iS" zoSxr sXrm mjqupmh --


x i i (m.)
x i i (x.)
ii i il (l.)

a) 1 - x ci 2 - x qsi
3 - x uO 4 - ii Mqsq
5 - x ei 6 - ii Mxqq

b) i i Ali (m.m.)
acNi acNi acNli
x j j (q.m.)
acNx acNj acNj
q u q (E.m.)
acNq acNu acNq

Newwords:
qsri fades; mwmri putsforthflowers;
xTUi throbs; sxi shines;
uMxi blooms; ci mangotree(m);
uO banyantree(m).

iir mP
M) 1 - i M? i Su |
2 - i M? i m |
3 - M mPi? os mPi |
4 - M mii? Ts mii |

mxXZr 2of11 SwluUhr xqmM MUi - Chandra.raghu@gmail.com


xxMiosSz 2007 mMzlq - EUSmM

5 - M ari? os ari |
6 - M Tsi? u Tsi |
7 - M acNi? ae acNi |
8 - M uMxi? mwm uMxi |
9 - M xTUi? l xTUi |
10 - M ii? Ae ii |
11 - M qsri? qs qsri |
12 - M mwmri? si mwmri |
13 - M sxi? qZ sxi |
14 - M uSi? Su uSi |

Z) 1 - Cq Wxi | 2 - Cq Mxq |
3 - Cq cUh | 4 - Cq Asr |
5 - Cq m | 6 - Cq Mlr |

a) 1 - os mPi | 2 - os ari |
3 - bO mii | 4 - ae acNi |
5 - m lqi | 6 - N sZi |
7 lO liri | 8 - l mzri |
9 - mS csi | 10 - l xTUi |

Newwords:
cUh leg(m); lO dancer(m);
Wxi hand(m); As finger(f);
Mxqq flower(n);

cij mP

mxXZr 3of11 SwluUhr xqmM MUi - Chandra.raghu@gmail.com


xxMiosSz 2007 mMzlq - EUSmM

M) 1 - Cq M? Cq Wx |
2 - Cql Ml? Cql ml |
3 - Cq M? Cq si |
4 - M Meli? Wx Meli |
5 - Ml xTOli? ml xTOli |
6 - M acNli? ae acNli |
7 - M ili? Ae ili |
8 - Ml mili? Tsl mili |
9 - M qsrli? qs qsrli |
10 - M arli? os arli |
11 - M mwmrli? si mwmrli |
12 - Ml uMxli? mwmh uMxli |
13 - Ml sxli? qZl sxli |
14 - M mPli? os mPli |

Z) 1 - Cql Mxql |
2 - Cq si | 3 - Cq u |
4 - Cql aWh | 5 - Cq N | Cq N |
6 - Cql mhl | 7 - Cq Acs |
8 - Cq zsM | 9 - Cq Sui |

a) 1 - si qsrli | 2 - N mPli |
3 - ae ii | 4 - Mlr ari |
5 - Ts mii | 6 - os lirli |
7 - lm erli | 8 - qa AOli |
9 - os Qli | 10 - u Tsi |

Newwords:

mxXZr 4of11 SwluUhr xqmM MUi - Chandra.raghu@gmail.com


xxMiosSz 2007 mMzlq - EUSmM

mq Lotus(n); Meli cackle;


xTOli bloom; mhq leaf(n);
Acs mountain(m); Sui goddess(f).

mgcq mP
M) 1 - xUj M MUi? xUj Uj lri |
2 - Mmr Ml ZSli? Mmr Tsl ZSli |
3 - M aW acNi? WU aW acNi |
4 - AW Mq AUWq? iu uq AUWx |
5 - A M cUli? A ih cUli |
6 - os Mq Alri? os esq Alri |
7 - M Ml AUWli? lmir Al AUWli |
8 - iu M ZSx? AW Tsl ZSq |

Z) 1 - A ell uWli |
2 - lmir me Uli |
3 - uwp ih cUi |
4 - iu esq Alrx |
5 - AW mwmh mzrq |
6 - iu Ts ZSx |

a) 1 - Ar xUj Uj lri |
2 - Cq A Uj uWi |
3 - Cq Mmr Tsl ZSli |
4 - Cq osM aW acNli |

b) AWq Auq urq (mjq - AxqS)

mxXZr 5of11 SwluUhr xqmM MUi - Chandra.raghu@gmail.com


xxMiosSz 2007 mMzlq - EUSmM

iuq ruq rrq (mjq - rwqS)

Newwords:
Uj chariot(m); ihq grass(n);
xUj charioteer(m); lmi king(m);
Mm monkey(m); lri leads;
Alri bring; cUli graze;
AUWli ascendorclimb.

w mP
M) 1 - ru Ml aW acNj? Au zMOl aW acNu |
2 - si M sxi? si mwm sxi |
3 - lU Ml usxi? lU mir usxi |
4 - Au Mr lS iUu? ru lMr lS iUj |
5 - zMO Mpr acNi? zMO cpr acNi |
6 - el Mpr acNli? el mSpr acNli |
7 - luM Mr lM mi? luM mhr lM mi |
8 - zMOM Mr uwp iQri? zMOM Mzr uwp iQri |
9 - osM Mj clSq Ari? osM Wxil clSq Ari |

Z) 1- x luM lM mi |
2 - x si Mxq usxi |

a) 1 - Cq os mSpr mPsr acNli |


2 - ur Mhpr zoSq AMhrq |
3 - lxMr ur alk ebq |
4 - osM ur sxli |

mxXZr 6of11 SwluUhr xqmM MUi - Chandra.raghu@gmail.com


xxMiosSz 2007 mMzlq - EUSmM

Newwords:
lM boat(f); luM boatman(m);
mh oar(f); zMOq cart(n);
zMOM cartman(m); Mz whip(f);
cq wheel(n); mS foot(m);
lU woman(f); iUj cross;
mi pushes; uwp bull(m);
iQri beats; Ari calls;
eb smell; AMh hear.

xmiq mP
M) 1 - klu Mpr U uiUli? klu uixpr U uiUli |
2 - urb Mqj mUpqi? urb AWUr mUpqi |
3 - osM Mqj mPsr acNli? osM Akrrlr mPsr
acNli |
4 - osM Mqj El ueli? osM mwmr El ueli |
5 - rr Mqj lS acNj? ur esr lS acNq |
6 - ur Mpr ih rcNq? rrq Apr ih rcNj |
7 - rr Mqj mPj? ur lr mPq |
8 - el Mqj M acNli? el klr SzliU acNli |
9 - ur M M rcNli? ur os kl rcNli |

Z) 1 - AW klu / klu ih rcNq |


2 - lm Mur kl rcNli |
3 - rr lr aljl mPj |

mxXZr 7of11 SwluUhr xqmM MUi - Chandra.raghu@gmail.com


xxMiosSz 2007 mMzlq - EUSmM

a) 1 - N xrq AUarr MQli |


2 - os Wxipr mxiMl Alri |
3 - ur lpr uxil mzrq |

Newwords:
kl cow(f); uix calf(m);
Uq milk(n); urb tiger(m);
AWU food(m); lq knowledge(n);
Elq garden(n); Akrrlq study(n);
mPsr school(m); uiUli give;
pqri wanders; ueli go;
rcNj give; SzliUq anothercountry(n);
lm king(m); Mu poet(m).

Aq mP
M) 1 - Mxr mhl mili? zZr mhl mili |
2 - qM Mpr qk moli? qM mwmpr qk moli |
3 - Mxqi AU mUWi? oei AU mUWi |
4 - Mxqi es xui? mi es xui |
5 - kl Mxqi xri? kl urbi xri |
6 - iu Mxqi Ex? AW mPi Eq |
7 - AW Mxqi AuUWq? iu iU AuUWx |
8 - lS Mxqi muWi? lS muii muWi |
9 - klM Mxqi M acNli? klM aqi laU acNli |
10 - el Mxqi Ml Alrli? el xqSi Ul Alrli |

Z) 1 - qM Mqsi qk moli |

mxXZr 8of11 SwluUhr xqmM MUi - Chandra.raghu@gmail.com


xxMiosSz 2007 mMzlq - EUSmM

2 - iOMi lr AUWli |
3 - sir mwmh mili |

a) 1 - zMO aqi AacNi |


2 - AW SUi ae mzrq |
3 - ur qMpr xrq |
4 - rr ui AuUWj |

b) 1 - iUi crosses; uiUi givesoristributes;


2 - AUWi ascendsorclimbs;AuUWi descendsorcomes
down;mUWi growsorgerminates.

Newwords:
i tree(m); zZ branch(f);
qk honey(n); mP seat(n);
oeq seed(n); AU sprout(m);
qM fly/bee(f); el people(m);
Ul preciousstones(n); mUWi grows;germinates;
moi drinks; xui flows;
xri fears; Eq (I)standup;
AuUWx (You)descend; iOMq lake(n).

luq mP
M) 1 - SWi Mxr aW acNi? SWi pi aW acNi |
2 - qi Mxr zz ssri? qi SWi zz ssri |
3 - zzu Mx all iwrli? zzu qih all iwrli |
4 - m Mxr Aq AlxUi? m mir Aq AlxUi |

mxXZr 9of11 SwluUhr xqmM MUi - Chandra.raghu@gmail.com


xxMiosSz 2007 mMzlq - EUSmM

5 - m Mxr aWi Mq Alri? m eqi aWi xuxUq


Alri |
6 - rr Mxr zoSqMhrj? ur zMOxr zoSq AMhrq |
7 - ur Mxr U moq? rr kl U moj |

Z) 1 - Cr qq qi |
2 - Cr Mwhxr SWi |
3 - Cq zzu mxw Qli |
4 - urq Cql Tsl ZSq |

a) 1 - iu M acNx? AW Amh acNq |


2 - iu M uxx? AW xOl laU uxq |
3 - Uq M acNi? Uq ul acNi |
4 - M iu miU? UbllSl Mq c qq miU |
5 - iu pi M? qq pi xlSUUq |
6 - M i (iu) lq? qq lq clSzZU |
7 - Mr iu sZx? AW Wxil sZq |
8 - MS iu mP mPx? AW miMs mP mPq |
9 - iu Mxrqlxx? AW qq zMxr Aq AlxUq |
10 - iu xux M mPi? qq xux uusr mPi |

Newwords:
qi mother(f); SWi daughter(f);
mi father(m); pi / mi husband(m);
m wife(f); eqi soninlaw(m);
xux sister(f); A order(f);
zz child(m); alq song(n);
ssri fondles; iwrli arepleased;

mxXZr 10of11 SwluUhr xqmM MUi - Chandra.raghu@gmail.com


xxMiosSz 2007 mMzlq - EUSmM

AlxUi follows; AMhrq (we)hear;


mx dust(m); pi brother(m).

mxXZr 11of11 SwluUhr xqmM MUi - Chandra.raghu@gmail.com