You are on page 1of 2

AZLAN BIN MOHAMAD AZIZ

BLOK J 8252, RUMAH AWAM KESANG


77000 JASIN, MELAKA
TELEFON : 013-6228252
______________________________________________________________

Tarikh : ..

Kepada :

Pengarah,
Lembaga Getah Malaysia,
C 4466, Jalan Tanjung, Bukit Baru,
75150 Melaka.

Tuan,

BAYARAN PAJAKAN HASIL KELAPA SAWIT


DI RRIMINIS JASIN, MELAKA SELUAS 133.75 EKAR

Dengan hormatnya bersama ini saya sertakan cek No : . (CIMB)


sebanyak RM 25,830.75 (RINGGIT MALAYSIA : DUA PULUH LIMA RIBU LAPAN
RATUS TIGA PULUH DAN SEN TUJUH PULUH LIMA SAHAJA) bagi bayaran
pajakan hasil kelapa sawit di RRIMINIS Jasin, Melaka untuk bulan
2014.

2. Semoga mendapat kerjasama dari pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

.....
AZLAN BIN MOHAMAD AZIZ
AZLAN BIN MOHAMAD AZIZ
BLOK J 8252, RUMAH AWAM KESANG
77000 JASIN, MELAKA
TELEFON : 013-6228252
______________________________________________________________

Tarikh : ..

Kepada :

Pengarah,
Lembaga Getah Malaysia,
C 4466, Jalan Tanjung, Bukit Baru,
75150 Melaka.

Tuan,

BAYARAN PAJAKAN HASIL KELAPA SAWIT


DI RRIMINIS JASIN, MELAKA SELUAS 133.75 EKAR

Dengan hormatnya bersama ini saya sertakan cek No : . (CIMB)


sebanyak RM 25,413.60 (RINGGIT MALAYSIA : DUA PULUH LIMA RIBU EMPAT
RATUS TIGA BELAS DAN SEN ENAM PULUH SAHAJA) bagi bayaran pajakan
hasil kelapa sawit di RRIMINIS Jasin, Melaka untuk bulan 2014.

2. Semoga mendapat kerjasama dari pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

.....
AZLAN BIN MOHAMAD AZIZ