You are on page 1of 3

HARMONOGRAM ZAJ

DLA II ROKU PEDAGOGIKI


SEMESTR LETNI 2016/2017
STUDIA STACJONARNE GODZINY
EWWP PSO z TP

praktyka 8.00 9.30

praktyka 9.45 11.15

Wychowanie fizyczne w przedszkolu-


dr A. Przybysz, gr. A (A)- tyg. A, (wa)- tyg. B, praktyka 11.30 13.00
PONIEDZIAEK

s. 19-KW

rodowisko w EE (A) mgr L. Jankiewicz Sompel, Metody pracy socjalnej (W)- dr. B. Ziba,
gr. A, s. 25- KW8
tyg. 1- 7, s. 3- KW8
13.15 14.45

Praca i technika w przedszkolu (A) mgr. J. Kara-


Klimek, Gr. B, s. 21 KW8, 14.10- 14.55
rodowisko w EE (A) mgr L. Jankiewicz Sompel,
gr. B, s. 25- KW8 Metody pracy socjalnej (A)- dr. B. Ziba,
tyg. 1- 7, s. 3- KW8 15.00 16.30
Praca i technika w przedszkolu mgr. J. Kara-
Klimek, Gr. A, s. 21 KW8, (A)- tyg. A, (wa)- tyg. B

Praca i technika w przedszkolu (wa) mgr. J. Kara- Diagnostyka pedagogiczna i


Klimek, gr. B, s. 21 KW8, tyg. B rodowiska 16.45- 18.15
Matematyka w EE (A) - gr. B, s. 21- KW8, tyg. A dr B. Lulek (A)- tyg. B, s. 18- KW8
Profilaktyka spoeczna z metodyk
(A) 18.30- 20.00
dr B. Lulek, tyg. B, s. 18- KW8
8.00 9.30
9.45 11.15
II EWWP, PSO - j. angielski i niemiecki - Studium Jzykw Obcych, Rynek

Jzyk polski w edukacji elementarnej


prof. A. Ungeheuer Gob, s. 19- KW8 (A)-
gr. A - tyg. A, 11.30 13.00

Jzyk polski w edukacji elementarnej


WTOREK

prof. A. Ungeheuer Gob, s. 19- KW8 (W)-


- tyg. A,

13.15 14.45
Jzyk polski w edukacji elementarnej
prof. A. Ungeheuer Gob, s. 19- KW8 (A)-
gr. B - tyg. B,

Diagnostyka pedagogiczna i
Wychowanie fizyczne w przedszkolu - rodowiska 15.00 16.30
dr A. Przybysz, gr . B,
(A)- tyg. A, (wa) tyg. B, s. 26-KW8
dr B. Lulek (W)- tyg. A, (wa)- tyg. B,
s. 18- KW8

Gerontopedagogika
dr B. Lulek, 16.45- 18.15
W)- tyg. A, (A)- tyg. B, s. 18- KW8
Diagnostyka pedagogiczna i
rodowiska
dr B. Lulek (A)- tyg. A, s. 18- KW8

18.30- 20.00
Profilaktyka spoeczna z metodyk
(W)
dr B. Lulek, tyg. B, s. 18- KW8

8.00- 9.30

9.45 11.15

11.30- 13.00

Nauczyciel wychowawcza klasy


prof. Z. Sibiga, s. 4- KW8 (W)- tyg. A,
RODA

gr. A - (A)- tyg. B Organizacja czasu bez pracy (A)- mgr M. Gole, 13.15 14.45
s. 3- KW8 tyg. A

Nauczyciel wychowawcza klasy (A)-


mgr M. Gole, s. 3- KW8, gr. B - tyg. B
Teoretyczne podstawy terapii
pedagogicznej
Pedagogika zabawy (A) - mgr M. Gole, s. 3- KW8
, gr. B tyg. A
mgr L. Jankiewicz- Sompel,
(W) tyg. A, (A)- tyg. B, 15.00- 16.30
s. 2 KW6
Plastyka w przedszkolu -
mgr H. Zaforemska, gr. A, (A) - tyg. B, (wa)-
tyg. A, s. 21 KW8,

Plastyka w przedszkolu -
mgr H. Zaforemska, gr. B- (A), tyg. B, (wa)- tyg. gr. B, C - j. angielski i niemiecki - Studium Jzykw
A, s. 21 KW8, 16.45- 18.15
Obcych, Rynek 5, 16.00- 17.30
(godz. 17.30-19.00)

8.00 9.30

9.45 11.15

11.30 13.00
CZWARTEK

Pedagogika
wczesnoszkolna (A)- dr . Elementy logopedii
Reczek Zymrz, gr. A - tyg.
A, s. 19- KW8,
Mgr M. Kokosza tyg. A
\ 13.30-15.00 13.15 14.45
Pedagogika przedszkolna s.KW8-9
(A)- dr . Reczek Zymrz,
gr. A- tyg. B, s. 19- KW8,
Pedagogika wczesnoszkolna (W)-
dr . Reczek Zymrz, tyg. A, s. 18- KW8 Metodyka pracy spoeczno-
\
opiekuczej (A) 15.00 16.30

Matematyka w EE (W) dr . Reczek Zymrz, ks. dr A. Michno, s. 25 KW8,


tyg. B, s. 18- KW8
Pedagogika
wczesnoszkolna (A)- Metodyka pracy spoeczno-
dr . Reczek Zymrz,, gr. B-
tyg. A, s. 19- KW8 opiekuczej (W) ks. dr A. Michno, 16.45- 18.15
Pedagogika przedszkolna s. 25 KW8, tyg. A
(A)- dr . Reczek Zymrz,
gr. B - tyg. B, s. 19- KW8

8.00 - 9.30

9.45-11.15
PITEK

11.30 13.00

Pedagogika zabawy (A) dr J. Boczar, gr. A- tyg. A, 13.15- 14,45


s. 6- KW8
Matematyka w EE (A) mgr J. Kara- Klimek, KW8,
gr. A - tyg. A, s. 21- KW8 15.00 16.30

16.45- 18.15