You are on page 1of 1

Matlamat Dasar wanita negara

Mendapatkan hak pembelaan yang sama dengan golongan lelaki .


Meningkatkan prestasi wanita dalam semua sektor pembangunan negara .
Memberi peluang kepada wanita untuk menceburkan diri dalam pentadbiran negara .

Tujuan persatuan di atas diwujudkan


Menjaga kebajikan wanita dari segi ekonomi , sosial dan politik .
Melindungi wanita daripada ditindas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab .
Menaikkan imej wanita dalam bidang perniagaan dan keusahawanan .

Cara-cara menghargai jasa wanita yang berbakti kepada negara


Memberikan anugerah seperti pingat dan piala.
Merekodkan pencapaian dalam Malyasia Book of Records.
Menganugerahkan darjah kebesaran yang membawa gelaran seperti Datuk dan Tan Sri.
Melantik wanita memegang jawatan penting dalam organisasi kerajaan.

Cara masyarakat/saya untuk membantu kerajaan merealisasi hasrat Dasar Wanita Negara:
mengambil bahagian dalam program yang melibatkan usaha untuk mengangkat martabat
kaum wanita
menyokong usaha pelbagai pihak dalam mengangkat martabat kaum wanita
memberi sokongan moral atau material kepada kaum wanita yang ingin mengangkat
martabat mereka