You are on page 1of 2

LIMARSKI RADOVI

POSEBNE ODREDBE

Prije početka limarskih radova, svi prethodni radovi moraju biti
završeni tako da bi se limarski radovi odvijali u normalnim
uvjetima.
Sav potreban materijal mora biti donijet na udaljenost do 50 m
horizontalno i 20 m vertikalno (dizalicom), što je obuhvaćeno datim
normativima, višak transporta obračunava se po normama GN-
900.
Svi normativi izrade dati su za lim debljine 0,55 mm.
Željezni dijelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od
pocinčanog, bakrenog ili cinčanog lima, moraju biti pocinčani,
odnosno izolirani olovnim limom. Čavli i zakovice moraju biti od
istog materijala kao i lim.
Datim normativima, pored navedenog opisa, u pojedinim
pozicijama obuhvaćen je i slijedeći rad:
- prijenos alata i pribora za rad do mjesta ugrađivanja,
- loženje i održavanje vatre,
- održavanje pribora i alata, kao i sva mjerenja prije i poslije
završenog posla,
- čišćenje radnog mjesta po završenom poslu od otpada materijala
i nečistoće.
Zaštita pokrivača krovnom ljepenkom obračunava se posebno,po
GN-361.
Ukoliko se ne koriste postojeće skele, već se moraju napraviti nove,
iste se posebno naplaćuju po GN-601.
Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i
pripremljene za rad, a kod podloga od betona ili gipsa moraju biti
postavljene drvene paknice na određenom rasponu, kao i krovna
ljepenka, što se posebno obračunava.
Sav rasap materijala obuhvaćen je datim normativima.
Nitovanje i lemljenje vrši se samo kod krovova gdje se zahtjeva
potpuna vodonepropusnost.

Kod svake pozicije, normom vremena obuhvaćeno je, pored
prijenosa materijala horizontalno na 50 m i vertikalno na 20
m, razmjeravanje, obilježavanje, kao i prikrivanje spona od lima za
podlogu na razmaku od 25-33 cm, izrada duplih stojećih i ležećih
prevoja (ravni i lučni krovovi i svi opšivci čija razvijena širina prelazi
50 cm).

Svi opšivci širi od 50 cm moraju biti snabdjeveni trapezastim
drvenim paknicama na razmaku od 50 cm.
Pokrovnu kapu širine do 50 cm nitati i lemiti.
Sve okapnice izraditi šir. 3 cm, odmaknute od zida 4 cm, ivice
pritegnuti uza zid pocinčanom žicom i čavlom na razmaku od 25
cm. Kod širine preko 50 cm učvršćenje napraviti na sredini zida.

kao i odvodnih olučnih cijevi. lim poviti najmanje 4 cm i prikovati čavlićima na razmaku do 5 cm. nitovati i zalemiti. . Sve sastave kod visećih i ležećih oluka.Kod prozorskih banaka uz stolariju.