You are on page 1of 5

STAGII DE COTIZARE

Date generale : În sistemul public de pensii sunt asigurate persoanele fizice, denumite
ASIGURAŢI.
Asiguraţii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au,
conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România.Asiguraţii au obligaţia să plătească
contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări
sociale, conform legii.Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt diferenţiate în funcţie
de condiţiile de muncă normale, deosebite sau speciale şi se aprobă anual prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat.Prin Legea nr. 487/2006 a bugetului asigurărilor de
stat pentru anul 2007 s-au stabilit următoarele cote de contribuţii:
- cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este de 9,5%, indiferent de condiţiile
de muncă;
- cotele de contribuţie datorate de angajatori sunt:
- pentru condiţii de muncă normale 19,50%
- pentru condiţii de muncă deosebite 24,50%
- pentru condiţii de muncă speciale 29,50%
- cota de contribuţie pentru asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 19/2000 la art. 5 alin. (1) pct.
IV şi V şi la alin. (2) este de 29%.

Persoane fizice asigurate facultativ

PRECIZĂRI privind asigurarea în sistemul public de pensii conform prevederilor art. 5
alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare - CONTRACT DE
ASIGURARE SOCIALĂ
Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 se pot asigura în sistemul public
de pensii, pe bază de CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ cetăţeni români, ai
altor state şi apatrizi, care îndeplinesc următoarele condiţii:
- au domiciliul sau reşedinţa în România;
- nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii;
- nu se află în plata unor prestaţii de asigurări sociale în sistemul public (pensii, concedii
medicale, indemnizaţii pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani etc.);
- nu urmează cursurile de zi ale învăţământului universitar;
- nu satisfac serviciul militar ca militar în termen sau militar în termen redus pe durata
legal stabilită;
- nu sunt asigurate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public
(M.Ap.N., M.I., avocaţi, cultele religioase neintegrate);
- nu realizează venituri din activităţi profesionale;
- nu urmează cursurile de zi ale învăţământului universitar;
- nu satisfac stagiul militar;
- nu sunt asiguraţi în alte sisteme de asigurări sociale;
- nu beneficiază de nici una din categoriile de pensii;
- nu beneficiază de drepturi lunare ce se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

19/2000 cu modificările şi completările ulterioare. ○ Plata contribuţiei de asigurări sociale: . destinaţia şi perioada pentru care se face plata. Persoane fizice asigurate obligatoriu În sistemul public sunt asigurate obligatoriu. pensie de invaliditate. obligatoriu. . pe durata mandatului. ○ Începând cu data de 01. pensie anticipată parţială.○ La încheierea contractului de asigurare se vor depune următoarele acte: . prin ordin de plată sau mandat poştal. . următoarele date: numele şi prenumele asiguratului. echivalent cu cel puţin 3 salarii medii brute.plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi anticipat pe o perioadă de cel mult 12 luni. respectiv: pensie pentru limita de vârstă. . Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza de contract individual de muncă şi funcţionarii publici II. legislative ori judecătoreşti. codul numeric personal al asiguratului. suma. prin efectul legii: I. prin încheierea unui ACT ADIŢIONAL. denumite în continuare şomeri IV. ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. asociaţi. pensie de urmaş şi ajutor de deces. schimbarea domiciliului) este obligatorie încheierea unui ACT ADIŢIONAL. Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive. iar nivelul maxim este de 6350 lei.plata se poate efectua în numerar la casieria Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin.contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale. precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei mesteşugăreşti III. c) membri ai asociaţiei familiale.127 din Legea nr. este RO51TREZ18122210304XXXXX.carnetul de munca original si copie. la data solicitării. ○ Rezilierea contractului de asigurare din iniţiativa asiguratului poate interveni oricând pe parcursul derulării acestuia. deschis la Trezoreria municipiului Reşiţa.copie buletin de identitate.nivelul minim al venitului asigurat lunar în cazul asiguraţilor care încheie contract de asigurare este de 318 lei. b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau management. ○ Condiţii de asigurare: .126 şi art.40.contribuţia de asigurări sociale datorată lunar la venitul minim asigurat este de 92 lei. pensie anticipată. . şi care se află în una dintre situaţiile următoare: a) asociat unic. Persoanele care realizează un venit brut pe an calendaristic.2006 persoanele asigurate pe baza contractului de asigurare vor beneficia de prestaţiile de asigurări sociale prevăzute la art. comanditari sau acţionari. reprezentând 29. art. . .00% din venitul minim asigurat de 318 lei.pe mijlocul de plată utilizat se vor trece. Persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare.01. ○ În cazul în care intervin modificări asupra elementelor din contractul de asigurare (modificarea venitului lunar asigurat.

(2) din Legea nr. carnet de muncă original + copie xerox • administratori sau manageri. carnet de muncă original + copie xerox • persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente/membrii ai asociaţiei familiale. dacă nu sunt asiguraţii acestora. şi care se regăsesc în două sau mai multe situaţii prevăzute la punctul IV PRECIZĂRI privind asigurarea în sistemul public de pensii a persoanelor prevăzute la art. certificat de 3. dacă nu sunt asiguraţii acestora.d) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente. copie statut. 6 alin. contract de administrare sau management 4. copie B. carnet de muncă original + copie xerox • persoane angajate în instituţii internaţionale. exemplare) 2.I. autorizaţie de funcţionare. (1) pct. înmatriculare 4. înmatriculare 4. sau C. copie B. declaraţie de asigurare socială (anexa 4 . e) persoane angajate în instituţii internaţionale. declaraţie de asigurare socială (anexa 4 . comanditari sau acţionari.I. sau C. echivalente cu cel puţin 3 salarii medii brute. asociaţi. copie B.I.2 1. 5 alin.I.2 1. f) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale. persoanele aflate în una dintre situaţiile următoare: • asociat unic.2 1. sau C. declaraţie de asigurare socială (anexa 4 .I. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.2 .I. 3. declaraţie de asigurare socială (anexa 4 . IV şi V din Legea nr. 19/2000 . cod fiscal. exemplare) 2. exemplare) 2.DECLARAŢIA DE ASIGURARE SOCIALĂ Conform prevederilor art. V. certificat de 3. Persoanele care realizează prin cumul venituri brute pe an calendaristic.

. deschis la Trezoreria municipiului Timişoara.077 RON 3.698.000 ROL 23. astfel: Salariul mediu brut Trei salarii medii brute Anul 2000 2. 4 la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul asiguratului.962. codul numeric personal al asiguratului.2007.contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale. Sumele reprezentând cele trei salarii medii brute pe economie au evoluat. este RO31TREZ62122210304XXXXX. 3.959 ROL 2002 5.1.000 ROL 20.445.000 ROL 2004 7. ○ Contribuţia de asigurări sociale datorată la un venit minim de 318 lei este de 92 lei. 22 alin. exemplare) 2. Condiţii de asigurare: ○ Conform prevederilor art.I. ○ Începând cu data de 01. după intrarea în vigoare a Legii nr.746. (2) din Legea nr.763 RON 2006 1.582.270 RON 3. Plata contribuţiei de asigurări sociale: .653 ROL 12. ○ Începând cu data de 01. copie B. cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată prin art. 487/2006 este de 29% din venitul lunar asigurat. în termen de 30 de zile de la încadrarea în situaţiile menţionate. reprezentând 1/4 din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007. . 19/2000. nivelul minim al venitului asigurat lunar este de 318 lei. salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 este de 1270 lei.095.000 ROL 2005 921 RON 2. suma şi perioada pentru care se face plata. ○ Începând cu data de 01. obligatoriu.2007.plata se poate efectua în numerar la casieria Casei Judeţene de Pensii Timiş. 487/2006 a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2007. dovada realizării veniturilor 4.000 ROL 16.01.000 ROL 2003 6.2007.01.046. sunt obligate să depună DECLARAŢIE DE ASIGURARE – Anexa nr.231 RON 2007 1. 20 alin.01.810 RON . următoarele date: numele şi prenumele asiguratului. carnet de muncă original + copie xerox care au împlinit vârsta de 18 ani.682. sau C.500 ROL 8.148. (1) din Legea nr.pe mijlocul de plată utilizat se vor trece. nivelul maxim al venitului asigurat lunar este de 6350 lei ceea ce reprezintă 1270 (salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007) ori 5.I. prin ordin de plată sau mandat poştal.500 ROL 2001 4.886.

în cazul în care angajarea a survenit după data depunerii declaraţiei de asigurare. 19/2000 trebuie să depună formularul de SOLICITARE DE RETRAGERE A DECLARAŢIEI DE ASIGURARE SOCIALĂ. expirarea autorizaţiei de desfăşurare a unei activităţi independente. acte care să dovedească venitul anual realizat. din Legea nr. contract de administrare sau management expirat. acte emise de către Administraţia financiară sau Primărie. care pot fi: radiere din Registrul Oficiului Comerţului.5. conform anexei nr. . Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaraţiei de asigurare socială este obligatorie de punerea unei COMUNICĂRI DE MODIFICARE.5 alin. în termen de 30 de zile de la data neîncadrării împreună cu documentele justificative. conform anexei nr. faliment.În cazul în care persoanele asigurate pe baza unei declaraţii de asigurare sociale nu realizează pe an calendaristic un venit brut echivalent cu cel puţin trei salarii medii brute sau nu se mai regăsesc în situaţiile menţionate la art.(1) pct.a-f. înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă. contract individual de muncă. încetarea calităţii de membru al asociaţiei familiale. IV lit.7.